Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu » Léky na uvolnění dutin

VIBROCIL 1X12GM Nosní gel - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 24344

100 % 2 recenze

Tlumí nadměrnou nosní sekreci a čistí nos při zachování normálních funkcí kmitajících řasinek nosní sliznice.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VIBROCIL 1X12GM Nosní gel

Tlumí nadměrnou nosní sekreci a čistí nos při zachování normálních funkcí kmitajících řasinek nosní sliznice.
1
sp.zn. sukls135777/2010, sukls135272/2010, sukls135776/2010
příloky k sp.zn. sukls57459/2013, sukls57460/2013, sukls57461/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE


VIBROCIL

nosní kapky, roztok
nosní sprej, roztok
nosní gel
(phenylephrinum, dimetindeni maleas)


Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
- Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám nebo Vašemu
dítěti přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Vibrocil a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vibrocil používat
3. Jak se Vibrocil používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Vibrocil uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Vibrocil a k čemu se používá
Přípravek Vibrocil obsahuje dvě léčivé látky, nosní dekongestant (phenylephrinum) a
antihistaminikum (dimetindeni maleas).
Vibrocil poskytuje rychlou úlevu od překrvení nosní sliznice a tekoucí rýmy způsobené celou řadou
infekčních nebo alergických onemocnění horních cest dýchacích. Vibrocil tlumí nadměrnou nosní
sekreci a čistí nos a neovlivňuje aktivitu nosních řasinek.
Vibrocil se používá k úlevě od ucpaného nosu v případě nachlazení, akutní a chronické rýmy, senné
rýmy nebo jiné alergické rýmy (alergie na prach, zvířecí srst atd.), vazomotorické rýmy a zánětu
vedlejších nosních dutin (sinusitidě). Vibrocil může být také používán jako doplňková léčba v
případě zánětu středního ucha.
Váš lékař Vám ho také může předepsat pro použití před nebo po odborném vyšetření či operaci
nosu.

Vibrocil, nosní kapky jsou určeny pro dospělé a děti od 1 roku.
Vibrocil, nosní sprej a nosní gel je určen dospělým a dětem od 6 let.
2

Pokud se do 7 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se
poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vibrocil používat
Nepoužívejte přípravek Vibrocil, jestliže jste Vy nebo Vaše dítě:
Alergický(á) na fenylefrin nebo dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6).
užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a) léky ze skupiny inhibitorů
monoaminooxidázy (IMAO, které se používají k léčbě depresí nebo jiných psychiatrických
stavů). Pokud si nejste jistý(á), zda užíváte nebo jste užíval(a) IMAO, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka před použitím přípravku Vibrocil.
trpíte atrofickou rhinitidou (onemocnění nosní sliznice s chronickým zánětem a tvorbou
krust).
trpíte zeleným zákalem s úzkým úhlem (zvýšený nitrooční tlak).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Vibrocil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže máte nějaký z
následujících zdravotních problémů:
onemocnění srdce
vysoký krevní tlak
zvýšenou činnost štítné žlázy
cukrovku
zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty), protože můžete mít zhoršené vyprazdňování
močového měchýře
epilepsii
Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených bodů, neužívejte Vibrocil bez porady se svým
lékařem nebo lékárníkem.
Pokud jste v minulosti při užívání tzv. adrenergních látek (povzbuzujících činnost autonomního
nervového systému) zaznamenal(a) výrazné obtíže, jako jsou nespavost, závratě, třes, nepravidelná
srdeční činnost nebo zvýšení krevního tlaku, o vhodnosti užívání přípravku Vibrocil se nejprve
poraďte se svým lékařem.
Vibrocil není určen pro použití do očí nebo úst.

Děti a dospívající
Vibrocil, nosní kapky není určen k léčbě dětí do 1 roku.
Vibrocil, nosní sprej a nosní gel není určen k léčbě dětí do 6 let.
Dětem ve věku od 1-12 let musí být Vibrocil podáván pod dohledem dospělé osoby.

Další léčivé přípravky a přípravek Vibrocil
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, zejména:
Inhibitory monoaminoxidázy (IMAO), které se používají k léčbě deprese a Parkinsonovy
choroby: nepoužívejte Vibrocil, pokud užíváte nebo jste v předchozích 14 dnech užíval(a)
IMAO
Antidepresiva, léky používané k léčbě deprese, jako jsou tricyklická a tetracyklická
antidepresiva
Léky používané k léčbě vysokého krevního tlaku, jako jsou beta-blokátory
3
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vy nebo Vaše dítě užíváte
nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Vzhledem k nedostatku údajů týkajících se použití přípravku u těhotných a kojících žen se
nedoporučuje přípravek Vibrocil používat během těhotenství a kojení.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nejsou k dispozici žádné údaje týkající se vlivu Vibrocilu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Není však pravděpodobné, že by Vibrocil mohl mít jakýkoli vliv.

Přípravek Vibrocil obsahuje benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce.
3. Jak se Vibrocil užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékarníka. Pokuď si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Vibrocil, nosní kapky:
Dávkování
Děti ve věku 1-6 let (pod dohledem dospělé osoby): 1-2 kapky do každé nosní dírky 3-4 krát
denně
Děti ve věku 6-12 let (pod dohledem dospělé osoby): 3-4 kapky do každé nosní dírky 3-4 krát
denně
Dospělí a dospívající od 12 let: 3-4 kapky do každé nosní dírky 3-4 krát denně
Způsob podání
Vestoje nebo vsedě zakloňte hlavu. Pokud ležíte na posteli, zakloňte hlavu přes okraj postele.
Kapky aplikujte do obou nosních dírek a několik minut nechejte hlavu zakloněnou, aby se kapky
mohly rozprostřít v nose.
Vibrocil, nosní sprej:
Dávkování
Děti ve věku 6-12 let (pod dohledem dospělé osoby): 1-2 střiky do každé nosní dírky 3-4 krát
denně.
Dospělí a dospívající od 12 let: 1-2 střiky do každé nosní dírky 3-4 krát denně
Způsob podání
K dosažení jemného rozptýlení držte lahvičku svisle s tryskou mířící nahoru. Hlavu držte ve
vzpřímené poloze a vložte trysku do nosní dírky. Lahvičku jedenkrát prudce stlačte a držte
rozprašovač stlačený, dokud ho nevyndáte z nosu. Optimálního rozptýlení spreje dosáhnete
vdechnutím malého množství vzduchu nosem v průběhu aplikace.
Vibrocil, nosní gel:
Dávkování
4


Děti ve věku 6-12 let (pod dohledem dospělé osoby): aplikujte malé množství gelu co
nejhlouběji do každé nosní dírky 3-4 krát denně.
Dospělí a dospívající od 12 let: aplikujte malé množství gelu co nejhlouběji do každé nosní
dírky 3-4 krát denně.
Poslední aplikaci se doporučuje provést krátce před ulehnutím ke spánku.
Vibrocil nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud u Vás do 7 dnů (u dětí do 3 dnů)
příznaky přetrvávají, poraďte se s lékařem. Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit
opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení.
Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a)
Jestliže jste použil(a) více přípravku Vibrocil, než jste měl(a) nebo v případě náhodného požití,
vyhledejte lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Vibrocil
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Nežádoucí účinky Vibrocilu jsou vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 pacientů):
Podráždění nebo sucho v nose, krvácení z nosu a pálení v místě aplikace.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak Vibrocil uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Vibrocil, nosní gel: Uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Vibrocil, nosní kapky: Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu,
aby byl chráněn před světlem.
Vibrocil, nosní sprej: Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Vibrocil obsahuje
Léčivými látkami jsou phenylephrinum a dimetindeni maleas.
5
Jeden ml přípravku Vibrocil (nosní kapky a nosní sprej) obsahuje phenylephrinum 2,5 mg a
dimetindeni maleas 0,25 mg.
Jeden g přípravku Vibrocil (nosní gel) obsahuje phenylephrinum 2,5 mg a dimetindeni maleas 0,25
mg.
Dalšími pomocnými látkami jsou:
Vibrocil, nosní kapky a nosní sprej:
Benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové, sorbitol,
levandulová silice a čištěná voda
Vibrocil, nosní gel:
Benzalkonium-chlorid, hydrogenfosforečnan sodný, monohydrát kyseliny citronové, sorbitol,
levandulová silice, čištěná voda a hydroxypropylmethylcelulosa
Jak Vibrocil vypadá a co obsahuje toto balení
Vibrocil, nosní kapky
Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v 15 ml lahvičce z hnědého skla
s kapacím zařízením a šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 15 ml
Vibrocil, nosní sprej (nebulizér)
Průhledná, bezbarvá až lehce nažloutlá kapalina je k dispozici v zelené stlačitelné neprůhledné PE
lahvičce s rozprašovačem a šroubovacím plastovým uzávěrem (nebulizér).
Velikost balení: 10 ml
Vibrocil, nosní gel
Průsvitný gel v hliníkové tubě s nosním aplikátorem a šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 12 g

Držitel registračního rozhodnutí
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.5.2013.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: VIBROCIL
Kód výrobku: 24344
Kód EAN: 8594050580602
Kód SÚKL: 15523
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Bez porady s lékařem je možno používat Vibrocil při pocitu neprůchodnosti nosu v začátcích a průběhu běžných zánětů horních cest dýchacích (akutní rýma), u chronických onemocnění horních cest dýchacích (chronická rýma), dále jako pomocný lék při akutním a chronickém onemocnění vedlejších dutin nosních a při akutním zánětu středouší k prevenci a k ústupu obtíží. Bez porady s lékařem je možné Vibrocil používat i u záchvatovité hlenovité sekrece z nosu (vazomotorické rýmy) a u projevů alergie (senné rýmy) v období záchvatu. Vibrocil může pacient používat sám pouze po doporučenou dobu, když nedojde k ústupu obtíží je nutné poradit se s lékařem. Při přetrvávání obtíží u dospělých déle než 1 týden je nutné poradit se s lékařem. Porada s lékařem je rovněž nutná, nedojde-li u dětí při akutní rýmě nebo horečnatém onemocnění horních cest dýchacích ke zlepšení příznaků do 3 dnů anebo je-li onemocnění provázeno vysokými horečkami. Při léčbě chronické rhinopharyngitidy (zánětu nosní sliznice a hltanu) je nutné se poradit s odborným lékařem. Na doporučení lékaře je Vibrocil užíván v před a pooperační péči. Vibrocil nosní kapky jsou vhodné k léčbě dospělých a dětí od 1 roku věku. Vibrocil nosní spray a nosní gel jsou vhodné k léčbě dospělých a dětí od 6 let věku. Vibrocil gel se uplatní obzvláště k zabránění tvorby kurst, po úrazu nosu a při udržování průchodnosti nosu v průběhu noci.

Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu VIBROCIL 1X12GM Nosní gel

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu VIBROCIL 1X12GM Nosní gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 01/12/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám