Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek

Léčivý přípravek
REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek

Chcete krásný účes? Uzdravte své vlasy s Revalidem.Tobolky podporují tvorbu keratinu, skleroproteinu, stimulují růst vlasů a obnovují elasticitu.

Více informací

Doporučené alternativní produkty

REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek

KDO BY MĚL UŽÍVAT TOBOLKY REVALID?

 • Tobolky Revalid® jsou určeny pro ty, u nichž byla potvrzena diagnóza vypadávání vlasů (alopecie). Tobolky mohou užívat lidé s difúzní alopecií, alopecií způsobenou užíváním některých léků, jiným onemocněním nebo hormonálními výkyvy. Jsou vhodné pro těhotné a ženy při poporodním nadměrném padání vlasů, před zahájením léčby se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • V případě androgenní alopecie nebo areátní (ložiskové) alopecie se účinek tobolek Revalid® omezuje na posílení zbývajících vlasů.
 • Léčba také mírní příznaky poruch růstu vlasů neznámého původu, obnovuje narušenou strukturu vlasů (roztřepené konečky, lámavost vlasů, ztráta lesku)
 • Kromě toho tobolky Revalid® podporují růst nehtů a zajišťují podpůrnou léčbu při nedostatku aminokyselin nebo vitamínů, který vede k poruchám růstu vlasů a nehtů. 

Účinné látky

Kombinace několika účinných látek v tobolkách Revalid® podporuje růst vlasů a přináší viditelné výsledky již po třech měsících. DL-Methionine a L-Cystine jsou aminokyseliny důležité pro tvorbu keratinu. Vitamíny B5, B1, B6 a B10 podporují zdraví a růst vlasů od kořínků až po konečky. Minerály jako železo, zinek a měď posilují vlasy. Extrakty z prosa, pšeničných klíčků a kvasnic poskytují potřebnou výživu pro přirozenou hydrataci a lesk vlasů i nehtů.

 

PROČ JE KERATIN TAK DŮLEŽITÝ?

Keratin tvoří až 90 % vlasu, a proto je pro růst vlasů klíčový. Díky tomuto proteinu vláknité struktury vlasy odolávají vysokým i nízkým teplotám, keratin je také chrání před slunečním zářením. Keratin je tvořen aminokyselinami, z nichž nejdůležitější jsou cystein a methionin. Tyto dvě látky jsou proto klíčové pro zdraví vlasů.

VIDITELNÉ VÝSLEDKY ZA TŘI MĚSÍCE

Užívejte jednu tobolku 3 x denně, při jídle nebo po jídle. Zapijte dostatečným množstvím tekutiny. Pro optimální výsledky je důležité pravidelné a dlouhodobé užívání přípravku. I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvního měsíce, pro viditelný efekt se doporučuje léčba trvající alespoň 3 měsíce.

V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvního měsíce léčby Revalidem užívat vyšší dávku 2 tobolky 3x denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou 1 tobolka 3x denně.

Revalid není doporučován pro děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem, které se týkají bezpečnosti a účinnosti.

Revalid® tvrdé tobolky je lék k vnitřnímu užití. Než začnete používat tobolky Revalid®, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Pečlivě si pročtěte příbalovou i nformaci. 

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
23499
Kód EAN:
8594054500026
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Vitaminy, jiné kombinace
Farmakoterapeutická skupina:
vitaminy | jiné vitaminové přípravky, kombinace | vitaminy, jiné kombinace
Cesta podání:
Perorální podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek

Příbalovou informaci k produktu REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek stáhnete ve formátu pdf zde: REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek.pdf

Příbalová informace - informace pro uživatele

Revalid

tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 1 měsíce nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Revalid a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat
 3. Jak se Revalid užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Revalid uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Revalid a k čemu se používá

Revalid obsahuje aminokyseliny, vitaminy a stopové prvky, které jsou přirozenými složkami potravy. Léčivé látky v Revalidu podporují tvorbu keratinu, který je základní stavební látkou vlasů a nehtů. Revalid má příznivý vliv na růst a posílení vlasů a zpevnění nehtů.

Revalid se užívá při těchto příznacích:

 • vypadávání vlasů na základě různých příčin: plošná ztráta vlasů (difuzní alopecie), zánětlivé onemocnění kštice s tvorbou šupin (seborrhoická alopecie), ztráta vlasů v důsledku některých onemocnění nebo hormonálních vlivů, v těhotenství a po porodu, po užívání některých léků.
 • ztráta vlasů nebo poruchy růstu vlasů neznámého původu
 • narušení struktury vlasů (roztřepené, křehké vlasy, vlasy bez lesku)
 • poruchy růstu nehtů
 • Po ztrátě vlasů v ohraničených oblastech u osob bez patrného místního nebo celkového onemocnění (ložisková alopecie) a ztrátě vlasů mužského typu (androgenní alopecie) je účinek Revalidu omezen na posílení zbylých vlasů.

Revalid je určen pro dospělé a děti od 12 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Revalid užívat

Postižení vlasů je často zhoršováno nevyváženou výživou. Proto má být strava pokud možno dobře vyvážená a pestrá.

Neužívejte Revalid

 • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím Revalidu se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • V případě užití tobolek Revalid mezi dvěma jídly nebo nalačno se může objevit nauzea nebo lehké gastrointestinální obtíže. Je proto nutné dodržovat doporučený postup (uvedený v bodu 3) a Revalid užívat během jídla nebo po jídle
 • Při vyšším dávkování 6 tobolek denně se ojediněle mohou objevit lehké gastrointestinální obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.
 • jestliže užíváte 6 tobolek denně, mohou se u Vás objevit lehké zažívací obtíže. V tomto případě se doporučuje snížit dávku na 3 tobolky denně.

Informace pro pacienty s celiakií (nesnášenlivost lepku): jedna tobolka Revalidu obsahuje 1 mg lepku.

Děti

Přípravek nemají užívat děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem s používáním přípravku v tomto věkovém období.

Další léčivé přípravky a Revalid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

 • Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při onemocnění vyžadujícím podávání sulfonamidů (účinek sulfonamidů může být vlivem Revalidu snížen).
 • Léčebnou kúru Revalidem je nutno přerušit při užívání dopaminergních látek (např. levodopa). Revalid může ovlivnit absorpci a metabolizmus léčivých přípravků obsahujících levodopu, co může mít za následek snížení efektivity léčby levodopou.

Revalid s jídlem a pitím

Revalid užívejte během jídla nebo po jídle a zapijte jej dostatečným množstvím tekutiny.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Revalid mohou těhotné a kojící ženy užívat jen na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Revalid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku

Dospělí a děti od 12 let:

Obvyklá dávka Revalidu pro dospělé a děti od 12 let je jedna tobolka třikrát denně během jídla nebo po jídle. Přípravek zapijte dostatečným množstvím tekutiny. I když se příznivý účinek dostavuje nejpozději do konce prvého měsíce léčby, celková doba užívání Revalidu by měla trvat 3 měsíce. Bez porady s lékařem neužívejte Revalid déle než 3 měsíce. V závislosti na závažnosti potíží můžete po dobu prvého měsíce léčby Revalidem užívat vyšší dávku 2 tobolky třikrát denně. Ve druhém a třetím měsíci léčby pokračujte nižší dávkou jedna tobolka třikrát denně.

Děti do 12 let:

Revalid není doporučován pro děti do 12 let vzhledem k nedostatečným zkušenostem, které se týkají bezpečnosti a účinnosti.

Jestliže jste užil(a) více Revalidu, než jste měl(a)

Dosud nebyly hlášeny žádné případy předávkování Revalidem. Pokud jste si vzal (a) více tobolek Revalidu, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Revalid

Pokud jste zapomněl(a) užít Revalid, vezměte zapomenutou dávku co nejdříve, pokud již není čas na další dávku. Poté můžete v užívání pokračovat podle doporučeného dávkovacího schématu. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) Revalid užívat

Léčba Revalidem je dlouhodobá. Pokud přestanete Revalid užívat, požadované účinky se nemusí dostavit. Před ukončením léčby se poraďte se svým lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby Revalidem se mohou objevit lehké zažívací obtíže, které spolu s pocitem na zvracení a bolestí břicha patří k nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkům. Tyto obtíže obvykle vymizí po úpravě dávkování (viz bod Upozornění a opatření).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Revalid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Revalid obsahuje:

Jedna tobolka obsahuje methioninum racemicum 100,0 mg, cystinum 50,0 mg, calcii pantothenas 50,0 mg, thiamini hydrochloridum 1,5 mg, pyridoxini hydrochloridum 10,0 mg, acidum aminobenzoicum 20,0 mg, milii seminis extractum aquosum siccum 50,0 mg, tritici germinis extractum 50,0 mg, faex medicinalis siccata 50,0 mg, cupri et feri et zinci aminoacidi comlexus: ferrum 2,0 mg, zincum 2,0 mg, cuprum 0,5 mg.

Pomocné látky: koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycin, rýžové proteiny, kyselina asparagová (pomocné látky přítomné v komplexu aminokyselin s mědí, zinkem, železem). Tobolka: želatina, chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E 132)

Jak Revalid vypadá a co obsahuje toto balení

30, 120, 270 tobolek v blistru PVC/PE/PVdC-AL (3, 12, 27 blistrů po 10 tobolkách)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Ewopharma International, s. r. o. Prokopa Veľkého 52 811 04 Bratislava Slovenská republika

Výrobce: Ewopharma, spol. s r. o. Areál společnosti Movianto Česká republika Podolí 78e 664 03 Podolí Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  25. 3. 2019

sp.zn.sukls75400/2019

REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek

100 %
konec padání vlasů
rychlý růst nových vlasů
zlepšení kvality vlasů
rychlý růst nehtů, konec třepení

Každý jsme jiný a na každého působí něco jiného, jen nechápu ty palce dolů u KLADNÝCH recenzí. Tento produkt jsem si vybrala již po druhé během dvou let. Po dlouhodobé nemoci, kdy jsem měla velkou ztrátu vlasů, mě po měsíci vlasy přestaly postupně padat, začali růst vlasy nové a po dalším měsíci, jsou pevnější a lesklejší a snad i rychleji rostou. To, že někomu dělají zle od žaludku, musíte dodržovat pravidla užívání. Kapsle jím 3krát denně, problém mě to nedělá a vždy po jídle. Nikdy za celé ty měsíce užívání mě zle nebylo. Jsem spokojená, užívá i otec po rakovině a také spokojenost. A cena za málo peněz málo muziky. Užívala jsem i dražší výrobky a nepomohly, užívala jsem i ty levné a už vůbec nezabraly. Doporučuji i šampon!

90 %
Pomáhá,zastavil rychle padání vlasů,doporučuji ostatním
žádná nevýhoda

100 %
Funguje, po prodělání neštovic v dospělosti velký úbytek a prořídnutí vlasů. Již po dvou týdnech vlasy přestaly padat a po měsíci, začaly růst nové. Po padání ani památky. Skvělou zkušenost má i můj otec po prodělání chemoterapie a vypadání všech vlasů mu začali při užívání Revalidu růst rychle vlasy nové a pevnější
cena v kamenných lékárnách

100 %

40 %
užívam ho už mesiac a výsledok sa zatiaľ nedostavil

vlasy mi padajú naďalej

80 %

100 %
Tabletky opravdu pomáhají, vypadávání vlasů se zastaví do 3 měsíců. Navíc po nich rostou rychleji nové vlasy.

S Revalidem jsem moc spokojená,protože opravdu pomáhá. Zastavil mi padání vlasů do 3 měsíců. Teď je po půl roce užívám preventivně a tuto kůru hodlám alespoň jednou ročně opakovat. Rychle po něm rostou nové vlasy.

100 %
mám ho vyzkoušený

mám ho vyzkoušený a jsem s ním spokojený

60 %
Díky akční ceně vyšlo zboží velmi výhodně.

Výsledek užívání revalidu se projeví až tak za dva měsíce, proto dávám zatím jen 60 %.

100 %

REVALID Pro zdravé vlasy 120 tobolek

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze
0 Odpovědí

Tyto vitamíny jsem dostala dárkem a pravidelně používala 3tobolky denně. Vždy jsem měla lámavé nehty a slabé. Teď po 3měsících mám neuvěřitelně pevné nehty. Opravdu tento výrobek funguje. Doporučuji. Jitka

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.