Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu » Léky na uvolnění dutin

OTRIVIN 1‰ nosní kapky 10ml - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 24336

100 % 2 recenze

Otrivin je určený k aplikaci do nosu, kde snižuje překrvení sliznice nosu a přilehlých oblastí hltanu. Otrivin rychle uvolňuje ucpaný nos a působí dlouhodobě.

Více informací

Produkt již není určen k prodeji na českém trhu

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - OTRIVIN 1‰ nosní kapky 10ml

Otrivin je určený k aplikaci do nosu, kde snižuje překrvení sliznice nosu a přilehlých oblastí hltanu. Otrivin rychle uvolňuje ucpaný nos a působí dlouhodobě.
1/5


Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls29194/2013, sukls29152/2013, sukls29204/2013,
sukls29177/2013, sukls29219/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Otrivin 0,5
Xylometazolini hydrochloridum
Nosní kapky

Otrivin 0,5
Xylometazolini hydrochloridum
Nosní sprej s dávkovačem

Otrivin 1
Xylometazolini hydrochloridum
Nosní kapky

Otrivin 1
Xylometazolini hydrochloridum
Nosní sprej s dávkovačem

Otrivin 1 Spray
Xylometazolini hydrochloridum
Nosní sprej, roztok

Léčivá látka:
Otrivin 0,5 obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg v 1 ml roztoku.
Otrivin 1 obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg v 1 ml roztoku.

Pomocné látky:
Dihydrát dihydrogenfosoforečnanu sodného, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, chlorid
sodný, benzalkonium chlorid, dihydrát edetanu disodného, hydroxypropylmetylcelulosa, sorbitol
70% nekrystalizující, čištěná voda.

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Otrivin musíte používat
pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů (u dětí do 5 dnů), musíte se poradit
s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Otrivin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Otrivin používat
3. Jak se přípravek Otrivin používá
2/5
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Otrivin uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK OTRIVIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Otrivin snižuje nadměrné překrvení nosní sliznice, což rychle uvolní ucpaný nos. Zvlhčující formule
také obsahuje zklidňující látky, které pomáhají předejít suchosti a podráždění nosní sliznice.
Otrivin rychle uvolní ucpaný nos a ulehčí dýchaní.
Otrivin se používá pro obnovení průchodnosti ucpaného nosu způsobeného nachlazením, sennou
rýmou nebo jinou alergickou rýmou, zánětem dutin.
Účinek Otrivinu nastupuje v průběhu několika minut a trvá po dobu až 12 hodin. Je dobře snášen,
dokonce i pacienty s citlivou nosní sliznicí.
Otrivin se dále může používat na doporučení lékaře jako pomocná léčba při infekcích ucha, pomáhá
snížit překrvení sliznice nosu a hltanu.
Váš lékař Vám ho také může předepsat v případě vyšetření nosu.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OTRIVIN
POUŽÍVAT

Nepoužívejte Otrivin:

-jestliže jste přecitlivělý/á na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
-jestliže jste v nedávné době podstoupili operaci v oblasti nosohltanu.
Pokud se Vás týká kterákoliv z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem,
protože pro Vás za těchto okolností nemusí být používání přípravku Otrivin vhodné.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Otrivin je zapotřebí

-jestliže jste léčeni pro vysoký krevní tlak, trpíte onemocněním srdce, nadměrnou činností štítné
žlázy, máte zelený oční zákal nebo cukrovku
-jestliže užíváte antidepresiva (přípravky k léčbě depresí).
Pokud se Vás týká kterákoliv z výše uvedených skutečností, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

-Stejně jako ostatní přípravky, které uvolňují ucpaný nos, může Otrivin u velmi citlivých pacientů
způsobit poruchy spánku, závratě, třes. Obraťte se na lékaře, pokud Vás takové příznaky obtěžují.
-Stejně jako jiné léčivé přípravky, které snižují překrvení sliznice, by Otrivin neměl být nepřetržitě
používán déle než 7 dní (u dětí 5 dní). Pokud potíže přetrvávají, konzultujte vašeho lékaře.
Dlouhodobé nebo nadměrné používání může způsobit opětovné ucpání nosu nebo jeho zhoršení.
-Nepřekračujte doporučenou dávku, zejména u dětí a starších osob.

U kojenců nepoužívejte Otrivin 0,5 bez doporučení lékaře. U dětí nepoužívejte Otrivin 0,5
bez dohledu dospělých.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Jako u všech sympatikomimetik, není možné vyloučit zesílení celkového účinku xylometazolinu při
současném užívání antidepresiv ze skupiny tzv. inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických
3/5
nebo tetracyklických antidepresiv, zvlášť v případě předávkování. Není možné vyloučit zesílení
celkového účinku xylometazolinu také 2 týdny po ukončení léčby výše uvedenými antidepresivy.

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Nepoužívejte přípravek Otrivin, pokud jste těhotná. Pokud kojíte, poraďte se o vhodnosti používání
přípravku Otrivin se svým lékařem.
Porad´te se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék.
.

3. JAK SE OTRIVIN POUŽÍVÁ

Nosní kapky 0,5 :
Kojenci (na doporučení lékaře) a děti do 6 let( pod dohledem dospělých):
Všeobecně dostačující dávkou je 1 - 2 kapky roztoku do každé nosní dírky jednou nebo dvakrát
denně (každých 8-10 hodin); nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky denně.

Nosní sprej s dávkovačem 0,5:
Děti od 2 do 6 let( pod dohledem dospělých):
Všeobecně dostačující dávkou 1 vstřik z nosního spreje s dávkovačem do každé nosní dírky jednou
nebo dvakrát denně (každých 8-10 hodin); nepřekračujte celkem 3 aplikace do každé nosní dírky
denně.

Nosní kapky 1 , nosní sprej 1 , nosní sprej s dávkovačem 1:
Pro dospělé a děti starší šesti let (pod dohledem dospělých):
3-4krát denně: 2-3 kapky roztoku přípravku Otrivin 1 , nosní kapky nebo 1 - 2 vstřiky přípravku
Otrivin 1 ,Spray nebo 1 vstřik přípravku Otrivin 1, nosní sprej s dávkovačem do každé nosní
dírky.

Návod k použití:

Otrivin 0,5 nosní kapky, Otrivin 1 nosní kapky
1. Vyprázdněte nos.
2. Zakloňte co nejvíce hlavu nebo pokud ležíte na posteli, zakloňte hlavu přez okraj postele
3. Aplikujte kapky do každé nosní dírky a nechejte hlavu krátký čas zakloněnou, tak aby se
lék mohl rozprostřít v nose.
4. Přímo po použití opět nasaďte víčko

Otrivin 1 Spray, nosní sprej
Pro vytvoření žádoucího rozptýlení je třeba přípravek držet svisle s tryskou mířící nahoru.
1. Vyprázdněte nos.
2. Mírně se předkloňte a vložte trysku do nosní dírky.
3. Stlačte jednou lahvičku a ve stejnou dobu se nosem nadechněte.
4. Držte rozprašovač stlačený, dokud ho nevyndáte z nosu.
5. Opakujte u druhé nosní dírky.
6. Přímo po použití opět nasaďte víčko.

Otrivin 0,5, nosní sprej s dávkovačem a Otrivin 1, nosní sprej s dávkovačem
4/5
1. Před prvním použitím naplňte dávkovač opakovaným stlačením dávkovače dokud není
jeden střik uvolněn do vzduchu. Při následné aplikaci bude sprej s dávkovačem
připraven k okamžitému použití.
2. Vyprázdněte nos.
3. Mírně se předkloňte a vložte trysku do nosní dírky.
4. Stiskněte pumpu a ve stejnou dobu se nosem nadýchněte, abyste zajistili nejlepší
rozptýlení spreje.
5. Opakujte u druhé nosní dírky.
6. Přímo po použití opět nasaďte víčko.
Sprej s dávkovačem umožňuje přesné dávkování a zajišťuje, že je roztok dobře rozptýlen po
povrchu sliznice nosu.

Otrivin 0,5, nosní sprej s dávkovačem, použití u kojenců

1. Před prvním použitím naplňte dávkovač opakovaným stlačením dávkovače dokud není
jeden střik uvolněn do vzduchu. Při následné aplikaci bude sprej s dávkovačem připraven
k okamžitému použití.
2. Vyprázdněte kojenci nos např. odsávačkou.
3. Předkloňte kojenci mírně hlavu a vložte opatrně trysku do nosní dírky.
4. Stiskněte pumpu.
5. Opakujte u druhé nosní dírky.
6. Přímo po použití opět nasaďte víčko.

Sprej s dávkovačem umožňuje přesné dávkování a zajišťuje, že je roztok dobře
rozptýlen po povrchu sliznice nosu.


Jestliže jste použili více Otrivinu, než jste měli:
Při náhodném použití více Otrivinu, okamžitě informujte lékaře.

Jestliže jste zapomněli použít přípravek Otrivin
Jestliže jste zapomněli použít přípravek Otrivin a vzpomenete si během jedné hodiny od
zapomenuté dávky, aplikujte si ihned dávku. Jestliže si však vzpomenete později, přeskočte
zapomenutou dávku a pokračujte v pravidelném dávkovacím režimu. Dávky nezdvojujte.
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Otrivin nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Otrivin obvykle nezpůsobuje potíže. Velmi vzácně se mohou vyskytnout následující nežádoucí
účinky. Pokud se vyskytnou některé z následujících příznaků: alergické reakce (kožní vyrážka,
svědění), rozmazané vidění, nepravidelná nebo rychlá činnost srdce, přestaňte používat Otrivin a
ihned kontaktujte svého lékaře:
Občas se mohou vyskytnout následující mírné nežádoucí účinky: místní pocit pálení, podráždění
nebo suchost sliznice nosu, nevolnost, bolest hlavy.

5/5
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK OTRIVIN UCHOVÁVAT.

Přípravek Otrivin nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

6. DALŠÍ INFORMACE

Jak přípravek Otrivin vypadá a co obsahuje toto balení

Otrivin 0.05 %, Otrivin 0.1 % nosní kapky
HDPE lahvička s LDPE kapátkem, uzávěrem a gumovým balónkem a krytem
Velikost balení: 10 ml

Otrivin 0.05 %, Otrivin 0.1 %, nosní sprej s dávkovačem
HDPE lahvička s dávkovací pumpičkou, PP aplikátor s krytem
Velikost balení: 10 ml

Otrivin 0.1 % Spray, nosní sprej
HDPE a PP stlačitelná lahvička s LDPE tryskou a LDPE aplikátorem s krytem.
Velikost balení: 10 ml


Držitel rozhodnutí o registraci
NOVARTIS s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Novartis s.r.o., Ohradní 61, 140 00 Praha 4, Česká republika
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.2.2013


Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: NOVARTIS
Kód výrobku: 24336
Kód EAN: 8594050580534
Kód SÚKL: 15506
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Otrivin může být používán při léčbě následujících stavů: - při nachlazení, senné rýmě nebo jiných druzích alergické rýmy a při zánětu vedlejších nosních dutin (sinusitidě). - Otrivin může být také použit při ušních infekcích jako pomocná léčba. - Otrivin vám může lékař předepsat v případě vyšetření rinoskopií (odborné vyšetření nosu).


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze produktu OTRIVIN 1‰ nosní kapky 10ml

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu OTRIVIN 1‰ nosní kapky 10ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 18/05/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám