Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

MOVALIS 15 MG 30X15MG Tablety

MOVALIS 15 MG  30X15MG Tablety

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku MOVALIS 15 MG 30X15MG Tablety

1/8
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls113743/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MOVALIS 15 mg
tablety
Meloxicamum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MOVALIS 15 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MOVALIS 15 mg užívat
3. Jak se MOVALIS 15 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak MOVALIS 15 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MOVALIS 15 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
MOVALIS 15 mg je léčivý přípravek s protizánětlivým účinkem, který patří do skupiny tzv.
nesteroidních protizánětlivých léků (NSA). Léčivou látkou je meloxikam.
Přípravek MOVALIS 15 mg je určen ke krátkodobé léčbě příznaků osteoartrózy a dlouhodobé léčbě
příznaků některých zánětlivých revmatických onemocnění (revmatoidní artritidy a ankylozující
spondylitidy).
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MOVALIS 15 mg
UŽÍVAT
2.1 Neužívejte MOVALIS 15 mg v následujících případech:
- během posledních tří měsíců těhotenství
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na meloxikam nebo na kteroukoli další složku přípravku
MOVALIS 15 mg (viz bod 2.6 a 6).
- jestliže trpíte nesnášenlivostí některých cukrů (viz také Důležité informace o některých složkách
přípravku MOVALIS 15 mg)
- jestliže trpíte astmatem, nosními polypy (nosní neprůchodnost v důsledku vyvýšenin nosní
sliznice), kopřivkou (náhlý otok obličeje a krku nebo kožní vyrážka/kopřivka) po podání
kyseliny acetylsalicylové nebo dalších nesteroidních protizánětlivých léků
- krvácení ze žaludku nebo střev nebo perforace (proděravění) v zažívacím traktu v souvislosti
s předešlou léčbou nesteroidními protizánětlivými léky
- vřed žaludku nebo dvanáctníku nebo krvácení zažívacího traktu v současnosti nebo v minulosti se
opakující
- těžké jaterní onemocnění
- těžké nedialyzované onemocnění ledvin
- krvácivé stavy nebo krvácení do mozku v minulosti
- závažné onemocnění srdce
2/8
Tablety MOVALIS 15 mg se NESMÍ podávat dětem a mladistvým do 16 let.
Zeptejte se, prosím, svého lékaře, pokud si nejste jisti výše uvedenými informacemi.
2.2 Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MOVALIS 15 mg je zapotřebí
Varování:
Léky jako je Movalis mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.
Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto
nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu léčby.
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo máte rizikové
faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol nebo
kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem.
Opatření při užívání:
Vzhledem k tomu, že může být nutné upravit Vaši léčbu, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud:
- máte obtíže s ledvinami, játry nebo srdcem (hypertenze a/nebo srdeční selhání), popř. trpíte
zadržováním tekutin (viz též bod 3)
- trpíte zánětlivým onemocněním střev (jako je Crohnova nemoc nebo ulcerativní kolitida)
- jste trpěl(a) zažívacími obtížemi (např. žaludečními nebo dvanáctníkovými vředy)
- užíváte současně léčiva, která mohou zvýšit riziko vředů zažívacího traktu nebo krvácení, např.
perorální kortikosteroidy, některá antidepresiva (typu SSRI, t.j. inhibitory zpětného vychytávání
serotoninu), látky, které zabraňují srážení krve jako kyselina acetylsalicylová nebo antikoagulancia
jako warfarin. V těchto případech se poraďte se svým lékařem než začnete MOVALIS 15 mg
užívat (viz bod 2.3).
- trpíte nesnášenlivostí některých cukrů
Meloxikam, stejně jako další nesteroidní protizánětlivá léčiva, může zakrýt příznaky (např. horečku)
současně probíhajících infekčních onemocnění. Pokud zpozorujete příznaky infekce nebo zhoršení
příznaků, informujte svého lékaře.
Meloxikam není vhodný k léčbě pacientů, kteří potřebují zmírnit akutní bolest.
Pokud jste žena, MOVALIS 15 mg může ovlivnit Vaši plodnost. Proto byste ho neměla užívat, pokud
plánujete otěhotnět nebo máte potíže s plodností.
U starších pacientů je vyšší riziko nežádoucích účinků, zejména krvácení v zažívacím traktu, vředů a
proděravění žaludku nebo střev. Srdce, játra a ledviny musí být pečlivě sledovány. Dávka by měla být
snížena.
2.3 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, protože existují některé
léky, které se nesmí užívat současně a u dalších je třeba upravit dávkování.
Informujte vždy před užíváním přípravku MOVALIS 15 mg svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte
některé z následujících léčiv:
- kyselina acetylsalicylová nebo jiná nesteroidní protizánětlivá léčiva
- kortikosteroidy (např. léky proti zánětům nebo k léčbě alergií)
- léky, které snižují srážlivost krve (např. perorální antikoagulancia jako warfarin, injekční heparin,
protidestičkové léky nebo jiná trombolytika)
- lithium (k léčbě poruch nálady)
- methotrexát (k léčbě nádorů nebo závažných onemocnění kůže a revmatoidní artritidy)
- přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku (např. ACE inhibitory, diuretika, beta-blokátory a
3/8
antagonisté angiotenzinu II
- inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (přípravky k léčbě deprese)
- cyklosporin
- cholestyramin (ke snížení hladiny cholesterolu v krvi)
Současné podání s protizánětlivými léčivy, kortikosteroidy, léčivy, které zabraňují krevnímu srážení
(např. warfarin nebo heparin, protidestičkové léky) nebo které rozpouštějí krevní sraženiny
(trombolytika) a s určitými antidepresivy (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) mohou
zvýšit riziko vředů v zažívacím traktu, krvácení a poškození sliznice střeva a žaludku. Proto se
současné podání tablet MOVALIS 15 mg s těmito léky nedoporučuje (viz také body 2.2 a 4).
Informujte svého lékaře, pokud jste žena užívající nitroděložní antikoncepční tělísko (IUD), protože
může dojít ke snížení účinnosti nitroděložního tělíska při současném podání NSA.
Máte-li jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti, které se týkají užívání jiných léčivých přípravků
s přípravkem MOVALIS 15 mg, požádejte o vysvětlení svého lékaře nebo lékárníka.
2.3 Těhotenství a kojení
Těhotenství
Pokud během používání přípravku MOVALIS 15 mg zjistíte, že jste těhotná, informujte svého lékaře.
Během prvních 6 měsíců těhotenství smíte užívat přípravek MOVALIS 15 mg pouze s výslovným
souhlasem Vašeho lékaře.
Během posledních tří měsíců těhotenství neužívejte přípravek MOVALIS 15 mg, protože může způsobit
vážné poškození Vašeho dítěte, zejména srdce, plíce a ledviny, a to již po jednom podání.
Kojení
Užívání přípravku MOVALIS 15 mg během kojení se nedoporučuje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
2.5 Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
MOVALIS 15 mg může mírně ovlivnit schopnost řídit a obsluhovat stroje, vzhledem k možnosti
výskytu závratí, únavy a rozmazaného vidění jako nežádoucích účinků léčby.
Jestliže zpozorujete takové účinky, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje, dokud příznaky
nezmizí. Poraďte se se svým lékařem.
2.6 Důležité informace o některých složkách přípravku MOVALIS 15 mg
Tento léčivý přípravek obsahuje sacharid zvaný laktóza. Pacienti se vzácnými vrozenými obtížemi
nesnášenlivosti tohoto cukru a/nebo galaktózy, pacienti s nedostatkem laktázy typu Lapp nebo trpící
špatným vstřebáváním glukózy nebo galaktózy nesmí užívat tento lék. Pokud Vám bylo někdy lékařem
oznámeno, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, vyhledejte před zahájením užívání přípravku
lékaře.
3. JAK SE MOVALIS 15 mg UŽÍVÁ
MOVALIS 15 mg tablety jsou určeny pouze k perorálnímu podání. Celkovou denní dávku (maximálně
1 tableta) užijte jako jednotlivou dávku a zapijte vodou nebo jinou tekutinou během jídla.
VŽDY UŽÍVEJTE PŘÍPRAVEK PŘESNĚ PODLE POKYNŮ SVÉHO LÉKAŘE.
POKUD SI NEJSTE JISTÝ(Á), PORAĎTE SE SE SVÝM LÉKAŘEM NEBO LÉKÁRNÍKEM.
Dávkování:
Obvyklá dávka je
- k léčbě osteoartrózy: 7,5 mg (1/2 tablety) denně. Dávku je možné zvýšit po konzultaci s lékařem
4/8
na 15 mg (1 tableta) denně.
- k léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy: 15 mg (1 tableta) denně.
NEPŘEKRAČUJTE DÁVKU 15 mg/DENNĚ.
Informujte, prosím, svého lékaře nebo lékárníka pokud si nejste jisti, jak přípravek užívat nebo pokud
máte pocit, že účinek tablet MOVALIS 15 mg je příliš silný nebo slabý.
Tento přípravek je k dispozici v dalších lékových formách, které mohou být vhodnější pro Vaši léčbu
(viz bod 6).
Informace pro starší pacienty a pro pacienty se zhoršenou funkcí ledvin a jater
K dlouhodobé léčbě revmatoidní artritidy a ankylozující spondylitidy u starších pacientů se doporučuje
dávka 7,5 mg denně. Také pacienti s vysokým rizikem nežádoucích účinků by měli začít léčbu s dávkou
7,5 mg meloxikamu denně.
Jestliže trpíte těžkým selháváním ledvin a jste léčeni dialýzou, užívejte maximálně 7,5 mg meloxikamu
denně.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MOVALIS 15 mg, než jste měl(a)
Příznaky předávkování jsou obvykle netečnost, únava, nevolnost, zvracení a bolest žaludku. Tyto
příznaky jsou obvykle vratné.
Těžké předávkování může vést k závažným nežádoucím účinkům (viz bod 4).
- vysoký krevní tlak (hypertenze)
- akutní selhání ledvin
- špatná funkce jater
- dýchací obtíže
- bezvědomí
- křeče
- selhání krevního oběhu
- poruchy srdeční činnosti
- alergické reakce včetně mdlob, dušnosti a kožních reakcí
Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, pokud byla překročena předepsaná dávka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek MOVALIS 15 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li případně další otázky týkající se užívání léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i MOVALIS 15 mg nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Informujte svého lékaře okamžitě po zjištění výskytu následujících nežádoucích účinků. Po poradě
s lékařem bude nutné léčbu ukončit.
Jakékoli alergické reakce (reakce přecitlivělosti), které se mohou objevit ve formě:
- kožních reakcí jako je svědění (pruritus), puchýřky nebo odlupování kůže, které se jeví jako závažné
(Stevens Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), poškození měkkých tkání (poškození
sliznic) nebo erythema multiforme (puchýřnaté kožní onemocnění se zarudnutím kůže). Erythema
multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje skvrnami s červeným okrajem
5/8
a/nebo puchýřky. Může zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
- otok kůže nebo sliznice, např. otok okolo očí, v obličeji a okolo rtů, úst a v krku, který může
způsobit dýchací obtíže, oteklé kotníky nebo celé dolní končetiny.
- dýchací obtíže nebo záchvat astmatu
- zánět jater (hepatitida), který může způsobit příznaky jako:
o zežloutnutí kůže nebo očního bělma
o bolesti v oblasti břicha
o nechutenství
Jakékoliv nežádoucí účinky týkající se zažívacího traktu, zvláště:
- krvácení (způsobující načernalou barvu stolice)
- vředy v zažívacím traktu způsobující bolesti břicha
Krvácení v zažívacím traktu, tvorba vředů, nebo proděravění (perforace) v oblasti trávicího ústrojí může
být někdy závažné a může vést k úmrtí, zejména u starších osob.
Jestliže jste dříve trpěl(a) výše uvedenými příznaky, které se týkají trávicího ústrojí, v souvislosti
s dlouhodobým užíváním nesteroidních protizánětlivých léků, vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc,
zejména pokud jste vyššího věku. Váš lékař bude sledovat průběh léčby.
Obecné nežádoucí účinky nesteroidních protizánětlivých léků (NSA).
Použití některých nesteroidních protizánětlivých léků může být spojeno s mírným zvýšením rizika
arteriálních trombotických příhod (výskyt krevních sraženin v tepnách), např. infarkt myokardu nebo
cévních mozkových příhod, zejména při užívání vyšších dávek a při dlouhodobém užívání.
V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny případy otoků (zadržování
vody), vysokého krevního tlaku (hypertzenze) a srdečního selhání.
Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkaly trávicího ústrojí:
- žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku)
- proděravění střevní stěny nebo krvácení v trávicím ústrojí (často může vést k úmrtí, zejména u
starších pacientů)
V souvislosti s léčbou nesteroidními protizánětlivými léky byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
- nausea (pocit na zvracení) a zvracení
- průjem
- plynatost
- zácpa
- dyspepsie (trávicí obtíže)
- bolesti břicha
- načernalá stolice z důvodu krvácení v trávicím ústrojí (meléna)
- krev při zvracení (hematemesis)
- zánět v souvislosti s tvorbou vřídků v ústech (ulcerativní stomatitida)
- zhoršení zánětu tlustého střeva (exacerbace zánětu tračníku tlustého střeva)
- zhoršení zánětů v trávicím ústrojí (exacerbace Crohnovy nemoci)
Méně často byl pozorován zánět žaludku (gastritida).
Nežádoucí účinky meloxikamu léčivé látky přípravku MOVALIS.
Velmi časté: vyskytující se u 1 - 10 pacientů z 10
- dyspepsie (trávicí obtíže)
- nausea (pocit na zvracení) a zvracení
- bolesti břicha
- zácpa
6/8
- plynatost
- průjem
Časté: vyskytující se u 1 - 10 pacientů ze 100
- bolest hlavy
Méně časté: vyskytující se u 1 - 10 pacientů z 1000
- závrať
- pocit závrati, pocit točení hlavy (vertigo)
- ospalost (somnolence)
- anemie (chudokrevnost - nižší množství krevního barviva hemoglobinu a/nebo červených krvinek)
- zvýšený krevní tlak (hypertenze)
- návaly (přechodné zčervenání obličeje a krku)
- zadržování vod a sodíku v těle
- zvýšená hladina draslíku v krvi (hyperkalemie). To může vést k následujícím příznakům:
o změny srdeční činnosti (arytmie)
o palpitace (pocit bušení srdce)
o svalová slabost
- říhání
- zánět žaludku (gastritida)
- krvácení v zažívacím ústrojí
- zánět v ústech (stomatitida)
- náhlé alergické reakce (reakce přecitlivělosti)
- svědění (pruritus)
- vyrážka na kůži
- otoky způsobené zadržováním tekutin v těle, včetně oteklých kotníků/dolních končetin
- náhlé otoky kůže a sliznic, jako jsou otoky kolem očí, otoky v obličeji, rtů, úst a v krku, které
mohou způsobit dýchací obtíže (angioneurotický edém)
- přechodné abnormality jaterních laboratorních testů (např. zvýšené jaterní enzymy transaminázy
nebo zvýšení bilirubinu (žlučové barvivo). Tyto abnormality zjistí Váš lékař při laboratorním
vyšetření krve.
- abnormality laboratorních testů zjišťujících funkce ledvin (např. zvýšení kreatininu nebo urey)
Vzácné: vyskytující se u více než 1 - 10 pacientů z 10 000
- poruchy nálady
- noční můry
- abnormální krevní obraz včetně abnormálního diferenciálního krevního obrazu (sledujícího poměr
mezi krevními buňkami), sníženého počtu bílých krvinek a sníženého počtu krevních destiček
Tyto nežádoucí účinky mohou vést ke zvýšenému riziku infekce a příznaků jako jsou modřiny nebo
krvácení z nosu.
- pocit zvonění v uších (tinitus)
- pocit bušení srdce (palpitace)
- žaludeční vředy a vředy v horní části tenkého střeva (dvanácterníku)
- zánět jícnu
- záchvaty astmatu (pozorované u pacientů, kteří jsou alergičtí na kyselinu acetylsalicylovou nebo
jiné nesteroidní protizánětlivé léky
- puchýřky nebo odlupování kůže, které se jeví jako závažné (Stevens Johnsonův syndrom a toxická
epidermální nekrolýza)
- kopřivka (urticaria)
- poruchy zraku včetně rozmazaného vidění a zánětu spojivek
- zánět tlustého střeva (kolitida)
Velmi vzácné: vyskytující se u méně než 1 pacienta z 10 000
7/8
- puchýřky na kůži (bulózní reakce) a erythema multiforme (puchýřnaté kožní onemocnění se
zarudnutím kůže). Erythema multiforme je závažná alergická reakce kůže, která se projevuje
skvrnami s červeným okrajem a/nebo puchýřky. Může zasáhnout ústa, oči a jiné vlhké povrchy těla.
- zánět jater (hepatitida), který může způsobit příznaky jako:
o zežloutnutí kůže nebo očního bělma
o bolesti v oblasti břicha
o nechutenství
- akutní selhání ledvin zejména u pacientů s rizikovými faktory jako je onemocnění srdce, cukrovka
nebo onemocnění ledvin.
- proděravění střevní stěny
Není známo: četnost není možné zjistit z dostupných údajů
- desorientace
- zmatenost
- dýchací obtíže a kožní reakce (anafylaktické/anafylaktoidní reakce), vyrážky způsobené slunečním
světlem (reakce fotosenzitivity)
- byly hlášeny případy srdečního selhání v souvislosti s podáním nesteroidních protizánětlivých léků
- kompletní ztráta určitého druhu bílých krvinek (agranulocytóza) zvláště u pacientů, kteří užívají
spolu s přípravkem MOVALIS léky s nežádoucími myelotoxickými účinky (léky, které poškozují
kostní dřeň). To může způsobit náhlou horečku, bolení v krku, infekci.
Nežádoucí účinky způsobené nesteroidními protizánětlivými léky (NSA), které nebyly hlášeny po
podání přípravku MOVALIS.
Změny ledvin vedoucí k akutnímu selhání ledvin:
- velmi vzácné případy zánětu ledvin (intersticiální nefritida)
- nekróza (odumření) některých buněk ledvin (akutní tubulární nebo papilární nekróza)
- bílkoviny v moči (nefrotický syndrom s proteinurií)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK MOVALIS 15 mg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
MOVALIS 15 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co MOVALIS 15 mg obsahuje
Léčivou látkou je meloxikam
Jedna tableta obsahuje 15 mg meloxikamu
Pomocnými látkami jsou: dihydrát natrium-citrát, monohydrát laktosy (viz bod 2.1 a 2.6),
mikrokrystalická celulosa, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon a
magnesium-stearát.
Jak MOVALIS 15 mg vypadá a co obsahuje toto balení
MOVALIS 15 mg jsou slabě žluté kulaté tablety, jedna strana vypouklá, druhá zkosená do půlicí rýhy,
na jedné straně logo firmy, na druhé půlicí rýha s vyrytím 77C v obou půlích.
8/8
Velikost balení: 7, 10, 20 a 30 tablet
Meloxikam je také k dispozici ve formě čípků 15 mg a injekčního roztoku 15 mg/1,5 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH
Ingelheim am Rhein, Německo
Výrobce
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Ingelheim am Rhein, Německo
Boehringer Ingelheim Ellas AE, Attica, Řecko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
15.12.2010
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz