FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g

Léčivý přípravek

Skladem více než 5 kusů V pondělí 26. 4. odešleme, u vás v úterý 27. 4.

Běžná cena: 109 Kč
99 Kč
Ušetříte: 9 % (10 Kč)

Přidat do oblíbených Potřebuji poradit

Přidejte ještě

FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g

Fungicidin Léčiva mast mohou používat dospělí, mladiství i děti od novorozeneckého věku k léčbě kvasinkových onemocnění kůže a sliznic. Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Kód výrobku:
12429
Kód EAN:
8594739023321
Kód SÚKL:
ATC skupina:
Nystatin
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g

Příbalovou informaci k produktu FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g stáhnete ve formátu pdf zde: FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g

Příbalová informace - informace pro pacienta

Fungicidin Léčiva 100 000 IU/g mast

nystatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou popsány v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 10 dnů u kožních infekcí, nebo do 7 dnů u infekcí pochvy nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Fungicidin Léčiva a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fungicidin Léčiva používat
 3. Jak se přípravek Fungicidin Léčiva používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Fungicidin Léčiva uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Fungicidin Léčiva a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Fungicidin Léčiva nystatin tlumí a zastavuje růst kvasinek a některých dalších nižších hub.

Fungicidin Léčiva mohou používat dospělí, dospívající i děti od novorozeneckého věku k léčbě kvasinkových onemocnění kůže, kvasinkového zánětu nehtového lůžka a doplňkově k léčbě kvasinkového onemocnění pochvy.

Kvasinková onemocnění kůže (kandidózy) vznikají nejčastěji v místech zapářky (mezi prsty u nohou, v oblasti třísel, na trupu nebo na rukou) a projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na nohou.

Kvasinkový zánět nehtového lůžka (kandidová paronychie) se projevuje otokem a zarudnutím zadních a postranních nehtových valů.

Kvasinkové infekce pochvy se projevují následujícími příznaky:

 • výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu),
 • svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel),
 • pálení pochvy nebo vulvy,
 • otok a bolestivost tkání pochvy a vulvy.

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fungicidin Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Fungicidin Léčiva

 • jestliže jste alergický(á) na nystatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Fungicidin Léčiva nepoužívejte k léčbě poševních infekcí a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud máte některý z následujících příznaků:

 • horečku (teplotu 38 °C a vyšší), nebo zimnici,
 • bolest v podbřišku,
 • bolesti zad,
 • zapáchající poševní výtok,
 • nevolnost,
 • krvácení z pochvy,
 • pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s poševním výtokem.

Před použitím přípravku Fungicidin Léčiva se poraďte se svým lékařem, jestliže se u Vás poševní infekce objevila poprvé, nebo jestliže se u vás vyskytla více než 2x v posledních 6 měsících.

Při lokálním použití bylo zřídka hlášeno lokální podráždění či přecitlivělost v místě aplikace. Pokud se u Vás takové příznaky objeví, přerušte používání přípravku Fungicidin Léčiva (viz bod 4.8).

Gynekologickou léčbu přípravkem Fungicidin Léčiva nepřerušujte v období menstruace.

Další léčivé přípravky a přípravek Fungicidin Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které požíváte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Při léčbě přípravkem Fungicidin Léčiva se nedoporučuje současné používání mastí s obsahem klotrimazolu, protože klotrimazol snižuje účinek nystatinu (léčivá látka přípravku Fungicidin Léčiva).

Přípravek Fungicidin Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem

Při používání přípravku Fungicidin Léčiva můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství, kojení a plodnost

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék. Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy. V prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje vnášet Fungicidin Léčiva mast do pochvy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Fungicidin Léčiva obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol

Přípravek obsahuje tuk z ovčí vlny (lanolin) a cetylalkohol, které mohou způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek Fungicidin Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nedoporučí jinak, nanáší se Fungicidin Léčiva dospělým, dospívajícím i dětem ve velmi tenké vrstvě 2krát až 3krát denně na postižená místa (na kůži, sliznici, do pochvy) až do vyhojení. V léčbě je třeba pokračovat i po zhojení ještě několik dní nanášením masti jen 1krát denně. Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 10 dnů u kožních infekcí nebo do 7 dnů u infekcí pochvy, nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se s lékařem. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fungicidin Léčiva než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat, nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fungicidin Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fungicidin Léčiva

Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při používaní přípravku Fungicidin Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Vzácné (postihují 1 až 10 z 10 000 osob)

Podráždění kůže, které se projeví jako zarudnutí nebo pálení v místě nanesení masti. Také může dojít k reakci z přecitlivělosti, která se může projevit otokem a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním, někdy i výsevem drobných pupínků nebo puchýřků s mokváním.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Fungicidin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP“: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fungicidin Léčiva obsahuje

 • Léčivou látkou je nystatinum. Jeden gram masti obsahuje nystatinum 100 000 IU.
 • Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, tekutý parafin, cetylalkohol.

Jak přípravek Fungicidin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: dvoufázová suspenzní mast žluté barvy, konzistence vazelíny.

Velikost balení: 10 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

14. 2. 2019

sp.zn. sukls331750/2018

FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g

100 %
Rychlá úleva
Zahojeno za pár dní

Ať už na prasklé koutky nebo mykózy, jednodznačně Fungicidin. Okamžitá úleva a do tří dnů pokoj!

100 %
z mnoha odzkoušených výrobků na problémy s natržením koutků je tohle to nejlepší

80 %
očekáváme účinnost

100 %

100 %

funguje, nejúčinější na trhu

60 %

100 %

100 %
Účinná mast.
Malé balení.

V létě a po návštěvě bazénu i jako prevence plísní.

80 %
účinkoval podle očekávání
nic

je dobře, že je k dostání bez receptu

80 %

FUNGICIDIN Léčiva mast 10 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
0 Odpovědí

Tato mast prý dobře léči moučnivku, ale zajímalo by mě její použití, maže se do pusinky novorozeněte, nebo jen na bradavky matky? Zajímali by mne bližší informace o takové léčbě...

Mohlo by vás zajímat

Lékárna.cz
Zeptejte se lékárníka

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním.

Zjistit více