Lékárna.cz
Hledat

SOLEDUM 200 mg enterosolventní měkké tobolky

Léčivý přípravek
SOLEDUM 200 mg enterosolventní měkké tobolky

Lék na bronchitidu s protizánětlivým účinkem. Rozpouští usazený hustý hlen, usnadňuje namáhavé vykašlávání a potlačuje zánět v průduškách.

Více informací

Skladem Zítra odešleme, u vás pozítří.

Běžná cena: 171 Kč
156 Kč
Ušetříte: 9 % (15 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

156 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SOLEDUM 200 mg enterosolventní měkké tobolky

Přípravek obsahuje léčivou látku cineol, která má protizánětlivý účinek a podporuje vykašlávání.Přípravek je též možno použít u dospělých k přídavné léčbě dýchacích obtíží při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) průduškovém astmatu. V takovém případě se přípravek užívá pouze po poradě s lékařem. Termín CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je spojen se stavy chronické bronchitidy (zánětu průdušek) a emfyzému (rozedma plic). CHOPN je chronické plicní onemocnění vyvolávající dušnost a kašel. 

Léková forma

Bezbarvé tobolky oválného tvaru, uvnitř obsahující čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý olej s charakteristickým pachem po blahovičníku.

Léčivá látka a její množství

 • Léčivá látka je cineolum.
 • Jedna enterosolventní měkká tobolka obsahuje cineolum 200 mg.
 • Pomocné látky jsou střední nasycené triacylglyceroly, nekrystalizující sorbitol 70%, želatina, glycerol 85%, ethylcelulosa, roztok amoniaku 28%, kyselina oleová, natrium-alginát, kyselina stearová, kandelilový vosk.

Jak užívat

Dospělí a dospívající (od 12 let)

 • 3x denně 1 tobolka.

U dlouhodobé a nepřetržité léčby

 • 2x denně 1 tobolka

Maximální délka léčby bez porady s lékařem

 • Délka léčby přípravkem Soledum 200 mg závisí na povaze, závažnosti a vývoji onemocnění.
 • Jestliže obtíže přetrvávají déle než týden, nebo jestliže se u Vás během užívání přípravku rozvine dušnost, horečka nebo začnete vykašlávat hnisavé či krvavé hleny, vyhledejte lékaře.

Způsob podání

 • Soledum 200 mg se polykají celé (bez kousání) a zapíjejí se větším množstvím nepříliš horké tekutiny (nejlépe sklenicí [200 ml] pitné vody), asi půl hodiny před pravidelným jídlem.
 • Jestliže máte citlivý žaludek, doporučuje se užívat Soledum 200 mg během pravidelného jídla.
 • Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Soledum 200 mg přiliš silný nebo příliš slabý, prosím, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Na co si dát pozor

Těhotenství

 • Podání tohoto přípravku v těhotenství i v období kojení je možné, ale vždy by mělo být konzultováno s lékařem.

Upozornění pro diabetiky

 •  Jedna tobolka přípravku Soledum 200 mg odpovídá 0,0015 chlebových výměnných jednotek.
 • Přípravek Soledum 200 mg obsahuje sorbitol.

  Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 20 enterosolventních měkkých tobolek.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
440418
Kód EAN:
4008617223696
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Cineol
Farmakoterapeutická skupina:
léčiva proti nachlazení a kašli | expektorancia, kromě kombinací s antitusiky | expektorancia | cineol
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalová informace: informace pro uživatele

Soledum 200 mg enterosolventní měkké tobolky

Cineolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci
 1. Co je přípravek Soledum 200 mg a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Soledum 200 mg užívat
 3. Jak se přípravek Soledum 200 mg užívá
 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak se přípravek Soledum 200 mg uchovává
 5. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Soledum 200 mg a k čemu se používá

 • Přípravek Soledum 200 mg obsahuje léčivou látku cineol, která má protizánětlivý účinek a podporuje vykašlávání. Přípravek Soledum 200 mg je určen pro dospělé a dospívající (od 12 let) k léčbě příznaků akutní bronchitidy (zánět průdušek) a běžného nachlazení.
 • Přípravek Soledum 200 mg je též možno použít k léčbě příznaků akutního nehnisavého zánětu vedlejších nosních dutin. U tohoto onemocnění se přípravek užívá pouze po poradě s lékařem.
 • Přípravek Soledum 200 mg je též možno použít k přídavné léčbě dýchacích obtíží při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) včetně chronické obstrukční bronchitidy a průduškového astmatu u dospělých.
 • V takovém případě se přípravek užívá pouze po poradě s lékařem.
 • Termín CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc) je spojen se stavy chronické bronchitidy (zánětu průdušek) a emfyzému (rozedma plic). CHOPN je chronické plicní onemocnění vyvolávající dušnost a kašel.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Soledum 200 mg užívat

Neužívejte přípravek Soledum 200 mg

 • jestliže jste alergický(á) na cineol nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže trpíte dávivým kašlem nebo pseudozáškrtem (subglotická laryngitida; akutní zúžení dýchacích cest doprovázené silným kašlem, ztíženým dýcháním až příp. dušením),
 • u dětí do 12 let věku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Soledum 200 mg se poraďte s lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže trpíte jakýmkoli onemocněním spojeným s nadměrnou citlivostí dýchacích cest,
 • jestliže trpíte průduškovým astmatem (opakované záchvaty dušnosti a sípání z důvodu zánětu průdušek). V takovém případě je léčba přípravkem Soledum 200 mg možná pouze pod dohledem lékaře.
 • jestliže obtíže přetrvávají déle než týden, nebo pokud se u Vás rozvine dušnost, horečka nebo začnete vykašlávat hnisavé či krvavé hleny, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Soledum 200 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Studie vzájemného působení s jinými přípravky nebyly prováděny.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

 • Údaje týkající se používání přípravku Soledum 200 mg u těhotných žen nejsou k dispozici. Jestliže jste těhotná, měla byste přípravek Soledum 200 mg používat pouze po poradě s lékařem.

Kojení

 • Jelikož léčivá látka cineol je rozpustná v tucích, je možné, že se dostává do mateřského mléka. Údaje o možných nežádoucích účincích pro kojené dítě však nejsou dostupné. Silice (éterické oleje) mohou ovlivnit chuť mléka, a tím vyvolat problémy při kojení. Jestliže kojíte, měla byste se před užíváním přípravku Soledum 200 mg poradit s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by přípravek Soledum 200 mg ovlivnil vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje.

Přípravek Soledum 200 mg obsahuje sorbitol.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Soledum 200 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je

Dospělí a dospívající (od 12 let)

 • 3x denně 1 tobolka.
 • U dlouhodobé a nepřetržité léčby: 2x denně 1 tobolka

Maximální délka léčby bez porady s lékařem

 • Délka léčby přípravkem Soledum 200 mg závisí na povaze, závažnosti a vývoji onemocnění.
 • Jestliže obtíže přetrvávají déle než týden, nebo jestliže se u Vás během užívání přípravku rozvine dušnost, horečka nebo začnete vykašlávat hnisavé či krvavé hleny, vyhledejte lékaře.

Způsob podání

 • Soledum 200 mg se polykají celé (bez kousání) a zapíjejí se větším množstvím nepříliš horké tekutiny (nejlépe sklenicí [200 ml] pitné vody), asi půl hodiny před pravidelným jídlem.
 • Jestliže máte citlivý žaludek, doporučuje se užívat Soledum 200 mg během pravidelného jídla.
 • Jestliže máte pocit, že je účinek přípravku Soledum 200 mg přiliš silný nebo příliš slabý, prosím, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění pro diabetiky

 •  Jedna tobolka přípravku Soledum 200 mg odpovídá 0,0015 chlebových výměnných jednotek.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Soledum 200 mg, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho přípravku Soledum 200 mg, kontaktujte lékaře. Lékař podle závažnosti příznaků rozhodne, jaká opatření jsou nutná. Mezi možné příznaky při užití většího množství přípravku Soledum 200 mg , než jste měl(a), patří porucha vědomí, únava, slabost končetin, mióza (zúžení zornic) a v závažnějších případech kóma a dýchací problémy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Soledum 200 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže máte další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (vyskytující se u 1 až 10 z 1000 pacientů)

Zažívací obtíže (nevolnost, průjem)

Vzácné (vyskytující se u 1 až 10 z 10000 pacientů)

Reakce z přecitlivělosti (otok obličeje, svědění, dechová tíseň, kašel) a problémy při polykání.

Jestliže zaznamenáte počínající projevy reakce z přecitlivělosti, přestaňte přípravek Soledum 200 mg užívat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Soledum 200 mg uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené krabičce za Použitelné do: a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Soledum 200 mg obsahuje

 • Léčivá látka je cineolum.
 • Jedna enterosolventní měkká tobolka obsahuje cineolum 200 mg.
 • Pomocné látky jsou střední nasycené triacylglyceroly, nekrystalizující sorbitol 70%, želatina, glycerol 85%, ethylcelulosa, roztok amoniaku 28%, kyselina oleová, natrium-alginát, kyselina stearová, kandelilový vosk.

Jak přípravek Soledum 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Soledum 200 mg jsou bezbarvé tobolky oválného tvaru, uvnitř obsahující čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý olej s charakteristickým pachem po blahovičníku. Al/PVC/PVDC blistr

Velikost balení: 20 enterosolventních měkkých tobolek 50 enterosolventních měkkých tobolek 100 enterosolventních měkkých tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci:

Cassella-med GmbH & Co. KG Gereonsmühlengasse 1 50670 Köln Německo

Výrobce:

Klosterfrau Berlin GmbH Motzener Str. 41 12277 Berlin, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 1. 2017

sp.zn.sukls1058/2017​

SOLEDUM 200 mg enterosolventní měkké tobolky

SOLEDUM 200 mg enterosolventní měkké tobolky

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

Soledum 100 mg 20 enterosolventních měkkých tobolek

Léčivý přípravek

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let k léčbě…

Skladem

189 Kč 149 Kč -21 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.