Lékárna.cz

Soutěž o 5 dárkových balíčků MIXIT

SOUTĚŽ JE UKONČENA K výhře gratulujeme a balíček posíláme: Kateřině Ch. z Prahy 6, Petrovi G., z Prahy 9, Ivaně P., z Prahy 10, Lucii K., z Úpice, Kateřině P., z Vrchlabí   Pokud rádi zdravě mlsáte, jste tu správně! Zapojte se do soutěže o 5 dárkových balíčků značky MIXIT !

Jak postupovat:

  • objednat z nabídky značky MIXIT jakékoli produkty v hodnotě nejméně 399 Kč v jedné objednávce v termínu od 10. 1. do 10. 2. 2020
  • přidat kód MIXITJECOOL
  • zaplatit
  • těšit se z dodaného balíčku
  • mít štěstí a být vybrán jako výherce :-)

CHCI SOUTĚŽIT

Kompletní pravidla soutěže si přečtěte níže:

Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 257 84 684, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981 (dále jen „pořadatel“).

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále také "soutěžící"). Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Ze soutěže jsou vyloučeny objednávky učiněné právnickou osobou.

Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení

Podmínkou účasti v soutěži o 5x dárkový balíček značky MIXIT je nákup na základě objednávky soutěžícího v rámci značky MIXIT v internetovém obchodě Lékárna.cz.

Do soutěže bude zařazena každá řádná objednávka učiněná v době konání soutěže, tj. od 10. 1. do 10. 2. 2020 obsahující jakékoli produkty značky MIXIT v hodnotě nejméně 399 Kč v jedné objednávce a kód MIXITJECOOL.

5 výherců bude určeno náhodným výběrem ze všech objednávek splňujících podmínky stanovené v těchto pravidlech. Výherce budeme kontaktovat po skončení soutěže a vyhlášeni budou poté na této webové stránce. 

Kontaktování výherce a předání výhry

Výherce budou o své výhře vyrozuměni bez zbytečného odkladu po skončení soutěže telefonicky nebo e-mailem na základě údajů poskytnutých při objednání. Výhra pak bude každému výherci zaslána poštou na adresu uvedenou v objednávce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Soutěžící nemohou nárokovat jinou výhru a nemají nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní objednávky doručené mimo dobu trvání soutěže, stornované soutěžní objednávky a neuhrazené soutěžní objednávky.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení soutěžních objednávek.

Zpracování osobních údajů

Soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jméno, první písmeno příjmení a město výherce v online prostoru (web, soc. sítě) za účelem vyhlášení výhry.

Další ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu či poškození výhry a soutěžních objednávek. 

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.