Podrobné informace

Preventivně a od prvních příznaků, bez věkového omezení. Homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: BOIRON
Kód výrobku: 230489
Kód EAN: 3352712006113
Kód SÚKL: 180219
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Preventivně a od prvních příznaků, výhodné rodinné balení 30 dávek. Znáte z TV.
OSCILLOCOCCINUM je homeopatický přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVAT

Neužívejte OSCILLOCOCCINUM
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku OSCILLOCOCCINUM
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

JAK SE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ

Perorální podání.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklá dávka přípravku je:

Děti a dospělí:
Preventivně užívat 1 dózu týdně.
Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů.
Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i OSCILLOCOCCINUM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací.

Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na homeopatii – u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje

Léčivou látkou v 1 dóze s 1 g perorálních globulí je:
Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml

Pomocnými látkami jsou:
sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje balení

Perorální globule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g.
Balení obsahuje 30 dóz po 1g.
Balení obsahuje 6 dóz po 1 g.,br Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Preventivně a od prvních příznaků, výhodné rodinné balení 30 dávek. Znáte z TV.

Oscillococcinum

perorální granule homeopatický léčivý přípravek

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek OSCILLOCOCCINUM musíte užívat pečlivě podle návodu, aby vám co nejvíce prospěl. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je OSCILLOCOCCINUM a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete OSCILLOCOCCINUM užívat.
3. Jak se OSCILLOCOCCINUM užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5 Jak OSCILLOCOCCINUM uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE OSCILLOCOCCINUM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

OSCILLOCOCCINUM je homeopatický léčivý přípravek. Používejte ho podle rady odborníka na homeopatii. V případě výdeje bez lékařského předpisu přípravek používejte podle návodu k použití, který je uveden na obalu a v příbalové informaci v bodě 3.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVAT

Neužívejte OSCILLOCOCCINUM jestliže
jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při užití přípravku OSCILLOCOCCINUM je zapotřebí
Pokud vám lékař řekl, že se u vás projevuje intolerance (nesnášenlivost) některých cukrů, kontaktujte ho předtím, než začnete tento přípravek užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
OSCILLOCOCCINUM nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku OSCILLOCOCCINUM
Obsahuje sacharózu a monohydrát laktózy.

3. JAK SE OSCILLOCOCCINUM UŽÍVÁ

Perorální podání. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování přípravku je

  • Děti a dospělí - preventivně užívat 1 dózu týdně. Od prvních příznaků užít 1 dózu co možná nejdříve a následně užívat 1 dózu 3x denně po dobu 1 až 3 dnů. Celý obsah jedné dózy nechat rozpustit pod jazykem nebo v malém množství vody.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i OSCILLOCOCCINUM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK OSCILLOCOCCINUM UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte OSCILLOCOCCINUM po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Homeopatický přípravek bez schválených léčebných indikací. Homeopatie je léčebná metoda založená na principu podobnosti. Využívá speciálně ředěných a dynamizovaných účinných látek bez dosud známých nežádoucích účinků.

O správném použití přípravku OSCILLOCOCCINUM se prosím informujte u odborníka na homeopatii u lékaře, lékárníka či na veřejně přístupné odborné informační službě na telefonu 224 835 090 nebo na internetové adrese této služby: http://vpois.boiron.cz.

Co přípravek OSCILLOCOCCINUM obsahuje
Léčivou látkou v 1 dóze s 1g perorálních granulí je Anas barbariae, hepatis et cordis extractum 200 K 0,01 ml Pomocnými látkami jsou sacharóza, monohydrát laktózy.

Jak OSCILLOCOCCINUM vypadá a co obsahuje toto balení
Perorální granule v jednodávkovém obalu, dóza s obsahem 1 g. Balení obsahuje 30 dóz po 1 g. Balení obsahuje 6 dóz po 1 g. Balení obsahuje 3 dózy po 1 g. Balení obsahuje 1 dózu po 1 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
BOIRON, 2 avenue de lOuest Lyonnais,
69510 Messimy,
Francie

Výrobce
BOIRON, 20 rue de la Libération,
69110 Sainte-Foy-ls-Lyon,
Francie.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
BOIRON CZ, s. r. o.,
Pobřežní 3/620,
186 00 Praha 8,
tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.

Zkratky uvedené na krabičce - LOT= číslo šarže, EXP = použitelné do.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 19.9.2013, sp.zn.sukls168748/2013

Recenze (67)

Recenze produktu BOIRON Oscillococcinum 1 g x30 dávek

Recenze od 67 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

(31) (21)

100 %

(24) (19)

100 %

(23) (19)

100 %

(22) (19)

100 %

(23) (20)

100 %

(23) (18)

100 %

(22) (17)

80 %

(25) (16)

100 %

(20) (20)

100 %

Snad pomohl,chřipku jsem nedostal.

(22) (18)

100 %

Diskuze (8)

Diskuze k produktu BOIRON Oscillococcinum 1 g x30 dávek

Přidat nový příspěvek do diskuze

(26) (27) (0) 27/11/2012

Lenka Š. - Expirace

Dobrý den, chci se zeptat na expiraci baleních, které právě momentálně nabízíte (27.11.2012)

Vstoupit do diskuze

(26) (27) (1) 30/05/2012

Marie B. - jj funguje, ale proč je to tak drahý?

přeci je to homeopatikum, tj. výrobní náklady 0.01 Kč :-O

Vstoupit do diskuze

(26) (31) (0) 14/02/2012

Michal R. - Akce?

Smutné, že jste zboží do akce místo zlevnění o 32,- zdražili. Každopádně určitě doporučujeme, pomohlo našim dětem, které rýmují skoro pořád a právě teď jej bere i manžel, protože se o něj něco pokouší. A je mu lépe

Vstoupit do diskuze

(29) (27) (2) 13/10/2011

Josef N. - poznámka k OSCILLOCOCCINUM

PŘÍBALOVÁ INFORMACE je zahlcena zbytečnými údaji, ale to podstatné - CO LÉČÍ - chybí ! Opakovaná informace "poradte se s lékařem" je velmi laciné a navíc to je samozřejmé, pokud mám dobrého lékaře. Většinou se on ptá vás, jaké mám zkušenosti,

Vstoupit do diskuze