Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

TRIAMCINOLON E LÉČIVA 1X20GM Mast - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12870
Triamcinolon E Léčiva mast se používá k léčení prudce probíhajících infikovaných zánětů povrchových vrstev kůže.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (4)

Podrobné informace

Triamcinolon E Léčiva mast se používá k léčení prudce probíhajících infikovaných zánětů povrchových vrstev kůže.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12870
Kód EAN: 8594739050365
Kód SÚKL: 4178
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Triamcinolon E Léčiva mast se používá k léčení prudce probíhajících infikovaných zánětů povrchových vrstev kůže. Je to např. ekzém, který je napadený infekcí, ložiska lupénky, která jsou vyvolána nebo udržována mikrobiálním osídlením některých kožních krajin, drobné povrchové infikované popáleniny, rozškrábané pupence po štípnutí hmyzem. Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let věku.

Příbalový leták

sp.zn. sukls116177/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Triamcinolon E Léčiva 1 mg/g + 10 mg/g mast 

triamcinoloni acetonidum, cloroxinum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  

Co je přípravek Triamcinolon E Léčiva a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon E Léčiva používat 

3.  

Jak se přípravek Triamcinolon E Léčiva používá 

4.  

Možné nežádoucí účinky 

5.  

Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Triamcinolon E Léčiva a k čemu se používá 

 
Přípravek Triamcinolon E Léčiva je dermatologikum (přípravek k léčbě onemocnění kůže). Léčivá 
látka triamcinolon-acetonid je kortikosteroidní hormon, který působí silně protizánětlivě. Tlumí též 
nepřiměřeně silnou reakci přecitlivělosti při alergii na určitou látku. Účinek je však namířen jen proti 
příznakům zánětu, nikoliv proti příčině nemoci. Zánětlivé příznaky - jako zarudnutí, otok a hromadění 
zánětlivých buněk i působků v zanícené kůži, tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání, svědění, pálení 
a pocit nepříjemného napětí nebo bolest - v několika hodinách po použití masti ustupují. Ke 
skutečnému zhojení však může dojít, jen když se současně vyloučí původce nebo příčina onemocnění. 
Léčivý účinek přípravku Triamcinolon E Léčiva je patrný již v prvních hodinách po použití a trvá až 
36 hodin. 
Kromě kortikosteroidního hormonu obsahuje Triamcinolon E Léčiva další léčivou látku kloroxin, jejíž 
léčebný účinek je založený na antiseptickém a dezinfekčním působení (ničí choroboplodné zárodky). 
 
Přípravek Triamcinolon E Léčiva se používá k léčbě prudce probíhajících infikovaných zánětů 
povrchových vrstev kůže. Je to např. infikovaný ekzém, ložiska lupénky, která jsou vyvolána nebo 
udržována mikrobiálním osídlením některých kožních oblastí, drobné povrchové infikované 
popáleniny, rozškrábané pupence po poštípání hmyzem. 
 
Přípravek mohou používat dospělí i děti od 3 let.   
 
 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Triamcinolon E Léčiva používat 

 
Nepoužívejte přípravek Triamcinolon E Léčiva: 

jestliže jste alergický(á) na triamcinolon, kloroxin nebo na kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

k léčbě zánětlivých kožních projevů, které provázejí infekční kožní onemocnění (např. kožní 
tuberkulózu, příjici, neštovice a opary, svrab, kožní reakce na ochranná očkování), protože 
triamcinolon-acetonid snižuje přirozenou odolnost kůže a podporuje šíření infekce. Výjimkou 
jsou zánětlivá onemocnění kůže napadená mikrobiální infekcí, která jsou uvedená v bodě 1. 

 

Přípravek není vhodný k ošetřování ran a vředů (např. bércové vředy), omrzlin a oznobenin, 
protože zpomaluje hojení. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Triamcinolon E Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, 
zejména: 

pokud jste těhotná, zvláště v prvních třech měsících těhotenství, 

u kojenců, 

u pacientů s akné, růžovkou a zánětem kůže v okolí úst. 

 
Přípravek není vhodný k ošetřování plenkové dermatitidy (opruzenin).  
Přípravek nesmí přijít do styku s očními spojivkami a nelze jím ošetřovat prsní bradavky kojících 
matek.  
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení 
vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékařské ošetření. 
Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Děti a dospívající 
Pro používání přípravku u malých dětí musí být závažné důvody. 
 
Dalším léčivé přípravky a přípravek Triamcinolon E Léčiva 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Triamcinolon E Léčiva a jiných přípravků při doporučeném 
dávkování není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte pro Vaše onemocnění současně s 
touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní používání. Jestliže Vám další lékař bude 
předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již používáte Triamcinolon E Léčiva mast. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Pro používání přípravku v těhotenství a při kojení musí být závažné důvody. 
 
Přípravek Triamcinolon E Léčiva obsahuje propylenglykol a tuk z ovčí vlny (lanolin) 
Přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže, a tuk z ovčí vlny (lanolin), 
který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 
 
 
3.  

Jak se přípravek Triamcinolon E Léčiva používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a děti starší než 3 roky si obvykle nanášejí mast 
Triamcinolon E Léčiva v tenké vrstvě pouze na postižená místa 2× až 3× denně v časových odstupech 
nejméně 4–5 hodin, po výrazném zlepšení 1× denně. 
Množství použité masti nemá přesáhnout 10 g za den. 
Doporučená délka léčby 1–2 týdny. 
Na obličej lze použít jen výjimečně, pod přísnou kontrolou ošetřujícího lékaře. 
Ošetřená postižená místa mohou zůstat volná nebo se mohou krýt lehkým, prodyšným obvazem. 
Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují účinnost, ale též pravděpodobnost výskytu 
nežádoucích účinků léčby. Podobně působí také neprodyšný obvaz. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při krátkodobé léčbě jsou nežádoucí účinky zpravidla pouze místní, samovolně odezní a vyskytují se 
vzácně. 
 
Během léčby přípravkem Triamcinolon E Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky 
seřazené dle frekvence výskytu: 
 
Vzácné
 (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

pálení kůže, 

svědění, 

pocit napětí a podráždění kůže, 

potničky (mohou se objevit pod okluzivním obvazem). 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

druhotná kožní infekce (vyskytuje se při léčbě trvající déle než týden), 

zvýšená citlivost kůže na sluneční záření*, 

akné vyvolané nebo výrazně zhoršené léčebným podáváním hormonů kůry nadledvin – 
kortikosteroidů*, 

vyrážka v oblasti úst*, 

poruchy zabarvení kůže (pigmentace)*, 

nadměrné ochlupení*, 

ztenčení kůže*, 

rozšíření cévek, zčervenání, mírné krvácení do kůže*, 

tvorba žlutavých pupínků (milia)*, 

pajizévky (strie)*, 

rozmazané vidění. 
 

* mohou se vyskytnout při dlouhotrvající nepřetržité aplikaci (delší než 3 týdny). 

 

Při déle trvajícím ošetřování postižených ploch přesahujících pětinu tělesného povrchu přípravkem 
Triamcinolon E Léčiva se mohou vyskytnout následující celkové nežádoucí účinky: 

poruchy žláz s vnitřní sekrecí, především nadledvin, 

onemocnění z nadprodukce hormonů kůry nadledvin (Cushingův syndrom), 

zvýšený tlak v lebeční dutině s bolestmi hlavy (zejména u malých dětí), 

oboustranné neostře ohraničené překrvení sítnice oka, v místě, kde vzniká zrakový nerv 
(zejména u malých dětí), 

zpomalení růstu. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  

Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Triamcinolon E Léčiva obsahuje 

Léčivými látkami jsou triamcinoloni acetonidum a cloroxinum. Jeden gram masti obsahuje 
triamcinoloni acetonidum 1 mg a cloroxinum 10 mg. 

Pomocnými látkami jsou tuk z ovčí vlny (lanolin), alkoholy  tuku z ovčí vlny, 
glycerosorbitanester, polyethylen, bílá vazelína, ceresin, propylenglykol. 

 
Jak přípravek Triamcinolon E Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis přípravku: mast žluté až světle žlutohnědé barvy.  
Velikost balení: 20 g masti. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 5. 2017

 

Recenze

Recenze produktu TRIAMCINOLON E LÉČIVA 1X20GM Mast

Diskuze (4)

Diskuze k produktu TRIAMCINOLON E LÉČIVA 1X20GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

- atopický ekzém

(0) 15/03/2009

na atopický ekzém používám měsíčkovou indulonu - jen na zklidnění.pokud je ale ekzém nesnesitelný, používám triamcinolon..ten zabere téměř vždy a okamžitě!

Vstoupit do diskuze

- lepší než indulona

(0) 27/10/2008

triamcinolon je nejlepší mast jakou mi zatim lekař předepsal,od mala trpim atopickym exemem a navic jsem zjistil ze mam alergii na latex,tato mast mi vzdy pomohla

Vstoupit do diskuze

- lepší než indulona

(0) 27/10/2008

triamcinolon je nejlepší mast jakou mi zatim lekař předepsal,od mala trpim atopickym exemem a navic jsem zjistil ze mam alergii na latex,tato mast mi vzdy pomohla

Vstoupit do diskuze

- Doping

(0) 10/10/2005

Pozor TRIAMCINOLON tbl. je na seznamu zakázaných léků Antidopingového výboru ČR.

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám