Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

BOIRON Stodal sirup 200 ml - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16579

91 % 25 recenzí

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let.

Více informací

144
Běžná cena: 179 Kč, Ušetříte: 20 % (35 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (25)
Diskuze

Podrobné informace

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: STODAL
Kód výrobku: 16579
Kód EAN: 3352713100063
Kód SÚKL: 60073
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Kašle různého původu. Přípravek mohou užívat dospělí i děti a mladiství.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn.sukls168593/2013 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

STODAL, sirup 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Tento  přípravek  je  dostupný  bez  lékařského  předpisu.  Přesto  však  STODAL  musíte  užívat 
pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 5 dnů u dospělých nebo do 3 dnů u 
dětí, musíte se poradit s lékařem.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si 
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je STODAL a k čemu se používá. 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete STODAL užívat.  

3. 

Jak se STODAL užívá.  

4. 

Možné nežádoucí účinky. 

Jak STODAL uchovávat.  

6. 

Další informace. 

 
 
1. 

CO JE STODAL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný na všechny typy kašle. 
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od 2 let. 

Děti od 2 do 4 let mohou přípravek 

užívat pouze po poradě s lékařem. 

 
Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výhradně na zkušenosti 
z dlouhodobého použití. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE STODAL UŽÍVAT  

 
Neužívejte STODAL 

− 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku 
přípravku 

− 

jestliže trpíte zánětem žaludku 

− 

jestliže máte žaludeční vředy. 

 
 

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku STODAL je zapotřebí 
v případě  nesnášenlivosti  některých  cukrů,  diety  s nízkým  obsahem  cukru  nebo  u  diabetiků, 
neboť tento léčivý přípravek obsahuje sacharózu.  
 
Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74% V/V ethanolu (alkohol). 
Užití  tohoto  přípravku  je  škodlivé  pro  alkoholiky.  Obsah  ethanolu  je  nutno  vzít  v úvahu

 

u těhotných  a  kojících  žen,  dětí  a  vysoce  rizikových  skupin,  jako  jsou  pacienti  s  jaterním 
onemocněním, 

mozkovým onemocněním, poraněním mozku 

nebo epilepsií. 

 

Pokud  se  u  Vás  objeví  horečka,  dušnost  nebo  hnisavý  hlen  během  užívání  přípravku,  poraďte  se 
s lékařem. 
 
 

 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 
 
Není známo. 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

 
Protože  nejsou  k  dispozici  dostatečné  údaje  o  používání  přípravku  u  těhotných  a  kojících  žen,  a 
protože přípravek obsahuje ethanol, jeho užívání v období těhotenství a kojení se nedoporučuje. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Studie  na  ovlivnění  schopnosti  řídit  a  obsluhovat  stroje  nebyly  provedeny.  Ovlivnění  se 
nepředpokládá. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku STODAL 
Přípravek obsahuje sacharózu a ethanol. 
½ čajové lžičky (2,5 ml) obsahuje 0,0345 g ethanolu a 1,875 g sacharózy. 
1 čajová lžička (5 ml) obsahuje 0,069 g ethanolu a 3,75 g sacharózy. 
1 polévková lžíce (15 ml) obsahuje 0,206 g ethanolu a 11,25 g sacharózy. Množství alkoholu 
v této dávce odpovídá 2,18 ml vína nebo 5,22 ml piva. 
 
Vzhledem k obsahu ethanolu je přípravek škodlivý pro pacienty trpící alkoholismem a dále je 
nutno  tuto  skutečnost  vzít  v  úvahu  u  dětí,  těhotných  a  kojících  žen  a  vysoce  rizikových 
pacientů (viz bod 2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku STODAL je zapotřebí).  
 
Pokud vám lékař řekl, že trpíte intolerancí (nesnášenlivostí) některých cukrů, poraďte se s ním 
předtím, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

JAK SE STODAL UŽÍVÁ 

 
Vždy užívejte STODAL přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

Obvyklé dávkování přípravku je: 
Děti od 2 do 4 let: užívá se ½ čajové lžičky (2,5 ml) 3-5x denně.  

Děti od 2 do 4 let mohou přípravek užívat pouze po poradě s lékařem. 

Děti od 5 do 11 let: užívá se 1 čajová lžička (5 ml) 3-5x denně. 
Dospělí a mladiství od 12 let: užívá se 1 polévková lžíce (15 ml) 3-5x denně.

  

 
Přípravek  užívejte  nejdéle  10  dnů.  Pokud  se  příznaky  zhorší  nebo  se  nezlepší  do  5  dnů  u 
dospělých nebo do 3 dnů u dětí, poraďte se s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít STODAL 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  STODAL  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
U citlivých osob se mohou objevit zažívací obtíže. 
 
Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 
jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  sdělte  to 
prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
 
5. 

JAK STODAL UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 
 
STODAL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. 
 
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co STODAL obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou 

Drosera tinktura ........................................................................................................... 0,95 g  
Pulsatilla 6 CH............................................................................................................. 0,95 g 
Rumex crispus 6 CH .................................................................................................... 0,95 g 
Bryonia 3 CH............................................................................................................... 0,95 g 
Ipecacuanha 3 CH ....................................................................................................... 0,95 g 
Euspongia officinalis 3 CH ......................................................................................... 0,95 g 

Sticta pulmonaria 3 CH ............................................................................................... 0,95 g 
Kalii stibii tartras 6 CH ............................................................................................... 0,95 g 
Myocardium 6 CH ....................................................................................................... 0,95 g 
Dactylopius coccus 3 CH ............................................................................................ 0,95 g 
Balsami tolutani sirupus ............................................................................................ 19,00 g 
Polygalae sirupus. ...................................................................................................... 19,00 g 

 
Pomocnými látkami jsou 
prostý sirup, karamel, kyselina benzoová, ethanol 96% V/V. 
 
 
Jak STODAL vypadá a co obsahuje toto balení 
 
STODAL má formu sirupu. Je zabalený v krabičce obsahující lahvičku o objemu 200 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie. 

 

 
Zkratky uvedené na krabičce: 
LOT = číslo šarže 
EXP = použitelné do 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci: 
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00  Praha 8,  
tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz, 

http://vpois.boiron.cz

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2013 

Recenze (25)

Recenze produktu BOIRON Stodal sirup 200 ml

Recenze od 25 uživatelů s celkovým hodnocením 91 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

40 %

Jako malá jsem ho milovala a běhala za rodičema ať mi ho daj, že mám ,,hrozný" kašel, protože mi moc chutnal... Bohužel dcerám také chutná, ale nepomáhá :-(

100 %

Nevěřila jsem, ale opravdu super sirup na dráždivý kašel.

80 %

80 %

Rostlinná podpůrná léčba kašle všeho druhu - suchý, dráždivý i na odkašlávání. Příjemná chuť.

80 %

80 %

100 %

100 %

Vždy pomůže, kompromis mezi standardními léčivy a homeopatiky ( obsahuje také konzervant )

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Stodal sirup 200 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

80 % 20/02/2012

Na dráždivý kašel dobrý.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám