Lékárna.cz

Soutěž o zájezd v hodnotě 20 000 Kč

Soutěž už byla ukončena a výherce je znám. Stala se jí paní Helena T. z Mnichova Hradiště. Pokud si v období od 30. července do 19. srpna 2018 koupíte produkty Allnature za nejméně 500 Kč v jedné objednávce a připojíte kód CHCIKMORI, budete automaticky zařazeni do slosování o zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč od cestovní kanceláře Firo-tour.

Že už jste se s Allnature setkali? Skvěle. Pro vás, kteří tuto značku zatím neznají -  Allnature je česká společnost, která se zabývá dovozem a distribucí zdravých potravin. Jedná se o velmi kvalitní produkty, které jsou vesměs vyráběny na přírodní bázi.

Jak postupovat, abyste byli zařazeni do soutěže?

  • objednat z nabídky produktů Allnature jakékoli produkty v hodnotě nejméně 500 Kč v termínu od 30. 7. do 19. 8. 2018
  • přidat kód CHCIKMORI
  • zaplatit
  • těšit se z dodaných produktů a...
  • mít štěstí a být vylosován :-)

CHCI SOUTĚŽIT

Kompletní pravidla soutěže si přečtěte níže:

Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „pořadatel“).

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "soutěžící"). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Ze soutěže jsou vyloučeny objednávky učiněné právnickou osobou.

Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Podmínkou účasti v soutěži o zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 20 000 Kč od cestovní kanceláře Firo-tour je nákup na základě objednávky soutěžícího v rámci internetového obchodu www.lekarna.cz.

Do soutěže bude zařazena každá řádná objednávka učiněná v době konání soutěže, tj. od 30.7. do 19.8. 2018 obsahující jakékoli produkty zobrazené na stránce https://www.lekarna.cz/allnature/ v hodnotě nejméně 500 Kč a kód CHCIKMORI.

Výherce bude určen náhodným výběrem ze všech objednávek splňujících podmínky stanovené v těchto pravidlech. Výherce budeme kontaktovat po skončení soutěže a vyhlášen bude poté na této webové stránce. 

Poukázku může výherce uplatnit v jakékoli kamenné prodejně cestovní kanceláře FIRO-tour  na destinace uvedené v aktuálních tištěných katalozích CK FIRO-tour nebo na vlastní zájezdy pořádané CK FIRO-tour. Nelze ji uplatnit přes zprostředkovatele cestovní kanceláře ani online.

Nominální hodnota poukázky se odečítá vždy od základní katalogové ceny zájezdu, případně lze uplatnit na slevy uvedené v aktuálním tištěném katalogu CK FIRO-tour  nebo na webových stránkách CK FIRO-tour, tj. slevy za včasnou rezervaci. 

Poukázku nelze čerpat zároveň s žádnými jinými peněžními nebo nepeněžními poukázkami. Není možné čerpat společně s produkty CK FIRO-tour, které poskytuje za podmínek dalších slev nebo úlev v podobě bonusů (např. děti zdarma aj.) nebo v rámci speciálně zlevněných nebo jinak zvýhodněných nabídek. Poukázku nelze použít  na nákup samostatných letenek.

Poukázka nemůže být vyměněna za hotovost. V případě, že koncový uživatel nedočerpá celou hodnotu poukazu, zbývající částka propadá a nemůže být vrácena zpět v hotovosti. V případě, že koncový uživatel přesáhne stanovenou hodnotu čerpaného poukazu, je povinen přesahující částku uhradit.

V případě storna také nelze oproti poukázce čerpat hotovost, po odečtení poplatků za storno z nominální hodnoty poukázky je možné provést změnu rezervace. Poplatek za změnu rezervace bude promítnut do ponížené nominální hodnoty poukázky. 

Kontaktování výherce a předání výhry

Výherce budou o své výhře vyrozuměn bez zbytečného odkladu po skončení soutěže telefonicky nebo e-mailem na základě údajů poskytnutých při objednání. Výhra pak bude výherci zaslána poštou na adresu uvedenou v objednávce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Soutěžící nemohou nárokovat jinou výhru a nemají nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní objednávky doručené mimo dobu trvání soutěže, stornované soutěžní objednávky a neuhrazené soutěžní objednávky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních objednávek.

Zpracování osobních údajů

Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město výherce v online prostoru (web, soc. sítě) za účelem vyhlášení výhry.

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výhry a soutěžních objednávek. 

 

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.