Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

BROMHEXIN 8 KM sirup 100 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15778

87 % 3 recenze

Zkapalňování průduškových hlenů u akutních a chronických zánětů průdušek a plic a u všech plicních onemocnění, spojených se zvýšenou tvorbou hlenu nebo poruchou tvorby vylučování hlenů.

Více informací

102
Běžná cena: 119 Kč, Ušetříte: 14 % (17 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Zkapalňování průduškových hlenů u akutních a chronických zánětů průdušek a plic a u všech plicních onemocnění, spojených se zvýšenou tvorbou hlenu nebo poruchou tvorby vylučování hlenů.

Informace o produktu

Výrobce: KREWEL MEUSELBACH GMBH
Značka: BROMHEXIN
Kód výrobku: 15778
Kód EAN: 4030031892813
Kód SÚKL: 87111
Držitel rozhodnutí: KREWEL MEUSELBACH GMBH

Zkapalňování průduškových hlenů u akutních a chronických zánětů průdušek a plic a u všech plicních onemocnění, spojených se zvýšenou tvorbou hlenu nebo poruchou tvorby vylučování hlenů.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls131014/2009 
 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

BROMHEXIN 8 – sirup KM 

8 mg/10 ml 

bromhexini hydrochloridum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 
-  Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem. 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Bromhexin 8 – sirup KM a k čemu se používá  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bromhexin 8 – sirup KM užívat 
3.  Jak se přípravek Bromhexin 8 – sirup KM užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek Bromhexin 8 – sirup KM uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

1. 

Co je přípravek Bromhexin 8 – sirup KM a k čemu se používá 

Bromhexin-hydrochlorid zkapalňuje a rozpouští průduškový hlen a usnadňuje jeho vykašlávání.  
 
Bez porady s lékařem se přípravek užívá při akutních onemocněních průdušek a plic, spojených s 
tvorbou vazkých hlenů.  
Pouze po poradě s lékařem se přípravek užívá při chronických onemocněních průdušek a plic, 
spojených s tvorbou vazkých hlenů.  
 
Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bromhexin 8 – sirup KM užívat 

Neužívejte přípravek Bromhexin 8 – sirup KM: 
 

jestliže jste alergický(á) na bromhexin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

u onemocnění žaludku nebo dvanáctníku, kdy Bromhexin 8 - sirup KM může ovlivnit slizniční 

bariéru žaludku a střev 

 

v období kojení 

 
 
 

 

2/5 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Bromhexin 8 – sirup KM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

u omezených funkcí ledvin nebo u těžkých onemocnění jater, kdy lze Bromhexin 8 –sirup KM 

aplikovat  pouze  v delších  intervalech  nebo  ve  snížených  dávkách,  protože  odbourávání  jeho 
metabolických  produktů  představuje  zvýšenou  zátěž  jater.  Zejména  při  déletrvajícím  léčení  je  proto 
nutné sledovat jaterní funkce. 

 

při porušené motorice (hybnosti) průdušek a u některých ojedinělých onemocnění průdušek, 

která jsou doprovázena nadměrnou tvorbou sekretu (např. maligní ciliární syndrom), kde může dojít 
k ucpání dýchacích cest sekretem 
 
V souvislosti s podáváním bromhexin-hydrochloridu  byla zaznamenána hlášení závažných kožních 
reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Bromhexin 8 – sirup KM užívat a ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Děti  
Dětem mladším dvou let smí být Bromhexin 8 – sirup KM podáván pouze pod lékařských dohledem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Bromhexin 8 – sirup KM 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Bromhexin 8 – sirup KM není vhodné užívat současně s antitusiky (přípravky tlumícími kašel), 
protože mohou na základě omezení vykašlávacího reflexu způsobit nebezpečné hromadění hlenu. 
Současné podávání bromhexin-hydrochloridu a antibiotik (např. erytromycin, cafalexin, 
oxytetracyklin) zlepšuje jejich účinnost lepším prostupem do plicní tkáně.  
 
Při  současném  podávání  léků,  které  mohou  být  příčinou  podráždění  trávícího  traktu,  je  možné 
předpokládat zesílený efekt podráždění žaludeční sliznice. 
 
Přípravek Bromhexin 8 –sirup KM s jídlem a pitím 
Přípravek Bromhexin 8 – sirup KM se užívá po jídle a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny, 
které podporuje uvolňování hlenů.  
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pro užití Bromhexin 8 – sirup KM v době těhotenství u lidí nejsou dosud k dispozici žádné závěry. 
Z tohoto důvodu může být přípravek Bromhexin 8 – sirup KM během těhotenství užíván pouze po 
důkladném posouzení poměru rizika a přínosu lékařem. 
 
Bromhexin-hydrochlorid přechází do mateřského mléka, a proto nesmí být Bromhexin 8 – sirup KM 
užíván během období kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Snížení  pozornosti  při  jízdě  nebo  obsluze  strojů  v důsledku  užívání  přípravku  Bromhexin  8  –  sirup 
KM není známo. 
 
Přípravek Bromhexin 8 – sirup KM obsahuje sorbitol 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý  přípravek  užívat.  Může  mít  mírný  projímavý  účinek.  Energetická  hodnota  sorbitolu  je  10,92 
kJ/g (2,6 kcal/g). 10 ml sirupu obsahuje 3,5 g sorbitolu (odpovídá 0,88 g fruktózy = 0,3 BE). 

 

3/5 

3. 

Jak se přípravek Bromhexin 8 – sirup KM užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud Váš lékař nepředepíše jinak, užívá se Brohmexin 8 – sirup KM následovně: 
Dospělí a dospívající nad 14 let:  
3 x denně 10 – 20 ml (odpovídá denní dávce 24-48mg bromhexin-hydrochloridu) 
 
Děti a dospívající od 6 – 14 let a pacienti s tělesnou hmotností do 50 kg:  
3 x denně 10 ml (odpovídá denní dávce 24mg bromhexin-hydrochloridu) 
 
Děti do 6 let: 
3 x denně 5 ml (odpovídá denní dávce 12mg bromhexin-hydrochloridu) 
 
Děti do 2 let mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře! 
 
K balení je přiložená odměrka 5ml – 30ml (s dělením po 5, 10, 15, 20, 30 ml). 
 
Přípravek Bromhexin 8 – sirup KM se užívá po jídle a zapíjí dostatečným množstvím tekutiny, které 
podporuje uvolňování hlenů.  
 
Celkové trvání léčby je individuální a řídí se průběhem onemocnění a použitím. 
Pokud užíváte tento léčivý přípravek bez lékařského doporučení, nemělo by to být déle než 4-5 dní. 
 
Jestliže  příznaky  onemocnění  přetrvávají  déle  než  5  dní  (u  dětí  3  dny)  nebo  se  dokonce  zhoršují, 
jestliže je onemocnění doprovázeno horečkou, jestliže vykašláváte hlen s příměsí krve či hnisu nebo 
pokud se objeví jakékoliv jiné neobvyklé potíže, je nutné poradit se s lékařem. 
 
Chronická onemocnění (např. chronický zánět průdušek) vyžadující dlouhodobé podávání přípravku, 
se musí řídit pokyny lékaře.  
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Bromhexin 8 – sirup KM, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku kontaktujte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Bromhexin 8 – sirup KM 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Bromhexin 8 – sirup KM 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka. 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Vyhodnocení nežádoucích účinků a jejich četnosti výskytu: 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 1000): 

 

reakce z přecitlivělosti 

 

vyrážka, kopřivka 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu): 

 

anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), 

angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních slizničních a podslizničních tkání) a svědění 

 

4/5 

 

závažné nežádoucí kožní reakce (včetně erythema multiforme, Stevens-Johnsonova 

syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantemózní pustulózy). 
 
Často  může  nastat  lokální  podráždění  sliznice  a  z toho  vyplývající  žaludečně  střevní  obtíže,  jako 
nevolnost, bolesti břicha, zvracení nebo průjem. 
Vzácně může dojít k aktivizaci existujícího dvanáctníkového nebo žaludečního vředu. 
Méně  často  se  mohou  vyskytnout  mdloby  a  bolesti  hlavy  a  příp.  přechodné  změny  v hodnotách 
jaterních testů (ALT). Může také nastat zvýšení teploty a třesavka, dušnost. 
 
Ve všech těchto případech okamžitě vyhledejte lékaře! 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

5. 

Jak přípravek Bromhexin 8 – sirup KM uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě lahvičky za 
„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

6. 

Obsah balení a další informace 

Co přípravek Bromhexin 8 – sirup KM obsahuje  
 
Léčivou látkou je: Bromhexini hydrochloridum 
10 ml sirupu obsahuje bromhexini hydrochloridum 8 mg 
 
Dalšími složkami jsou: kyselina citronová, propylenglykol, glycerol, hyetelosa, nekrystalizující 
sorbitol 70%, malinové aroma, čištěná voda. 
 
Jak přípravek Bromhexin 8 – sirup KM vypadá a co obsahuje toto balení 
Čirý, bezbarvý, viskózní roztok s vůní po malinách.  
Lahvička z hnědého skla s bílým šroubovacím uzávěrem (PP) s pojistným kroužkem (PE), krabička. 
Přiložena polypropylenová odměrka 5 ml - 30 ml (s dělením po 5, 10, 15, 20, 30 ml) 
100 ml sirupu  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Krewel Meuselbach GmbH 
Krewelstrasse 2 
53783 Eitorf 
Německo 

 

5/5 

 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci v 
ČR:  
Apotex (ČR), spol. s r.o.  
Na Poříčí 1079/3a  
110 00 Praha 1  
Tel: +420 234 705 723  
E-mail: 

info.sluzba@apotex.cz

 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21. 12. 2016 
 

Recenze (3)

Recenze produktu BROMHEXIN 8 KM sirup 100 ml

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu BROMHEXIN 8 KM sirup 100 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Veronika F.

80 % 12/02/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám