Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

OSPEN 1500 12X1500KU Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20297

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Kód výrobku: 20297
Kód EAN: 9002260002528
Kód SÚKL: 66360
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.
Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let. Ospen se používá k léčbě a prevenci mírných až těžkých infekčních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy citlivými na penicilin. - Infekce ušní, nosní, krční: - streptokoková onemocnění (spála, spálová angina, Vincentova angina s vředy a povlaky, zánět hltanu, hltanové mandle, hnisavý zánět nosohltanu, náhle vzniklý zánět středního ucha, zánět dutin. - Infekce dýchacích cest: - bakteriální zánět průdušek a plic. - Infekce kožní: - erysipel (růže), erysepieloid (kožní červenka od vepřů), hnisavá kožní onemocnění (impetigo contagiosa) - puchýřovité kožní onemocnění, furunculosis - mnohočetné hnisavé záněty míšků vlasových), abscesy (hnisavé hlízy), flegmóny (neohraničené hnisavé záněty); - erythema chronicum migrans (stěhovavé vleklé zarudnutí) a jiné projevy lymské boreliózy. - Jiná infekční onemocnění: - rány po pokousání (tj. v obličeji a hluboké rány rukou) a popáleniny. - Prevence: - streptokokových infekcí a jejich komplikací, tj. revmatické horečky a chorey minor (posunčiny), kloubního revmatismu, zánětu nitroblány srdeční, zánětu ledvin; - bakteriálního zánětu nitroblány srdeční u pacientů s vrozeným, nebo revmatickým onemocněním před a po malém chirurgickém výkonu tj. po vynětí mandlí, vytržení zubů atp.; - pneumokokových infekcí u dětí se srpkovitou chudokrevností. Jedná-li se o závažná onemocnění, jako jsou těžké zápaly plic, empyem (hnis v dutině tělní), otravu krve, zánět nitroblány srdeční, osrdečníku, zánět mozkových blan, zánět kloubů, kostní dřeně, pak má být v časném období podáván nitrožilně.

Příbalový leták

1/6 

sukls98370/2010, sukls98371/2010, sukls98372/2010 
a sp.zn. sukls207761/2012, sukls207773/2012, sukls207786/2012, sukls166420/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

OSPEN  500 

OSPEN  1000 
OSPEN  1500

 

potahované tablety 

(phenoxymethylpenicillinum kalicum) 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo   
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4.

 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat  

3. 

Jak se přípravek Ospen užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ospen uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace

 

 
 
1. 

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

 

 

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku 
Ospen je fenoxymethylpenicilin. 
 
Fenoxymethylpenicilin    je  penicilin  se  silným  antibakteriálním  účinkem.  Usmrcuje  citlivé, 
rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.   
 
Ospen se užívá:  
-  k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky  
-  k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí  
-  k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí  
-  k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu  

  jako  alternativa  prokain-benzylpenicilinu  u  profylaxe  revmatické  horečky  (ochrana  před  touto 

nemocí ) a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

 

 
Neužívejte přípravek Ospen:
  
-  jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.  

  

2/6 

 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře, pokud u Vás byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), průduškové astma 
nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených 
pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem. 
U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, 
může být vstřebávání 

fenoxymethylpenicilinu 

 sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte 

svého lékaře. 
 
Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. 
Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu 
přerušte a poraďte se s lékařem. 

Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo 

lékarníkem. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  pacient  (Vy  nebo  Vaše 
dítě) užívá, užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat.  
Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen  bezpečně 
užívat. 
 
Přípravek  Ospen  se  nesmí  užívat  společně  s jinými  antibiotiky,  pokud  to  ošetřující  lékař  výslovně 
nenařídil,  protože  některá  jiná  antibiotika  by  mohla  účinnost  přípravku  Ospen  snížit  (tetracykliny, 
chloramfenikol, erythromycin, neomycin).  
 
Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. 
o  protizánětlivá  léčiva,  léčiva  proti  horečce  a  látky  používané  proti  revmatizmu  a  dně.  Ospen  může 
ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např.warfarin). 
Pokud  se  Ospen  užívá  během  podávání  methotrexátu  (lék  používaný  k  léčbě  rakoviny  nebo 
revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity. 
Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen. 
Současné  podávání  guar  galaktomannanu    (klovatiny  guar),  vlákniny  podávané  diabetikům,  může 
snížit vstřebávání přípravku Ospen.

 

 
 

Přípravek Ospen s jídlem a pitím 
Ospen se má užívat nejlépe l hodinu před jídlem (spolknout, nežvýkat) a zapít sklenicí vody. V 
případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. 
Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství. 
Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i 
po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní 
dysmikrobie (nenormální složení bakteriální flóry)s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem 
k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin  mezi léky první volby, je-li 
u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími 
dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje. 

 
3. 

Jak se přípravek Ospen užívá

 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti 
onemocnění. 

3/6 

 
Doporučená dávka přípravku je: 

Dospělí: 
Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. 3,2  MIU ve 4 
dílčích dávkách nebo 3,6-4,5 MIU ve 3 dílčích dávkách.  
Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 MIU. 
 
 

Indikace 

Dávkování 

Délka léčby 

Streptokoková 
faryngitida, 
Infekce ústní dutiny a 
stomatologické infekce
 

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta 
Ospenu 1000 (dospělí do tělesné hmotnosti 
maximálně 60 kg)  nebo 1 tableta Ospenu 
1500  

10 dnů 

Dokončení 
parenterální (injekční) 
léčby 
 
 

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta 
Ospenu 1500 nebo 4x denně (každých 6 
hodin - velikost dávky dle klinického stavu 
pacienta a tělesné hmotnosti) 

dlouhodobě 

Profylaxe (prevence) 
revmatické
 
horečky 

2x denně (každých 12 hodin) 1 tableta 
Ospenu 500 nebo 1 tableta Ospenu 1000  

dlouhodobě 

Středně těžké 
streptokokové infekce 
měkkých tkání 

3 x denně (každých 8 hodin) 1 tableta 
Ospenu 1000 (dospělí do tělesné hmotnosti 
maximálně 60 kg)  nebo 1 tableta Ospenu 
1500  

 

 
Děti a dospívající: 
Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo  25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti 
každých 8 hodin. 
 

Indikace 

Věk 
(tělesná hmotnost) 

Dávkování 

Délka léčby 

Streptokoková 
faryngitida 
Infekce ústní dutiny a 
stomatologické 
infekce 
 

Děti starší 12 let  
(s hmotností nad 49 
kg) 

1 tableta Ospenu 
1500 3 x denně  

10 dnů 

6 až 12 let 
(22 až 49 kg) 

1 tableta Ospenu 500 
3 x denně nebo 1 
tableta Ospenu 1000 
3 x denně  

Lymská borrelióza  

Děti starší 12 let  
(s hmotností nad 49 
kg) 

1 tableta Ospenu 
1500 3 x denně 

3 týdny 

6 až 12 let 
(22 až 49 kg) 

1 tableta Ospenu 500 
3 x denně nebo 1 
tableta Ospenu 1000 
3 x denně 

Profylaxe (prevence) 
revmatické horečky
  

Děti starší 12 let 

1 tableta Ospenu 500 
2 x denně nebo 1 
tableta Ospenu 1000 
2 x denně 

dlouhodobě 

4/6 

6 roků až12 let 

1 tableta Ospenu 500 
2 x denně 

Středně těžké 
streptokokové infekce 
měkkých tkání 
 

 

20 kIU/kg každých 6 
hodin nebo 25-30 
kIU/kg každých 8 
hodin 

 

Dokončení 
parenterální 
(injekční) léčby
 

 

20 kIU/kg každých 6 
hodin 

dlouhodobě 

 
 
Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy. 
 
Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože 
přípravek Ospen  bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že Vy 
nebo Vaše dítě takovou poruchou trpíte, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a) 
Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit  na zvracení, , 
zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte 
možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů 
s poruchou funkce ledvin. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen 
Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, 
jakmile  si  pacient  vzpomene  a  dále  pokračovat  podle  časového  plánu.  Při  předávkování  nebo 
náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen 
O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V 
žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť 
může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky

 

  

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Přípravek  Ospen  je  obvykle  dobře  snášen.  Při  případném  výskytu  nežádoucích  účinků,  nebo  jiných 
neobvyklých reakcí,  okamžitě vyhledejte lékaře.

 

 

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny mnohem méně často než po léčbě injekční, je 
nutno  mít  na  paměti,  že  u  perorálně  podávaného  fenoxymethylpenicilinu  byly  pozorovány  všechny 
formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

 

 
Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

 

Kožní vyrážka, kopřivka.  
Pocit na zvracení, zvracení, bolest v nadbřišku  průjem a černý chlupatý jazyk.

 

 

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů) 
Exfoliativní  dermatitida  (zánět  kůže  spojený  s olupováním  kůže),  nefropatie  (onemocnění  ledvin), 
které  obvykle  souvisí  s vysokými  dávkami  injekčně  podávaného  penicilinu.  Neuropatie  (poruchy 
periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu. 

 

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů) 
Angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc 
včetně  intersticiální  nefritidy  (zánět  ledvin),  neutropenie  (nedostatek  určitého  typu  bílých  krvinek 

5/6 

v krvi),  zimnice,  horečka,  otoky,  bolesti  kloubů  a  extrémní  vyčerpanost;  otok  hrtanu  a  anafylaxe 
(závažná reakce imunitního systému). 
V  mnoha  případech  mohou  být  jedinými  pozorovanými  nežádoucími  účinky  horečka  a  eozinofilie 
(zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi). 
Změny  krevního  obrazu  (hemolytická  anémie,  leukopenie,  trombocytopenie),  které  obvykle  souvisí 
s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu; poruchy srážení krve. 
Hepatitida  (zánět  jater),  cholestatická  žloutenka  (žloutenka  v důsledku    městnání  žluči  v žlučových 
cestách), zvýšení jaterních enzymů. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
Toxicita  vůči  centrálnímu  nervovému  systému  včetně  záchvatů  křečí (zvláště  při  vysokých  dávkách 
nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání;  
CDAD  (Clostridium  difficile  associated  diarrhea)  –  těžký  a  setrvávající  průjem  charekterizovaný 
krvavou,  hlenovitou  a  vodnatou  stolicí,  tupou,  rozptýlenou  a  kolikovitou  bolestí  břicha,  horečkou, 
případně křečemi.

 

 
 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
5. 

Jak přípravek Ospen uchovávat

 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C,  v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za Použitelné 
do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.

 

 
6. 

Obsah balení a další informace

 

 

Co přípravek Ospen obsahuje

 

Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum. 

Ospen  500 
Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum 500 000 IU (0,327 g).  

 

Ospen  l000   
Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l 000 000 IU (0,654 
g). 

 

Ospen  l500  
Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l 500 000 IU ( 0,981 
g).

 

 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: magnesium-stearát, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, mastek 

6/6 

Potahová vrstva tablety: dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, 
hypromelóza, mastek. 
 
Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

 

Ospen 500:  kulaté, bikonvexní, bílé až slabě smetanově zbarvené potahované tablety o průměru 10 
mm. 
Ospen 1000: podlouhlé, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou 
stranách, 7 x 18 mm. 
Ospen 1500: oválné, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou 
stranách, 10 x 21 mm. 
 
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. 
 
Tablety jsou baleny v čirých bezbarvých PVDC/PVC/Al blistrech.  
Velikost balení 12 a 30 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

  

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse  10,  6250  Kundl,  Rakousko 
 
Výrobce
  
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse  10,  6250  Kundl,  Rakousko 
 
Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci: Sandoz s.r.o., Praha,  office.cz@sandoz.com.

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována

 

3.8.2016.

 

 

Recenze

Recenze produktu OSPEN 1500 12X1500KU Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu OSPEN 1500 12X1500KU Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám