Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

INDOBENE 1X50GM Gel - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13702

100 % 1 recenze

K léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání.

Více informací

59

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 27. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 28. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání.

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Značka: INDOBENE
Kód výrobku: 13702
Kód EAN: 4030096456517
Kód SÚKL: 67408
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí a mladiství od 14 let k léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání. Na doporučení lékaře mohou přípravek používat dospělí a mladiství od 14 let při léčbě degenerativních (z opotřebení) onemocnění kloubů (s výjimkou degenerativních onemocnění kyčelního kloubu a malých páteřních kloubů), zánětů šlach, šlachových pouzder a okolních tkání a bolestivého ztuhnutí ramenního kloubu. U dětí do 14 let se přípravek může používat pouze na doporučení lékaře při léčbě chronického revmatismu dětského věku.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/3 

sp.zn. sukls80007/2009 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

INDOBENE 

gel 

(Indometacinum) 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 
V příbalové informaci naleznete:  
1. 

Co je Indobene a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Indobene používat 

3. 

Jak se Indobene používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Indobene uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE Indobene A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Indobene je nesteroidní protizánětlivý přípravek k místnímu použití. Indometacin, léčivá látka 
přípravku, mírní bolesti, otoky a zvýšení teploty vyvolané zánětem. 
Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí a dospívající od 14 let k léčbě otoků a bolesti 
po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání. 
Na doporučení lékaře mohou přípravek používat dospělí a dospívající od 14 let při léčbě 
degenerativních (z opotřebení) onemocnění kloubů (s výjimkou degenerativních onemocnění 
kyčelního kloubu a malých páteřních kloubů), zánětů šlach, šlachových pouzder a okolních tkání a 
bolestivého ztuhnutí ramenního kloubu. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Indobene POUŽÍVAT 

 
Nepoužívejte Indobene 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na indometacin nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6); 

Přípravek nesmí být nanášen na poraněnou kůži a na otevřené rány.  
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Indobene je zapotřebí: 
Při nanášení gelu je třeba se vyhnout kontaktu s očima a sliznicemi. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Indobene 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

2/3 

Při použití gelu Indobene přestupují do krevního oběhu pouze malá množství indometacinu. 
Vzájemné ovlivnění s jinými látkami není známo. Přesto bez porady s lékařem nepoužívejte současně 
s přípravkem gel Indobene žádné jiné léky, a to především ne přípravky nanášené na stejná místa jako 
Indobene
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 

Vzhledem  k nedostatečným  informací  o  účincích  přípravku  u  těhotných  a  kojících  žen,  je  lépe  se 
použití přípravku během tohoto období vyhnout. 
 
 
 
3. 

JAK SE Indobene POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
Obvykle se 2-4x denně nanese tenká vrstvu gelu (1-5 g, tj. množství ve velikosti lískového až 
vlašského ořechu) na pokožku nad postiženými místy a vetře se do kůže a nechá se zaschnout. Po 
zaschnutí gelu lze, nejčastěji po úrazech, přiložit elastické obinadlo. Nedoporučuje se použití 
neprodyšného obvazu. Po nanesení a vetření gelu je třeba si omýt ruce. 
Při léčbě otoků a bolestí po natržení šlach, vymknutí kloubů ruky nebo nohy a po zhmoždění tkání 
nemá délka používání přípravku přesáhnout 10 dní. 
Při používání přípravku na doporučení lékaře určí délku léčby lékař podle druhu, závažnosti a průběhu 
onemocnění. Při vleklých onemocněních může být používání přípravku dlouhodobé  a na doporučení 
lékaře může být léčba doplněna celkovým užíváním indometacinu nebo jiných nesteroidních 
protizánětlivých látek. Při kombinaci gelu a celkově podávaných nesteroidních protizánětlivých 
přípravků je nezbytné pečlivě dodržovat dávkování doporučené lékařem. Riziko nežádoucích účinků, 
které mohou být u celkově podávaných protizánětlivých léků závažné,  stoupá s velikostí dávky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Indobene, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Indobene, použijte jej ihned, jakmile si vzpomenete. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Indobene nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Není známo (četnost výskytu nelze stanovit z dostupných údajů): 
Pálení kůže, kožní vyrážka, svědění. 
Velmi vzácně bylo pozorováno zhoršení lupénky. 
Velmi vzácně se vyskytla místní suchost, pocit tepla, zarudnutí nebo ekzém. V těchto případech by 
mělo být používání gelu přerušeno. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní 

Komentář [PA1]: Viz připomínka 
k SPC bod 4.3 

3/3 

ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK Indobene UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před chladem a mrazem. 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

DALŠÍ INFORMACE 

 
Co Indobene obsahuje 

Léčivou látkou je indometacinum 1 g (1 %) ve 100 g gelu. 

Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, diisopropyl-adipát, smrková silice, karbomer 980, 
trometamol, čištěná voda. 

 
Jak Indobene vypadá a co obsahuje toto balení 
Indobene
 je světle žlutý, čirý, homogenní gel se zápachem po isopropylalkoholu. 
Velikosti balení: 50 nebo 100 g. Na trhu nemusí být obě velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 5.2.2014. 

Recenze (1)

Recenze produktu INDOBENE 1X50GM Gel

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu INDOBENE 1X50GM Gel

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Květoslava G.

100 % 27/01/2016

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám