Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DOLMINA 100 SR 20X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13438

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 13438
Kód EAN: 8594739019058
Kód SÚKL: 58880
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Dolmina 100 SR užívají dospělí a mladiství starší 15 let k léčbě bolestivých projevů a otoků způsobených záněty a revmatickými onemocněními s lokalizací kloubní (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, ankylosující spondylitida, juvenilní artritida) i mimokloubní, bolestivých páteřních syndromů, poúrazových a pooperačních otoků a zánětů, k léčbě bolesti hlavy, zubů, při bolestivé menstruaci a gynekologických zánětech.

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls197233/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Dolmina 100 SR 

tablety s prodlouženým uvolňováním 

diclofenacum natricum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Dolmina 100 SR a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina 100 SR užívat 

3. 

Jak se přípravek Dolmina 100 SR užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Dolmina 100 SR uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Dolmina 100 SR a k čemu se používá 

 
Přípravek Dolmina 100 SR obsahuje léčivou látku diklofenak, který patří mezi nesteroidní 
protizánětlivé léky (NSAID) a který tlumí tvorbu látek, jež se podílejí na rozvoji zánětu. 
Diklofenak snižuje projevy akutního i chronického zánětu, tlumí bolest a snižuje horečku. Úlevy od 
bolesti může být dosaženo po jednorázovém podání, protizánětlivý účinek se projeví až po vyšších 
dávkách podávaných několik dnů. Odstranění svalové ztuhlosti a otoků kloubů zlepšuje subjektivní 
stav. 
Diklofenak se používá k léčbě bolesti a otoků způsobených zánětlivými a degenerativními 
revmatickými onemocněními s postižením kloubů (jako revmatoidní artritida, osteoartróza, 
ankylozující spondylitida, juvenilní idiopatická artritida) i mimokloubním postižením (zánět šlach, 
šlachového váčku, kloubního pouzdra), používá se k léčbě akutního záchvatu dny, bolesti zad, 
poúrazových a pooperačních otoků a zánětů, k léčbě bolesti hlavy, zubů a bolestivých postižení v 
oblasti ušní, nosní a krční, při bolestivé menstruaci a gynekologických zánětech. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Dolmina 100 SR užívat 

 
Neužívejte přípravek Dolmina 100 SR: 

-  jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže se u Vás v minulosti po podání kyseliny acetylsalicylové nebo jiných nesteroidních 

antirevmatik (léky proti bolesti a revmatismu) objevila nežádoucí reakce (např. průduškové 
astma nebo kopřivka); 

-  pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) vředovou chorobou žaludku nebo krvácením do 

zažívacího traktu (dvě nebo více epizod prokázaného výskytu vředu nebo krvácení); 

-  pokud se u Vás projevilo krvácení do zažívacího traktu nebo perforace (proděravění) ve 

vztahu k předchozí léčbě nesteroidními protizánětlivými léky; 

-  jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin, jater nebo srdce;  
-  při poruše krvetvorby a zvýšeném sklonu ke krvácení; 
-  pokud jste v posledních třech měsících těhotenství; 
-  pokud máte srdeční a/nebo cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění mozku způsobené 

postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou mrtvici, drobnou 
cévní mozkovou příhodu, nebo blokádu (ucpání) cév v srdci nebo mozku nebo jste 
podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass; 

-  pokud máte, nebo jste měl(a) potíže s krevním oběhem (onemocnění periferních tepen). 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím 

přípravku Dolmina 100 SR se poraďte se svým lékařem: 

Jestliže máte jakékoliv potíže se zažívacím traktem nebo jste v minulosti prodělal(a) vředovou 
chorobu žaludku či střev, krvácení nebo proděravění (při opakovaném vředovém onemocnění 
nebo krvácení z trávicího traktu v minulosti se přípravek užívat nesmí). Riziko krvácení trávicího 
traktu, vzniku vředu nebo perforace stoupá se zvyšující se dávkou léčiva a u starších osob; 

Pokud máte narušené funkce jater (včetně jaterní porfyrie – dědičná metabolická porucha); 

Pokud máte narušené funkce srdce a ledvin; 

Pokud trpíte nebo jste trpěl(a) vysokým krevním tlakem nebo jste prodělal(a) srdeční příhodu - 
léky jako je diklofenak mohou mírně zvýšit riziko srdeční nebo mozkové příhody. Toto riziko se 
zvyšuje s vysokými dávkami léčiva a při dlouhodobé léčbě. Proto nepřekračujte doporučené 
dávkování a dobu léčby; 

Máte-li problémy s hemostázou (zástava krvácení); 

Trpíte-li astmatem, sezónní alergickou rýmou, narůstáním či vyklenutím nosní sliznice (např. 
nosní polypy), chronickou obstrukční plicní nemocí nebo chronickými infekcemi dýchacího 
traktu (zejména ve spojení se symptomy připomínajícími alergickou rýmu); 

Pokud máte reakci na kůži (vyrážka, poškození sliznice nebo jakékoliv jiné známky alergie). Ve 
velmi vzácných případech může přípravek způsobit těžké kožní alergické reakce. Pokud se u Vás 
objeví vyrážka, informujte neprodleně lékaře. 

 
Pokud se Vás jakýkoliv výše uvedený bod týká nebo při výskytu jakýchkoliv neobvyklých reakcí, 
prosím, kontaktujte ihned svého lékaře.  
 
Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 
-  kouříte, 
-  máte diabetes (cukrovku), 
-  máte anginu pectoris (srdeční onemocnění projevující se častou bolestí na hrudi), krevní sraženiny, 

vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky v krvi). 
 

Výskyt nežádoucích účinků může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší dobu 
nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
Starší pacienti 
Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji a mohou mít závažnější důsledky než u ostatních 
dospělých. Z toho důvodu je důležité, aby starší pacienti velmi pečlivě dodržovali pokyny ošetřujícího 
lékaře a neprodleně mu ohlásili jakýkoli nežádoucí účinek. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Dolmina 100 SR není určen pro děti a dospívající. 
 
 
 

Další léčivé přípravky a přípravek Dolmina 100 SR 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, ujistěte se, prosím, že Váš lékař nebo 
lékárník je náležitě informován, než začnete užívat přípravek s obsahem diklofenaku, protože 
současné užívání těchto přípravků může vyvolat nežádoucí interakce (vzájemné působení léků) a 
nežádoucí účinky:  
-  Lithium (používané k léčbě některých psychických onemocnění); 
-  Digoxin (používaný k léčbě chronické srdeční nedostatečnosti); 
-  Diuretika (léky na odvodnění) a léky na snížení vysokého krevního tlaku;  
-  Další nesteroidní protizánětlivé léky a kortikosteroidy (léky s protizánětlivým a protialergickým 

účinkem); 

-  Antikoagulancia a protidestičkové léky (léky proti srážení krve, např. warfarin); 
-  SSRI (léky proti depresím); 
-  Přípravky k léčbě cukrovky, kromě inzulinu; 
-  Metotrexát (léčivo užívané k léčbě nádorů, revmatických onemocnění); 
-  Cyklosporin (léčivo potlačující imunitu); 
-  Chinolonová chemoterapeutika (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních infekcí); 
-  Fenytoin (lék na epilepsii); 
-  Kolestipol a cholestyramin (léky snižující hladinu tuků v krvi – hypolipidemika); 
-  Silné CYP2C9 inhibitory (např. sulfinpyrazon); 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neužívejte diklofenak 
v posledních třech měsících těhotenství. Užívání přípravku v tomto období může ovlivnit Vaše dítě a 
může zpozdit porod. V prvních šesti měsících těhotenství se užívání diklofenaku nedoporučuje, pokud 
to není nezbytně nutné. 
Neužívejte diklofenak, pokud plánujete těhotenství. 
Neužívejte diklofenak, jestliže kojíte. Léčivá látka přechází do mateřského mléka a může ovlivnit 
Vaše dítě. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud se u Vás v průběhu léčby vyskytnou poruchy vidění, závratě, ospalost nebo jiné poruchy 
centrálního nervového systému, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje vyžadující zvýšenou 
pozornost. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Dolmina 100 SR užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.  
Tablety nelámejte, nedrťte ani nekousejte. 
Tablety užívejte v průběhu jídla nebo po jídle, polykejte tablety celé a zapijte plnou sklenicí 
vody nebo jiným nealkoholickým nápojem. 
 
Doporučená dávka přípravku je 1 tableta denně. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Dolmina 100 SR, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a), nebo při náhodném požití přípravku dítětem, 
vyhledejte neprodleně lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Dolmina 100 SR 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou tabletu a pokračujte v předepsaném dávkování. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout 
u každého. 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné.  

Ihned přestaňte přípravek Dolmina 100 SR užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 
Mírné křeče a bolestivost břicha začínající krátce po zahájení léčby přípravkem Dolmina 100 SR, po 
kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý průjem, a to obvykle během 24 hodin od 
rozvoje bolesti břicha (frekvence není známa, z dostupných údajů nelze určit). 
 

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky jsou zažívací obtíže. 

Krvácení trávicího traktu může mít někdy smrtelné následky, zejména u starších osob. 

Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže s následující četností výskytu: 

 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 osob ze 100):  

-  bolesti hlavy, závratě; 
-  pocit otáčení; 
-  nevolnost, zvracení, průjem, dyspepsie (porucha trávení), bolesti v břiše, nadýmání, anorexie 

(ztráta chuti k jídlu); 

-  zvýšené hladiny transamináz (jaterní enzymy); 
-  vyrážka. 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až10 osob z 10 000):  

-  hypersenzitivita (přecitlivělost), anafylaktické a anafylaktoidní reakce (alergické reakce včetně 

nízkého krevního tlaku a šoku); 

-  spavost; 
-  astma (včetně dušnosti); 
-  zánět žaludku, krvácení trávicího traktu, zvracení s příměsí krve, krvácivý průjem, černá 

stolice, vřed v trávicím traktu (s nebo bez krvácení a proděravění); 

-  zánět jater, žloutenka, poruchy jater; 
-  kopřivka; 
-  otoky.  

 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 lidí) 

-  agranulocytóza (pokles počtu granulocytů – typ bílé krvinky – v krvi a kostní dřeni), 

chudokrevnost (včetně hemolytické a aplastické chudokrevnosti – z důvodu nedostatečné 
tvorby krevních buněk nebo zvýšeného rozpadu červených krvinek), trombocytopenie 
(snížené množství krevních destiček v krvi), leukopenie (snížené množství bílých krvinek v 
krvi -změny krevního obrazu); 

-  angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech organismu: podkoží obličeje, 

sliznice dýchacího a trávicího ústrojí a způsobující obtíže podle postiženého místa); 

-  dezorientace, deprese, nespavost, noční můry, podrážděnost, psychické obtíže; 
-  parestezie (mravenčení), poruchy paměti, křeče, úzkost, třes, aseptická meningitida (nehnisavý 

zánět mozkových blan), poruchy chuti, cerebrovaskulární příhoda (cévní mozková příhoda, 
mozkové infarkty, cévní mozková příhoda); 

-  poruchy vidění, rozmazané vidění, dvojité vidění; 

-  tinitus (ušní šelest), poruchy sluchu; 
-  zrychlené bušení srdce, bolest na hrudi, srdeční selhání, infarkt myokardu; 
-  vysoký krevní tlak, zánět cév; 
-  pneumonitida (zánět plicní tkáně); 
-  zánět tlustého střeva (i ve spojení s krvácením, zhoršením vředů nebo Crohnovou chorobou - 

chronické zánětlivé onemocnění nejčastěji v počáteční části tlustého střeva), zácpa, zánět ústní 
dutiny (včetně vředů), zánět jazyka, poruchy v oblasti jícnu, diaphragm-like (příčné) zúžení 
střev, zánět slinivky břišní; 

-  akutní selhání jater, nekróza jater (odumření), selhání jater; 
-  bulózní výsev, ekzém, zčervenání, multiformní erytém (kožní onemocnění), Steven-Johnsonův 

syndrom – poléková vyrážka, toxická epidermální nekrolýza (Lyellův syndrom – poléková 
vyrážka), zánět kůže s odlupováním částeček kůže, ztráta vlasů, přecitlivělost na světlo, 
purpura (tečkovité krvácení do kůže či sliznice), alergická purpura, svědění; 

-  akutní selhání ledvin, krev v moči, bílkoviny v moči, nefrotický syndrom (soubor příznaků 

provázející různé typy onemocnění ledvin - přítomnost bílkoviny v moči, snížení množství 
bílkovin v krvi, otoky a některé další příznaky), intersticiální nefritida (zánět mezibuněčných 
ledvinných prostorů), renální papilární nekróza (odumření tkáně). 
 

Kromě nežádoucích účinků uvedených v přehledu, byly během používání diklofenaku hlášeny i 
následující nežádoucí účinky. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků je: není známo (z 
dostupných údajů nelze určit): zvýšená hladina močoviny v krvi, zvýšená hladina draslíku v krvi, 
diabetes mellitus (cukrovka), svalová bolest, neuróza (psychická porucha), stav zmatenosti, krátké 
bezvědomí, snížené množství vylučované moči, zúžení průdušek, hlasová porucha, zánět kůže, 
cirkulační kolaps (selhání krevního oběhu). 
Léky jako je Dolmina 100 SR mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních 
příhod. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Dolmina 100 SR uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Dolmina 100 SR obsahuje 
Léčivou látkou je diclofenacum natricum, jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 
diclofenacum natricum 100 mg. 
Pomocnými látkami jsou mastek, ethylcelulosa, magnesium-stearát, povidon, hyprolosa, diethyl-ftalát, 
oxid titaničitý (E171). 
 
Jak přípravek Dolmina 100 SR vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Dolmina 100 SR jsou bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s prodlouženým 
uvolňováním. 
Jedno balení obsahuje 20 tablet s prodlouženým uvolňováním v blistrech (bílý neprůhledný 
PVC/PVDC/Al) a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.8.2016 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu DOLMINA 100 SR 20X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu DOLMINA 100 SR 20X100MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám