Podrobné informace

Oční kapky, oftalmologikum, nahrazující chybějící tekutinu normálních slz.

Informace o produktu

Výrobce: URSAPHARM S.R.O.
Značka: SICCAPROTECT
Kód výrobku: 192593
Kód EAN: 4031626710048
Kód SÚKL: 162300
Držitel rozhodnutí: URSAPHARM S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták


PBALOV INFORMACE INFORMACE PRO UIVATELE
SICCAPROTECT
(Dexpanthenolum, alcohol polyvinylicus)
On kapky, roztok
Ven pacientko, ven paciente,
tte, prosm, tuto informaci pozorn, protoe daje v n obsaen jsou pro Vs dleit. Pokud mte dal otzky, obrate se na svho lkae nebo lkrnka.
Dritel rozhodnut o registraci / Vrobce
Kdo je odpovdn za prodej a vrobu ppravku SICCAPROTECT?
URSAPHARM spol. s.r.o., ernokosteleck 1621, 251 01 any, esk republika
Sloen
Jak je liv ltka?
Dexpanthenolum 30 mg, alcohol polyvinylicus 14 mg v 1 ml onch kapek ( 1 ml = 20 kapek).
Co jet ppravek SICCAPROTECT obsahuje
Pomocn ltky:
Benzalkonium-chlorid, dihydrogenfosforenan draseln, hydrogenfosforenan draseln, voda na injekci
Indikan skupina:
Co je ppravek SICCAPROTECT?
SICCAPROTECT jsou on kapky, oftalmologikum, nahrazujc chybjc tekutinu normlnch slz.
Jak psob ppravek SICCAPROTECT?
Dexpanthenol, obsaen v ppravku, pat do skupiny vitamin B. Je dleit pro sprvn prbh ltkov pemny ve tknch. Psob protizntliv, ti pocit svdn a podporuje regeneraci rohovky i spojivek. Pokozen tchto tkn, vyvolan nedostatkem slz, se inkem dexpanthenolu rychle uprav a trval uvn ppravku zamez vzniku dalch poruch. Dexpanthenol mimoto ve vodu a i to spolupsob pi zvlhovn spojivkovho vaku. Zejmna u starch lid nemus bt denn poteba dexpantenolu vdy dostaten pokryta jeho pjmem v potrav.
Polyvinylalkohol, obsaen v ppravku, zvyuje vazkost (pilnavost) onch kapek a tak umouje vytvoit dlouhodobji psobc ochrann povlak.
Stupe kyselosti i vazkost ppravku odpovd pomrm v normln slzn tekutin; SICCAPROTECT tak psob jako nhrada slz.
Indikace
Pro se uv ppravek SICCAPROTECT?
SICCAPROTECT se uv k prav stavu pi vysychn rohovky nebo spojivek pi nedostaten tvorb slz, a ji tento nedostatek tvorby byl zpsoben mstnmi poruchami v oku anebo jako nsledek celkovch onemocnn; tak se pouv pi vysychn spojivkovho vaku, vyvolanm nedovrnm vek. - Mimoto se SICCAPROTECT pouv tak ke zvlhovn oka pi noen tvrdch kontaktnch oek. Uml slzy bv vtinou nutn pouvat doivotn.
Ppravek je uren pro dti i dospl; dti vak trp poruchami tvorby slz zcela vjimen.
Akoliv ppravek lze uvat i bez lkaskho pedpisu, vdy se nejdve o jeho uvn porate se svm onm lkaem, kter by rovn tak ml bt informovn o podvn ppravku dtti.
Kontraindikace
Kdy byste neml(a) uvat ppravek SICCAPROTECT?
SICCAPROTECT nepouvejte pi pecitlivlosti vi kterkoli sloce ppravku a pro obsah benzalkonia jej nesmte pout, noste-li mkk kontaktn oky.
Nedouc inky
Jak nedouc inky me ppravek SICCAPROTECT zpsobit?
Zdka se mohou objevit pznaky pecitlivlosti s pocity mrnho plen ve spojivkovm vaku.
Co dlat, objev-li se nedouc inky?
Pokud by se objevily nedouc anebo neobvykl inky, informujte o tom, prosm, svho lkae.
Interakce
inky ppravku SICCAPROTECT a inky jinch souasn uvanch lk se mohou vzjemn ovlivovat. V lka by proto ml bt informovn o vech lcch, kter v souasn dob uvte nebo kter zanete uvat. Ne zanete souasn s uvnm ppravku SICCAPROTECT uvat njak dostupn lk bez lkaskho pedpisu, porate se, prosm, se svm oetujcm lkaem.
Interakce ppravku SICCAPROTECT dosud nejsou znmy.

Upozornn
Co muste vzt v vahu pi zen motorovch vozidel a pi obsluze stroj?
SICCAPROTECT tyto schopnosti neovlivuje; po dobu 20 minut po vkpnut do oka vak me petrvvat mrn neostr vidn.
Vprbhu lby ppravkem SICCAPROTECT by nemly bt noeny mkk kontaktn oky, kontakts benzalkonium-chloridem me zpsobit jejich zakalen a vlivem jeho dlouhodobho uvolovn zoek by mohlo dojt k pokozen rohovky.
Co mus vzt v vahu thotn nebo kojc ena?
V obdob thotenstv i kojen se o pouvn ppravku SICCAPROTECT porate slkaem.
Dvkovn
Pokud Vm lka nepedepsal jinak, dodrujte, prosm, tento nvod k pouit - jinak Vm ppravek SICCAPROTECT nepinese pln prospch!
Jak mnostv ppravku SICCAPROTECT mte uvat a jak asto?
Obvykle se vkpne po jedn kapce ppravku a estkrt denn do spojivkovho vaku.
Jak a kdy mte uvat ppravek SICCAPROTECT?
Odroubujte ochrannou epiku, mrn zaklote hlavu, odthnte doln vko, obrate lahviku dnem vzhru a stlaenm plastick lahviky vkpnte na vnitn stranu vka jednu kapku ppravku. Pi tom dvejte pozor, abyste se nedotkl oka ani vka. Oko velmi pomalu zavete. - Ihned po pouit lahviku opt dobe uzavete.
Jak dlouho mte ppravek SICCAPROTECT uvat?
Ppravek SICCAPROTECT se obvykle mus uvat dlouhodob, asto po cel ivot.
Co mte udlat, kdy jste uil(a) pli velikou dvku ppravku SICCAPROTECT?
Ppravek je nejedovat, bute bez obav. Vypije-li lahviku ppravku SICCAPROTECT omylem dt, navtivte lkae.
Co byste ml(a) udlat, kdybyste omylem vynechal(a) dvku? V takovm ppad nezvyujte pt dvku na dvojnsobek ve snaze nahradit vynechn pedchoz dvky.
Uchovvn
Pi jak teplot mete uchovvat ppravek SICCAPROTECT po oteven?
Ppravek SICCAPROTECT uchovvejte pi teplot do 25 C.
Varovn
Pi lb ppravkem SICCAPROTECT dodrujte laskav tato pravidla:
Nepouvejte po datu ukonen doby pouitelnosti, kter je uvedeno na obalu!
Po prvnm oteven je ppravek pouiteln 4 tdny.
Uchovvejte mimo dosah a dohled dt.

Balen:
1 kapac lahvika s 10 ml roztoku
3 kapac lahviky po 10 ml roztoku

Datum posledn revize pbalov informace
Kdy byla tato informace schvlena?
16.12.2009
Mte-li jakkoli dal otzky, porate se, prosm, se svm lkaem nebo lkrnkem.

Recenze (1)

Recenze produktu SICCAPROTECT 1X10ML Oční kapky, roztok

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 40 %.

Přidat recenzi produktu

(14) (8)

40 %

Diskuze

Diskuze k produktu SICCAPROTECT 1X10ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze