Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léčivé přípravky na atopický ekzém

BALNEUM HERMAL PLUS 1X500ML Přísada do koupele

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12520

100 % 1 recenze

K podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže se suchou a svědící kůží jako např. u atopického ekzému.

Více informací

212
Běžná cena: 339 Kč, Ušetříte: 37 % (127 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

K podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže se suchou a svědící kůží jako např. u atopického ekzému.

Informace o produktu

Výrobce: ALMIRALL HERMAL
Značka: BALNEUM
Kód výrobku: 12520
Kód EAN: 4042762052909
Kód SÚKL: 60413
Držitel rozhodnutí: ALMIRALL HERMAL
Přípravek je určen k podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže s výrazně suchou a svědící kůží. Používat Balneum Hermal Plus je též možno u malých dětí a kojenců s citlivou kůží. Mezi spektrum použití patří atopický (kojenecký) ekzém, neurodermatitida, lupénka a ichtyóza. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls263608/2011 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Balneum Hermal Plus 

Přísada do koupele 

Sojae oleum raffinatum, Lauromacrogolum 400 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-      Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci
  
1.  Co je přípravek Balneum Hermal Plus a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal Plus používat 
3.  Jak se přípravek Balneum Hermal Plus

 

používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Balneum Hermal Plus uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Balneum Hermal Plus a k čemu se používá 

 
Co je přípravek Balneum Hermal Plus 
 
Balneum  Hermal  Plus  obsahuje  léčivé  látky  sojae  oleum  raffinatum  (čištěný  sójový  olej) 
82,95 g a lauromacrogolum 400 (lauromakrogol 400) 15,00 g ve 100 g roztoku. 
 
Balneum Hermal Plus je přísada do koupele. 
 
Balneum  Hermal  Plus  pokrývá  pokožku  olejovým  filmem,  který  slouží  jako  přechodná 
ochranná vrstva až do obnovení přirozeného tukového kožního pláště. 
 
Balneum Hermal Plus snižuje uvolňování fyziologických faktorů zadržujících vodu v rohové 
vrstvě kůže. Snižuje také zvýšené odpařování vody u kožních onemocnění, jako jsou ekzémy 
a lupénka. Kromě toho také usnadňuje odlučování šupin. 
 
Použití Balneum Hermal Plus je vhodné u těch pacientů, u nichž je pokožka chudá na látky 
tukové  povahy,  suchá  a  úporně  svědící.  Zvláštní  výhodou  je  příjemný  způsob  opětného 
obnovení přirozeného mastného povrchu kůže. 
 

 

2/5 

Balneum  Hermal  Plus  se  používá  k podpůrné  léčbě  u  těch  pacientů,  kteří  mají  potíže 
s výrazně suchou a svědící kůží. Používat Balneum Hermal Plus je též možno u malých dětí a 
kojenců  s citlivou  kůží.  Mezi  spektrum  použití  patří  atopický  (kojenecký)  ekzém, 
neurodermatitida, lupénka a ichtyóza. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství i bez 
doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete  přípravek Balneum Hermal Plus 

používat 

 
Přípravek Balneum Hermal Plus obsahuje sójový olej. 
 
Nepoužívejte přípravek Balneum Hermal Plus 

 

-  jestliže  jste  přecitlivělý/á  (alergický/á)  na  sójový  olej,  sóju,  oříšky  či  kteroukoliv 

pomocnou látku obsaženou v přípravku Balneum Hermal Plus 

-  jestliže trpíte akutní formou pustulózní (puchýřnaté) lupénky. 

 
Lázně  jako  takové  (také  s přísadou  Balneum  Hermal  Plus)  nejsou  doporučovány  při 
horečnatých  stavech,  tuberkulóze,  těžkých  srdečních  chorobách  a  onemocněních  oběhového 
systému  a  při  vysokém  krevním  tlaku,  při  rozsáhlých  poraněních  kůže  a  akutních  kožních 
onemocněních neznámé příčiny. 
Jestliže  se  u  vás  objeví  některá  z těchto  nemocí,  poraďte  se  o  dalším  používání  se  svým 
lékařem. 
 
 
 
Další léčivé přípravky a Balneum Hermal Plus 
Interakce  s jinými  léky  nejsou  známy.  Pouze  při  následném  použití  mýdel,  saponátů  a 
kosmetických přípravků s alkoholem dochází ke zrušení příznivého účinku Balneum Hermal 
Plus. 
 
Přípravek Balneum Hermal Plus s jídlem, pitím a alkoholem 
Použití léku Balneum Hermal Plus není vázáno na jídlo a nápoje. Účinek místního podání 
přípravku Balneum Hermal Plus není jídlem ani nápoji ovlivněn. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Používání přípravku Balneum Hermal Plus je možné i během těhotenství a kojení bez 
omezení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Balneum Hermal Plus obsahuje propylenglykol a benzyl-benzoát 
Propylenglykol může vyvolat podráždění kůže. 
Benzyl-benzoát, obsažený v parfému, může vyvolat mírné podráždění kůže, očí a sliznic. 
 
3. 

Jak se přípravek Balneum Hermal Plus používá? 

 

3/5 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Jako odměrku můžete použít vnitřní díl šroubovacího uzávěru. 
Před použitím protřepat! 
 
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:
 
Pro  1  koupel  (150  l  vody)  použijte  30  –  45  ml  olejového  roztoku,  což  odpovídá  2  –  3 
odměrkám (šroubovací uzávěr). 
Pro  částečnou  koupel  (5  l  vody)  použijte  1  ml  olejového  roztoku,  což  odpovídá  ¼  kávové 
lžičky. 
 
Použití u dětí 
Pro dětskou koupel (25 l vody) použijte 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky 
(šroubovací uzávěr). 
 
Způsob použití 
Frekvence  použití  se  řídí  druhem,  rozsahem  a  velikostí  potíží  a  má  být  stanovena 
individuálně. Koupele je doporučováno provádět v odstupu 2-3 dnů, případně denně. 
 
Odměřené  množství  olejového  roztoku  přidejte  do  vody,  nikoliv  obráceně,  a  dobře 
promíchejte, až se dosáhne stejnoměrného rozptylu.  
 
Teplota  lázně  by  neměla  překročit  36  °C  (nižší  teplota  lázně,  kolem  32  °C  je  pro  opětné 
obnovení  mastného  povrchu  kůže  příznivější,  při  vyšší  teplotě  promašťující  efekt  mírně 
klesá).  
 
Doba koupele je individuální, neměla by však přesáhnout 15-20 minut. U kojenců a malých 
dětí obvykle postačuje doba lázně jen několik minut. 
 
Balneum Hermal Plus může být použit i při sprchování. V tomto případě se neředěný olejový 
roztok nanese na navlhčenou pokožku a pak se osprchuje. Po koupeli se kůže osuší lehkými 
doteky ručníkem; silné otírání snižuje léčebný účinek! 
 
Upozornění 
Balneum  Hermal  Plus  nesmí  neředěný  vniknout  do  očí.  Při  náhodném  kontaktu  s očima  je 
nutno  oči  okamžitě  vypláchnout  velkým  množstvím  vody.  Pokud  podráždění  přetrvává, 
kontaktujte lékaře. 
 
K dosažení opětného promaštění se kůže nesmí nadměrně osušovat a otírat ručníkem, aby se 
nesetřel vytvořený mastný povlak.  
 
Po  každé  koupeli  je  nutno  vanu  vyčistit  běžným  čistícím  prostředkem  a  opláchnout  horkou 
vodou, protože i povrch vany je pokryt mastným povlakem a vzniká nebezpečí uklouznutí.  
 
Jestliže jste použil/a větší množství přípravku Balneum Hermal Plus, než jste měl/a: 
Škodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé. 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 

 

4/5 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:  
 
Velmi časté:  mohou se vyskytnout u více než   1 z 10 léčených osob 
Časté:  

mohou se vyskytnout až u 1 ze 10 léčených osob 

Méně časté:  mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených osob 
Vzácné: 

mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 léčených osob 

Velmi vzácné:mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených osob 
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit 
 
 
Nežádoucí účinky: 
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale v ojedinělých případech s četností není známo se může 
vyskytnout  zarudnutí,  svědění  až  pálení  pokožky,  vyrážka  až  puchýřovitá  (pustulózní) 
vyrážka.  Sójový  olej  může  ve  velmi  vzácných  případech  (<1/10  000)  vyvolat  reakci  z 
přecitlivělosti. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
níže uvedenou adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Balneum Hermal Plus uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25°C.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  datu  ukončení  doby  použitelnosti,  které  je  uvedeno  na 
krabičce  a  na  lahvičce.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k  poslednímu  dni  uvedeného 
měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 

 

5/5 

6.  Obsah balení a další informace 

 

Co obsahuje Balneum Hermal Plus 

 

Léčivé  látky  jsou  sojae  oleum  raffinatum  (sójový  olej)  82,95  g  a lauromacrogolum  400 
(lauromakrogol 400) 15,00 g ve 100 g roztoku. 
Pomocné  látky  jsou  propylenglykol,  askorbyl-palmitát,  citroglycerol-stearát  a parfém 
(obsahuje benzoyl-benzoát). 
 
 
Jak přípravek Balneum Hermal Plus vypadá a co obsahuje toto balení
 
Světle  žlutý,  mírně  opalizující,  olejovitý  roztok  s vůní  parfému  v bílé  neprůhledné  PE  lahvi 
s PE těsnicí vložkou a PP šroubovacím uzávěrem (odměrkou) a v papírové krabičce. 
 
Balneum Hermal Plus je dostupný v balení 20, 100, 200, 500 a 2x500 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek 
Německo 
tel.: +49 (040) 72704-0 
fax: +49 (040) 7229296 

www.almirall.com

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 19.3.2014. 
 

Recenze (1)

Recenze produktu BALNEUM HERMAL PLUS 1X500ML Přísada do koupele

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BALNEUM HERMAL PLUS 1X500ML Přísada do koupele

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Barbora K.

100 % 24/04/2013

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám