Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na teplotu, horečku » Léky na teplotu u dětí

PARALEN pro děti 125 mg 20 tablet

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13893
98 %

Tablety se podávají dětem od 3 let a 9 kg ke snížení zvýšené tělesné teploty při chřipkových a jiných horečnatých onemocněních.

Více informací

Prodej výrobku skončil s náhradou

PARALEN Pro děti 125 mg 20 tablet

Léčivý přípravek

PARALEN Pro děti 125 mg 20 tablet

27 Kč
19 Kč
-30 %

Do košíku

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace PARALEN pro děti 125 mg 20 tablet

Paracetamol, léčivá látka přípravku Paralen 125 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou tělesnou teplotu.
Tablety Paralen 125 se podávají dětem ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných infekčních onemocněních dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a očkování.

Tablety Paralen 125 jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, bolesti provázející prořezávání zoubků, bolesti v krku a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení.
Vzhledem k lékové formě je přípravek vhodný k léčbě dětí ve věku od 3 let.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

sp. zn. sukls35397/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

PARALEN 125 

tablety 

paracetamolum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek PARALEN 125 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 125 užívat 

3. 

Jak se přípravek PARALEN 125 užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek PARALEN 125 uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek PARALEN 125 a k čemu se používá 

 
Paracetamol, léčivá látka přípravku PARALEN 125 tablety, působí proti bolesti a snižuje zvýšenou 
tělesnou teplotu. 
Tablety PARALEN 125 se podávají dětem ke snížení horečky a bolesti při chřipce, nachlazení a jiných 
infekčních onemocněních dětského věku (např. spalničky, zarděnky, plané neštovice, spála, příušnice) a 
očkování. 
Tablety PARALEN 125 jsou také vhodné při bolestech různého původu, např. při bolestech hlavy, zubů, 
bolesti provázející prořezávání zoubků a bolesti pohybového ústrojí provázející chřipku a nachlazení. 
Pokud se do 3 dnů nebude Vaše dítě cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
Vzhledem k lékové formě je přípravek vhodný k léčbě dětí ve věku od 3 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek PARALEN 125 užívat 

 
Nepodávejte přípravek PARALEN 125 dětem, které 

  jsou alergické na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

  mají závažné onemocnění jater nebo akutní zánět jater. 
 
Upozornění a opatření 

Před podáním přípravku PARALEN 125 se poraďte se svým lékaře nebo lékárníkem, pokud dítě 

  má onemocnění ledvin nebo jater, 

  má formu určitého typu chudokrevnosti zvanou hemolytická anémie, 

 

  má nedostatek enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, 

  trpí zvýšenou citlivostí na kyselinu acetylsalicylovou a/nebo nesteroidní léky proti zánětu a bolesti 

(NSAID), 

  současně užívá léky ovlivňující funkci jater. 
 
Pokud si nejste jisti, zda se uvedené týká Vašeho dítěte, poraďte se se svým lékařem. 
O vhodnosti současného podávání tablet PARALEN 125 dětem s jinými léky proti bolesti a nachlazení se 
poraďte s lékařem. 
Užívání vyšších než doporučených dávek může vést k riziku závažného poškození jater. 
Nepodávejte tento přípravek dětem, které užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující paracetamol. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek PARALEN 125 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které Vaše dítě užívá, které v nedávné době 
užívalo nebo které možná bude užívat. 
Nepodávejte tento přípravek bez doporučení lékaře dětem, pokud užívají jakákoliv jiná léčiva obsahující 
paracetamol. 
O používání přípravku se poraďte se svým lékařem, pokud Vaše dítě užívá: 

  léky na léčbu nevolnosti a zvracení (metoklopramid nebo domperidon), 

  jiné léky ovlivňující funkci jater, 

  cholestyramin (lék na snížení tuků v krvi), 

  některé léky ovlivňující srážení krve (warfarin nebo jiné látky působící proti účinku vitaminu K), 

  léky na epilepsii (glutethimid, fenobarbital, fenytoin, primidon, karbamazepin, lamotrigin, topiramát), 

  léky na léčbu deprese ze skupiny inhibitorů monoaminooxidázy nebo tricyklických antidepresiv, 

  léky na spaní, uklidnění a jiné léky tlumící centrální nervový systém, 

  kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné léky proti zánětu a bolesti, 

  zidovudin (lék na HIV a AIDS), 

  rifampicin nebo isoniazid (na léčbu tuberkulózy), 

  antibiotika chloramfenikol a flukloxacilin,  

  probenecid (lék k léčbě dny), 

  léky a doplňky stravy obsahující třezalku tečkovanou. 
 
V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že dítě užívá přípravek PARALEN 125 tablety. 
 
Přípravek PARALEN 125 s jídlem, pitím a alkoholem 
Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, podávejte lék během jídla. Přípravek je určen dětem, pokud 
by však měl být podán dospělým, nesmí ho užívat osoby, které mají problémy s požíváním alkoholu. 
Během léčby se nesmí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek je určen dětem. Pokud by však ve výjimečném případě měl být podán těhotné ženě, je třeba 
dodržet následující doporučení: Užívejte nejnižší účinnou dávku, která sníží Vaši bolest a/nebo horečku a 
to po co možná nejkratší dobu. Kontaktujte svého lékaře, pokud se bolest a/nebo horečka nesníží nebo 
pokud potřebujete přípravek užít častěji. 
Kojící ženy mohou přípravek užívat 1 den, déle než 1 den mohou přípravek užívat pouze po poradě s 
lékařem. 
 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek neovlivňuje činnosti vyžadující zvýšenou pozornost (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, 
práce ve výškách). 
 
 
3. 

Jak se přípravek PARALEN 125 užívá 

 
Vždy podávejte tento přípravek dítěti přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Tablety PARALEN 125 se podávají podle potřeby 3–4krát denně v časových odstupech 6 hodin 
v dávkách uvedených v tabulce. Interval lze zkrátit v případě potřeby na 4 hod, přičemž nesmí být 
překročena celková denní dávka. 
 
Věk 

Hmotnost 

Jednotlivá dávka (mg) 

Max. denní dávka 

do 6 let 

9–12 kg 

1 tableta PARALEN 125 
(125 mg paracetamolu) 

600 mg paracetamolu 

13–16 kg   

1 a 1/2 tablety PARALEN 125 
(187,5 mg paracetamolu) 

750 mg paracetamolu 

17–20 kg 

2 tablety PARALEN 125 
(250 mg paracetamolu) 

1 g paracetamolu 

6–12 let 

21–25 kg 

2 tablety PARALEN 125 
(250 mg paracetamolu) 

1,5 g paracetamolu 

26–32 kg 

2–3 tablety PARALEN 125 
(250–375 mg paracetamolu) 

2 g paracetamolu 

33–40 kg 

3–4 tablety PARALEN 125 
(375–500 mg paracetamolu) 

2 g paracetamolu 

 
Přípravek je určen dětem, pokud by však ve výjimečném případě měl být podán dospívajícím nebo 
dospělým pacientům, dávky jsou následující; 
 
Věk 

Hmotnost 

Jednotlivá dávka 

Max. denní dávka 

12–15 let 

40–50 kg 

500 mg 

3 g paracetamolu 

nad 15 let  

≤ 50 kg 

500 mg 

4 g paracetamolu 

> 50 kg 

500–1 000 mg 

 
Pacienti se sníženou funkcí ledvin či jater: 
Před použitím přípravku se o úpravě dávkování poraďte s lékařem. Po posouzení zdravotního stavu dítěte 
lékař může doporučit snížení dávek nebo prodloužení dávkovacího intervalu. 
 
Léčení můžete ukončit, jakmile horečka nebo bolest ustoupí. 
Tablety PARALEN 125 se užívají při jídle nebo před jídlem, užití před jídlem zvýší rychlost nástupu 
účinku. Zapijí se douškem tekutiny. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
Pokud nedojde do 3 dnů k ústupu obtíží (horečka, bolest) nebo naopak dojde ke zhoršení obtíží či se 
vyskytnou neobvyklé reakce, poraďte se o dalším podávání přípravku dítěti s lékařem. Bez porady s 
lékařem nepodávejte PARALEN 125 dítěti déle než 3 dny. 
 
Jestliže jste dítěti podal(a) více přípravku PARALEN 125, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře, i když nejsou přítomny 

 

příznaky předávkování! 
 
Jestliže jste zapomněl(a) dítěti podat přípravek PARALEN 125  

Pokud je třeba, podejte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete, dodržte však odstup mezi 
jednotlivými dávkami minimálně 6 hodin. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
V případě, že se u Vašeho dítěte objeví některý z následujících velmi vzácných nežádoucích účinků 
(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů), přestaňte přípravek dítěti podávat a ihned 
vyhledejte lékařskou pomoc: 

  otok různých částí těla, nejčastěji v obličeji nebo v oblasti krku, 

  závažná alergická reakce způsobující dechové potíže nebo závrať, která může vést až k šokovému 

stavu, 

  závažné kožní reakce, kterým často předchází horečka, bolesti hlavy, bolest v krku, bolesti těla 

(příznaky podobné chřipce). Kožní projevy bývají doprovázeny postižením sliznic, v podobě vředů v 
ústech, krku, nosu, na genitáliích a zánětu spojivek (červené a oteklé oči). Kožní vyrážka se může 
rozvinout v rozsáhlé plochy puchýřů a olupující se kůže.  

 
Další možné nežádoucí účinky jsou: 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů): 

  kožní alergické reakce, vyrážka včetně závažných kožních reakcí. 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): 

  poruchy  krvetvorby  (změny  v  krevním  obraze,  např.  snížení  počtu  červených  a  bílých  krvinek  a 

krevních destiček. Mohou se projevit jako krvácení z dásní, krvácení z nosu nebo podlitiny, zvýšenou 
náchylností k infekcím, únavou, bolestí hlavy aj.), 

  zúžení průdušek (dušnost), 

  žloutenka (žloutnutí kůže a očí). 
 
Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): 

  poškození funkce jater, které může vést k jaternímu selhání. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek PARALEN 125 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte blistr v krabičce, vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek 
chráněn před světlem a vlhkostí. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek PARALEN 125 obsahuje 

  Léčivou látkou je paracetamolum 125 mg v 1 tabletě. 

  Dalšími složkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina 

stearová. 

 
Jak přípravek PARALEN 125 vypadá a co obsahuje toto balení 
PARALEN 125 jsou bílé až téměř bílé, kulaté ploché tablety o průměru 7 mm se zkosenými hranami, 
z jedné strany s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Velikost balení: 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
20.9.2016 

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: PARALEN
Kód výrobku: 13893
Kód EAN: 8594739041318
Kód SÚKL: 97656
Cesta podání: Perorální podání
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Příbalový leták PARALEN pro děti 125 mg 20 tablet

Příbalovou informaci k produktu PARALEN pro děti 125 mg 20 tablet zobrazíte nebo stáhnete zde: PARALEN pro děti 125 mg 20 tablet.pdf

Recenze (47)

Recenze PARALEN pro děti 125 mg 20 tablet

Recenze od 47 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

spolehlivý

90 %

Dobrá náhrada za sirupy na teplotu a bolest pro děti, které jsou schopny sníst prášek. Dcera 4 r odmítala přeslazené sirupy, tabletky v pohodě zvládá. Funguje dobře.

100 %

Diskuze

Diskuze PARALEN pro děti 125 mg 20 tablet

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám