Podrobné informace

K léčbě kvasinkových onemocnění kůže a sliznic.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: FUNGICIDIN
Kód výrobku: 12429
Kód EAN: 8594739023321
Kód SÚKL: 1069
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Fungicidin Léčiva mast mohou používat dospělí, mladiství i děti od novorozeneckého věku k léčbě kvasinkových onemocnění kůže a sliznic. Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1

sp.zn.: sukls153743/2009


Příbalová informace: informace pro pacienta

Fungicidin Léčiva
mast
nystatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy používejte tento léčivý přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů
svého lékaře, nebo lékárníka.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou popsány
v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Pokud se do 10 dnů u kožních infekcí, nebo do 7 dnů u infekcí pochvy nebudete cítit lépe nebo
pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Fungicidin Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fungicidin Léčiva používat
3. Jak se přípravek Fungicidin Léčiva používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fungicidin Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Fungicidin Léčiva a k čemu se používá


Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Léčivá látka přípravku Fungicidin Léčiva nystatin tlumí a zastavuje růst kvasinek a některých dalších
nižších hub.

Fungicidin Léčiva mohou používat dospělí, dospívající i děti od novorozeneckého věku k léčbě
kvasinkových onemocnění kůže, kvasinkového zánětu nehtového lůžka a doplňkově k léčbě
kvasinkového onemocnění pochvy.

Kvasinková onemocnění kůže (kandidózy) vznikají nejčastěji v místech zapářky (mezi prsty u nohou,
v oblasti třísel, na trupu nebo na rukou) a projevují se zčervenáním, svěděním, někdy i olupováním
kůže s nepříjemným zápachem, případně může dojít i k bolestivým prasklinám kůže, zejména na
nohou.

Kvasinkový zánět nehtového lůžka (kandidová paronychie) se projevuje otokem a zarudnutím zadních
a postranních nehtových valů.

Kvasinkové infekce pochvy se projevují následujícími příznaky:
výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu),
svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy (zevních rodidel),
pálení pochvy nebo vulvy,
otok a bolestivost tkání pochvy a vulvy.

2

Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fungicidin Léčiva používat

Nepoužívejte přípravek Fungicidin Léčiva
- jestliže jste alergický(á) na nystatin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Upozornění a opatření

Fungicidin Léčiva nepoužívejte k léčbě poševních infekcí a navštivte co nejdříve svého lékaře, pokud
máte některý s následujících příznaků:
horečku (teplotu 38 °C a vyšší), nebo zimnici,
bolest v podbřišku,
bolesti zad,
zapáchající poševní výtok,
nevolnost,
krvácení z pochvy,
pálení při močení nebo jiné obtíže při močení spojené s poševním výtokem.

Před použitím přípravku Fungicidin Léčiva se poraďte se svým lékařem, jestliže se u Vás poševní
infekce objevila poprvé, nebo jestliže se u vás vyskytla více než 2x v posledních 6 měsících.

Další léčivé přípravky a přípravek Fungicidin Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které požíváte, které jste v nedávné době
používal(a) nebo které možná budete používat.

Při léčbě přípravkem Fungicidin Léčiva se nedoporučuje současné používání mastí s obsahem
klotrimazolu, protože klotrimazol snižuje účinek nystatinu (léčivá látka přípravku Fungicidin Léčiva).

Přípravek Fungicidin Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem
Při používání přípravku Fungicidin Léčiva můžete jíst a pít normálně.

Těhotenství, kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék.
Přípravek mohou používat těhotné a kojící ženy.
V prvních třech měsících těhotenství se nedoporučuje vnášet Fungicidin Léčiva mast do pochvy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek neovlivňuje pozornost.

Přípravek Fungicidin Léčiva obsahuje lanolin a cetylalkohol
Přípravek obsahuje lanolin a cetylalkohol, který může způsobovat místní kožní reakce (např. kontaktní
dermatitidu).


3. Jak se přípravek Fungicidin Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nedoporučí jinak, nanáší se Fungicidin Léčiva dospělým, dospívajícím i dětem ve
velmi tenké vrstvě 2krát až 3krát denně na postižená místa (na kůži, sliznici, do pochvy) až do
vyhojení. V léčbě je třeba pokračovat i po zhojení ještě několik dní nanášením masti jen 1krát denně.
3

Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 10 dnů u kožních infekcí nebo do 7 dnů u infekcí pochvy,
nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se projeví nežádoucí účinky léku, přerušte léčbu a poraďte se
s lékařem. Délka léčby bez porady s lékařem by neměla přesáhnout 2 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fungicidin Léčiva než jste měl(a)
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení
vyvolat, nebo podpořit a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fungicidin Léčiva
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fungicidin Léčiva
Po předčasném přerušení léčby se může Váš stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Při používaní přípravku Fungicidin Léčiva se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky
seřazené dle frekvence výskytu:

Vzácné (u 1 až 10 z 10 000 léčených):
Podráždění kůže, které se projeví jako zarudnutí nebo pálení v místě nanesení masti. Také může dojít
k reakci z přecitlivělosti, která se může projevit otokem a zčervenáním kůže, pálením nebo svěděním,
někdy i výsevem drobných pupínků nebo puchýřků s mokváním.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak přípravek Fungicidin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
4


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fungicidin Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je nystatinum 100 000 m.j. v 1 g masti.
Pomocnými látkami jsou bílá vazelína, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílý vosk, tekutý parafin,
cetylalkohol.

Jak přípravek Fungicidin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: dvoufázová suspenzní mast žluté barvy, konzistence vazeliny.
Velikost balení: 10 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
27.11.2013

Recenze (13)

Recenze produktu FUNGICIDIN LÉČIVA 1X10GM Mast

Recenze od 13 uživatelů s celkovým hodnocením 82 %.

Přidat recenzi produktu

(9) (9)

100 %

(8) (4)

100 %

funguje, nejúčinější na trhu

(9) (6)

60 %

(6) (4)

100 %

(5) (5)

80 %

(5) (7)

80 %

Mohu jen doporučit, akorát by mohlo být větší balení.

(5) (4)

40 %

doufám, že se plíseň znovu neobjeví

  • vypadá to, že synovi zabral na plíseň na zádech
  • zatím nic

(7) (4)

80 %

Hodně účinný, skvělá cena. Jen je velmi mastný.

(5) (4)

80 %

(5) (5)

80 %

dobrý

Diskuze (1)

Diskuze k produktu FUNGICIDIN LÉČIVA 1X10GM Mast

Přidat nový příspěvek do diskuze

(7) (4) (0) 12/09/2014

Ivana K. - Je vhodný při léčbě moučnivky u novorozeněte?

Tato mast prý dobře léči moučnivku, ale zajímalo by mě její použití, maže se do pusinky novorozeněte, nebo jen na bradavky matky? Zajímali by mne bližší informace o takové léčbě...

Vstoupit do diskuze