Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léčivé přípravky na hemoroidy

PREPARATION H 1x25 g Mast - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208904

80 % 8 recenzí

Používá se ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění. Pomáhá zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem a zmírňuje bolestivé vyprazdňování. Je možné užívat v těhotenství a při kojení.

Více informací

156

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (8)
Diskuze

Podrobné informace

Používá se ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění. Pomáhá zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem a zmírňuje bolestivé vyprazdňování. Je možné užívat v těhotenství a při kojení.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Značka: PFIZER
Kód výrobku: 208904
Kód EAN: 9120036094154
Kód SÚKL: 164873
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Používá se ke zmírnění příznaků hemoroidů, tj. bolesti, podráždění a svědění. Pomáhá zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem a zmírňuje bolestivé vyprazdňování. Je možné užívat v těhotenství a při kojení.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls129066/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

PREPARATION H  

rektální mast 

(faecis extractum fluidum, selachiorum hepatis oleum) 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se  do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je PREPARATION H rektální mast a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete PREPARATION H rektální mast používat  

3. 

Jak se PREPARATION H rektální mast používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak PREPARATION H rektální mast uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
1. 

Co je Preparation H rektální mast a k čemu se používá 

 
Přípravek PREPARATION H rektální mast obsahuje léčivé látky tekutý kvasnicový extrakt 
(faecis extractum fluidum) a olej ze žraločích jater (selachiorum hepatis oleum). 
 
PREPARATION H se používá k léčbě hemoroidů. 
 
PREPARATION  H  se  používá  ke  zmírnění  příznaků  hemoroidů,  tj.  bolesti,  podráždění  a 
svědění.  
Pomáhá 
-  zmírnit otok tkáně vyvolaný zánětem 
-  usnadnit bolestivé vyprazdňování. 
 
Přípravek je určen pro dospělé pacienty. 
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Váš stav zhorší, musíte se poradit 
s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Preparation H rektální mast používat 

 
Nepoužívejte PREPARATION H rektální mast 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  tekutý  kvasnicový  extrakt,  olej  ze  žraločích  jater  nebo  na 

kteroukoliv složku přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Preparation H se poraďte s lékařem nebo lékárníkem:  

jestliže  trpíte  hemoroidy,  je  nutné  se  nechat  vyšetřit lékařem,  aby  vyloučil  případné  jiné 
onemocnění. 

pokud krvácíte z konečníku nebo máte stolici s příměsí krve a jste jakkoliv na pochybách, 
zda jde o krvácení z hemoroidů, vyhledejte co nejdříve lékaře. 

Pokud  máte  chronické  onemocnění  ledvin,  o  délce  užívání  přípravku  se  poraďte 
s lékařem. 

 
Děti a dospívající 
Přípravek Preparation H není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a Preparation H rektální mast 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky není známo. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Přípravek PREPARATION H mohou užívat těhotné ženy i kojící matky. 
 
Přípravek    PREPARATION  H  rektální  mast  obsahuje  tuk  z  ovčí  vlny,  který  může  vyvolat 
lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitiducož je kožní vyrážka při kontaktu s dráždivou 
látkou). 
Přípravek  PREPARATION H rektální mast obsahuje methylparaben a propylparaben, které 
mohou vyvolat alergické reakce (někdy i pozdní). 
Přípravek    PREPARATION  H  rektální  mast  obsahuje  butylhydroxytoluen  (E  321),  který 
může vyvolat lokální kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic. 
 
 
3.  

Jak se Preparation H rektální mast používá 

Vždy  užívejte  PREPARATION  H  rektální  mast  přesně  dle  pokynů  v příbalové  informaci  nebo 
podle  pokynů  svého  lékaře  či  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je určen k místnímu podání a k podání do konečníku. 
 
Dospělí: Po šetrném omytí a osušení konečníku naneste rektální mast v tenké vrstvě na citlivé 
místo v okolí konečníku. Je-li třeba, přípravek je možno nanést přímo do konečníku za použití 
přibaleného aplikátoru. Přípravek se aplikuje vždy ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Preparation H není určen pro děti a dospívající do 18 let. 
 
 
Podání přípravku do konečníku pomocí aplikátoru: 
Našroubujte  aplikátor  na  otevřenou  tubu  (boční  otvory  umožňují  lepší  distribuci  masti), 
vymáčkněte  malé  množství  masti  na aplikátor  k usnadnění  zavedení  aplikátoru  a  zaveďte  jej 

opatrně  do  konečníku.  Poté  vytlačte  malé  množství  masti  a  aplikátor  současně  vytahujte 
z konečníku. Po použití je třeba aplikátor pečlivě opláchnout. 
 
Léčba se nemá ukončit ihned po objevení se prvních známek zlepšení, ale k dosažení plného 
účinku se má pokračovat v léčbě nejméně 5 dní. 
 
Pokud  se  příznaky  Vašeho  onemocnění  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  7  dnů,  poraďte  se 
s lékařem. 
Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 2 týdny. 
PREPARATION H rektální mast se nesmí polykat. Pokud omylem přípravek polknete, vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku PREPARATION H rektální mast, než jste měl(a)
 
V případě předávkování nebo náhodného požití přestaňte přípravek používat a ihned vyhledejte 
lékařskou pomoc. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek PREPARATION H rektální mast 
Pokud jste si zapomněl(a) aplikovat přípravek, použijte jej jako obvykle v době, kdy si ho máte 
aplikovat podle původního plánu. Nezdvojujte dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže máte jakékoliv další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  PREPARATION  H  rektální  mast  nežádoucí 
účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):  
Některé složky přípravku mohou vyvolat lokální kožní reakce nebo alergické reakce (viz bod 2). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo 
prostřednictvím  
Státního ústavu pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Preparation H rektální mast uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 

Přípravek PREPARATION H rektální mast nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené 
na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PREPARATION H rektální mast obsahuje 
 
-  Léčivé látky jsou:  
Faecis extractum fluidum 

1,00 g 

Selachiorum hepatis oleum    3,00 g   ve 100 g masti 
 
-  Pomocné látky jsou: 
Bílá vaselina 
Lehký tekutý parafin 
Tuk z ovčí vlny 
Masťový  základ  (tuk  z  ovčí  vlny,  alkoholy  tuku  z  ovčí  vlny,  tekutý  parafin,  vazelína,  ozokerit, 
butylhydroxytoluen (E 321)) 
Glycerol 
Tymiánová silice 
Methylparaben 
Propylparaben 
 
Jak přípravek PREPARATION H rektální mast vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Rektální mast 

 

Světle žlutá mast s vůní tymiánové silice. 

 

Aluminiová  tuba  uzavřená  membránou,  s vnitřním  lakem  z epoxyfenolu,  bílý  HDPE  uzávěr 

s trnem k propíchnutí membrány.  

Polypropylenový aplikátor. 

  

Velikost balení: Tuba s obsahem 25 g 
 

 

  Tuba s obsahem 50 g 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer Corporation Austria GmbH  
Floridsdorfer Hauptstrasse 1 
1210 Vídeň 
Rakousko 
 

D

alší informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:  

Tel: +420 283 004 111 

 

Výrobce 
Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. 
Via Nettunense 90 
04011 Aprilia (LT) 
Itálie 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 15.4.2016 
 
PREPARATION H  (logo) 

 
 
Další text: 
 
Jak předcházet hemoroidům? 
 
Nepříjemným potížím s hemoroidy lze předejít několika jednoduchými preventivními opatřeními. 
 

1. Péče o pravidelnou stolici 

 
Zvykněte  si  vyprazdňovat  se  snadno  a  přirozeně  každý  den  -  nejlépe  ráno  ve  stejnou  dobu. 
Nepoužívejte zbytečně projímadla. 
 

2. Správná dieta 

 
Jezte  co  nejvíce  stravy  bohaté  na  vlákninu  a  pijte  hodně  tekutin.  Potraviny,  které  byste  měli 
pravidelně jíst, jsou např. obilné  vločky, celozrnné pečivo, ovoce a čerstvá zelenina. Vyvarujte 
se kořeněných jídel, alkoholu, kávy a černého čaje. 
 

3. Pravidelně cvičte, abyste předcházeli zácpě. 

 

4. Hygiena 

 
Nutné  je  pečlivé omývání  konečníku po každém  vyprázdnění  střeva.  Postižená místa je nutno 
udržovat  v co  největším  suchu,  neboť  sucho  napomáhá  hojení.  Doporučuje  se  nosit  bavlněné 
prádlo. 
 

 

Recenze (8)

Recenze produktu PREPARATION H 1x25 g Mast

Recenze od 8 uživatelů s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

60 %

100 %

100 %

Doporučuji.

80 %

80 %

Moje žena to ale musí teprve ověřit

Funguje prý i proti vráskám v obličeji
40 %

Nedoporučuji.

je vhodný pro těhotenství a kojení
nepomáhá
80 %

produkt jsem doporučila známým i členům rodiny

spokojenost už delší dobu
nepříjemná parfemace , ale v lékárnách v okolí se mi ji nepodařilu sehnat
100 %

publikované sdělení,že tento lék ve své oblasti patří k nejlepším není nadnesené,ale zobrazuje skutečnost

vynikající účinná mast
výpadek ve výrobě,již není aktuální

Diskuze

Diskuze k produktu PREPARATION H 1x25 g Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 08/06/2012

produkt jsem doporučila známým i členům rodiny

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám