Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na tlumení kašle

ROBITUSSIN JUNIOR Na suchý a dráždivý kašel sirup 100 ml/75 mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208963

94 % 3 recenze

Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý dráždivý kašel u dětí. Je určen k použití u dětí ve věku od 2 do 12 let.

Více informací

86
Běžná cena: 129 Kč, Ušetříte: 33 % (43 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (3)
Diskuze

Podrobné informace

Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý dráždivý kašel u dětí. Je určen k použití u dětí ve věku od 2 do 12 let.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Značka: ROBITUSSIN
Kód výrobku: 208963
Kód EAN: 9120036091122
Kód SÚKL: 172011
Držitel rozhodnutí: PFIZER

Lék proti kašli, který zmírňuje a tlumí suchý, neustupující kašel.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls180301/2015 
 

 

Příbalová informace:Informace pro uživatele 

 
 

ROBITUSSIN JUNIOR NA SUCHÝ DRÁŽDIVÝ KAŠEL 

3,75 mg/5 ml, sirup 

Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 

 
  

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
-  Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-  Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit 

s lékařem. 
 
 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Robitussin Junior a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Junior užívat 
3.  Jak se přípravek Robitussin Junior užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Robitussin Junior uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 

1.  

Co je přípravek Robitussin Junior a k čemu se používá 

 
Přípravek Robitussin Junior obsahuje léčivou látku dextromethorfan. Je  to lék proti kašli, který 
zmírňuje a tlumí suchý, dráždivý kašel. Přípravek je určen k použití u dětí od 2 do 12 let. 
 
Tento přípravek se doporučuje pouze pro použití u dětí. 
 
Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Robitussin Junior užívat 

    

 

Neužívejte přípravek Robitussin Junior 

-  jestliže je Vaše dítě alergické na dextromethorfan nebo na kteroukoliv složku přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže  Vaše  dítě  v současné  době  užívá  léky  nazývané  inhibitory  monoaminooxidázy 

(IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) či jiné léky na depresi, 
duševní  poruchy  nebo  Parkinsonovu  chorobu,  nebo  léčbu    těmito  léky  ukončilo    během 
uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý/á, jestli jeho lék na předpis obsahuje některý z těchto 

 

léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem. 

-  jestliže dítě trpí kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu, 
-  nepoužívejte u dětí do 2 let. 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Robitussin Junior se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže 

  Vaše dítě má chronický kašel nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém. 

  Vaše dítě trpí dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater. 

 

Jestliže kašel přetrvává déle než 3 dny, vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či 
neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Junior užívat a poraďte se s lékařem. Může 
se jednat o projevy závažného stavu. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Robitussin Junior 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
Jak je uvedeno v bodě „Neužívejte přípravek Robitussin Junior“, nepodávejte tento přípravek Vašemu 
dítěti, jestliže v současné době užívá léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), selektivní 
inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  (SSRI)  či  jiné  léky  na  depresi,  duševní  poruchy  nebo 
Parkinsonovu chorobu, nebo  léčbu těmito léky ukončilo během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste 
jistý/á,  jestli  jeho  lék  na  předpis  obsahuje  některý  z těchto  léků,  před  použitím  tohoto  přípravku  se 
poraďte s lékařem.  
Při souběžném podávání sedativ (zklidňujících léků) je možné zvýšení jejich účinku. 
Přípravek Robitussin Junior se nesmí užívat současně s léky usnadňujícími vykašlávání 
(expektorancia).  
 
Přípravek Robitussin Junior s jídlem, pitím a alkoholem 
Tento přípravek je určen pouze pro použití u dětí. 
Během léčby přípravkem Robitussin Junior se nesmí pít alkoholické nápoje a užívat léky obsahující 
alkohol. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Tento přípravek je určen pouze pro použití u dětí. 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. V takovém 
případě musí lékař pečlivě posoudit potenciální přínos léčby a možná rizika. 
Je třeba mít na paměti, že tento přípravek obsahuje 2,5 % (v/v) alkoholu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tento přípravek je určen pouze pro použití u dětí. 
Přípravek Robitussin Junior může ovlivnit řízení či obsluhu strojů, neboť vyvolává ospalost a 
závratě. 
Řidiči a osoby obsluhující stroje by měli mít na paměti, že tento přípravek obsahuje alkohol. 
 
Přípravek Robitussin Junior obsahuje 

  sorbitol a maltitol, pokud Vám Váš lékař řekl, že Vaše dítě nesnáší některé cukry, poraďte se 

se svým lékařem, než začne tento léčivý přípravek užívat. 

  2,5 v/v % ethanolu (alkoholu), tj. až 206 mg v jedné dávce (10 ml), což odpovídá 5,15 ml 

piva, 2,15 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících 
žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo 
epilepsií. 

  amarant, který může způsobit alergické reakce. 

 

 

Informace pro diabetiky: není pravděpodobné, že by sladidla obsažená v přípravku 
ovlivnila diabetes. 
 
Tento léčivý přípravek neobsahuje cukr. 
 

3. 

 Jak se  přípravek Robitussin Junior užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučené dávkování přípravku je: 
Použití u dětí  6 - 12 let: 

 

 10 ml každé 4 hodiny. 

Použití u dětí  2 – 6 let:  

 

    5 ml každé 4 hodiny, před použitím se poraďte s lékařem 

nebo lékárníkem.  
 
Přípravek Robitussin Junior se nesmí podávat dětem do 2 let (viz bod „Neužívejte přípravek 
Robitussin Junior“). 
 
K odměření dávky použijte přiloženou odměrku. 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
Přípravek se užívá ústy (perorální podání). Po odměření jednotlivé dávky dítě sirup vypije. 
 
Jestliže  kašel  přetrvává  déle  než  3  dny,  vrátí  se  nebo  je  doprovázen  horečkou,  vyrážkou  či 
neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Junior podávat dítěti a poraďte se s lékařem. 
Může se jednat o projevy závažného stavu. 

Jestliže jste užil/a více přípravku Robitussin Junior, než jste měl/a 
 
V případě předávkování nebo náhodného požití dítětem přestaňte přípravek užívat a vyhledejte lékaře. 
 
Předávkování dextromethorfanem může vyvolat psychiatrické poruchy, jako jsou neklid, zmatenost, 
psychotická porucha, poruchy nervového systému jako jsou poruchy vědomí, závratě, porucha řeči, 
svalové záškuby, kmitavý pohyb očních bulbů, ospalost a třes, dýchací obtíže jako dušnost, a zažívací 
poruchy, jako je nevolnost a zvracení. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Robitussin Junior 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

 Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání přípravku Robitussin Junior se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 
přecitlivělost, ospalost, závratě, nevolnost, či zvracení. Četnost výskytu těchto nežádoucích účinků je 
vzácná (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 lidí). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Robitussin Junior  uchovávat 

 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Po prvním otevření tento přípravek spotřebujte do 6 měsíců. 
 
 
Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Chraňte před mrazem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud byl porušen kroužek originality. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
 
6. 

 Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Robitussin Junior obsahuje 
 

  Léčivá látka je: Dextromethorphani hydrobromidum monohydricum. 5 ml sirupu 

obsahuje dextromethorphani hydrobromidum monohydricum 3,75 mg. 
 

  Pomocné látky jsou: glycerol, sodná sůl karmelosy, natrium-benzoát, dinatrium-edetát, roztok 

maltitolu (E965), ethanol 96% (V/V), bezvodá kyselina citrónová, amarant (E123), karamel, 
levomenthol, višňové aroma, krystalizující sorbitol 70% (E420), natrium-cyklamát, draselná 
sůl acesulfamu, čištěná voda. 
 

Jak přípravek Robitussin Junior vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Robitussin Junior je čirá červená tekutina s charakteristickou vůní a chutí višní. 
 
Přípravek Robitussin Junior je dodáván v lahvičce z hnědého skla, bílý dětský bezpečnostní uzávěr 
(PP/PE) s těsnící vložkou (PE) a kroužkem originality, odměrka 10 ml (PP), krabička.. 
Velikost balení: 50 nebo 100 ml sirupu. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Pfizer Corporation Austria GmbH 

 

Floridsdorfer Hauptstrasse 1 
1210 Vídeň 
Rakousko 
 
Pro získání jakýchkoli informací o tomto přípravku se, prosím, obraťte na místní zastoupení 
držitele rozhodnutí o registraci: 
Tel: +420 283 004 111 
 
Výrobce 
Doppel Farmaceutici S.r.l. 
Via Martiri delle Foibe 1 
29016 Cortemaggiore (Piacenza) 
Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.11.2015 

 

 

Recenze (3)

Recenze produktu ROBITUSSIN JUNIOR Na suchý a dráždivý kašel sirup 100 ml/75 mg

Recenze od 3 uživatelů s celkovým hodnocením 94 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ROBITUSSIN JUNIOR Na suchý a dráždivý kašel sirup 100 ml/75 mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Veronika F.

80 % 31/03/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám