Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na zácpu a projímadla

STADALAX 20X5MG Obalené tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11582

87 % 9 recenzí

Krátkodobá léčba zácpy a po poradě s lékařem také stavů vyžadujících usnadnění vyprázdnění střev.

Více informací

49
Běžná cena: 55 Kč, Ušetříte: 11 % (6 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Krátkodobá léčba zácpy a po poradě s lékařem také stavů vyžadujících usnadnění vyprázdnění střev.

Informace o produktu

Výrobce: STADA PHARMA CZ s.r.o.
Značka: STADALAX
Kód výrobku: 11582
Kód EAN: 0057992
Kód SÚKL: 57992
Držitel rozhodnutí: STADA PHARMA CZ s.r.o.

Krátkodobá léčba zácpy a po poradě s lékařem také stavů vyžadujících usnadnění vyprázdnění střev, jako je např. srážení krve v cévách (trombóza) - komplikace hemoroidů, trhlina (fisura), vyhřeznutí (prolaps), fistula (píštěl) nebo nádor v oblasti konečníku či operace střev.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls257687/2011 (OTC) 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

STADALAX 

 5 mg, obalené tablety  

bisacodylum 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se  do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem

.   

 

 Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je přípravek STADALAX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat 

3. 

Jak se přípravek STADALAX používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek STADALAX uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je přípravek STADALAX a k čemu se používá 
 
Přípravek STADALAX  je projímadlo, které patří do skupiny tzv. triarylmethanových léčiv.

 Účinkuje 

v  tlustém  střevě,  zvyšuje  střevní  peristaltiku  (pohyb  střeva,  který  vede  k vyprazdňování)  a 
změkčuje stolici.

 

 
Přípravek STADALAX se používá 

  Ke krátkodobé léčbě zácpy,  

  Při onemocněních, kdy je nutné, aby stolice byla měkká a její vyprazdňování snadné. V tomto 

případě se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. 

 
Přípravek STADALAX  je určen pro dospělé, dospívající a děti od 2 let. Děti ve věku 2 - 12 let mohou 
užívat přípravek STADALAX pouze pod dohledem lékaře. 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek STADALAX užívat 
 
 NEUŽÍVEJTE  přípravek STADALAX  

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  bisakodyl  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku  (uvedenou v bodě 6).

 

  při neprůchodnosti nebo ztížené průchodnosti střev 

  jestliže  trpíte  následujícími  obtížemi,  např.  silnou  bolestí  břicha,  nevolností,  zvracením, 

horečkou.  Tyto  obtíže  mohou  být  známkami  závažného  onemocnění  (  náhlá  příhoda  břišní 
nebo  akutní  zánět  v  břišní  dutině  jako  např.  zánět  slepého  střeva).  Pokud  výše  zmíněné 
příznaky máte, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.  

  jestliže trpíte akutním zánětlivým střevním onemocněním 

  jestliže  trpíte  onemocněním,  spojeným  s nerovnováhou  vody  a  elektrolytů  (např.  výrazná 

dehydratace/odvodnění – ztráta a nedostatek vody v organismu) 

  přípravek nepodávejte dětem do 2 let 

 

 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku STADALAX se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

 

V případě  zácpy  je  nutné  projímadla  užívat  pouze  krátkodobě.  Přípravek  by  neměl  být  užíván 
každodenně nebo po delší dobu. 
 
Pokud trpíte chronickou zácpou,   měl(a) byste vyhledat lékaře pro zjištění příčiny chronické zácpy, 
protože  každodenní  užívání  přípravku  může  způsobit  poruchu  elektrolytové  rovnováhy  (rovnováha 
mezi  množstvím  vody  a  minerálů  v organismu)  a  snížení  hladiny  draslíku  v krvi,  což  může  mít 
závažné následky. 
Zvýšená ztráta tekutin střevem  může vést k dehydrataci (odvodnění). K příznakům dehydratace patří 
žízeň  a  snížení  tvorby  moči.  Dehydratace  může  mít  v určitých  případech  (např.  u  pacientů 
s poškozením  ledvin  nebo  u  starších  pacientů)  škodlivé  zdravotní  následky.  V těchto  případech  je 
třeba přípravek STADALAX vysadit a znovu jej lze začít užívat pouze pod dohledem lékaře.  
 
Při užívání tohoto přípravku se u některých pacientů objevila krev ve stolici. Obvykle se objevila jen 
v malém  množství  a  tyto  obtíže  samovolně  ustoupily.    Přesto  vždy  upozorněte  v takovém  případě 
svého lékaře, aby vyloučil jiné onemocnění. 
 

Pokud obtíže přetrvávají nebo se objevují opakovaně, je nutné se poradit s lékařem. 
 
U  pacientů,  kteří  užívali  bisakodyl,  byl  popsán  výskyt  závratí  a/nebo  mdlob.  Tyto  účinky 
mohou  souviset  se  zácpou  (namáhání  při  stolici,  bolest  břicha  u  zácpy)  a  nemusí  nutně 
souviset s podáním přípravku. 
 
Děti ve věku 2 - 12 let mohou přípravek užívat pouze pod dohledem lékaře. 

 
 

Další léčivé přípravky a přípravek STADALAX  

 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida, inhibitory protonové pumpy) 

Antacida  nebo  inhibitory  protonové  pumpy  (léky  k léčbě  pálení  žáhy  a  onemocnění  žaludku  či 
dvanácterníku)  neužívejte  spolu  s přípravkem  STADALAX,  aby  se  léčivá  látka  přípravku 
STADALAX neuvolnila z tablety předčasně.  
Pokud potřebujete takové léky užít, užijte je nejdříve za půl hodiny po užití přípravku STADALAX. 
 
Močopudné léky (diuretika), kortikosteroidy  
Přípravek může zvýšit ztrátu (vylučování) draslíku, kterou způsobují močopudné léky (diuretika) nebo 
kortikosteroidy (léky k léčbě poruch imunity a zánětlivých onemocnění)  
 
Srdeční glykosidy (léky na posílení srdeční činnosti) 
V důsledku  ztráty  draslíku  se  může  zvýšit  citlivost  k některým  lékům  na  posílení  srdeční  činnosti 
(srdeční glykosidy). 
 

 
Užívání přípravku STADALAX s jídlem a pitím 
Přípravek STADALAX neužívejte spolu s mlékem.  
 
Těhotenství a kojení: 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

  

U léčivé látky bisakodylu nebyly dosud hlášeny žádné škodlivé nebo nežádoucí účinky při podávání 
v těhotenství.  Studie  hodnotící  jeho  podávání  v těhotenství  ale  nebyly  provedeny.  Proto  přípravek 
STADALAX v těhotenství užívejte jen na doporučení lékaře.  
 
Léčivá látka přípravku STADALAX nepřechází do mateřského mléka, a proto se může tento přípravek 
v období kojení užívat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící účinky na schopnost řídit či obsluhovat stroje. 
Prosím, mějte ale na paměti, že se mohou objevit nežádoucí účinky jako je závrať nebo křeče v břiše, 
které by mohly Vaši schopnost řídit či obsluhovat stroje snížit. Pokud se u Vás objeví tyto příznaky, 
musíte se vyvarovat těchto potenciálně nebezpečných činností. 
  
 
 
Přípravek STADALAX obsahuje glukózu, laktózu a sacharózu.  
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek 
užívat.  
 
 
 
3. Jak se přípravek STADALAX užívá 
 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý(á),  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem

  

 
Doporučená dávka přípravku STADALAX je: 
 
Podávání u dětí: 
Děti (2-12 let) mohou přípravek STADALAX užívat vždy pouze pod dohledem lékaře. 
 
Bisakodyl se nesmí podávat dětem do 2 let.  
 
Krátkodobá léčba zácpy: 
Dospělí, dospívající a děti starší než 10 let: 
Podávají se 1-2 obalené tablety (5-10 mg) 1krát denně večer před spaním 
Léčbu zahajte nejnižší dávkou, tj. 1 tableta denně. V případě potřeby dávka může být upravena až do 
maximální dávky 2 tablety denně. Nepřekračujte maximální dávku 2 tablety denně. 
 
Děti ve věku 2-10 let: 
Podává se 1 obalená tableta 1krát denně večer před spaním. 
Děti ve věku 2-3 roky mohou tento přípravek užívat pouze výjimečně, po doporučení lékařem a pouze 
v případě, že jsou schopny spolknout tabletu (jinak existuje riziko vdechnutí tablety). U této věkové 
skupiny pacientů může být vhodnější podat bisakodyl ve formě čípků. 
 
Použití při onemocněních, u kterých je třeba usnadnit vyprazdňování stolice: 

Dospělí  
V  tomto  případě  je  přípravek  určen  pouze  pro  dospělé,  a  přípravek  se  užívá  pouze  na  doporučení 
lékaře.  
Léčba  se  zpravidla  zahajuje  dávkou  1-2  obalené  tablety  1krát  denně  večer  před  spaním,  další 
dávkování  i  délku  léčby  pak  určí  lékař  podle  individuální  potřeby  pacienta  a  podle  charakteru 
základního onemocnění.  
 
 
Způsob podání 
Tablety se užívají večer a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny (kromě mléka). 
Tablety nekousejte. 
 
Pokud přípravek STADALAX užijete večer, dostaví se nutkání na stolici přibližně 10 hodin poté. 
 
Délka léčby 
Bez porady s lékařem lze přípravek STADALAX užívat pouze krátkodobě (nejdéle po dobu jednoho 
týdne). Pokud trpíte chronickou (dlouhotrvající) zácpou, poraďte se s lékařem. 
 
Prosím, poraďte se se svým lékařem, pokud máte pocit, že účinek přípravku STADALAX je příliš silný 
nebo slabý.  
 
 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku STADALAX než jste měl(a) 
Předávkování  může  vést  k průjmům  a  křečím  v břiše.  Zároveň  dochází  k velkým  ztrátám  tekutin, 
draslíku a dalších elektrolytů (minerálů). Jestliže se u Vás objeví tyto obtíže, poraďte se s lékařem. 
 
Způsob,  jakým  je  předávkování  léčeno,  závisí  na  tom,  jaké  příznaky  převažují.  Zpravidla  je  třeba 
doplnit ztráty tekutin a solí (zvláště draslíku). 
 
Upozornění 
Dlouhodobé nadměrné užívání projímadel (např. přípravku STADALAX) může mít za následek vážné 
poškození střevní sliznice, chronické průjmy, bolest břicha, sníženou hladinu draslíku v krvi, zvýšené 
vylučování aldosteronu (hormon kůry nadledvin) nebo může vést ke vzniku ledvinových kamenů. Při 
dlouhodobém nadměrném užívání projímadel může také dojít k poškození ledvin, zvýšení koncentrací 
alkalických  látek  v krvi  (metabolická  alkalóza)  a  ke  vzniku  svalové  slabosti  a  srdečních  poruch  (v 
důsledku  nízkých  hladin  draslíku  v krvi).

  Může  rovněž  vést  k zhoršení  zácpy  a  k závislosti  na 

projímadlech.

 

 
Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek STADALAX 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky, které se objevily při užívání tohoto přípravku, byly bolest 
břicha a průjem.  
 

Hodnocení nežádoucích účinků vychází z následujících četností: 

Velmi časté 

Postihují vice než 1 pacienta z 10 

Časté 

Postihují 1 až 10 pacientů ze 100 

Méně časté 

Postihují 1 až 10 pacientů z 1000 

Vzácné 

Postihují 1 až 10 pacientů z 10 000 

Velmi vzácné 

Postihují méně než 1 pacienta  z 10 000 

Není známo 

Četnost nelze z dostupných údajů určit 

 

 
 
 
Možné nežádoucí účinky 
 
Časté: 
Křeče  v břiše,  bolesti  břicha,  průjem,  pocit  na  zvracení,  zvracení,  krev  ve  stolici,  žaludeční  nebo 
střevní obtíže, obtíže v oblasti řitního otvoru a konečníku. 
 
Méně časté: 
Závrať 
 
Vzácné:  
Alergické reakce včetně těžké  celkové alergické reakce (anafylaktická reakce), otoky kůže a sliznic 
různých částí těla (angioneurotický edém) 
Zánět tlustého střeva 
Ztráta tekutin 
Mdloby, krátká ztráta vědomí (synkopa) 
 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek STADALAX uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25° C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 
 

Co přípravek STADALAX obsahuje 
Léčivou látkou je bisacodylum 5 mg v 1 obalené tabletě 
 
Dalšími složkami jsou: 
mikrokrystalická celulosa, celacefát, sirup tekuté glukosy, směs  mono-, di-, triglyceridů, bramborový 
škrob,  monohydrát  laktosy,  magnesium-stearát,  kukuřičný  škrob,  dextrin,  panenský  ricinový  olej, 
sacharosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, talek, montanglykolový vosk, oxid titaničitý,  
 
Jak přípravek STADALAX vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek STADALAX jsou bílé, hladké, kulaté bikonvexní obalené tablety, uložené v blistru. 
 
Velikost balení:  
20 obalených tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
D-61118 Bad Vilbel  
Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.5.2016. 
 
 

Recenze (9)

Recenze produktu STADALAX 20X5MG Obalené tablety

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 87 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

60 %

80 %

80 %

100 %

vyborny pripravek, netlaci me po nem zaludek.

100 %

velmi slušný účinek

účinný jako Bisacodyl nebo Fenolax - zdá se mi jemnější v průběhu účinku :-)
100 %

pomohl mi kdyz jsem nemohla na velkou,mam problemy vzdy na dovolene tak si ho vzdy pribalim sebou je to muj zachrance.

Je to vyborny produkt ,doporucuji pokud mate problemi se zacpou.
60 %

Diskuze

Diskuze k produktu STADALAX 20X5MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Michaela M.

60 % 11/10/2011

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám