Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na křečové žíly

VENITAN 1X50GM Krém - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 16608

60 % 2 recenze

Jako pomocný lék při obtížích vyvolaných poruchami periferního krevního oběhu. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - VENITAN 1X50GM Krém

Jako pomocný lék při obtížích vyvolaných poruchami periferního krevního oběhu. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls34116/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Venitan
krém
hippocastani extractum siccum normatum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Venitan musíte používat pečlivě
podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u pohmožděnin nebo do 14 dnů u
žilních oběhových potíží, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Venitan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Venitan používat
3. Jak se Venitan používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Venitan uchovávat
6. Další informace
1. CO JE VENITAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Venitan je tradiční rostlinný léčivý přípravek k místní léčbě žilních onemocnění.
Hlavní léčivou látkou je výtažek z plodů kaštanu koňského (Aesculus hippocastanum). Plody kaštanu
koňského obsahují řadu aktivních látek, jako jsou flavony, glykosidy, kyselý saponin aescin,
kumarinové deriváty a katechiny. Tyto látky zesilují napětí cévní stěny žil a kapilár, a snižují tak jejich
propustnost a lomivost. Tímto způsobem přípravek snižuje rozvoj otoků, zlepšuje tok krve a
metabolismus poškozených tkání.
Venitan je tradiční rostlinný léčivý přípravek, který se používá:
a) k úlevě příznaků vyvolaných městnáním krve v dolních končetinách při mírných žilních oběhových
potížích (např. u křečových žil nebo zánětu povrchových žil na dolních končetinách), jako jsou otoky
nohou, pocit těžkých nohou a jejich únavnost. Venitan se také používá při otocích a bolestech dolních
končetin po dlouhém stání. Venitan je rovněž vhodným doplňkem tlakové léčby (tlakové punčochy,
tlakové obvazy).
V této indikaci je přípravek určen pouze pro dospělé.
b) na pohmožděniny (kontuze) a k urychlení vstřebávání krevních výronů (hematomů) různého
původu (včetně "modřin" po podání infuzí nebo injekcí).
V této indikaci mohou přípravek používat mladiství od 12 let a dospělí.
2/4
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti
z dlouhodobého použití.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE VENITAN POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Venitan:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na hippocastani extractum siccum normatum nebo na
kteroukoli další složku přípravku
- na zanícenou nebo poraněnou pokožku (např. popáleniny, ekzémy, otevřené rány).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Venitan je zapotřebí
Indikace a)
V případě zánětu kůže, tromboflebitidy (zánět žil způsobený krevní sraženinou), varikózního
onemocnění žil (křečové žíly) nebo subkutánní indurace (ztvrdnutí podkožní tkáně v důsledku
zmnožení vaziva), silné bolesti, vzniku vředů, náhlého otoku jedné nebo obou nohou, srdeční nebo
ledvinové nedostatečnosti se okamžitě poraďte s lékařem, protože to mohou být příznaky vážného
onemocnění.
Používání přípravku Venitan nenahrazuje jiná preventivní nebo léčebná opatření, jako je používání
studené vody nebo kompresní (tlaková) léčba.
Indikace b)
Nenanášejte přípravek Venitan v oblasti očí a sliznic. Po použití přípravku Venitan si důkladně umyjte
ruce.
Nejsou k dispozici dostatečné údaje ohledně používání tohoto léčivého přípravku u dětí. Venitan by se
proto neměl v indikaci b) používat u dětí mladších 12 let.
Pokud se příznaky zhoršují či se objeví známky kožní infekce (zarudnutí, otok, bolest nebo přítomnost
hnisu) během používání tohoto léčivého přípravku, poraďte se s lékařem.
Je třeba zabránit kontaktu přípravku Venitan s očima a sliznicemi. Po použití přípravku Venitan je
třeba si důkladně umýt ruce.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Není známo, že by se vzájemně ovlivňovaly účinky krému Venitan a současně užívaných léků; přesto
však bez porady s lékařem nepoužívejte na stejná místa současně jiné lokální přípravky.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek Venitan by neměl být během těhotenství a kojení používán.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost a schopnost soustředění.
Důležité informace o některých složkách přípravku Venitan
3/4
Přípravek Venitan obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, kyselinu sorbovou
(E200) a cetylstearylalkohol, které mohou způsobit kožní reakce.
3. JAK SE VENITAN POUŽÍVÁ
Krém se nanáší 1-3x denně v tenké vrstvě na postižené místo a jeho okolí, které lze překrýt sterilní
gázou. V případě křečových žil se doporučuje současná kompresivní (tlaková) léčba (za použití pružné
punčochy nebo pružného obinadla).
Indikace a)
Pokud se po 14 dnech léčby přípravkem Venitan Vaše příznaky nezlepší, poraďte se, prosím, se svým
lékařem.
Bez porady s lékařem přípravek používejte do vymizení příznaků, nejdéle však po dobu 8 týdnů.
V této indikaci je přípravek určen pouze pro dospělé.
Indikace b)
Pokud se do 5 dnů od zahájení léčby přípravkem Venitan Vaše příznaky nezlepší, poraďte se, prosím,
se svým lékařem.
V této indikaci mohou přípravek používat mladiství od 12 let a dospělí.
Při náhodném požití krému Venitan dítětem se poraďte s lékařem.
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Venitan
Pokud si zapomenete nanést krém, použijte jej, jakmile si vzpomenete. Nezdvojujte následující dávku,
abyste nahradil/a vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Venitan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
Po použití přípravku Venitan se mohou vzácně objevit příznaky přecitlivělosti (pocit pálení kůže,
zarudnutí, svědění, vyrážka). Pokud se tato reakce objeví, okamžitě přestaňte tento přípravek používat
a poraďte se, prosím, s lékařem.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK VENITAN UCHOVÁVAT
Uchovávejte v suchu při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Po použití tubu dobře uzavřete.
4/4
Přípravek Venitan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce/tubě za
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Venitan obsahuje
Léčivou látkou je Hippocastani extractum siccum normatum, extrahováno ethanolem 60% (V/V) 5,0 g
(odpovídá 1,0 g escinu) ve 100 g hydrofilního krému.
Pomocnými látkami jsou dihydrát edetanu disodného, kyselina sorbová, glycerol-monostearát, bílá
vazelína, tekutý parafín, cetylstearylalkohol, střední nasycené triacylglyceroly, propylenglykol,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, kationtová forma hyetelosy, simetikonová emulze, polysorbát 40,
čištěná voda.
Jak Venitan vypadá a co obsahuje toto balení
Světle hnědý homogenní krém v hliníkové tubě se šroubovacím uzávěrem.
Velikost balení: 50 g krému
Držitel rozhodnutí o registraci
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Salutas Pharma GmbH, Osterweddingen, Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
25.1.2012

Informace o produktu

Výrobce: Sandoz s.r.o.
Značka: VENITAN
Kód výrobku: 16608
Kód EAN: 3838957496013
Kód SÚKL: 66788
Držitel rozhodnutí: Sandoz s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství. Venitan se používá jako pomocný lék při obtížích vyvolaných poruchami periferního krevního oběhu, jako jsou zánět povrchových periferních žil nebo křečové žíly dolních končetin, dále při otocích a bolestech dolních končetin po dlouhém stání nebo v období těhotenství. Používá se také na pohmožděniny (kontúze) a k urychlení vstřebávání krevních výronů (hematomů) různého původu (včetně "modřin" po podání infúzí nebo injekcí).


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu VENITAN 1X50GM Krém

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 60 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

40 %

Příjemně chladí, ale na otok nohou mi nepomáhá. Zkusím jiný přípravek.

Diskuze

Diskuze k produktu VENITAN 1X50GM Krém

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

80 % 16/06/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám