Podrobné informace

Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění.

Informace o produktu

Výrobce: N.V.ORGANON, OSS
Kód výrobku: 95593
Kód EAN: 8595145700820
Kód SÚKL: 120187
Držitel rozhodnutí: N.V.ORGANON, OSS
Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý kroužek obsahuje malé množství dvou různých ženských pohlavních hormonů, jmenovitě etonogestrelu a ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému množství uvolňovaných hormonů, je NuvaRing považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek. Protože NuvaRing propouští dva různé typy hormonů, je považován za tzv. kombinovaný hormonální antikoncepční přípravek. NuvaRing působí stejně jako kombinované antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky každý den, je kroužek používán po dobu 3 týdnů. NuvaRing uvolňuje 2 ženské pohlavní hormony, které zabrání uvolnění vajíčka z vaječníku. Jestliže žádné vajíčko není uvolněno, nemůžete otěhotnět.

Příbalový leták

Sp. zn. sukls200193/2012

Příbalová informace: Informace pro uživatelku
NuvaRing 0,120/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert
Etonogestrelum/Ethinylestradiolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
Čtěte tuto příbalovou informaci pravidelně, jestliže používáte přípravek NuvaRing. Toto je
důležité, neboť údaje se mohou v příbalové informaci měnit.


Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat
2.1 Kdy byste neměla přípravek NuvaRing používat
2.2 Upozornění a opatření
Krevní sraženiny (trombóza)
Rakovina
2.3 Děti a dospívající
2.4 Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing
Laboratorní testy
2.5 Těhotenství a kojení
2.6 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
3. Jak se přípravek NuvaRing používá
3.l Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing
3.2 Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku
3.3 Kdy začít s prvním kroužkem
3.4 Co udělat...
Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy
Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu
Jestliže se Váš kroužek zlomí
Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek
Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku
Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek
Jestliže jste neměla menstruaci
Jestliže máte neočekávané krvácení
Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace
Jestliže si přejete oddálit menstruaci
3.5 Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek NuvaRing uchovávat
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek NuvaRing obsahuje
Jak přípravek NuvaRing vypadá a co obsahuje toto balení
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Tato příbalová informace byla naposledy revidována


1. Co je přípravek NuvaRing a k čemu se používá

Přípravek NuvaRing je antikoncepční vaginální
kroužek používaný jako prevence otěhotnění. Každý
kroužek obsahuje malé množství dvou různých
ženských pohlavních hormonů - etonogestrelu a
ethinylestradiolu. Kroužek pomalu uvolňuje tyto
hormony do krevního oběhu. Vzhledem k malému
množství uvolňovaných hormonů je NuvaRing
považován za nízkodávkový antikoncepční přípravek.
Protože NuvaRing uvolňuje dva různé typy hormonů,
je považován za tzv. kombinovaný hormonální
antikoncepční přípravek.
NuvaRing působí stejně jako kombinované
antikoncepční pilulky, ale místo užívání pilulky
každý den je kroužek používán nepřetržitě po dobu 3
týdnů. NuvaRing uvolňuje 2 ženské pohlavní
hormony, které zabrání uvolnění vajíčka z vaječníku. Jestliže není uvolněno žádné vajíčko, nemůžete
otěhotnět.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NuvaRing používat

Obecné poznámky
V této příbalové informaci je popsáno mnoho situací, kdy byste měla přestat používat NuvaRing nebo
kdy může být přípravek NuvaRing méně spolehlivý. V těchto situacích byste neměla mít pohlavní styk
nebo byste měla dodatečně používat nehormonální antikoncepci - jako je použití kondomu nebo jiné
bariérové metody. Nepoužívejte metodu určování plodných dnů nebo měření bazální teploty. Tyto
metody mohou být nespolehlivé, protože NuvaRing mění tělesnou teplotu a má rovněž vliv na hlen
děložního čípku.

NuvaRing, stejně jako ostatní hormonální antikoncepce, nechrání proti nákaze HIV (AIDS)
nebo proti jiným pohlavně přenosným nemocem.

2.1 Kdy byste neměla přípravek NuvaRing používat

V některých případech byste neměla použít kombinovanou hormonální antikoncepci.
Pokud se Vás týká některý z dále vyjmenovaných stavů, informujte svého lékaře. Váš lékař Vám poté
může doporučit používání jiné (nehormonální) metody antikoncepce.

Nepoužívejte přípravek NuvaRing
jestliže máte (nebo jste v minulosti měla) krevní sraženinu (venózní trombózu) v žilách dolních
končetin, plicích (embolie) nebo jiných orgánech. Možné příznaky krevní sraženiny viz bod
2.2 Krevní sraženiny (trombóza).
jestliže jste někdy v minulosti měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (mrtvici)
nebo máte (nebo jste někdy měla) příznaky, které mohou být známkou srdečního záchvatu (jako
je angina pectoris nebo těžká bolest na prsou) nebo mrtvice (jako je tranzitorní ischemická ataka
[TIA - lehká přechodná mrtvice]).
jestliže máte závažný rizikový faktor, nebo závažné rizikové faktory pro tvorbu sraženiny - viz
také bod 2.2 Krevní sraženina (trombóza).
jestliže máte poruchu krevní srážlivosti, např. deficit proteinu C.
jestliže máte (nebo jste měla) určitý typ migrény, tzv. migrénu s aurou.


54 mm
4mm
jestliže máte diabetes (cukrovku) s postižením cév.
jestliže máte (měla jste) zánět slinivky břišní (pankreatitidu) spojený s vysokým obsahem tuků
ve Vaší krvi.
jestliže máte (měla jste) závažné onemocnění jater a Vaše játra zatím nepracují normálně.
jestliže máte (měla jste) benigní (nezhoubný) nebo maligní (zhoubný) nádor jater.
jestliže máte (měla jste) nebo je u Vás podezření, že byste mohla mít rakovinu prsu nebo
pohlavních orgánů.
jestliže máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.
jestliže jste alergická na ethinylestradiol nebo etonogestrel nebo na kteroukoli další složku
přípravku NuvaRing (uvedenou v bodě 6).

V případě, že se u Vás některý z těchto stavů objeví při používání přípravku NuvaRing poprvé,
odstraňte kroužek a okamžitě se poraďte se svým lékařem. V té době používejte nehormonální
antikoncepci.

2.2 Upozornění a opatření

V některých případech potřebujete věnovat zvláštní pozornost užívání kombinované hormonální
antikoncepce. Informujte svého lékaře, než začnete používat přípravek NuvaRing, jestliže pro Vás
platí cokoliv z níže uvedeného. Také informujte svého lékaře v tom případě, jestliže se u Vás objeví
některý z těchto stavů nebo jestliže dojde ke zhoršení stavu během používání přípravku NuvaRing.
Blízká příbuzná má nebo měla rakovinu prsu.
Máte epilepsii (viz bod 2.4 Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing).
Máte onemocnění jater (např. žloutenku) nebo onemocnění žlučníku (např. žlučové kameny).
Máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronický zánět střev).
Máte systémový lupus erythematodes (SLE, nemoc, která postihuje Váš systém přirozené
obranyschopnosti).
Máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS, porucha krevní srážlivosti způsobující selhání
ledvin).
Trpíte stavem, který se objevil poprvé, nebo se zhoršil, během těhotenství nebo po předchozím
užívání pohlavních hormonů (např. ztráta sluchu, porfyrie [onemocnění krve], herpes gestationis
[kožní vyrážka s puchýři během těhotenství], Sydenhamova chorea [onemocnění nervů, při
němž se náhle objeví bezděčné pohyby těla], vrozený angioedém [okamžitě navštivte svého
lékaře, pokud zjistíte příznaky angioedému, jako je oteklý obličej, jazyk a/nebo hrdlo a/nebo
obtížné polykání nebo kopřivka spolu s obtížným dýcháním]).
Máte (nebo jste v minulosti měla) chloasma (nažloutle hnědé pigmentové skvrny na kůži, tzv.
těhotenské skvrny, zvláště v obličeji). Pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo
ultrafialovému záření.
Trpíte stavem, při němž je obtížné používat NuvaRing - například trpíte zácpou, máte prolaps
(vyhřeznutí) dělohy nebo bolest během pohlavního styku.
Jste operována nebo jste dlouhou dobu imobilní (nepohyblivá) (viz bod 2.2 Krevní sraženiny
(trombóza)).

Krevní sraženiny (trombóza)

Krevní sraženiny v žíle

Krevní sraženina v žíle (tzv. žilní trombóza) může ucpat žílu. To se může stát u žil v dolní
končetině, v plicích (plicní embolie) nebo v jiných orgánech.

Používání kombinované hormonální antikoncepce včetně přípravku NuvaRing, zvyšuje u žen riziko
vzniku takových sraženin ve srovnání s ženami nepoužívajícími kombinovanou hormonální
antikoncepci. Riziko je nejvyšší během prvního roku užívání jakékoli kombinované hormonální
antikoncepce. Riziko spojené s užíváním kombinované hormonální antikoncepce však není tak vysoké
jako riziko vzniku krevní sraženiny během těhotenství. Stupeň rizika se může lišit podle typu
hormonální antikoncepce, kterou užíváte. Zeptejte se Vašeho lékaře na dostupné možnosti.

Jestliže používáte kombinovanou hormonální antikoncepci, riziko krevní sraženiny v žilách se
zvyšuje:
s vyšším věkem;
jestliže někdo z blízkých příbuzných měl krevní sraženinu v dolních končetinách, v plicích nebo
v jiném orgánu v mladém věku;
jestliže máte nadváhu;
jestliže máte podstoupit operaci, nebo jestliže jste byla delší dobu imobilní (nepohyblivá)
z důvodu zranění nebo nemoci nebo máte nohu v sádře.
Pokud k tomu u Vás dojde, je velmi důležité sdělit Vašemu lékaři, že používáte přípravek
NuvaRing, protože jeho používání by mělo být přerušeno. Váš lékař by Vám měl sdělit, abyste
přestala používat hormonální antikoncepci několik týdnů před operací, nebo proto, že jste méně
pohyblivá. Váš lékař Vám také sdělí, kdy můžete začít přípravek NuvaRing opět používat, až
budete znovu pohyblivá.

Krevní sraženiny v tepně

Krevní sraženiny v tepně mohou vyvolat závažné problémy. Například krevní sraženina v tepně srdce
může vyvolat srdeční záchvat, nebo v mozku může způsobit mrtvici.

Riziko sraženin v tepnách se u uživatelek kombinované hormonální antikoncepce zvyšuje. Toto riziko
se dále zvyšuje:
s vyšším věkem;
jestliže kouříte. Jestliže používáte kombinovanou hormonální antikoncepci, jako je
přípravek NuvaRing, měla byste přestat kouřit, zvláště tehdy, jste-li starší 35 let;
jestliže máte nadváhu;
jestliže máte vysoký krevní tlak. Jestliže se Vám zvýšil krevní tlak v době používání přípravku
NuvaRing, může Vám být doporučeno, abyste ho přestala používat.
jestliže někdo z blízkých příbuzných měl v mladém věku srdeční záchvat nebo mrtvici;
jestliže máte vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);
jestliže máte cukrovku;
jestliže máte migrény;
jestliže máte srdeční problémy (poruchu chlopně, poruchu rytmu).

Příznaky krevní sraženiny v žilách nebo tepnách, viz text v modrém rámečku níže.

Příznaky krevních sraženin

Odstraňte přípravek NuvaRing a vyhledejte svého lékaře okamžitě, jestliže zaznamenáte možné
příznaky krevní sraženiny, jako je:
neobvyklá bolest a/nebo otok jedné dolní končetiny.
závažná bolest na prsou, která se může šířit do levé ruky;
náhlá dušnost;
náhlý kašel bez zřejmé příčiny;
jakákoliv neobvyklá, závažná nebo dlouhotrvající bolest hlavy či zhoršení migrény;
částečná nebo úplná slepota nebo dvojité vidění;
potíže s řečí nebo neschopnost mluvit;
závrať nebo mdloba;
slabost, zvláštní pocit nebo necitlivost kterékoliv části těla.

Zotavení po krevní sraženině není vždy zcela úplné. Velmi vzácně může krevní sraženina způsobit
trvalé postižení nebo dokonce smrt.

Rakovina

Informace, které naleznete níže, byly získány ze studií s kombinovanou perorální antikoncepcí a
mohou se týkat také přípravku NuvaRing. Informace o vaginálním podání antikoncepčních hormonů
(jako je přípravek NuvaRing) nejsou k dispozici.

Rakovina prsu se vyskytuje o něco častěji u žen, které užívají kombinované pilulky, ale není známo,
zda je to způsobeno jejich užíváním. Důvodem častějšího zjištění nádoru u žen užívajících
kombinované pilulky může být například to, že jsou častěji vyšetřovány lékařem. Zvýšený výskyt
karcinomu prsu se po ukončení užívání kombinované pilulky postupně snižuje.

Je důležité, abyste si pravidelně kontrolovala Vaše prsy a měla byste kontaktovat Vašeho lékaře,
jestliže cítíte nějakou bulku. Sdělte svému lékaři, jestliže někdo z blízkých příbuzných má nebo měl
rakovinu prsu (viz bod 2.2 Upozornění a opatření).

Ve vzácných případech byly u uživatelek pilulek hlášeny benigní (nezhoubné) nádory jater a ještě
vzácněji maligní (zhoubné) nádory jater. Kontaktujte Vašeho lékaře, jestliže máte nezvyklou silnou
bolest břicha.
Bylo hlášeno, že u uživatelek kombinovaných pilulek se rakovina endometria (výstelky dělohy) a
rakovina ovárií (vaječníků) objevila méně často. Může to být též případ přípravku NuvaRing, což ale
nebylo potvrzeno.

2.3 Děti a dopívající

Bezpečnost a účinnost přípravku NuvaRing u dospívajících ve věku do 18 let nebyla studována.

2.4 Další léčivé přípravky a přípravek NuvaRing

Vždy informujte svého lékaře, který Vám předepisuje přípravek NuvaRing, o všech lécích nebo
rostlinných přípravcích, které užíváte. Také sdělte ostatním lékařům nebo svému zubnímu lékaři, kteří
Vám předepisují léky (nebo vydávajícímu lékárníkovi), že používáte NuvaRing. Oni Vám mohou říci,
zda máte používat přídatnou antikoncepci a jestli ano, jak dlouho.

Některé léčivé přípravky mohou zapříčinit částečné problémy, pokud užíváte hormonální antikoncepci
jako je přípravek NuvaRing.

Tyto léčivé přípravky mohou snížit antikoncepční účinek nebo mohou být příčinou nečekaného
krvácení. Patří sem léčivé přípravky používané k léčbě:
o epilepsie (např. primidon, fenytoin, barbituráty, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramát,
felbamát);
o tuberkulózy (např. rifampicin);
o k léčbě infekce virem HIV (např. ritonavir);
o jiných infekcí (antibiotika s výjimkou amoxicilinu a doxycyklinu, u kterých se ukázalo,
že neovlivňují uvolňování hormonů z přípravku NuvaRing).
Rostlinné přípravky obsahující třezalku také mohou snížit účinnost přípravku NuvaRing.
Jestliže během používání přípravku NuvaRing chcete užívat přípravky obsahující třezalku,
poraďte se o tom nejdříve se svým lékařem.
Přípravek NuvaRing ovlivňuje účinek jiných léčivých přípravků, jako je cyklosporin a
antiepileptikum lamotrigin.

Během používání přípravku NuvaRing, můžete používat tampony. Zaveďte přípravek NuvaRing
předtím, než vložíte tampon. Tampon odstraňujte opatrně a ujistěte se, že jste náhodně neodstranila i
kroužek. Jestliže se kroužek vypudil, jednoduše jej opláchněte ve studené až vlažné vodě a okamžitě
jej opět zaveďte.

Při používání spermicidů a přípravků proti vaginálním kvasinkovým infekcím neztrácí přípravek
NuvaRing antikoncepční účinek.

Laboratorní testy

Pokud Vám budou dělány nějaké testy z krve nebo moči, řekněte zdravotnickým pracovníkům, že
používáte přípravek NuvaRing, neboť to může ovlivnit výsledky některých testů.

2.5 Těhotenství a kojení

Přípravek NuvaRing nesmí používat ženy, které jsou těhotné, a ženy, které si myslí, že by mohly být
těhotné. Jestliže otěhotníte, ačkoliv používáte přípravek NuvaRing, vyjměte kroužek a kontaktujte
svého lékaře.

Chcete-li ukončit používání přípravku NuvaRing, protože chcete otěhotnět, viz bod 3.5 Co byste
měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing.

Používání přípravku NuvaRing během kojení se obvykle nedoporučuje. Jestliže si přejete přípravek
NuvaRing během kojení používat, poraďte se se svým lékařem.

2.6 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek NuvaRing neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.


3. Jak se přípravek NuvaRing používá

Přípravek NuvaRing si můžete sama zavést i odstranit. Váš lékař Vám poradí, kdy poprvé začít
přípravek NuvaRing používat. Vaginální kroužek musí být vložen ve správný den Vašeho
menstruačního cyklu (viz bod 3.3 Kdy začít s prvním kroužkem) a zůstane nepřetržitě zaveden po
dobu 3 týdnů. Zvykněte si pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě. Po třech týdnech
odstraníte přípravek NuvaRing a budete mít jeden týden přestávku. Během tohoto období bez kroužku
budete obvykle menstruovat.

3.1 Jak zavést a jak vyjmout přípravek NuvaRing

1. Před zavedením kroužku zkontrolujte dobu použitelnosti (viz bod 5 Jak přípravek NuvaRing
uchovávat).
2. Před zavedením nebo vyjmutím kroužku si umyjte ruce.
3. Zaujměte polohu, která je pro Vás nejpohodlnější, jako stání s jednou nohou zdviženou, sezení
v dřepu nebo vleže.
4. Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčku.
5. Podržte kroužek mezi palcem a ukazováčkem, stiskněte protilehlé strany k sobě a vložte
kroužek do pochvy (viz obr.1-4). Pokud je přípravek NuvaRing správně umístěn, neměla byste
nic cítit. Jestliže cítíte něco nepohodlného, zatlačte jemně přípravek NuvaRing o kousek dál do
pochvy. Přesná poloha kroužku v pochvě není důležitá.
6. Po 3 týdnech vyjměte přípravek NuvaRing z pochvy. Můžete to učinit zaháknutím ukazováčku
pod přední okraj kroužku nebo uchopením a následným vytažením (viz obr. 5). Pokud máte
kroužek zavedený v pochvě a nelze ho vyjmout, musíte kontaktovat lékaře.
7. Použitý kroužek znehodnoťte s normálním domácím odpadem, nejlepší je vložit jej do sáčku,
který lze znovu uzavřít. Nesplachujte přípravek NuvaRing do toalety.Obrázek 1
Vyjměte přípravek NuvaRing ze sáčkuObrázek 3
Pro zavedení kroužku si zvolte pohodlnou polohu


Obrázek 2
Kroužek stlačte

Obrázek 4A Obrázek 4B Obrázek 4C
Zaveďte kroužek do pochvy jednou rukou (Obrázek 4A), v případě potřeby roztáhněte stydké
pysky druhou rukou. Zasuňte kroužek do pochvy tak, abyste se po jeho zavedení cítila dobře
(Obrázek 4B). Ponechte kroužek v pochvě po 3 týdny (Obrázek 4C).
Obrázek 5:
NuvaRing může být vytažen zaháknutím ukazováčku za
kroužek nebo uchopením kroužku ukazováčkem a
prostředníkem a vytažením.

3.2 Tři týdny s kroužkem, jeden týden bez kroužku

1. Ode dne, kdy byl vaginální kroužek vložen, musí být ponechán vložený nepřetržitě po dobu 3
týdnů.
2. Po 3 týdnech vyjměte kroužek ve stejný den týdne a přibližně ve stejnou dobu jako jste ho
vložila. Např. jestliže jste kroužek vložila ve středu kolem 22.00 hodiny, vyjměte ho za 3 týdny
ve středu kolem 22.00 hodiny.
3. Po vyjmutí kroužku nebudete 1 týden používat žádný kroužek. Během tohoto týdne by se mělo
objevit vaginální krvácení. Obvykle začne 2-3 dny po vyjmutí kroužku.
4. S novým kroužkem začněte přesně po 1 týdenním intervalu (opět ve stejný den a přibližně ve
stejnou dobu), i tehdy jestliže Vám ještě nepřestalo krvácení.
Jestliže je nový kroužek zaveden později o více než 3 hodiny, ochrana proti otěhotnění může být
snížena. Přečtěte si instrukce v bodě 3.4 Co udělat... Jestliže jste zapomněla vložit nový
kroužek po období bez kroužku.

Budete-li používat přípravek NuvaRing tak, jak je popsáno výše, bude se Vaše vaginální krvácení
objevovat každý měsíc zhruba ve stejný den.

3.3 Kdy začít s prvním kroužkem

Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci
Zaveďte první přípravek NuvaRing první den cyklu (tj. první den menstruačního krvácení).
Přípravek NuvaRing začne působit ihned. Není nutné používat další metodu antikoncepce.
Můžete rovněž začít používat přípravek NuvaRing mezi 2.-5. dnem cyklu, avšak máte-li
pohlavní styk během prvních 7 dnů po zavedení přípravku NuvaRing, používejte pro jistotu
ještě jinou antikoncepci (jako je kondom). Toto doporučení je nutné dodržovat pouze pokud
používáte přípravek NuvaRing poprvé.

Pokud jste v minulém měsíci užívala kombinované pilulky

Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději následující den po období bez tablet
Vašich současných pilulek. V případě, že balení Vašich pilulek obsahuje také inaktivní pilulky,
začněte používat přípravek NuvaRing nejpozději po poslední inaktivní tabletě. Jestliže si nejste
jistá, která tableta to je, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Nikdy neprodlužujte
doporučený interval bez užívání hormonálních pilulek současně užívaného přípravku.
Pokud jste užívala pilulky pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete
také přestat brát pilulky kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.

Pokud jste používala během posledního měsíce transdermální antikoncepční náplast
Začněte s používáním přípravku NuvaRing nejpozději den po období bez náplasti. Nikdy
neprodlužujte interval bez náplasti déle, než je doporučeno.
Pokud jste používala náplast pravidelně a správně a pokud jste si jistá, že nejste těhotná, můžete
přestat používat náplast kterýkoliv den a začít okamžitě používat přípravek NuvaRing.

Pokud jste během posledního měsíce používala minipilulky (čistě gestagenní pilulky)
Můžete přestat užívat minipilulky kterýkoliv den a začít používat přípravek NuvaRing hned
další den ve stejnou dobu, kdy byste normálně užívala Vaši pilulku. Pro jistotu používejte
v prvních 7 dnech po zavedení kroužku ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

Pokud jste během posledního měsíce používala injekci, implantát nebo intrauterinní systém
uvolňující gestagen (IUD)
Začněte používat přípravek NuvaRing v době, kdy máte dostat další injekci nebo v den
odstranění implantátu či IUD. Pro jistotu používejte v prvních 7 dnech po zavedení kroužku
ještě jinou antikoncepci (jako je kondom).

Po porodu
Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s používáním přípravku
NuvaRing vyčkala až do první normální menstruace. Někdy je možné začít dříve. Váš lékař
Vám poradí. Pokud kojíte a chcete používat přípravek NuvaRing, měla byste se rovněž nejprve
poradit s lékařem.

Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství
Poraďte se svým lékařem.

3.4 Co udělat

Jestliže je Váš kroužek náhodně vypuzen z pochvy

Přípravek NuvaRing může být náhodně vypuzen z pochvy, například pokud nebyl správně zaveden
nebo při odstraňování tamponu, během pohlavního styku, při zácpě nebo máte-li prolaps (vyhřeznutí)
dělohy. Proto byste měla pravidelně kontrolovat, zda je kroužek stále v pochvě.

Pokud je kroužek mimo po dobu kratší než 3 hodiny, chrání Vás stále před otěhotněním. Můžete
kroužek opláchnout studenou nebo vlažnou vodou (nepoužívejte horkou vodu) a vložit ho zpět. Pokud
je kroužek mimo déle než 3 hodiny, nechrání Vás před otěhotněním, viz bod 3.4 Co udělat... Jestliže
byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu.

Jestliže byl Váš kroužek dočasně mimo pochvu

Když je přípravek NuvaRing v pochvě, uvolňuje pomalu hormony do organizmu a chrání tak před
otěhotněním. Jestliže je kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny, nemusí Vás před otěhotněním
ochránit. Proto nesmí být kroužek mimo pochvu déle než 3 hodiny během 24 hodin.
Jestliže je kroužek mimo pochvu méně než 3 hodiny, chrání Vás stále před otěhotněním.
Musíte vložit kroužek co nejrychleji zpět do pochvy, ale nejpozději během 3 hodin.
Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo se domníváte, že mohl být mimo pochvu déle než 3
hodiny během 1. nebo 2. týdne, nemusíte být chráněna proti otěhotnění. Vložte kroužek hned
jak to zjistíte do pochvy a nechte kroužek na místě nepřetržitě po dobu alespoň 7 dní. Pokud
máte pohlavní styk, používejte během těchto 7 dní kondom, neboť je zde možnost otěhotnění.
Pokud jste v prvním týdnu používání a měla jste pohlavní styk v předchozích 7 dnech, je zde
možnost, že můžete být těhotná. V tomto případě kontaktujte svého lékaře.
Jestliže byl kroužek mimo pochvu nebo si myslíte, že mohl být mimo pochvu déle než 3 hodiny
ve 3. týdnu, nemusí Vás chránit před otěhotněním. Znehodnoťte kroužek a rozhodněte se mezi
dvěma následujícími možnostmi:
1) Zaveďte okamžitě nový kroužek.
Tím začíná další 3-týdenní období používání kroužku. Nemusí se u Vás dostavit menstruační
krvácení, ale může se objevit krvácení z průniku nebo špinění.
2) Nezavádějte kroužek znovu. Počkejte na menstruaci a pak zaveďte nový kroužek, ne později
než za 7 dní po odstranění prvního kroužku nebo jeho vypuzení.
Tuto možnost si můžete zvolit jedině tehdy, jestliže jste přípravek NuvaRing používala
nepřetržitě během předcházejících 7 dnů.

Jestliže se Váš kroužek zlomí

Velmi vzácně se může kroužek zlomit. Jakmile zaznamenáte, že se přípravek NuvaRing zlomil,
znehodnoťte ho a začněte s novým kroužkem co nejdříve. Během příštích 7 dnů používejte ještě jinou
antikoncepční metodu (např. kondom). Pokud jste měla pohlavní styk předtím, než jste zjistila, že je
kroužek zlomený, kontaktujte prosím svého lékaře.

Jestliže jste si zavedla více než jeden kroužek

Nebyly hlášeny žádné závažné škodlivé účinky při předávkování hormony přípravku NuvaRing.
Jestliže jste si náhodně zavedla více než jeden kroužek, můžete pociťovat nevolnost (nauzeu) nebo
můžete zvracet či mít vaginální krvácení. Odstraňte nadbytečné kroužky a kontaktujte svého lékaře,
pokud tyto příznaky přetrvávají.

Jestliže jste zapomněla vložit nový kroužek po období bez kroužku

Jestliže Vaše období bez kroužku bylo delší než 7 dní, vložte nový kroužek hned, jak si vzpomenete.
Používejte ještě jinou antikoncepční metodu (jako je kondom) v případě, že máte pohlavní styk během
příštích 7 dnů. Pokud jste měla pohlavní styk během období bez kroužku, můžete být těhotná.
V tomto případě okamžitě kontaktujte svého lékaře. Čím delší je období bez kroužku, tím vyšší je
riziko otěhotnění.

Jestliže jste zapomněla odstranit kroužek

Jestliže jste odstranila kroužek mezi 3. a 4. týdnem, jste stále chráněna před otěhotněním. Mějte
1 týden pravidelné období bez kroužku a následně vložte nový kroužek.
Jestliže Váš kroužek byl odstraněn později než za 4 týdny, je možnost, že otěhotníte. Spojte se
se svým lékařem dříve, než si zavedete nový kroužek.

Jestliže jste neměla menstruaci

Postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing
Jestliže jste neměla menstruaci, ale postupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a
neužívala jste jiné léčivé přípravky, je velmi nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte
v používání přípravku NuvaRing jako obvykle. Jestliže jste neměla menstruaci dvakrát po sobě,
můžete být těhotná. Poraďte se okamžitě se svým lékařem. Nezavádějte další přípravek
NuvaRing, dokud Váš lékař nepotvrdí, že nejste těhotná.

Pokud jste nepostupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing
Jestliže jste neměla menstruaci a nepostupovala jste podle instrukcí pro přípravek NuvaRing a
menstruace se neobjevila v první běžné přestávce bez kroužku, můžete být těhotná. Kontaktujte
svého lékaře předtím, než začnete používat nový NuvaRing.

Jestliže máte neočekávané krvácení

U některých žen přípravek NuvaRing vyvolává nečekané vaginální krvácení mezi menstruačními
obdobími. Můžete potřebovat menstruační vložku. V každém případě ponechte kroužek v pochvě a
pokračujte normálně v jeho používání. Jestliže nepravidelné krvácení přetrvává, zesiluje se nebo se
objeví znovu, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže chcete změnit den, ve kterém začíná Vaše menstruace

Jestliže jste postupovala podle instrukcí pro přípravek NuvaRing, menstruační období (krvácení
z vysazení) začne v období bez kroužku. Jestliže chcete změnit den kdy začíná, udělejte to tak, že
zkrátíte období bez kroužku (ale nikdy neprodlužujte!).

Například jestliže Vaše období bez kroužku začíná v pátek, můžete toto změnit na úterý (o 3 dny
dříve) od příštího měsíce. Jednoduše zaveďte Váš příští kroužek o 3 dny dříve než normálně.

V případě, že bude Vaše období bez kroužku příliš krátké (např. 3 dny nebo méně), Vaše obvyklé
krvácení se během tohoto období nemusí dostavit. Může se u Vás objevit špinění (kapky nebo skrvny
krve) nebo krvácení z průniku během používání příštího kroužku.

Pokud nevíte jak postupovat, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže si přejete oddálit menstruaci

Přestože to není doporučený režim, oddálení menstruačního krvácení (krvácení z vysazení) je možné,
jestliže zavedete nový kroužek okamžitě po odstranění předchozího kroužku, a vynecháte tím období
bez kroužku. Nově zavedený kroužek ponechejte v pochvě maximálně po dobu 3 týdnů. Během
používání nového kroužku se může objevit špinění (kapky nebo skrvny krve) nebo krvácení z průniku.
Chcete-li, aby začalo menstruační krvácení, odstraňte kroužek. Dodržte Váš běžný interval bez
kroužku po dobu jednoho týdne a následně vložte nový kroužek.

Můžete se poradit se svým lékařem, jestliže chcete oddálit menstruační krvácení.

3.5 Co byste měla udělat, jestliže si přejete ukončit používání přípravku NuvaRing

Ukončit používání přípravku můžete, kdykoliv chcete.

Pokud nechcete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem o jiné metodě antikoncepce.

Pokud ukončíte používání přípravku NuvaRing proto, že chcete otěhotnět, měla byste počkat až
budete mít normální menstruační krvácení dříve, než se budete pokoušet otěhotnět. To Vám pomůže
s výpočtem data, kdy dítě očekáváte.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek NuvaRing nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky související s používáním přípravku NuvaRing, stejně tak jako
příslušné příznaky, jsou popsány v bodě 2.2 Krevní sraženiny (trombóza) (hlavní příznaky krevní
sraženiny zahrnují: neobvyklou bolest nebo otok nohy, bolest na hrudi nebo problémy s dýcháním.
Pokud se domníváte, že máte příznaky krevní sraženiny, odstraňte NuvaRing a okamžitě kontaktujte
svého lékaře) a Rakovina.
Pokud jste alergická na jednu ze složek přípravku NuvaRing (přecitlivělost), mohou se u Vás objevit
následující příznaky: angioedém [otok obličeje, jazyka a/nebo hrdla a/nebo obtížné polykání] nebo
kopřivka spolu s obtížným dýcháním. Pokud se toto objeví, odstraňte NuvaRing a okamžitě
kontaktujte svého lékaře.

Uživatelky přípravku NuvaRing hlásily následující nežádoucí účinky

Časté: mohou postihnout až 1 uživatelku z 10
bolest břicha, nevolnost (nauzea)
kvasinková infekce vagíny (jako je moučnivka); vaginální diskomfort způsobený kroužkem;
svědění genitálu; výtok z vagíny
bolest hlavy nebo migréna; depresivní nálady; snížená sexuální touha
bolest prsů; bolestivá menstruace
akné
zvýšení tělesné hmotnosti
vypuzení kroužku

Méně časté: mohou postihnout až 1 uživatelku ze 100
porucha vidění; závrať
opuchlé břicho; zvracení, průjem nebo zácpa
pocit únavy, pocit, kdy se člověk necítí dobře nebo se cítí podrážděně; změny nálad; kolísání
nálad
hromadění tekutin v těle (otok)
infekce močových cest nebo močového měchýře
obtížné nebo bolestivé močení; nutkavá touha nebo potřeba močit; častější močení
problémy během pohlavního styku, včetně bolesti, krvácení nebo pociťování kroužku partnerem
zvýšení krevního tlaku
zvýšení chuti k jídlu
bolest zad; svalové křeče; bolest horních nebo dolních končetin
snížená citlivost pokožky
bolestivé nebo zvětšené prsy, fibrózně-cystická mastopatie (cysty v prsou, které se mohou stát
zduřelými a bolestivými)
zánět čípku; cervikální polypy (výrůstky na čípku); sliznice děložního hrdla lokalizovaná na
zevním povrchu čípku (ektropium)
změny menstruace (např. je menstruace silná, dlouhá, nepravidelná nebo se nedostavila);
pánevní diskomfort; premenstruační syndrom; stahy dělohy
vaginální infekce (plísňová a bakteriální); pocit pálení, zápachu, bolesti, diskomfortu nebo
suchosti vagíny nebo pochvy
ztráta vlasů, ekzém, svědění, vyrážka nebo návaly horka.
zlomení kroužku


Vzácné: mohou postihnout až 1 uživatelku z 1000
krevní sraženina v žíle

Následující vzácné nežádoucí účinky byly hlášeny během používání přípravku NuvaRing: kopřivka,
diskomfort penisu partnera (jako je podráždění, vyrážka, svědění).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek NuvaRing uchovávat

Uchovávejte přípravek NuvaRing mimo dohled a dosah dětí.
Jestliže zjistíte, že Vaše dítě bylo vystaveno působení hormonů z přípravku NuvaRing, poraďte se se
svým lékařem.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte přípravek NuvaRing, jestliže Vám byl vydán před více než 4 měsíci. Datum výdeje je
uvedeno na krabičce a sáčku.

Nepoužívejte přípravek NuvaRing po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku.

Nepoužívejte přípravek NuvaRing, jestliže má změněnou barvu nebo nějakou jinou viditelnou známku
znehodnocení.

Zlikvidujte použitý kroužek spolu s normálním domácím odpadem, nejlépe uvnitř znovu
uzavíratelného sáčku. Nesplachujte přípravek Nuvaring do toalety. Stejně jako jiné léčivé přípravky,
nevyhazujte nepoužité nebo prošlé kroužky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s kroužky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek NuvaRing obsahuje
Léčivými látkami jsou: etonogestrelum (11,7 mg) a ethinylestradiolum (2,7 mg)
Dalšími složkami jsou: kopolymer ethylenu s vinyl-acetátem (28% a 9% vinyl-acetátu) (typ
umělé hmoty, která se v organizmu nerozpustí) a magnesium-stearát.

Po dobu tří týdnů se z kroužku každý den uvolňuje 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg
ethinylestradiolu.

Jak přípravek NuvaRing vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek NuvaRing je ohebný, průhledný, bezbarvý až téměř bezbarvý kroužek o průměru 54 mm.

Každý kroužek je zabalen v sáčku z fólie, který lze opakovaně uzavřít. Sáček je v papírové krabičce
spolu s příbalovou informací v českém jazyce. Každá krabička obsahuje 1 nebo 3 kroužky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:


Držitel rozhodnutí o registraci:
N.V.Organon, PO Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko

Výrobci:
N.V.Organon, PO Box 20, 5340 BH Oss, Nizozemsko
Organon Ireland Ltd., Drynam Road Swords, Co. Dublin, Irsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP zaregistrován pod tímto názvem:
NuvaRing
0,120 mg/0,015 mg za 24 hodin, vaginální inzert

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo,
Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Norsko,
Rumunsko, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.4.2013

Recenze

Recenze produktu NUVARING 0,120 MG/0,015 MG, VAGINÁLNÍ INZERT 1 Poševní přípravek

Diskuze (1)

Diskuze k produktu NUVARING 0,120 MG/0,015 MG, VAGINÁLNÍ INZERT 1 Poševní přípravek

Přidat nový příspěvek do diskuze

(6) (10) (0) 06/05/2008

Jana P. - kdy používat?

chtěla bych vědět kdy začít používat kroužky poprvé?po menstruaci nebo v první den menstruace?

Vstoupit do diskuze