Ty nejlepší dárky pro zdraví a krásu a spoustu odměn za vánoční nákupy.

Oblíbené položky
Vybrat odměnu

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léky na bolest hlavy

PANADOL EXTRA 10 potahovaných tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13872
95 %

Při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

Doporučené alternativní produkty

PARALEN 500 mg 24 tablet

Léčivý přípravek

PARALEN 500 mg 24 tablet

42 Kč
37 Kč
-12 %

Do košíku

IBALGIN Rapidcaps 400 mg 30 měkkých tobolek

Léčivý přípravek

IBALGIN Rapidcaps 400 mg 30 měkkých tobolek

129 Kč
114 Kč
-12 %

Do košíku

Podrobné informace

Podrobné informace PANADOL EXTRA 10 potahovaných tablet

Při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci.

Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12ti let. Panadol Extra potahované tablety je vhodný k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů, revmatických a svalových bolestech a bolestech při menstruaci. Panadol Extra též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky, nachlazení i bolestí v krku a snižuje horečku.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE


Panadol Extra
potahované tablety
(paracetamolum, coffeinum)

Přečtětě si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Panadol Extra musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se příznaky Vašeho onemocnění nezlepší do 3 dnů nebo se zhorší, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Panadol Extra a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Panadol Extra užívat
3. Jak se Panadol Extra užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Panadol Extra uchovávat
6. Další informace
 

1. CO JE PANADOL EXTRA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Panadol Extra obsahuje kombinaci dvou léčivých látek, která je účinná proti bolesti a horečce: paracetamol a kofein. Paracetamol zajišťuje úlevu při bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu. Kofein zvyšuje analgetický účinek paracetamolu, zmírňuje únavu, mírně podporuje dýchání a krevní oběh u horečnatých onemocnění. Panadol Extra nedráždí žaludek. Neobsahuje kyselinu acetylsalicylovou. Potahované tablety Panadol Extra jsou vhodné k úlevě při bolestech hlavy, migréně, bolestech zad, zubů a bolestech při menstruaci. Panadol Extra též přináší úlevu od nepříjemných příznaků chřipky a nachlazení jako jsou bolesti svalů, kloubů, bolest v krku a snižuje horečku. Po poradě s lékařem se přípravek může užívat k potlačení bolesti při revmatických onemocněních jako je artróza (degenerativní kloubní onemocnění) a neuralgii (bolest pociťovaná v průběhu nervu). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství starší 12ti let.
 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PANADOL EXTRA UŽÍVAT


Neužívejte Panadol Extra jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na paracetamol, kofein nebo na kteroukoli další složku přípravku Panadol Extra při
- těžkém při současném jaterním selhávání, žloutence, chronickém pití alkoholu a podávání léků poškozujících játra
- při těžké hemolytické anémii (chudokrevnost z rozpadu červených krvinek).
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud užíváte jakékoliv jiné léky obsahující paracetamol. Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater.

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí v následujících případech:
Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře pokud máte problémy s požíváním alkoholu nebo trpíte jaterním onemocněním.Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností při deficitu enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy a u nemocných se sníženou funkcí ledvin, kteří mohou užívat přípravek pouze po poradě s lékařem, neboť je u nich nezbytné, aby užívali nižší dávky. Přípravek není vhodný pro děti.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Panadol Extra a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Současné užívání přípravku s některými léky na spaní, proti epilepsii, některých antibiotik nebo pití alkoholu může vést v některých případech k poškození funkce jater. Není vhodné kombinovat Panadol Extra s přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou. Dlouhodobé užívání vyšších dávek paracetamolu může zvýšit
účinek léků typu warfarinu působících proti krevnímu srážení. V průběhu užívání přípravku omezte příjem produktů obsahujících kofein (léky, káva, čaj, kola), protože vyšší dávky kofeinu mohou vyvolat nervozitu, nespavost a výjimečně i zrychení srdeční činnosti.

Užívání přípravku Panadol Extra s jídlem a pitím
Během léčby se nesmí konzumovat alkohol. Dlouhodobá konzumace alkoholu významně zvyšuje riziko poškození jater. Máte-li problémy s požíváním alkoholu, poraďte se před zahájením léčby s lékařem. Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. Užívání po jídle může vést ke sníženému účinku paracetamolu.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo kojíte, dříve než začnete užívat jakýkoli lék, včetně Panadolu Extra, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nedoporučuje užívat během těhotenství a kojení. Kofein není doporučován k použití v průběhu těhotenství pro možné zvýšení rizika spontánního potratu spojeného s jeho konzumací. Kofein v mateřském mléku může mít stimulační efekt na kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Panadol Extra nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit vozidlo nebo obsluhovat stroje.
 

3. JAK SE PANADOL EXTRA UŽÍVÁ


Vždy užívejte Panadol Extra přesně podle pokynů této příbalové informace. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 


Dospělí a mladiství od 15 let: 1-2 tablety 4krát denně dle potřeby v časových odstupech nejméně 4 hodin. 1 tableta je vhodná u osob s tělesnou hmotností 34-60 kg, 2 tablety u osob s tělesnou hmotností nad 60 kg. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 2 tablety. Neužívejte více než 8 tablet za 24 hodin.
Mladiství 12-15 let: 1 tabletu nejvýše 3x denně s odstupem nejméně 6 hodin. Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 tableta. Nepodávejte více než 3 tablety za 24 hodin.

Dětem do 12 let přípravek nepodávejte. Nepřekračujte doporučené dávkování. Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. Bez porady s lékařem neužívejte tento lék déle než 7 dnů. Nedochází-li ke zmírnění příznaků onemocnění do 3 dnů, poraďte se o dalším postupu s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku než jste měl(a)
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení a řekněte jim přesně jaké množství přípravku jste užil(a). Ukažte jim použité balení a tuto příbalovou informaci. Předávkování paracetamolem může způsobit vážné poškození až selhání funkce jater. V případě předávkování je nezbytná okamžitá lékařská pomoc, i když nejsou přítomny žádné příznaky předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Panadol Extra
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte obvyklou dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. Mezi dvěma dávkami zachovávejte minimální časový odstup 4 hodiny.
 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY


Podobně jako všechny léky může mít i Panadol Extra nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky jsou vzácné, vyskytují se s frekvencí 1/10000 - 1/1000, ale může se
vyskytnout kožní vyrážka, nucení na zvracení, nespavost, neklid, vzácně zúžení průdušek s dušností, poruchy jaterních funkcí a krvetvorby.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi a přestaňte Panadol Extra užívat.
 

5. JAK PANADOL EXTRA UCHOVÁVAT


Uchovávejte při teplotě do 25 C. Panadol Extra nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 

6. DALŠÍ INFORMACE


Co Panadol Extra obsahuje
- Léčivými látkami jsou: paracetamolum 500 mg a coffeinum 65 mg v 1 potahované tabletě
- Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, povidon 25, kalium-sorbát, mastek, kyselina stearová 95%, sodná sůl kroskarmelosy, hydroxypropylmethylcelulosa, triacetin.

Jak Panadol Extra vypadá a co obsahuje balení
Panadol Extra jsou bílé potahované tablety ve tvaru tobolky, na jedné straně je vyraženo PANADOL EXTRA.

Panadol Extra je dodáván v balení 10, 12, 20, 24 a 30 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobcem přípravku je
GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.,Knockbrack,
Dungarvan, Co. Waterford, Irsko

Držitelem rozhodnutí o registraci je
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare,
GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 15.9.2010
Údaje na blistru: Exp.= použitelné do, Batch No = číslo šarže

Příloha č. 2 k prodloužení registrace č.j. sukls30005/2001

 

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: PANADOL
Kód výrobku: 13872
Kód EAN: 8590335000162
Kód SÚKL: 98787
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (21)

Recenze PANADOL EXTRA 10 potahovaných tablet

Recenze od 21 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

všichni známe

100 %

100 %

100 %

Doporučuji!

Zabírá rychle a nebolí z něj žaludek, což je pro mě důležité např. při migréně
100 %

dlouhodobě jsem s tímto produktem spokojen

funguje
100 %

Jiank jsem byla spokojená a velmi doporučuji

Učinek dobrý, úleva téměř okamžitá
Bohužel nemohu teď brát žádné léky na bolest
100 %

Pomáhá mně i mému manželovi na vše

100 %

Prověřený lék, který lze v rozumné míře a podle doporučení příbalového letáku bez obav užívat.

Nedráždí žaludek.
Bolest odstraní během chvilky.
Na běžné neduhy je výborný.
Nic nemám.
100 %

Pomáhá při akutních bolestech zubů,hlavy a bolestivé menstruaci. Mám vyzkoušené a mohu doporučit všem, kteří hledají rychlou úlevu od bolesti.

velmi účinný při bolestech
nic
60 %

ještě jsem neměl

Diskuze

Diskuze PANADOL EXTRA 10 potahovaných tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám