Úvodní strana Zdraví a léky Zdravotnické prostředky Přípravky na rýmu Zvlhčení nosní sliznice

OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 450386

Uvolňuje ucpaný nos, podporuje hojení poraněné nosní sliznice a chrání ji. Vhodný pro děti od 2 do 6ti let. 

Více informací

Skladem

V pondělí 30. 11. odešleme, u vás v úterý 1. 12.

V pondělí 30. 11. odešleme, u vás v úterý 1. 12.

Běžná cena: 139 Kč
109 Kč
Ušetříte: 22 % (30 Kč)
Rozdáváme odměny za vánoční nákupy.

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml

Rýma = zánět nosní sliznice

Při rýmě se sliznice nosu mění. V souvislosti se zánětlivými a obrannými reakcemi organizmu dochází k vysychání sliznice a v důsledku k jejímu podráždění a drobným poraněním. Nedostatek hydratace může v důsledku způsobit drobná poranění či popraskání nosní sliznice. Suchá sliznice Podrážděná sliznice s drobnými rankami Nedostatkem hydratace dochází k vysušení nosní sliznice. 

Olynth® Plus indikace

 • ke snížení otoku nosní sliznice při rýmě a jako podpůrná léčba při hojení slizničních lézí,
 • k úlevě při vasomotorické rhinitidě (rhinitis vasomotorica),
 • k léčbě zhoršeného nosního dýchání po operacích nosu.

Olynth Plus 0,5 mg/ml je určen pro děti ode 2 do 6ti let.

Složení: Olynth® Plus 0,1%: Jeden ml nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg a dexpanthenolum 50 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml nosního spreje obsahujíci xylometazolini hydrochloridum 0,1 mg a dexpanthenolum 5,0 mg. Jeden ml nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 0,5 mg a dexpanthenolum 50 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml nosního spreje obsahujíci xylometazolini hydrochloridum 0,05 mg a dexpanthenolum 5,0 mg Pomocné látky: dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO
Značka: OLYNTH
Kód výrobku: 450386
Kód EAN: 3574661403984
Kód SÚKL: 0235783
ATC skupina: Xylometazolin
Cesta podání: Nosní podání
Držitel rozhodnutí: PFIZER CANADA, INC., ONTARIO

Příbalový leták

OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml

Příbalovou informaci k produktu OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml stáhnete ve formátu pdf zde: OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml

1 Sp.zn. sukls147969/2019

Příbalová informace: informace pro uživatele

OLYNTH PLUS 1 mg/ml + 50 mg/ml nosní sprej, roztok xylometazolini hydrochloridum/dexpanthenolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 - Pokud se do 7 dnů (3 dnů u dětí) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek OLYNTH PLUS a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OLYNTH PLUS používat

3. Jak se přípravek OLYNTH PLUS používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek OLYNTH PLUS uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek OLYNTH PLUS a k čemu se používá

Přípravek OLYNTH PLUS nosní sprej obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a dexpanthenol. Xylometazolin-hydrochlorid vyvolává rychlé stažení cév na nosní sliznici a snižuje otok nosní sliznice. Dexpanthenol je derivátem vitamínu, kyseliny panthotenové, který podporuje hojení a chrání nosní sliznici.

Přípravek OLYNTH PLUS se používá:

 • ke snížení otoku při zánětu nosní sliznice (rýmě) a podpoře hojení poraněné nosní sliznice,
 • k úlevě při nealergickém zánětu nosní sliznice (rhinitis vasomotorica),
 • k léčbě zhoršeného dýchání nosem po operacích nosu. Tento přípravek je určen pro použití u dospělých a dětí ve věku 6 let nebo starších.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek OLYNTH PLUS používat

Nepoužívejte přípravek OLYNTH PLUS:

 •  jestliže jste Vy nebo Vaše dítě alergičtí na xylometazolin-hydrochlorid, dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě suchý zánět nosní sliznice s tvorbou krust (rhinitis sicca),
 • jestliže jste Vy nebo Vaše dítě prodělali chirurgické odstranění hypofýzy nebo jinou operaci, která odhaluje mozkové pleny (mozkové blány).

Tento léčivý přípravek nesmí být používán u dětí mladších 6 let.

Upozornění a opatření

 Před použitím přípravku OLYNTH PLUS se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 •  jestliže Vy nebo Vaše dítě užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo další léky, které mohou zvyšovat krevní tlak,
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě zvýšený tlak uvnitř oka (glaukom), zvláště jestliže trpíte glaukomem s úzkým úhlem,
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě závažné srdečně-cévní onemocnění (např. syndrom dlouhého QT intervalu, ischemickou chorobu srdeční, vysoký krevní tlak),
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě metabolické onemocnění (např. Cukrovku, zvýšenou činnost štítné žlázy projevující se zvýšeným pocením, zvýšenou tělesnou teplotou nebo zrychleným srdečním tepem),
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě nádor dřeně nadledvin (feochromocytom), jestliže máte Vy nebo Vaše dítě metabolickou poruchu nazývanou porfyrie,
 • jestliže máte Vy nebo Vaše dítě zvětšenou prostatu.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete používat přípravek OLYNTH PLUS Dlouhodobé používaní a nesprávné používaní Použití při chronické rýmě je možné pouze pod dohledem lékaře vzhledem k nebezpečí poškození tkáně nosní sliznice.

Nesprávné používání nebo používání nadměrného množství spreje může vyvolat systémové nežádoucí účinky, zvláště u dětí (viz bod „Možné nežádoucí účinky“). Dlouhodobé používaní nebo používaní vyšších dávek tohoto přípravku může vést k chronickým otokům a případnému ztenčení (poškození) nosní sliznice.

Zabraňte přímému kontaktu tohoto přípravku s očima. Děti Je zapotřebí zabránit dlouhodbému používaní a vysokým dávkám, zvláště u dětí.

OLYNTH PLUS je vhodný pro použití pouze u dětí starších 6 let. Pro děti do 6 let jsou k dispozici jiné přípravky s nižšími dávkami léčivých látek. Na používání tohoto léku u dětí do 12 let věku máte dohlížet. Další léčivé přípravky a přípravek OLYNTH PLUS Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Používaní přípravku OLYNTH PLUS současně s některými léky pro léčbu deprese (inhibitory monoaminooxidázy tranylcyprominového typu nebo tricyklická antidepresiva), a také léků, které zvyšují krevní tlak, může vést ke zvýšení krevního tlaku v důsledku působení těchto látek na kardiovaskulární systém.

Používání přípravku OLYNTH PLUS současně s některými dalšími léky obsahující sympatomimetika (s léky na chřipku nebo s léky na kašel a nachlazení používané k léčbě překrvení nosní sliznice, jako pseudoefedrin, efedrin, fenylefrin, oxymetazolin, xylometazolin, tramazolin, nafazolin, tuaminoheptan) může zvýšit nežádoucí účinky na kardiovaskulární a centrální nervový systém.

Léky ke snížení krevního tlaku (např. methyldopa) se nemají užívat společně s xylometazolinem v důsledku jeho účinku na zvýšení krevního tlaku. Před použitím přípravku OLYNTH PLUS se poraďte s lékařem, pokud Vy nebo Vaše dítě používáte některý z výše uvedených léků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Tento léčivý přípravek nemá být používán během těhotenství kvůli nedostatku údajů o bezpečnosti u těhotných žen. Tento léčivý přípravek nemá být používán v období kojení, protože není známo, zda se xylometazolin-hydrochlorid vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neočekává se, že by měl tento přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, když je používán podle doporučení.

3. Jak se přípravek OLYNTH PLUS používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka pro dospělé je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně pokud lékařem není určeno jinak.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dní. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Další použití je možné pouze po několikadenní přestávce v používání. Pokud se dítě do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Způsob podání

Přípravek OLYNTH PLUS je určen k nosnímu podání.

 • Nejprve odstraňte ochranný kryt z rozprašovače.
 • Před prvním použitím stiskněte hlavici spreje 5krát, dokud se neobjeví jemný aerosol.
 • V případě, že sprej nebyl používán delší dobu, hlavice spreje se má před použitím 2krát stisknout.
 • Vložte špičku rozprašovače v co nejvzpřímenějsí poloze do jedné nosní dírky a stiskněte jednou hlavici spreje.
 • Při vstříknutí zlehka vdechujte nosem.
 • V případě potřeby opakujte postup pro druhou nosní dírku.
 • Po každém použití otřete špičku rozprašovače papírovým kapesníkem a umístěte kryt zpět na rozprašovač.
 • Z hygienických důvodů a aby se zabránilo infekcím má být každá lahvička spreje používána jen tou samou osobou.

Použití u dětí

Doporučená dávka pro děti starší 6 let je jedno vstříknutí do každé nosní dírky až třikrát denně podle potřeby. Pokud jde o dobu použití u dětí, měli byste se vždy poradit s lékařem.

Jestliže jste použil(a) více přípravku OLYNTH PLUS, než jste měl(a) Jestliže jste použil(a) více tohoto přípravku, než jste měl(a), nebo pokud jste náhodou požil(a) velké množství přípravku, mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

 • zúžení očních zornic (mióza),
 • rozšíření očních zornic (mydriáza),
 • horečka,
 • pocení,
 • bledost kůže,
 • modré zbarvení rtů (cyanóza), 
 • nevolnost,
 • křeče,
 • srdeční a cévní poruchy (zrychlený srdeční tep, pomalý srdeční tep, poruchy srdečního rytmu, oběhové selhání, srdeční zástava, vysoký krevní tlak (hypertenze)),
 • poruchy dýchacích cest (otok plic, dýchací potíže),
 • duševní poruchy,
 • můžete také zaznamenat ospalost, snížení tělesné teploty, zpomalení srdeční frekvence a pokles krevního tlaku, zástavu dechu a bezvědomí.

Pokud zpozorujete některé z těchto příznaků, kontaktujte ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek OLYNTH PLUS

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v léčbě, tak jak je uvedeno v pokynech pro dávkovaní. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): - reakce z přecitlivělosti, jako je otok kůže a sliznic, kožní vyrážka, svědění.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí): - palpitace (vnímání bušení srdce), tachykardie (zrychlený tlukot srdce), hypertenze (vysoký krevní tlak).

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí): - neklid, poruchy spánku, únava (ospalost, útlum), bolest hlavy, halucinace (především u dětí), - poruchy srdečního rytmu (arytmie), - otok nosní sliznice (po přerušení léčby), krvácení z nosu, - záchvaty (křeče; zejména u dětí).

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit):  - pálení a suchost nosní sliznice, kýchání.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek OLYNTH PLUS uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávajte při teplotě do 25 °C. Po prvním otevření vnitřního obalu má být přípravek spotřebován během 6 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek OLYNTH PLUS obsahuje

 • Léčivými látkami jsou xylometazolini hydrochloridum a dexpanthenolum. Jeden ml roztoku nosního spreje obsahuje xylometazolini hydrochloridum 1 mg a dexpanthenolum 50 mg. Jeden vstřik obsahuje 0,1 ml roztoku nosního spreje obsahující xylometazolini hydrochloridum 0,1 mg a dexpanthenolum 5,0 mg.
 • Dalšími složkami jsou dihydrogenfosforečnan draselný, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, voda pro injekci.

Jakpřípravek OLYNTH PLUS vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý až lehce nažloutlý roztok.

Přípravek OLYNTH PLUS je k dispozici v krabičkách po 10 ml roztoku nosního spreje v plastové HDPE lahvičce s mechanickým rozprašovačem. 10 ml roztoku nosního spreje je dostačující pro 80 vstřiků.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci McNeil Healthcare (Ireland) Limited Airton Road Tallaght, Dublin 24 Irsko 6

Výrobce Famar Health Care Services Madrid SAU, Avda Leganés, 62, 28923 Alcorcón (Madrid), Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Lotyšsko Olydex Polsko Sudafed Xylospray DEX

Slovenská republika Olynth Plus Litva Olydex

Německo Olynth Plus 0,1 % / 5 %

Estonsko Sudafed Xylospray DEX

Česká republika Olynth Plus Portugalsko Nasex Duo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 7. 2019.

Recenze

OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml

Diskuze

OLYNTH Plus 0.5 mg Nosní sprej pro děti 10 ml

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám