Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Svaly, klouby a kosti » Svalové křeče

Olfen 140mg léčivé náplasti drm.emp.med.5x140mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 349662
Ke krátkodobé místní léčbě bolestí spojených s akutním natažením, podvrtnutím nebo pohmožděním rukou nebo nohou v důsledku úrazu; od 16 let.

Více informací

84
Běžná cena: 233 Kč, Ušetříte: 64 % (149 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Ke krátkodobé místní léčbě bolestí spojených s akutním natažením, podvrtnutím nebo pohmožděním rukou nebo nohou v důsledku úrazu; od 16 let.

Informace o produktu

Výrobce: RATIOPHARM CZ S.R.O.
Značka: OLFEN
Kód výrobku: 349662
Kód EAN: 8592387016597
Kód SÚKL: 201454
Držitel rozhodnutí: RATIOPHARM CZ S.R.O.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sp.zn.sukls107303/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Olfen 140 mg léčivé náplasti 

léčivá náplast 

Diclofenacum natricum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 

 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používat  

3. 

Jak se přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti a k čemu se používá 

 

Olfen  140  mg  léčivé  náplasti  je  přípravek,  který  působí  proti  bolesti.  Patří  do  skupiny  přípravků 
nazývaných nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID).  
  
 
Pro dospělé a dospívající od 16 let: 
Přípravek  Olfen  140  mg  léčivé  náplasti  ke  krátkodobé  místní  léčbě  bolestí  spojených  s akutním 
natažením,  podvrtnutím  nebo  pohmožděním  rukou  nebo  nohou  v důsledku  úrazu  (např.  sportovního 
poranění). 
 

 

2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Olfen  140  mg  léčivé  náplasti 
používat  

 

Nepoužívejte přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti   

jestliže jste alergický(á)  na diklofenak, propylenglykol, butylhydroxytoluen nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  

jestliže  jste  alergický(á)    na  ostatní  nesteroidní  protizánětlivé  léky  (NSAID,  např.  kyselina 
acetylsalicylová, ibuprofen) 

-        jestliže  se  u  Vás  někdy  objevilo  průduškové  astma,  otoky  na  kůži  nebo  otoky  a  podráždění 

nosní sliznice po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSAID 

-        jestliže trpíte aktivním peptickým (žaludečním nebo duodenálním) vředem  
-       jestliže máte porušenou kůži (např. kožní oděrky, rány, popáleniny), infekční onemocnění kůže 

nebo ekzém 

-        během posledních tří měsíců těhotenství 

u dětí a dospívajících mladších 16 let. 

      

 

Upozornění a opatření 

Před  užitím  přípravku  Olfen  140  mg  léčivé  náplasti  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem
 
-  jestliže trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) průduškovým astmatem nebo alergií, může u Vás dojít 

ke křečím dýchacích cest (bronchospazmus), které se projevují dechovými obtížemi. 

-  jestliže zpozorujete kožní vyrážku, okamžitě odstraňte náplast a přerušte léčbu. 
-  jestliže trpíte poruchou ledvin, srdce nebo jater, nebo trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) vředem 

zažívacího ústrojí, zánětem střev nebo máte sklon ke zvýšenému krvácení.      

 

Nežádoucí účinky mohou být omezeny použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu. 
  
DŮLEŽITÉ upozornění 

  Jestliže příznaky přetrvávají déle než 3 dny, nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem. 
  Nepřikládejte léčivou náplast na oči a sliznice a vyvarujte se kontaktu s nimi. 

 

Vyvarujte  se  vystavení  léčené  plochy  přímému  slunečnímu  světlu  nebo  soláriu  do  jednoho  dne  po 
odstranění náplasti, abyste snížil(a) riziko vzniku přecitlivělosti na světlo.  
 
Nepoužívejte současně s jinými místně nebo celkově podávanými přípravky obsahujícími diklofenak 
nebo s jinými NSAID. 
 
Starší pacienti 
Starší pacienti mají používat přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti s opatrností, protože je u nich 
větší riziko vzniku nežádoucích účinků. 
 
Děti a dospívající 
Olfen 140 mg léčivé náplasti 
nesmí používat děti a mladiství do 16 let věku vzhledem k nedostatku 
zkušeností.  

 

Další léčivé přípravky a Olfen 140 mg léčivé náplasti 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 

Pokud je přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používán správně, vstřebává se do těla velmi malé 
množství diklofenaku. Je proto nepravděpodobné, aby došlo k vzájemnému působení s léky, které se 
popisuje u diklofenaku podávaného ústy. 

 

Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství  
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Během  prvních  šesti  měsíců  těhotenství  můžete  používat  přípravek  Olfen  140  mg  léčivé  náplasti 
pouze po konzultaci s lékařem. 
 
Během posledních tří měsíců těhotenství nesmíte přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti používat, 
protože  je  zvýšené  riziko  komplikací  pro  matku  i  dítě  (viz  „Nepoužívejte  přípravek  Olfen  140  mg 
léčivé náplasti“). 
 
Kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.   
Do  mateřského  mléka  se  vylučuje  velmi  malé  množství  diklofenaku.  Jelikož  nejsou  známy  žádné 
nežádoucí  účinky  pro  kojené  dítě,  není  obvykle  potřeba  přerušit  kojení  během  krátkodobého 
používání přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti. Přípravek by však neměl být aplikován přímo na 
oblast prsů.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti nemá žádný nebo má pouze zanedbatelný vliv na schopnost 
řídit a obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti obsahuje propylenglykol a butylhydroxytoluen 
Propylenglykol může způsobit podráždění pokožky.  
Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakci (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění 
očí a sliznic. 
 
3. 

Jak se přípravek Olfen 140 MG léčivé náplasti používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je:  
Přiložte jednu náplast na bolestivé místo dvakrát denně, ráno a večer. Maximální celková denní dávka 
je  2  náplasti,  i  když  máte  více  zraněných  míst  než  jedno.  V jeden  okamžik  ošetřujte  pouze  jedno 
bolavé místo. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Pro děti a dospívající mladší 16 let neexistují dostatečné údaje týkající se účinnosti a bezpečnosti. 
 
Způsob aplikace 
Pouze ke kožnímu podání, neužívejte vnitřně! 
 
1. Ustřihněte sáček, obsahující náplast, podél vyznačené čáry. 
 

 

 
 
2. Vyjměte náplast a pečlivě uzavřete sáček tlakem na uzávěr. 
 

 

 
3. Sejměte ochranný film z přilnavé strany náplasti.  
 

 

 
4. Nalepte náplast na bolestivé místo.  
 

 

 
Pokud je nezbytné, lze upevnit náplast za použití elastického síťového obinadla. 
 
Nepoužívejte náplast s neprodyšným (okluzivním) obinadlem.  
 
Náplast se nesmí dělit.  
 
Použité náplasti přeložte na polovinu, přilnavou stranou dovnitř.  
 
Trvání léčby 
Nepoužívejte  přípravek  Olfen  140  mg  léčivé  náplasti  déle  než  3  dny  bez  porady  s lékařem.  Delší 
použití musí být konzultováno s lékařem a nesmí přesáhnout 7 dní.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti, než jste měl(a) 
Prosím,  řekněte  svému  lékaři,  vyskytnou-li  se  u  Vás  závažnější  nežádoucí  účinky  po  nesprávném 
použití přípravku Olfen 140 mg léčivé náplasti nebo po náhodném předávkování (např. u dětí). Lékař 
Vám poradí, pokud budou nezbytná další opatření, v závislosti na závažnosti otravy.  
  
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Řekněte  okamžitě  svému  lékaři  a  přestaňte  používat  náplast,  pokud  zaznamenáte  některý 
z následujících příznaků:  
Náhle  vzniklá  svědivá  vyrážka  (kopřivka),  otoky  rukou,  nohou,  kloubů,  tváře,  rtů,  úst  nebo  hrdla, 
dechové obtíže, pokles krevního tlaku nebo slabost.  
 
Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:  
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)  

Místní  kožní  reakce,  jako  zarudnutí  kůže,  pocit  pálení,  svědění,  zánětlivé  zčervenání  kůže,  kožní 
vyrážka, někdy s pupínky nebo podlitinami. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
Reakce z přecitlivělosti nebo místní alergická reakce (kontaktní dermatitida).  
 
Není známo 
(z dostupných údajů nelze určit) 
U  pacientů  užívajících  místně  léčivé  látky  patřící  do  stejné  skupiny  jako  diklofenak  byly  popsány 
jednotlivé  případy  celkových  kožních  reakcí,  alergické  reakce,  jako  otoky  kůže  a  sliznic  a 
anafylaktické  reakce  (celková  alergická  reakce)  s akutními  poruchami  regulace  krevního  oběhu  a  s 
citlivostí na světlo.  
 
Vstřebávání diklofenaku do těla přes kůži je velmi nízké ve srovnání s koncentrací léčivé látky v krvi 
po vnitřním podání diklofenaku. Pravděpodobnost nežádoucích účinků, které postihují celé tělo (jako 
zažívací nebo ledvinové poruchy nebo dýchací obtíže) je tedy velmi nízká.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25° C.  
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vysušením a světlem.  
Uchovávejte sáček pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před vysušením.  

 

Přípravek je použitelný 4 měsíce od prvního otevření sáčku. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti obsahuje 

 

-  Léčivou látkou je diclofenacum natricum. Jedna náplast obsahuje diclofenacum natricum 140 mg. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  glycerol,  propylenglykol  (E1520),  diisopropyl-adipát,  krystalizující 

sorbitol  70%  (E420),  sodná  sůl  karmelosy,  natrium-polyakrylát,  základní  butylovaný 
methakrylátový 

kopolymer, 

dihydrát 

dinatrium-edetátu, 

siřičitan 

sodný 

(E221), 

butylhydroxytoluen  (E321),  síran  draselno-hlinitý,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  přirozený 
lehký  kaolin,  lauromakrogol,  levomenthol,  kyselina  vinná,  čištěná  voda,  netkaná  polyesterová 
vrstva, polypropylénová fólie. 

 

Jak přípravek Olfen 140 mg léčivé náplasti vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Olfen  140  mg  léčivé  náplasti  jsou  léčivé  náplasti  velikosti  10  x  14  cm  s  bílou  až  světle  hnědou 
pastou nanesenou v rovnoměrné vrstvě na netkaný podklad se snímatelným ochranným filmem.  

 

Přípravek je dostupný v baleních o velikosti 2, 5, 10 nebo 14 léčivých náplastí balených v sáčcích po 
2 nebo 5 náplastech.    
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.    

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci  
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 

 
 

 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy

 

Rakousko: 

 

Dolostrip 140 mg wirkstoffhaltiges Pflaster 

Belgie: 

 

KINESPIR PATCH 140 mg pleister 

Německo: 

 

Diclofenac-ratiopharm

 

Schmerzpflaster 

Maďarsko: 

 

Algoplast-ratiopharm 140 mg gyógyszeres tapasz 

Itálie: 

 

Diclofenac Pharmentis 140 mg cerotti medicati 

Slovenská republika: 

Diclobene 140 mg 

Španělsko: 

 

DICLODOLOR 140 mg APÓSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO 

Velká Británie: 

 

ALGOPAIN-Eze 140 mg medicated plaster 

  
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.7.2016 

Recenze

Recenze produktu Olfen 140mg léčivé náplasti drm.emp.med.5x140mg

Diskuze

Diskuze k produktu Olfen 140mg léčivé náplasti drm.emp.med.5x140mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám