Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na nevolnost a proti zvracení

OMEPRAZOL TEVA PHARMA Enterosolventní tvrdé tobolky 10 mg x 28 tobolek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 213339

80 % 1 recenze

Užití při refluxní chorobě jícnu.

Více informací

112

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 19. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Užití při refluxní chorobě jícnu.

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: OMEPRAZOL
Kód výrobku: 213339
Kód EAN: 8592387014067
Kód SÚKL: 164958
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/10 

Sp.zn.sukls97029/2017 

 
 

Příbalová informace – informace pro pacienta 

 

OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg enterosolventní tvrdé tobolky 
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg enterosolventní tvrdé tobolky 

 

omeprazolum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

  Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat 
3.  Jak se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 

1.  

Co je přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a k čemu se používá 

 
Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje léčivou látku omeprazol. Ten patří do skupiny léčiv 
nazývaných „inhibitory protonové pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve 
Vašem žaludku. 
 
Bez porady s lékařem: 
se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA používá u dospělých ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu 
(např. pálení žáhy, kyselá regurgitace). 
 
Reflux je návrat kyselého obsahu žaludku zpět do jícnu, kde může způsobit zánět a bolest. To může být 
příčinou příznaků, jako je např. bolestivý pocit pálení na hrudi stoupající až do úst (pálení žáhy) a kyselý 
pocit v ústech (kyselá regurgitace). 
 
Může být potřebné užívat tobolky po 2 až 3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků. 
Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Délka léčby bez dohledu lékaře nesmí přesáhnout 14 dní. Bez doporučení lékaře mohou OMEPRAZOL 
TEVA PHARMA užívat jen dospělí pacienti. 
 
 

2/10 

Pouze na doporučení a pod dohledem lékaře: 
 se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA používá k léčbě následujících stavů: 
 
U dospělých: 
• 

refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje 
ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 

• 

vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy). 

• 

vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud máte toto 
onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

• 

vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé léky“ 
(NSAIDs). OMEPRAZOL TEVA PHARMA lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když 
užíváte NSAIDs. 

• 

nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellison 
syndrom). 

 
U dětí: 
Děti od 1 roku věku a s hmotností  vyšší než 10 kg 
• 

refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která spojuje 
ústa a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy. 
U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení na 
zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze. 

 
Děti od 4 let věku a dospívající 
• 

vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě tuto 
infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředu. 

 
 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OMEPRAZOL TEVA 
PHARMA užívat 

 

 

Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 

 

jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku(viz bod 6)  

 

jestliže jste  alergický(á)  na  léky  obsahující jiné  inhibitory  protonové  pumpy  (např.  pantoprazol, 
lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol) 

 

jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (k léčbě HIV infekce) 

 
Neužívejte  přípravek  OMEPRAZOL  TEVA  PHARMA  pokud  se  Vás  cokoli  z  výše  uvedeného  týká. 
Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  přípravek 
OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před použitím přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

  pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A) 

  pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku 

OMEPRAZOL TEVA PHARMA a snižuje množství žaludeční kyseliny.  
 

3/10 

Pokud  budete  mít  na  kůži  vyrážku,  zejména  na  místech  vystavených  slunečním  paprskům,  sdělte  to  co 
nejdříve  svému  lékaři,  protože  Vaši  léčbu  přípravkem  OMEPRAZOL  TEVA  PHARMA  bude  možná 
nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů. 
 
Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA po dobu delší než 14 dnů bez porady s lékařem. 
Pokud nedojde k úlevě nebo zaznamenáte zhoršení příznaků, obraťte se na svého lékaře. 
 
Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se 
následující problémy týkají také Vás, informujte o tom ihned lékaře ještě předtím, než začnete užívat 
přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA a nebo v průběhu léčby: 
 

 

jestliže jste bez známých příčin více zhubl(a) a máte potíže s polykáním. 

 

máte bolesti břicha nebo nechuť k jídlu. 

 

začal(a) jste zvracet potravu nebo krev. 

 

máte černou stolici (stolici s příměsí krve). 

 

máte silný a trvalý průjem, neboť bylo zjištěno, že podávání omeprazolu je spojeno s malým 
zvýšením rizika infekčního průjmu. 

 

měl(a) jste žaludeční vřed nebo jste prodělal(a) operaci zažívacího traktu. 

 

léčíte se po dobu 4 a více týdnů pro příznaky poruchy trávení nebo pálení žáhy. 

 

máte žloutenku nebo závažné problémy s játry. 

 

je Vám více než 55 let a příznaky onemocnění jsou nové nebo se nedávno změnily. 

 

jestliže máte sníženou rezervu vitaminu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou 
hladinu vitaminu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující 
množství kyseliny může pantoprazol vést ke sníženému vstřebávání vitaminu B12. 

 
Jestliže užíváte OMEPRAZOL TEVA PHARMA dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně 
bude pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli zvláštním příznaku a pozorování, kdykoliv 
lékaře navštívíte. 
 
Pokud užíváte přípravek bez porady s lékařem k léčbě refluxu, neužívejte omeprazol k prevenci 
onemocnění. Neužívejte přípravek Omeprazol Teva Pharma po dobu delší než 14 dnů bez porady s 
lékařem. Pokud nedojde k úlevě, nebo dojde ke zhoršení příznaků, poraďte se s lékařem. 
 
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA, po dobu 
delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře 
(obratlů).  Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (které také mohou 
zvyšovat riziko osteoporózy). 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo  které  možná  budete  užívat.  To  zahrnuje    i  léky,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského  předpisu.  To 
proto, že přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou 
ovlivnit účinek přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA. 
 
Neužívejte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě 
infekce HIV). 
 
Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv: 

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol  nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění). 

4/10 

digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie). 

fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, Váš lékař Vás možná bude muset sledovat, 
když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA. 

léky, které se používají k ředění krve, např. warfarin a jiné blokátory vitaminu K. Váš lékař Vás 
možná bude muset sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat přípravek OMEPRAZOL 
TEVA PHARMA. 

rifampicin (k léčbě tuberkulózy). 

atazanavir (k léčbě infekce HIV). 

tacrolimus (v případech transplantace orgánů). 

-            methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny, a u případů 

revmatoidní artritidy) – jestliže užíváte vysokou dávku methotrexátu, lékář Vám může dočasně 
zastavit Vaši léčbu přípravkem OMEPRAZOL TEVA PHARMA.  

Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese). 

cilostazol (k léčbě klaudikace, tj. bolesti vznikající při chůzi, kdy dochází k nedokrvení svalů při 
porušeném průtoku krve v dolních končetinách). 

sachinavir (k léčbě infekce HIV). 

klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin (trombů)). 

erlotinib (k léčbě určitého druhu rakoviny) 

 
Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně přípravek OMEPRAZOL 
TEVA PHARMA k léčbě vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře 
informoval(a) o všech lécích, které užíváte. 
 
Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA s jídlem a pitím 
Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 
 
Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo ékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 
Omeprazol se vylučuje do mateřského mléka, ale je nepravděpodobné, že při užití terapeutických dávek 
by měl vliv na kojence. 
Lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA v průběhu kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo 
obsluhovat nástroje a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění 
(viz bod 4). Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje sacharózu  
Tento přípravek obsahuje sacharózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých 
cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 

3. 

Jak se přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívá 

 
Léčba bez porady s lékařem: 
Vždy užívejte tento přípravek přesně  v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 

5/10 

Doporučená dávka přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA  jsou dvě 10 mg tobolky jednou denně po 
dobu 14 dnů. Navštivte Vašeho lékaře, pokud během této době příznaky onemocnění neodezní. Někdy 
může být nutné užívat tobolky 2-3 po sobě následující dny, než dojde ke zlepšení příznaků. 
 
Léčba pouze na doporučení a pod vedením lékaře: 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.  
Doporučené dávky jsou uvedeny níže: 
 
Dospělí: 
 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

 

pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, doporučená dávka je 20 mg jednou denně po 
dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po dobu 
dalších 8 týdnů. 

 

pokud se jícen zhojil, doporučená pokračovací dávka je 10 mg jednou denně. 

 

pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně. 

 
Léčba vředů v horní části tenkého střeva (dvanáctníkový vřed): 

 

doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám 
lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů. 

 

pokud se vřed zcela nezhojí, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. 

 
Léčba žaludečních vředů

 

doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud nedojde ke zhojení, lékař Vám 
může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů. 

 

Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů. 

 
Prevence návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

 

doporučená dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg jednou 
denně. 

 
Léčba dvanáctníkových a žaludečních vředů způsobených užíváním NSAIDs (nesteroidní protizánětlivé 
léky): 

 

doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů. 

 
Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů, pokud užíváte NSAIDs (nesteroidní 
protizánětlivé léky): 

 

doporučená dávka je 20 mg jednou denně. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

 

doporučená dávka přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA je 20 mg dvakrát denně po dobu 1 
týdne. 

 

lékař Vám předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo metronidazol. 

 
Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené růstem slinivky břišní (Zollinger- Ellison 
syndrom)

 

doporučená dávka je 60 mg denně. 

6/10 

 

lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat. 

 
Použití u dětí: 
 
Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např. pálení žáhy a kyselé regurgitace

 

děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat přípravek OMEPRAZOL 
TEVA PHARMA. Dávka pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné 
dávce. 

 
Léčba vředů způsobených infekcí Helicobacter pylori a prevence jejich návratu: 

 

děti starší než 4 roky mohou užívat přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA. Dávka pro děti se 
určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce. 

 

lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin. 

 
Užívání tohoto přípravku 

 

Doporučuje se užívat tobolky ráno. 

 

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno. 

 

Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte. 
Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala v 
kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily. 

 
Co dělat v případě, že máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek. 

 

Jestliže máte Vy nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek: 

  Otevřete tobolku  obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice  vody  nebo vysypte obsah 

tobolky do sklenice s neperlivou vodou (bez bublinek), kyselým ovocným džusem (např. 
jablečným, pomerančovým nebo ananasovým) nebo jablečnou šťávou. 

  před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs hned vypijte nebo nejpozději do 

30 minut. 

  abyste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou polovinou sklenice vody 

a obsah vypijte. Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte je ani nedrťte. 

 
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA, než jste měl(a): 
Jestliže jste užil(a) více přípravku OMEPRAZOL TEVA PHARMA než Vám předepsal lékař, obraťte se 
okamžitě na lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít  přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA: 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další 
dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou 
dávku. 
 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.

 

 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 

7/10 

Pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících vzácných, ale závažných nežádoucích účinků, 
přestaňte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA užívat a ihned kontaktujte lékaře : 

 

náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (těžká 
alergická reakce). 

 

zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění a 
krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“ 
nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“. 

 

žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater. 

 
 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů 
 

 

Bolest hlavy. 

 

Vliv na Váš žaludek a střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost. 

 

Pocit na zvracení (nausea) nebo zvracení. 

 

Nezhoubné polypy žaludku. 

 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů 
 

 

Otoky chodidel a kotníků. 

 

Poruchy spánku (nespavost). 

 

Závratě, slabost, pocit pálení kůže (píchání, bodání), ospalost. 

 

Pocit závratě (vertigo). 

 

Změny krevních testů při kontrole funkce jater. 

 

Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže. 

 

Celková nepohoda a ztráta energie. 

 
Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů 

 

Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může způsobovat 
slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi. 

 

Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky a dušnosti. 

 

Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, pocit nevolnosti (zvracení) a křeče. 

 

Neklid, zmatenosti nebo deprese. 

 

Poruchy chuti. 

 

Problémy s viděním, např. rozmazané vidění. 

 

Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus). 

 

Sucho v ústech. 

 

Zánět dutiny ústní. 

 

Infekce označovaná jako moučnivka, která může postihovat střevo a je způsobena houbami. 

 

Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu. 

 

Ztráta vlasů (plešatost). 

 

Kožní vyrážka po oslunění. 

 

Bolesti kloubů (arthralgia) nebo svalů (myalgia). 

 

Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida). 

 

Zvýšená potivost. 

 
 

8/10 

Velmi vzácné: mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů 
 

 

Změny krevních testů zahrnující agranulocytózu (chybění bílých krvinek). 

 

Agresivita. 

 

Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace). 

 

Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku. 

 

Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno 
horečkou a bolestí kloubů (Erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická 
epidermální nekrolýza). 

 

Svalová slabost. 

 

Zvětšení prsů u mužů. 

 
Není známo: z dostupných údajů nelze určit 

 

 

Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů  

 

Zánět ve střevě (vedoucí k průjmu) 

 

Pokud užíváte přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás 
dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými 
záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás 
vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. 
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může 
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi. 

 
Přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky 
vedoucí až k imunodeficitu. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky horečky a celkově značně 
zhoršený stav s příznaky místní infekce, např. bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo potíže s 
močením, poraďte se co nejdříve s lékařem, aby bylo možno krevním testem vyloučit nedostatek bílých 
krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 

5. 

Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA uchovávat  

 
 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí  
 
Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
HDPE lahvička: 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 

9/10 

Uchovávejte v původním obalu. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
 
Blistry: 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu. 
 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky

 do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA obsahuje  

Léčivou látkou je omeprazolum. Jedna tobolka obsahuje omeprazolum 10 mg nebo 20 mg. 

Pomocnými látkami jsou zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), sodná sůl 
karboxymethylškrobu Typ A, natrium-lauryl-sulfát, povidon K30, dodekahydrát fosforečnanu 
sodného, hydroxid sodný, hypromelóza, kopolymer MA/EA 1:1, triethyl citrát, oxid titaničitý ( 
E171), mastek, erythrosin (E127), chinolinová žluť (E104), želatina, červený oxid železitý (E172, 
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg) nebo indigokarmín (E132, OMEPRAZOL TEVA 
PHARMA 20 mg) 

Potisk 
 

Šelak, bezvodý ethanol, isopropylalkohol, propylenglykol, N-butylalkohol, polyvinylpyrrolidon, 
hydroxid sodný, oxid titaničitý (E171) 

 
 
Jak přípravek OMEPRAZOL TEVA PHARMA vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Enterosolventní tvrdá tobolka (enterosolventní tobolka). 
 
Popis přípravku: 
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg - tvrdé želatinové tobolky o velikosti 3, víčko červené 
neprůhledné a tělo oranžové neprůhledné s potiskem „O10“, obsahující bílé až béžové granule.  
 
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg - tvrdé želatinové tobolky o velikosti 2, víčko modré 
neprůhledné a tělo oranžové neprůhledné s potiskem „O20“, obsahující bílé až béžové granule. 
 
Bílá HDPE  lahvička, PP uzávěr s vloženým vysoušedlem obsahující silikagel. 
Al-Al blistr. 
 
Lahvičky a blistry o velikosti balení 
5, 7, 14, 15, 20, 21, 28 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg, 
5, 7, 14 tobolek OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
TEVA Pharma B. V., 
Swensweg 5,  
2031 GA Haarlem, Nizozemsko 
 

10/10 

Výrobce:  
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 10 mg a 20 mg: 
Teva Pharma S.L.U., Poligono Malpica c/C no. 4, 50016 Zaragoza, Španělsko 
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straβe 3, 89143 Blaubeuren, Německo 
 
OMEPRAZOL TEVA PHARMA 20 mg: 
 Teva Operations Poland Sp. z o.o., Mogilska Str. 80, 31-546 Krakow, Polsko 
 

 

 

 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30. 3. 2017 

Recenze (1)

Recenze produktu OMEPRAZOL TEVA PHARMA Enterosolventní tvrdé tobolky 10 mg x 28 tobolek

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

pomáhá

někdy si ho vezmu před jídlem, aby mě nepálila žáha
nic

Diskuze

Diskuze k produktu OMEPRAZOL TEVA PHARMA Enterosolventní tvrdé tobolky 10 mg x 28 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Zdenka D.

80 % 16/02/2013

pomáhá

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám