Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na trávení a proti nechutenství

PANGROL 20000 50 tablet - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 246707

100 % 1 recenze

Pangrol 20 000 je indikován jako podpora trávení a vstřebávání jídla při problémech s enzymy slinivky břišní.

Více informací

236
Běžná cena: 263 Kč, Ušetříte: 10 % (27 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze (2)

Podrobné informace

Pangrol 20 000 je indikován jako podpora trávení a vstřebávání jídla při problémech s enzymy slinivky břišní.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: PANGROL
Kód výrobku: 246707
Kód EAN: 4013054024492
Kód SÚKL: 187406
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

1/5 

sp. zn. sukls71655/2016 
sp. zn. sukls71401/2016 a sukls71955/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Pangrol 20000 

20000 IU lipasum, enterosolventní tablety 

pancreatis pulvis 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 7–14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je Pangrol 20000 a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pangrol 20000 užívat 
3. Jak se Pangrol 20000 užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak Pangrol 20000 uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 
 

 

1. 

Co je Pangrol 20000 a k čemu se používá 

Co je Pangrol 20000? 
Pangrol 20000 je lék, který obsahuje látky podporující trávení (enzymy) ze slinivky břišní vepřů 

(práškový pankreatin, nazývaný také pankreatin). 
 

K čemu se Pangrol 20000 používá? 
Pangrol 20000 je určen k podpoře trávení a vstřebávání potravy při problémech s enzymy z Vaší 

slinivky břišní. 
 

Takové problémy mohou být spojeny například s: 

-  konzumací  těžce  stravitelné  zeleniny,  mastných  nebo  neobvyklých  jídel  s  následným 

zhoršením vstřebávání živin a poruchou trávení spojenou se ztrátou chuti k jídlu, říháním, 
zvedáním žaludku a průjmem (dyspepsie), 

-  příliš  rychlým  průchodem  potravy  střevem  způsobeným  např.  nervozitou  nebo  střevní 

infekcí 

Ve výše uvedených případech můžete přípravek Pangrol 20000 užívat bez doporučení lékaře. 
 

Pokud se do 7–14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 

 

 

2/5 

 

Problémy  mohou  být  také  spojeny  s  vážnějšími  onemocněními  diagnostikovanými  Vaším 
lékařem, například: 

-  dlouhodobý  zánět  slinivky  břišní  (chronická  pankreatitida),  který  momentálně  opět 

nevzplanul, 

-  cystická fibróza (dědičná choroba slizničních žláz postihující různé orgány), 
-  zúžení vývodu slinivky břišní způsobené např. nádory nebo žlučovými kameny, 
-  prodělání operace slinivky břišní 

-  příliš rychlý průchod potravy střevem např. po operacích žaludku a střev, 
-  poruchy funkce jater/žlučových cest, 

-  celiakie, 
-  zánětlivé onemocnění střev (zejména Crohnova choroba), 

-  cukrovka (diabetes mellitus), 
-  syndrom získané imunodeficience (AIDS), 

-  Schwachmanův syndrom, 
-  Sjögrenův syndrom. 

Ve výše uvedených případech se Pangrol 20000 užívá pouze na doporučení lékaře. 
 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Pangrol 20000 užívat 

 
Neužívejte Pangrol 20000: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  práškový  pankreatin,  vepřové  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

 

-  pokud trpíte akutním zánětem slinivky břišní nebo akutním vzplanutím chronického zánětu 

slinivky  břišní  během  plně  rozvinuté  fáze  onemocnění.  Vhodné  je  ale  občasné  podání  ve 

fázi odeznívání záchvatu onemocnění při vytváření jídelníčku (lehká strava), pokud zažívací 
potíže přetrvávají. 

 
Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Pangrol 20000 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže si 
všimnete,  že  máte  obtíže  podobné  zneprůchodnění  střev  (např.  bolest  břicha,  nedostatečná 

funkce  střev,  nevolnost,  zvracení).  Neprůchodnost  střev  je  známou  komplikací  u  pacientů  s 
cystickou  fibrózou.    Pokud  se  objeví  neobvyklé  žaludeční  nebo  trávicí  obtíže  nebo  se  obtíže 

změní, měl(a) byste se nechat preventivně vyšetřit lékařem, aby se vyloučilo možné poškození 
střev.  Týká  se  to  zejména  pacientů  užívajících  více  než  10000  jednotek  lipázy  na  kg  tělesné 
hmotnosti denně.  

Tento přípravek obsahuje aktivní enzymy, které při uvolnění v dutině ústní např. při rozkousání 
tablety,  mohou  způsobit  poškození  sliznice  (např.  poranění  sliznice  úst).  Proto  dávejte  pozor, 

abyste tablety přípravku Pangrol 20000 spolknul(a) celé. 
 
Děti a dospívající 

Tento  léčivý  přípravek  je  určen  dospělým.  O  použití  přípravku  u  dětí  starších  3  let  by  měl 

rozhodnout lékař. 
 
Další léčivé přípravky a Pangrol 20000 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Při užívání léčivých přípravků obsahujících práškový pankreatin může být sníženo vstřebávání 
kyseliny  listové  (vstřebávání  kyseliny  listové  do  krve),  což  znamená,  že  může  být  nutné 

doplňkové podávání kyseliny listové. 
 

 

 

3/5 

Při  současném  užívání  přípravku  Pangrol  20000  může  být  snížen  účinek  léků  na  snížení 

krevního cukru (perorálních antidiabetik) acarbosy a miglitolu. 
 
Těhotenství, a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zkušenosti  s podáváním  přípravku  Pangrol  20000  těhotným  ženám  nejsou  dostatečné.  Co  se 

týče těhotenství, vývoje nenarozeného dítěte, porodu a vývoje dítěte po porodu, jsou k dispozici 
jen nedostatečné údaje ze studií na zvířatech. Možné riziko pro člověka není známo. Jestliže jste 

těhotná  nebo  kojíte,  neměla  byste  Pangrol  20000  užívat,  pokud  to  Váš  lékař  nepovažuje  za 
nezbytně nutné. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Pangrol  20000  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. 

 
Pangrol 20000 obsahuje laktózu 

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Pokud víte, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 
užívejte Pangrol 20000 pouze po poradě s lékařem. 

 
 

3. 

Jak se Pangrol 20000 užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 

lékárníkem. 
 

 
Dávkování 

Doporučená dávka přípravku je: 
1-2 tablety přípravku Pangrol 20000 na každé jídlo (což odpovídá 20000 – 40000 IU lipázy na 

každé jídlo). 
Dávkování  odpovídá  závažnosti  stávající  poruchy  trávení.  Potřebná  dávka  může  být  i  vyšší. 

Zvyšování  dávky  by  mělo  probíhat  pouze  pod  dohledem  lékaře  a  jeho  cílem  by  mělo  být 
zmírnění příznaků (např. mastných stolic, bolestí břicha).  

Neměla  by  být  překročena  denní  dávka  15000  –  20000  jednotek  lipázy  na  kilogram  tělesné 
hmotnosti. Zejména u pacientů s cystickou fibrózou by dávka enzymů neměla být vyšší než je 

třeba k adekvátnímu vstřebávání tuků. 
 

Použití u dětí a dospívajících 
Dávkování u dětí (od 3 let) by měl určit lékař. 

 
Způsob podání 
Tablety  přípravku  Pangrol  20000  se  polykají  celé  během  jídla  a  zapíjejí  se  dostatečným 

množstvím tekutiny. Dávejte pozor, abyste tablety polykal(a) celé, protože účinnost přípravku 
Pangrol 20000 je po rozkousání tablet snížena a obsažené enzymy mohou po uvolnění poškodit 

sliznici úst. Poté pijte hodně tekutin (vody nebo šťávy). 
 

Délka léčby 
Pokud  užíváte  Pangrol  20000  na  doporučení  nebo  předepsání  lékaře,  potom  délka  užívání 

přípravku Pangrol 20000 vychází z průběhu Vaší nemoci a určuje ji Váš lékař. 
Pokud užíváte Pangrol 20000 bez předchozí konzultace s lékařem a Vaše příznaky se po 7–14 

dnech  užívání  přípravku  Pangrol  20000  nezlepší  nebo  se  naopak  zhorší,  musíte  kontaktovat 
lékaře. 

 

 

4/5 

 

Pokud  máte  pocit,  že  účinek  přípravku  Pangrol  20000  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý, 
kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Pangrol 20000, než jste měl(a) 

Pijte  potom  hodně  vody  a  poraďte  se  s lékařem  nebo  lékárníkem.  Velmi  vysoké  dávky 
práškového pankreatinu mohou zvýšit hladinu kyseliny močové v krvi (hyperurikémie) a moči 
(hyperurikosurie) zejména u pacientů s cystickou fibrózou.  

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Pangrol 20000 

Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu,  ale  pokračujte 
v léčbě podle doporučení. 

 
Jestliže jste přestal(a) užívat Pangrol 20000 

Pokud  ukončíte  léčbu  přípravkem  Pangrol  20000  dříve,  nebo  pokud  léčbu  přerušíte,  lze 
očekávat návrat příznaků obtíží. Poraďte se s Vaším lékařem. 

 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky  může  mít i  tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 
 
Významné  nežádoucí  účinky  nebo  příznaky,  kterým  byste  měl(a)  věnovat  pozornost,  a 
opatření pro případ, že se u Vás objeví: 

 
Pokud se u Vás objeví některý z níže uvedených nežádoucích účinků, přestaňte užívat Pangrol 

20000 a navštivte lékaře hned, jak je to možné. Lékař rozhodne o další léčbě. 
 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 

-  průjem, břišní diskomfort, bolest břicha, nevolnost, zvracení 

-  časné  alergické  reakce,  např.  kožní  vyrážka,  kopřivka  (urticaria),  kýchání,  slzení,  dušnost 

způsobená zúžením dýchacích cest (bronchospasmus), dýchavičnost 

-  alergické reakce trávicího traktu 
-  U  pacientů  s cystickou  fibrózou  bylo  po  podání  vysokých  dávek  práškového  pankreatinu 

popsáno  zúžení  v oblasti  tenkého  střeva/červovitého  přívěsku  slepého  střeva  a  vzestupné 

části tlustého střeva. Toto zúžení může teoreticky způsobit neprůchodnost střev (viz bod 2 
„Upozornění a opatření“). 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

-  U  pacientů  s  cystickou  fibrózou,  zejména  při  užívání  vysokých  dávek  práškového 

pankreatinu,  se  může  objevit  zvýšené  vylučování  kyseliny  močové  močí.  Pokud  máte 
cystickou fibrózu, lékař Vám bude  kontrolovat vylučování kyseliny  močové  močí, aby se 

předešlo tvorbě kamenů z kyseliny močové. 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 

pro 

kontrolu 

léčiv, 

Šrobárova 

48, 

100 

41 

Praha 

10, 

webové 

stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

5/5 

 

 

5. 

Jak Pangrol 20000 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Podmínky uchovávání 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.  
 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 

životní prostředí. 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Pangrol 20000 obsahuje 

 
Léčivou látkou je: 

1  enterosolventní  tableta  obsahuje    pancreatis  pulvis  z vepřových  pankreatů   160,00  –  222,22 
mg s minimální aktivitou: 

lipasum   

20000 IU/tableta 

amylasum 

12000 IU/tableta 

proteasum  

900 IU/tableta 

 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: 

monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  krospovidon  (typ  A),  koloidní  bezvodý  oxid 
křemičitý, magnesium-stearát  

 
Potahová vrstva tablety: 
hypromelosa,  disperze  methakrylátového  kopolymeru  E30%,  triethylcitrát,  oxid  titaničitý 

(E171),  mastek,  simetikonová  emulze  30%,  vanilkové  aroma,  bergamotové  aroma  Firmenich, 

makrogol 6000, sodná sůl karmelosy, polysorbát 80, hydroxid sodný. 

 
 
Jak Pangrol 20000 vypadá a co obsahuje toto balení 

Pangrol  20000  jsou  bílé  až  světle  šedé,  mírně  bikonvexní  potahované  tablety  s hladkým 

povrchem. 
 

Jsou uloženy v PA-Al-PVC/Al blistru a krabičce. 
 

Originální balení obsahuje 10, 20, 50 nebo 100 tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

9.6.2016 

Recenze (1)

Recenze produktu PANGROL 20000 50 tablet

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze (2)

Diskuze k produktu PANGROL 20000 50 tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

- trávení

(0) 22/12/2014

Pangrol mi už několikrát pomohl od bolavého žaludku... Špatně trávím maso a sladké...Pangrol mi vždy pomůže s trávením těžších jídel.

Vstoupit do diskuze

- pangrol

(0) 11/11/2014

zabírá vám pangrol dobře na jaké druhy žaludečních obtíží. ja užívám nejvíc při přejedení, když je mi hodně těžko, dobře napomáhá trávení..jakou další zkušenost máte?

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Václav H.

100 % 19/07/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám