Podrobné informace

Kombinace 2 aktivních látek, které působí vedle sebe a vzájemně se doplňují v obou fázích kašle, suchého dráždivého i vlhkého kašle. Lék k vnitřnímu užití. K užití u dětí od 6 měsíců.

Informace o produktu

Výrobce: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
Značka: TUSSIN
Kód výrobku: 88677
Kód EAN: 8594737226618
Kód SÚKL: 115364
Držitel rozhodnutí: IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV

Stoptussin sirup je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat děti od 6 měsíců, mladiství a dospělí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták


PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Stoptussin sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Stoptussin sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Stoptussin sirup užívat
3. Jak se Stoptussin sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Uchovávání přípravku Stoptussin sirup
6. Další informace
Stoptussin sirup
Léčivými látkami jsou butamirati dihydrogenocitras 0,08 g; guaifenesinum 2,0 g ve 100 ml sirupu.
Pomocné látky jsou roztok maltitolu, kyselina sorbová, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát citronanu sodného, propyl-gallát, dihydrát edetanu disodného, draselná sůl acesulfamu, natrium-cyklamát, hyetelosa, karamelové aroma a čištěná voda.
Přípravek obsahuje 100 ml roztoku.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Teva Czech Industries s.r.o., Opava Komárov, Česká republika
1. CO JE STOPTUSSIN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání.
Stoptussin sirup je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.
Přípravek mohou užívat děti od 6 měsíců, mladisví a dospělí.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVAT
Neužívejte Stoptussin sirup:
jestliže jste přecitlivělý(á) alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoliv další složku přípravku Stoptussin sirup
jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis)
- v prvních třech měsících těhotenství
u dětí mladších 6 měsíců.
Užívání Stoptussinu sirup s jídlem a pitím:
Je vhodné sirup užívat nebo podávat po jídle. Příslušné množství sirupu se odměří pomocí odměrky nebo dávkovací pipety a zapíjí tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).
Těhotenství a kojení
Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Stoptussin sirup má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách Stoptussinu sirup:
Stoptussin sirup obsahuje roztok maltitolu. Pokud byla u vás diagnostikována nesnášenlivost některého z cukrů, informujte svého lékaře dříve než začnete přípravek užívat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Účinky přípravku Stoptussin sirup a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.
Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem s obsahem paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, zvyšuje tlumivý účinek léků působících na centrální nervový systém jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa), celkové anestetika, a alkohol a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia).
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a to i v případě, kdy budete Vy (nebo Vaše dítě) podstupovat jakákoliv laboratorní vyšetření.
3. JAK SE STOPTUSSIN SIRUP UŽÍVÁ
Přípravek Stoptussin sirup se užívá podle hmotnosti pacienta:
Hmotnost pacienta
Množství sirupu v jedné dávce
Frekvence podávání
do 12 kg
1,25 ml
3-4krát denně
12-20 kg
2,5 ml
3krát denně
20-40 kg
2,5 ml
3-4krát denně
40-70 kg
5 ml
3krát denně
70-90 kg
5 ml
4krát denně
nad 90 kg
7,5 ml
3-4krát denně
Příslušné množství sirupu se odměří pomocí přiložené odměrky nebo dávkovací pipety (viz níže Návod k použití plastové dávkovací pipety) a zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.).
Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin.
Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dnů.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin sirup je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste užil(a) Stoptussinu sirup více, než jste měl(a):
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Stoptussin sirup:
Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Stoptussin sirup nežádoucí účinky.
Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, svědění).
V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží vyhledejte lékaře, jakmile to bude možné. Při výskytu dušnosti, teploty, neklidu, vyrážky u kojenců a batolat vyhledejte lékaře ihned.
Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU STOPTUSSIN SIRUP
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem.
Po prvním otevření může být přípravek používán po dobu 4 týdnů.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
6. DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.
Datum poslední revize textu: 8.12.2009
Návod k použití plastové dávkovací pipety
Pro snadnější a přesnější dávkování Stoptussinu sirup je v balení přiložena dávkovací pipeta a adaptér (viz obrázek A)..
1. Odšroubujte uzávěr lahvičky (proti směru hodinových ručiček).
2. Uvnitř hrdla lahvičky je plastový adaptér.
3. Zasuňte pipetu do adaptéru lahvičky ve svislé pozici (viz obrázek B).
4. Následně lahvičku s nasazenou pipetou obraťte dnem vzhůru, pipetu si přidržte a tahem za píst natáhněte potřebné množství sirupu (viz obrázek C).
5. Vraťte lahvičku s pipetou zpět do svislé polohy.
6. Pipeta s nataženým sirupem je jemným tahem oddělena od adaptéru.
7. Odměřené množství sirupu je připraveno k aplikaci
8. Zašroubujte uzávěr lahvičky (po směru hodinových ručiček, adaptér zůstává v hrdle lahvičky).
9. Po aplikaci je doporučeno promýt pipetu vlažnou vodou
10. Pro uložení pipety můžete použít držák, který nalepíte na lahvičku (viz obrázek D)
A. kompletní rozložené balení
B. nasazení pipety na lahvičku
C. natažení sirupu do pipety
D. uložení pipety po aplikaci

Recenze (7)

Recenze produktu STOPTUSSIN SIRUP 1X100ML Sirup

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 89 %.

Přidat recenzi produktu

(7) (8)

100 %

(4) (5)

100 %

(6) (3)

100 %

(5) (4)

80 %

(7) (6)

40 %

znám jiné lepší přípravky na úlevu od kašle

(5) (5)

100 %

(6) (5)

100 %

nejlepší sirup proti kašli pro děti,zkušenosti výborné,vždy pomohl

  • okamžitý účinek,vynikající výsledky
  • nutnost 4 týdny po otevření zlikvidovat a dále neužívat,balení je zbytečně velké

Diskuze

Diskuze k produktu STOPTUSSIN SIRUP 1X100ML Sirup

Přidat nový příspěvek do diskuze