Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky proti rýmě a na ucpaný nos, nosní kapky » Léky na uvolnění dutin

NASIVIN SENSITIVE 0,025 % 1X10ML Roztok ve spreji - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 192587

95 % 7 recenzí

Používá se při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica).

Více informací

102
Běžná cena: 116 Kč, Ušetříte: 12 % (14 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze

Podrobné informace

Používá se při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční vasomotorické rýmy (rhinitis vasomotorica).

Informace o produktu

Výrobce: Merck spol.s r.o.
Značka: NASIVIN
Kód výrobku: 192587
Kód EAN: 8594059860729
Kód SÚKL: 141763
Držitel rozhodnutí: Merck spol.s r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls199418/2017 
 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

Nasivin Sensitive 0,025% 

                                                          nosní sprej, roztok

                                                                                            

                                                        oxymetazolini hydrochloridum  
 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.   

 
Co naleznete v této  příbalové informaci 
1. Co je přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,025% a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,025% používat 

3. Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,025% používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,025% uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 

1. Co je přípravek Nasivin Sensitive 0,025% a k čemu se používá 
 
Nasivin

 

Sensitive 0,025% je lék určený k podání do nosu (rhinologikum) a obsahuje alfa-

sympatomimetikum oxymetazolin-hydrochlorid.  
Oxymetazolin-hydrochlorid má vasokonstrikční vlastnosti (v místě svého účinku způsobuje stažení 
cév), pomocí kterých vyvolává dekongesci (snížení překrvení) sliznic. Kromě toho byly u léčivé látky 
prokázány protivirové, imunomodulační (ovlivňující imunitní systém), protizánětlivé a antioxidační 
účinky. 
Tento lék se v samoléčení používá při akutní rýmě (rinitida), alergické rýmě a záchvatech neinfekční 
vasomotorické rýmy (druh rýmy projevující se záchvaty řídké sekrece z nosu a jeho ucpáním). Dále se 
po poradě s lékařem používá pro posílení odtoku sekretu z vedlejších nosních dutin, při zánětu 
sluchové (Eustachovy) trubice a zánětu středního ucha v důsledku rýmy a pro diagnostickou 
dekongesci sliznic. 
Nasivin

 

Sensitive 0,025% je určen pro malé děti ve věku od 1 do 6 let.  

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.   
 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Nasivin Sensitive 0,025% používat 
 
Nepoužívejte přípravek Nasivin Sensitive 0,025%   

jestliže je Vaše dítě alergické na oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),   

pokud má dítě určitou formu chronické rýmy, projevující se zduřelou sliznicí spojenou 

s tvorbou krust, často provázenou malým krvácením po odloučení krust,  

2/5 

po chirurgickém odstranění podvěsku mozkového přes nosní dutinu nebo jiných chirurgických 

zákrocích, při kterých dojde k odkrytí mozkových plen, 

u novorozenců, kojenců a malých dětí do 1 roku věku. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Nasivin Sensitive 0,025% se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
U malých dětí je zapotřebí zvláštní opatrnosti. V izolovaných případech byly po použití tohoto léku 
v doporučeném dávkování v této věkové skupině hlášeny závažné vedlejší účinky, zvláště respirační 
zástava (úplná zástava dechu). V žádném případě nesmí dojít k překročení doporučené dávky. 
 
Nasivin

 

Sensitive 0,025% může být používán pouze po konzultaci s lékařem u následujících 

onemocnění a stavů:  
-  

zvýšení nitroočního tlaku, zvláště zelený zákal (glaukom) s uzavřeným úhlem, 

závažné onemocnění srdce a cév (např. ischemická choroba srdeční) a vysoký krevní tlak 
(hypertenze), 

pokud je dítě léčeno inhibitory monoaminooxidázy a dalšími léky, které mohou zvyšovat 
krevní tlak, 

nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), 

metabolické poruchy, jako je nadměrná aktivita štítné žlázy (hypertyreóza) a diabetes 
(cukrovka), 

zvětšení prostaty, 

porfyrie (vzácná porucha metabolismu červených krvinek), 

trvalé používání nosních kapek působících dekongesci může vést k chronickému ucpání nosu 
a v konečné fázi k porušení nosní sliznice. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,025% 

Informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo 
nebo které možná bude užívat.  
Současné použití přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,025% a některých léků stimulujících náladu (inhibitory 

monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva) a rovněž léků 
snižujících krevní tlak může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku jejich účinku na srdce a cévy. 
V těchto případech lze přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,025% používat pouze po poradě s lékařem, který 

posoudí prospěšnost léčby u jmenovaných onemocnění. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Přípravek je určen pro děti. Z bezpečnostních důvodů však uvádíme informace týkající se těhotenství a 
kojení: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
Během těhotenství a kojení můžete používat přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,025% sprej pouze na 

základě doporučení svého lékaře a pouze po pečlivém zvážení přínosu a rizika léčby. Během 
těhotenství a kojení nesmí být překročeno doporučené dávkování, protože předávkování může narušit 
krevní zásobení nenarozeného dítěte nebo snížit tvorbu mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek je určen pro děti. Pokud by však přípravek používal dospělý, nemá žádný nebo má 
zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. Jak se přípravek Nasivin Sensitive 0,025% používá 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý (á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Nasivin Sensitive 0,025% je určen pro malé děti ve věku od 1 do 6 let k aplikaci do nosu. 

3/5 

 
Nepoužívejte vyšší než doporučené dávkování. Nesmí se používat u novorozenců, kojenců a malých 
dětí do jednoho roku věku. 
Vstřikovací mechanismus účinkuje stlačením podpěry na prsty. Před prvním použitím odstraňte 
ochranný kryt, vezměte sprejovou lahvičku do ruky a opakovaně stlačte, dokud se nevytvoří mlha 
spreje. Držte sprej pod každou nosní dírkou a proveďte jednu aplikaci. Po použití vyčistěte otvor 
spreje a opět nasaďte ochranné víčko.  
 
Pokud Váš lékař nedoporučí jinak, aplikuje se jedno vstříknutí roztoku do každé nosní dírky 2 až 3 
krát denně. Jednotlivá dávka uvedená pro přípravek Nasivin Sensitive 0,025% nesmí být podávána 
více než 3 krát denně.  
Účinek může nastat během několika minut po aplikaci. 
 
Jak dlouho se přípravek Nasivin Sensitive 0,025% používá 
 
Nepoužívejte přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,025% déle než 7 dnů, pokud nestanoví lékař jinak. 

Před každým opakovaným použitím by měla předcházet fáze bez léčby trvající několik dnů.  
Vzhledem k riziku poškození nosní sliznice může být tento lék používán u chronické rýmy pouze pod 
lékařským dohledem.  
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,025% je příliš silný nebo příliš slabý, 

řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
 
Jestliže jste použil/a více přípravku Nasivin Sensitive 0,025%, než jste měl/a 
 
Informujte ihned svého lékaře. 
Intoxikace (otrava) může vzniknout při nesprávném použití nebo předávkování nebo náhodném požití 
přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,025% . Klinický obraz intoxikace (otravy) přípravkem Nasivin

 

Sensitive 

0,025% může být nejasný, protože se fáze aktivace centrálního nervového systému a 
kardiovaskulárního (srdečně-cévního) systému střídají s fázemi útlumu.  
 
Předávkování vyvolává často zvláště u dětí účinky na centrální nervový systém s křečemi a kómatem a 
rovněž se zpomalením srdeční frekvence, zástavou dechu a zvýšením krevního tlaku, po kterém může 
následovat snížení krevního tlaku. 
Taková aktivace centrálního nervového systému se projevuje příznaky, jako je úzkost, neklid, 
halucinace a křeče. 
Útlum centrálního nervového systému se projevuje jako snížení tělesné teploty, letargie (netečnost), 
ospalost a kóma. 
 
Mohou se také objevit následující nežádoucí účinky: zúžení zornice (mióza), rozšíření zornice 
(mydriáza), horečka, pocení, bledost, modravé zbarvení kůže v důsledku snížení kyslíku v krvi 
(cyanóza), pocit rychlého srdečního tepu (palpitace), dechový útlum a zástava (apnoe), nevolnost a 
zvracení, duševní poruchy, zvýšení nebo snížení krevního tlaku, nepravidelný srdeční tep, příliš 
rychlý/pomalý srdeční tep, srdeční zástava.  
V případě intoxikace (otravy) informujte ihned svého lékaře. Je nutná hospitalizace, během které je 
prováděno sledování pacienta a léčba. 
 
Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Nasivin Sensitive 0,025%   
 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávkou, ale pokračujte v užívání podle 
instrukcí. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka
 
 
 

4/5 

4. Možné nežádoucí účinky 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se nemusí vyskytnout 
u každého.  

Při používání přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,025% se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 

 
Časté (postihují méně než 1 z 10 osob): 

•  pálení a suchost nosní sliznice, kýchání 

 
Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob): 

•  intenzívní pocit „ucpaného“ nosu po vymizení účinku, krvácení z nosu, reakce z přecitlivělosti 

(vyrážka, svědění, otok kůže a sliznic). 

 
Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob): 

•  bušení srdce (palpitace), zrychlená aktivita srdce (tachykardie), zvýšení krevního tlaku. 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10 000 osob): 

•  poruchy srdečního rytmu, neklid, nespavost, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace 

(zvláště u dětí), křeče (zvláště u dětí). 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,025% uchovávat 
 
Uchovávejte přípravek Nasivin

 

Sensitive 0,025% mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 
Po prvním otevření by neměl být přípravek používán déle než 12 měsíců. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 

 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Léčivou látkou je oxymetazolini hydrochloridum. 
Dalšími složkami jsou: monohydrát kyseliny citrónové, dihydrát citrátu sodného, glycerol 85%, 
čištěná voda. 
Jeden ml přípravku Nasivin

 

Sensitive 0,025% obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 0,25 mg ve 

vodném roztoku. 
Jedna dávka (vstřik) odpovídající 45 mikrolitrům roztoku obsahuje oxymetazolini hydrochloridum 
11,25 mikrogramů.  

5/5 

 
Jak přípravek Nasivin Sensitive 0,025% vypadá a co obsahuje toto balení  
Čirý bezbarvý roztok.  
Bílá PE lahvička s dávkovačem z plastu a nerezové oceli (3K-pump systém) uzavřená PE víčkem, 
krabička. 
Velikost balení: 10 nebo 15 ml. Na trhu nemusí být obě velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci:  
Merck Selbstmedikation GmbH 
Frankfurter Strasse 250 
Darmstadt 
Německo 
 
Výrobce: 
Merck KGaA & Co 
Hösslgasse 20 
Spittal/Drau 
Rakousko 
 
Famar Healthcare Services Madrid, S. A. U 
Avda. Leganés 62 
Alcorcón 28923 (Madrid) 
Španělsko 
 
Sofarimex  - Indústria Química e Farmacêutica, S.A.,  
Av. das Indústrias - Alto do Colaride,  
2735 -213 Cacém,  
Portugalsko 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 
22. 9. 2017 

Recenze (7)

Recenze produktu NASIVIN SENSITIVE 0,025 % 1X10ML Roztok ve spreji

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

Spokojenost,pro citlivý nos ideální.

100 %

100 %

super pro děti při ucpaném nose

100 %

80 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu NASIVIN SENSITIVE 0,025 % 1X10ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Dagmar F.

100 % 29/01/2014

super pro děti při ucpaném nose

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám