Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

DOLSIN 10X2ML 5% Injekční roztok

Kód výrobku: 13917

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DOLSIN 10X2ML 5% Injekční roztok

1/3
sp.zn.sukls100149/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE RP

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případné další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.


DOLSIN
Pethidini hydrochloridum
injekční roztok


Držitel rozhodnutí o registraci
BB Pharma, Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika


Výrobce
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika

Složení
Jedna 1 ml ampule obsahuje Pethidini hydrochloridum 50 mg.
Jedna 2 ml ampule obsahuje Pethidini hydrochloridum 100 mg.
Pomocná látka: voda na injekci, roztok hydroxidu sodného 100 g/l na úpravu pH.

Indikační skupina
Analgetikum, anodynum.

Charakteristika
Petidin je syntetická látka s velmi silným analgetickým účinkem. Působí hlavně na CNS, vyvolává
euforii, útlum dýchání, stimuluje spouštěcí zónu pro nevolnost a zvracení, zvyšuje uvolňování
antidiure-tického hormonu, snižuje vylučování adrenokortikotropného hormonu a gonadotropních
hormonů, zvyšuje hladinu krevního cukru. Na hladké svalstvo zažívacího traktu působí nejednotně,
spazmogenně (vyvolávají kontrakce) i spazmolyticky (odstraňují kontrakce). Zpomaluje vyprazdňování
žaludku, vyvolává slabší spazmus žlučových cest a méně výrazné zvýšení tlaku v žlučových cestách
než morfin, může způsobovat mírnou zácpu. Nitrosvalové podání neovlivňuje významně frekvenci
srdce, ale nitrožilní podání ji často zvyšuje. Po nitrožilním podání v průběhu anestezie dochází k
poklesu srdečního výdeje a ke vzestupu centrálního venózního tlaku. Petidin v analgetických dávkách
tlumí dýchací centrum a snižuje jeho citlivost na CO2. Snižuje především dechový objem, dechová
frekvence není výrazně ovlivněna. Způsobuje uvolnění histaminu a zvyšuje tak možnost
bronchokonstrikce (zúžení průdušek). Porodní proces neprodlužuje, neovlivňuje kontrakci a stahování
dělohy po porodu. Po opakovaném podávání vyvolává psychickou a fyzickou závislost.

Farmakokinetické údaje
Petidin se dobře vstřebává, maximální hladiny v plazmě dosahuje za 45 minut, poločas vylučování je 3
- 5 hodin. Převážná část se přeměňuje v játrech na norpetidin, kyselinu petidinovou a nor-
petidinovou. Vylučuje se hlavně močí, rychlost vylučování závisí na pH moči, zvyšuje se jejím
okyselením . Proniká placentární bariérou a dostává se do mateřského mléka (u kojenců může vyvolat
depresi dýchání). Vylučování je zpomalené u novorozenců, starších pacientů, při chorobách jater a
ledvin.

Indikace
Přípravek je indikován k léčbě silné akutní bolesti po těžkých úrazech, operacích a k léčbě chronické
bolesti při zhoubných nádorech.
2/3
Používá se k tlumení bolesti při nezvládnutelné dušnosti např. při selhání srdce, plicním edému,
plicní embolii a karcinomu plic.
Uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívací soustavy a při ledvinové kolice.
Používá se k premedikaci před anestezií.
Používá se k tlumení bolestivých porodních kontrakcí.

Kontraindikace
- přecitlivělost na léčivou látku pethidin-hydrochlorid
- úrazy hlavy
- zvýšení nitrolebečního tlaku
- křečové stavy
- otrava křečovými jedy a lokálními anestetiky
- akutní otrava alkoholem nebo alkoholismus
- při závažné diabetické acidóze
- náhle vzniklé srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu) a akutní infarkt myokardu
- těžká porucha funkce jater
- porfyrie
- léčba inhibitory MAO a ještě dva týdny po jejím ukončení


Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání přípravku pacientům:
- s preexistující dechovou nedostatečností (průduškové, chronická obstrukční choroba plic, zvýšené
hromadění průduškového sekretu)
- při snížené funkci štítné žlázy
- při Addisonově chorobě (nedostatečnost kůry nadledvin)Nežádoucí účinky
Při obvyklém dávkování se nežádoucí reakce vyskytují asi u 4% pacientů. Nejčastější je nevolnost a
zvracení, s frekvencí pod 1% se objevuje zácpa, nízký krevní tlak, psychické změny spojené s
dezorientací, ospalostí, zmateností. Může se také objevit sucho v ústech, pocení, zčervenání
v obličeji, závratě, zpomalení srdeční frekvence, palpitace, nízký krevní tlak při postavení se, snížení
tělesné teploty, neklid, změny nálady, halucinace, zúžené špendlíkovité zornice, zadržování moči a
křeče žlučovodů.
Excitační účinek na centrální nervový systém způsobuje metabolit petidinu norpetidin, může vyvolat
třes, svalové záškuby nebo křeče. K nežádoucím účinkům jsou předurčeni především pacienti se
zvýšenou křečovou pohotovostí v anamnéze, s nedostatečností ledvin a při dávce vyšší než 100 mg
opakované v krátkých časových intervalech.
Petidin má lokálně dráždivý účinek a jeho časté opakované podávání může způsobit fibrózu
(zmnožení vaziva) svalové tkáně.
Petidin v analgetických dávkách tlumí dýchací centrum a snižuje jeho citlivost na pCO2. Snižuje hlavně
dechový objem, dýchací frekvenci výrazně neovlivňuje.
Při vysokých dávkách se může rozvinout výrazný útlumu dýchání, nízký krevní tlak s cirkulačním
selháním a prohlubujícím se kómatem.
Petidin vyvolává lékovou závislost morfinového typu

Interakce
Přípravek zvyšuje účinnost perorálních antikoagulancií (protisrážlivých léků).
Současné podávání s tricyklickými antide-presivy nebo fenotiazinovými deriváty může vyvolat útlum
centrálního nervového systému a hlavně útlum dýchání.
Nevhodné jsou kombinace s inhibitory MAO, anticholinergiky, izoniazidem, cimetidinem a kortikoidy.
Barbituráty a alkohol zesilují útlum centrálního nerového systému.
Dolsin je inkompatibilní s mnohými dalšími léčivy (např. s fenytoinem, barbituráty, aminofylinem a j.) a
proto se s nimi nesmí podávat ve společné injekci.

Dávkování
Individuální, průměrně 1-2 ml (50-100 mg) podkožně, nitrosvalově, případně pomalu nitrožilně 1-3krát
denně. Při nitrožilní injekci má být pacient na lůžku. Nejvyšší jednotlivá dávka je 150 mg, nejvyšší
denní dávka 300 mg.
3/3
U pacientů s cirhózou jater je třeba prodloužit na dvojnásobek interval mezi dávkami nebo redukovat
dávku na 50 až 70%.
Dětem se podává 0,5-1 mg/kg tělesné hmotnosti subkutánně nebo intramuskulárně rozdělené ve třech
dávkách. Obvyklé terapeutické dávky: do 1 roku 5 mg, od 1 do 6 let 5-10 mg, od 6 do 15 let 10-30 mg
1 až 3krát denně. Dlouhodobé a opakované podávání petidinu dětem a novorozencům se
nedoporučuje.
K premedikaci se Dolsin podává nitrosvalově 1 hodinu před úvodem do celkové anestezie, výjimečně
nitrožilně 10 minut před celkovou anestezií. Nedoporučuje se k premedikaci dětí do 1 roku.
Upozornění
Dolsin podléhá ustanovením zákona o omamných látkach !
Na přípravek vzniká léková závislost. Novorozenci závislých matek mohou mít abstinenční
příznaky.

Předávkování
Příznaky lehkého předávkování jsou euforie a ospalost. Těžká intoxikace je charakterizována sympa-
tolytickým syndromem: nízkým krevním tlakem, zpomalenou srdeční frekvencí, studenou pokožkou,
nízkou tělesnou teplotou, útlumem dýchání, až bezvědomím. V porovnání s morfinem mohou častěji
vzniknout křeče a stimulace centrální nervové soustavy a to hlavně u osob, které pravidelně užívají
petidin.
Léčba: Specifickým antagonistem intoxikace opioidních analgetik je naloxon, jenž může rychle od-
stranit příznaky intoxikace. Podává se dávka 0,4 nitrožilně, přičemž se dávka opakuje (v 2 až 3 minu-
tových intervalech).

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě od +10°C do +25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Balení
10 ampulí po 1 ml nebo 10 ampulí po 2 ml
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum poslední revize: 2.10.2013Informace o produktu

Výrobce: Biotika Bohemia spol. s.r.o.
Kód výrobku: 13917
Kód EAN: 8585004400022
Kód SÚKL: 02716
Držitel rozhodnutí: Biotika Bohemia spol. s.r.o.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je indikován k léčbě silné akutní bolesti po těžkých úrazech, operacích a k léčbě chronické bolesti při zhoubných nádorech. Potlačuje dušnost při selhání srdce, plicním edému, plicní embolii, karcinomu plic nebo při jiných závažných plicních onemocněních spojených s dušností. Uvolňuje křeče hladkého svalstva zažívací soustavy a při ledvinové kolice. Používá se k premedikaci před anestezií. Používá se k tlumení bolestivých porodních kontrakcí.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu DOLSIN 10X2ML 5% Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DOLSIN 10X2ML 5% Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám