Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

GRIPPOSTAD 20 Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 252825

100 % 1 recenze

K léčbě příznaků souvisejících s chřipkou nebo běžným nachlazením jako je bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, rýma a suchý kašel. Současně snižuje horečku a zvýšenou teplotu.

Více informací

84
Běžná cena: 95 Kč, Ušetříte: 12 % (11 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě příznaků souvisejících s chřipkou nebo běžným nachlazením jako je bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, rýma a suchý kašel. Současně snižuje horečku a zvýšenou teplotu.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: GRIPPOSTAD
Kód výrobku: 252825
Kód EAN: 00191749
Kód SÚKL: 191749
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

K léčbě příznaků souvisejících s chřipkou nebo běžným nachlazením jako je bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, rýma a suchý kašel. Současně snižuje horečku a zvýšenou teplotu.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp. zn. sukls65698/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GRIPPOSTAD 

tvrdé tobolky 

paracetamolum, acidum ascorbicum, coffeinum, chlorphenamini maleas 

 
 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se v případě horečky do 3 dnů a v případě bolesti do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo 
pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je Grippostad a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Grippostad užívat 

3. 

Jak se přípravek Grippostad užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Grippostad uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Grippostad a k čemu se používá 

 
Grippostad je přípravek k léčbě příznaků chřipky a běžného nachlazení. 
 
Grippostad se užívá k léčbě příznaků souvisejících s chřipkou nebo běžným nachlazením jako je bolest 
hlavy, bolest svalů a kloubů, rýma a suchý kašel. 
Grippostad současně snižuje horečku a zvýšenou teplotu. 
 
Kombinace léčivých látek přípravku Grippostad neumožňuje individuální dávkování při léčbě 
jednotlivých příznaků. V tomto případě je vhodnější použít přípravek odlišného složení. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Grippostad užívat 

 
Neužívejte přípravek Grippostad: 

jestliže jste alergický(á) na paracetamol, kyselinu askorbovou, kofein, chlorfenamin nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)., 

při závažných poruchách funkce jater, 

při zánětu jater (hepatitis) 

během léčby některými léky proti depresi (inhibitory MAO) a ještě 14 dní po ukončení této 
léčby 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Grippostad se poraďte se svým lékařem, pokud:  

trpíte porušenou funkcí ledvin, 

trpíte porušenou funkcí jater (při závažném postižení jater se přípravek nesmí užívat), 

máte vrozenou vysokou hladinu bilirubinu v krvi (Gilbertův syndrom), 

trpíte nedostatkem enzymu glukózo-6-fosfátdehydrogenázy 

máte ledvinné kameny (oxalátová urolitiáza), 

máte poruchu ukládání železa (talasémie, hemochromatóza, sideroblastická anémie), 

trpíte chronickým alkoholizmem,  

trpíte ucpáním vývodu žaludku (pyloroduodenální obstrukcí) a/nebo ucpáním odtoku žluči, 

máte zvýšený nitrooční tlak (glaukom s úzkým úhlem), 

trpíte žaludečními nebo dvanácterníkovými vředy, 

trpíte zvýšenou funkcí štítné žlázy (hyperthyroidismus), 

máte průduškové astma, 

máte zvětšenou prostatu, 

trpíte srdeční arytmií nebo jiným závažným onemocněním srdce, 

trpíte úzkostnou poruchou, 

trpíte nespavostí. 

 
Pokud se Vaše příznaky zhorší, nebo se nebudou zlepšovat, nebo se objeví další potíže a vysoká 
horečka, musíte navštívit lékaře. 
 
Prodloužené užívání vysokých dávek analgetik (léků proti bolesti jako je Grippostad) může paradoxně 
způsobit bolesti hlavy, které nesmí být léčeny dalšími vyššími dávkami těchto přípravků. 
 
Tak jako všechny přípravky obsahující paracetamol, může Grippostad při překročení doporučené 
dávky způsobit závažné poškození jater. V tomto případě je nutná okamžitá léčba. 
K vyloučení rizika předávkování při užívání více přípravků s paracetamolem nesmí být překročeny 
maximální doporučené denní dávky paracetamolu. Prosím, poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem, pokud současně s přípravkem Grippostad užíváte i další přípravek obsahující paracetamol. 
V tomto případě musí být dávkování upraveno. 
 
Ojediněle se u pacientů s vrozeným deficitem glukoso-6-fosfát dehydrogenázy (vrozená porucha 
metabolizmu červených krvinek) vyskytla závažná hemolytická anémie (porušení červených krvinek) 
po užití vysokých dávek kyseliny askorbové. Proto nepřekračujte doporučené dávkování. 
 
U pacientů se sklonem k tvorbě ledvinových kamenů existuje při užívání vysokých dávek kyseliny 
askorbové (vitamín C) riziko tvorby kalcium-oxalátových kamenů. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Grippostad 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a),  nebo které možná budete užívat. 
 
Při současném užívání přípravku Grippostad a dalších léků může dojít ke vzájemnému ovlivnění 
účinku:   

současné užívání léků zpomalujících vyprazdňování žaludku, např. propantelin, může snížit 
rychlost vstřebávání a zpomalit nástup účinku paracetamolu. 

současné užívání léků urychlujících vyprazdňování žaludku, např. metoklopramid, může zvýšit 
rychlost vstřebávání a zrychlit nástup účinku paracetamolu. 

současné užívání zidovudinu (lék na HIV infekci) zvyšuje sklon k rozvoji neutropenie (snížení 
počtu bílých krvinek). Proto smí být Grippostad současně se zidovudinem užíván pouze na 
doporučení lékaře. 

probenecid (lék na dnu). Při současném užívání musejí být dávky přípravku Grippostad sníženy, 
protože odbourávání paracetamolu je zpomaleno. 

salicylamidy (léky proti bolesti) mohou prodloužit účinek přípravku Grippostad. 

léky, které indukují určité metabolické enzymy v játrech, zodpovědné za odbourávání některých 
léků v těle. Jsou to například léky na spaní (barbituráty), některé léky na epilepsii (fenytoin, 

karbamazepin) a léky na tuberkulózu (rifampicin). Současné užívání těchto léků a přípravku 
Grippostad může zvýšit toxicitu paracetamolu na játra. 

léky zpomalující srážení krve (antikoagulancia). Opakované užívání přípravku Grippostad 
během několika týdnů zvyšuje účinek antikoagulancií.  

Cholestyramin (snižuje zvýšenou hladinu tuků v krvi) snižuje vstřebávání a účinek 
paracetamolu. 

Léky s tlumícím účinkem, např. léky na spaní (barbituráty), léky na alergie (antihistaminika) 
nebo léky na psychické poruchy (psychoaktivní léky) mohou při současném užívání 
s přípravkem Grippostad mít svůj tlumící účinek kofeinem snížený nebo chlorfenaminem 
zvýšený. 

Léky zvyšující srdeční rytmus (tachykardní účinek) jako jsou sympatomimetika zvyšující krevní 
tlak a hormony štítné žlázy (tyroxin) mohou mít při současném užívání s přípravkem Grippostad 
účinek na srdeční rytmus zesílený. 

Grippostad může při současném užívání s theofylinem snížit vylučování theofylinu. 

Grippostad může zvýšit účinek léků podobných efedrinu (např. některé léky na nachlazení a 
sennou rýmu). 

Perorální antikoncepce (tablety), cimetidin (lék na žaludeční vředy) a disulfiram (lék proti 
závislosti na alkoholu) snižují odbourávání kofeinu v organizmu.  

Některé léky na spaní (barbituráty) a nikotin (např. při kouření) urychlují odbourávání kofeinu 
v organizmu. 

Některé léky na infekce (inhibitory gyrázy typu chinolon karboxylové kyseliny) mohou snížit 
vylučování kofeinu z organizmu. 

Léky se širokým spektrem účinku, např. benzodiazepiny (léky na spaní a uklidnění) a přípravek 
Grippostad se mohou při současném užívání různě a nepředvídatelně ovlivnit. Pokud 
zaznamenáte nějakou změnu při současném užívání těchto přípravků, prosím, okamžitě 
informujte svého lékaře. 

 
Přípravek Grippostad s jídlem, pitím a alkoholem 
Grippostad se nesmí užívat současně s alkoholem, jelikož alkohol může ovlivnit účinek i nežádoucí 
účinky přípravku Grippostad. Při současné konzumaci alkoholu hrozí závažné jaterní poškození. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Vzhledem k nedostatku údajů se užívání přípravku Grippostad v těhotenství nedoporučuje. Poraďte se 
se svým lékařem o vhodnější léčbě. 
 
Kojení 
Vzhledem k nedostatku údajů se užívání přípravku Grippostad při kojení nedoporučuje. Poraďte se se 
svým lékařem o vhodnější léčbě.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
I při užívání doporučených dávek může přípravek ovlivnit pozornost, a to i v takovém rozsahu, že 
schopnost aktivní účasti v silničním provozu nebo obsluhování strojů může být omezena. Toto platí 
zvláště při kombinaci s alkoholem. 
 
Přípravek Grippostad obsahuje laktózu 
Přípravek Grippostad obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 

3. 

Jak se přípravek Grippostad užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Pokud lékař nepředepíše jinak, obvyklé dávkování přípravku Grippostad je uvedeno níže. 
 
Dospělí a dospívající od 12 let  
Užívejte 2 tobolky 3krát denně.  
 
Děti do 12 let  
Přípravek není určen dětem do 12 let.  
 
Pacienti s poruchou funkce jater a/nebo ledvin 
U pacientů s poruchou funkce jater, ledvin a s Gilbertovým syndromem (zvýšená hladina bilirubinu 
v krvi) musí být dávky sníženy nebo dávkovací interval prodloužen. Prosím, poraďte se se svým 
lékařem. 
Grippostad nesmí být užíván pacienty se závažným poškozením jater (viz bod 2, Čemu musíte věnovat 
pozornost, než začnete přípravek Grippostad užívat). 
 
Starší pacienti 
Žádné zvláštní dávkování není nutné. 
 
Způsob podání 
Tobolky se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).  
 
Délka léčby 
Bez porady s lékařem nesmí být přípravek užíván déle než 7 dní. Pokud se příznaky onemocnění 
nezlepší do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebo se naopak zhorší, poraďte se o 
další léčbě s lékařem.  
 
Pokud máte pocit, že přípravek Grippostad působí příliš silně nebo slabě, poraďte se se svým lékařem 
nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více tobolek přípravku Grippostad, než jste měl(a) 
Pokud máte podezření na předávkování přípravkem Grippostad, okamžitě kontaktujte lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu podle doby uplynulé od požití. Vezměte k lékaři celé balení přípravku. 
 
Při předávkování přípravkem Grippostad se mohou objevit následující příznaky: 
Paracetamol: Při předávkování paracetamolem 1. den se nejdříve objeví nevolnost, zvracení, ztráta 
chuti k jídlu, bledost a bolest břicha. I přes subjektivní zlepšení druhý den se může dále vyvíjet 
poškození jater. 
Chlorfenamin: Při předávkování se mohou objevit příznaky jako zčervenání tváří, rozšířené zornice, 
sucho v ústech a zácpa. Dále se mohou objevit halucinace, porušená koordinace nebo křeče. 
Kofein: Předávkování může způsobit třes, příznaky ovlivňující centrální nervovou soustavu a 
kardiovaskulární poruchy. 
Kyselina askorbová (vitamín C): Vysoké dávky mohou způsobit přechodný průjem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Grippostad 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku Grippostad. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Pro zhodnocení nežádoucích účinků bylo použito následujícího hodnocení frekvence výskytu: 
Velmi časté: 

postihují více než 1 pacienta z 10 

Časté:   

postihují méně než 1 pacienta z 10, ale více než u 1 pacienta ze 100 

Méně časté: 

postihují méně než 1 pacienta ze 100, ale více než u 1 pacienta z 1 000 

Vzácné: 

postihují méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než u 1 pacienta z 10 000 

Velmi vzácné:  postihují méně než 1 pacienta z 10 000 
Není známo:  dostupných údajů nelze frekvenci výskytu určit 
 
Vyšetření 
Není známo: Užití paracetamolu může mít vliv na laboratorní hodnocení hladiny kyseliny močové a 
glukózy. 
Užití gramových dávek kyseliny askorbové (vitamín C) může porušit hodnocení různých laboratorních 
vyšetření (např. glukóza, kyselina močová, kreatinin, anorganické fosfáty, výskyt krve ve stolici). 
Reakce kožních alergických testů mohou být sníženy chlorfenaminem. 
 
Srdeční poruchy 
Není známo: Nepravidelný srdeční tep (srdeční arytmie) jako např. zrychlený tep (tachykardie). 
 
Poruchy krve a lymfatického systému 
Velmi vzácné: Změny krevního obrazu jako je snížení počtu bílých krvinek (leukopénie, neutropénie, 
agranulocytóza), snížení počtu krevních destiček (trombocytopénie, trombocytopenická purpura), 
snížení počtu všech krevních tělísek (pancytopénie), snížení tvorby krvinek v kostní dřeni (aplastická 
anémie) a při vysokých dávkách tvorba methemoglobinu, změněného krevního barviva, což může vést 
k nedostatku kyslíku ve tkáních. 
 
Poruchy nervového systému 
Velmi vzácné: mimovolní pohyby (dyskineze). 
Není známo: únava, ospalost. 
 
Poruchy oka 
Velmi vzácné: aktivace glaukomu (glaukom s úzkým úhlem, oční porucha se zvýšeným nitroočním 
tlakem) a/nebo poruchy vidění. 
 
Dýchací, hrudní a mediastinální (mezihrudní) poruchy 
Velmi vzácné: Paracetamolem vyvolaný stah dýchacích svalů - bronchospazmus (analgetické astma) u 
citlivých osob. 
 
Trávicí poruchy 
Časté: sucho v ústech. 
Velmi vzácné: postižení trávicího ústrojí. 
 
Poruchy ledvin a močových cest 
Velmi vzácné: poruchy močení. Po prodlouženém užívání vyšších dávek se může objevit poškození 
ledvin. 
 
Poruchy kůže a podkožní tkáně 
Méně časté: Alergické kožní reakce (vyrážka nebo kopřivka) pravděpodobně provázené zvýšenou 
teplotou (léková horečka) a rankami na sliznici. 
Velmi vzácné: závažné kožní reakce. 
 

Poruchy metabolizmu a výživy 
Velmi vzácné: zvýšená chuť k jídlu. 
 
Poruchy imunitního systému 
Velmi vzácné: U paracetamolu byly popsány závažné reakce z přecitlivělosti (lokální otok podkožní a 
podslizniční tkáně - angioedém, dýchavičnost, pocení, nevolnost, nízký krevní tlak přecházející do 
oběhového selhání a alergického šoku). 
Není známo: Velmi závažné kožní reakce s puchýřky (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom) 
byly v ojedinělých případech pozorovány v dočasné souvislosti s užíváním přípravku Grippostad. 
 
Poruchy jater a žlučových cest 
Vzácné: zvýšení hodnot některých jaterních enzymů (jaterních transamináz). 
Velmi vzácné: Po prodlouženém užívání vyšších dávek nebo po předávkování se může objevit 
poškození jater. 
 
Psychiatrické poruchy 
Velmi vzácné: psychotické reakce. 
Není známo: vnitřní neklid, nespavost. 
 
Závažné nežádoucí účinky nebo příznaky, které musíte sledovat a opatření při jejich výskytu 
Při alergických šokových reakcích (pokud se u Vás objeví otok obličeje, ztížené dýchání a pocení) je 
třeba okamžitě vyhledat nejbližší lékařskou pomoc. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Grippostad uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Grippostad obsahuje 
 

Léčivou látkou je paracetamolum 200 mg, acidum ascorbicum 150 mg, coffeinum 25 mg, 
chlorphenamini maleas 2,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou: želatina, glycerol-tristearát, monohydrát laktózy, chinolinová žluť (E 
104), sodná sůl erythrosinu (E 127), oxid titaničitý (E 171), čištěná voda. 

 
Jak přípravek Grippostad vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Grippostad jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky, vrchní část je žlutá, spodní část je bílá, které 
obsahují bílý až nažloutlý prášek. 
 
Velikost balení 20 tobolek. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
STADA Arzneimittel AG 
Stadastraße 2–18 
61118 Bad Vilbel, Německo 
 
Výrobce: 
STADA Arzenimittel AG, Bad Vilbel, Německo 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 21.5.2015 
 
 
 
 

Recenze (1)

Recenze produktu GRIPPOSTAD 20 Tobolky

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Diskuze

Diskuze k produktu GRIPPOSTAD 20 Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Dana P.

100 % 16/03/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám