Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na játra a žlučník

ISOCHOL 30X400MG Obalené tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11551

100 % 5 recenzí

Podporuje vylučování žluče, tlumí bolest při žlučových obtížích.

Více informací

119
Běžná cena: 136 Kč, Ušetříte: 13 % (17 Kč)

Dostupnost: skladem 1 - 2 ks

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (5)
Diskuze

Podrobné informace

Podporuje vylučování žluče, tlumí bolest při žlučových obtížích.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: ISOCHOL
Kód výrobku: 11551
Kód EAN: 8594739029781
Kód SÚKL: 93157
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce
Zentiva a. s. Praha, Česká republika

Složení
Léčivá látka: Hymecromonum 400 mg v 1 dražé
Pomocné látky: Laktóza, kukuřičný škrob, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, stearan vápenatý, sacharóza, sodná sůl karmelózy, oxid titaničitý, směs bílého a karnaubského vosku

Indikační skupina
Choleretikum, selektivní spazmolytikum žlučových cest
(Podporuje vylučování žluče, tlumí bolest při žlučových obtížích)

Charakteristika
Isochol zvyšuje tvorbu a vylučování žluče a uvolňuje bolestivé křeče hladkého svalstva žlučníku, žlučovodů a především jejich svěračů. Odstraňuje chronickou zácpu způsobenou nedostatkem žluče ve střevě.

Indikace
Isochol užívají dospělí a mladiství starší než l4 let na doporučení lékaře při onemocněních žlučníku a vývodných žlučových cest, při žlučníkových kamenech, při chronickém zánětu žlučníku, při žlučníkové kolice, při poruchách hybnosti a napětí hladkého svalstva žlučovodů, po operacích žlučníku, při chronické zácpě, při trávicích obtížích po akutních zánětech jater i při chronickém jaterním onemocnění, dále při některých vyšetřeních a léčebných zákrocích na žlučových cestách.

Kontraindikace
Isochol se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na hymechromon nebo některou jinou složku přípravku, dále se neužívá při akutních zánětech žlučových cest, při ucpání žlučových cest, některých zánětech střevních (M. Crohn, idiopatická proktokolitida), při těžkých onemocněních jater a ledvin.
Přípravek není vhodný pro děti mladší než 14 let.
Isochol se užívá v těhotenství pouze krátkodobě; v případě těhotenství se o vhodnosti jeho užívání poraďte s lékařem.
Během léčby se nedoporučuje kojení.

Nežádoucí účinky
Během léčby Isocholem se může objevit řídká stolice až průjem.
Tento většinou mírný projímavý účinek obvykle není na překážku léčbě.
Výraznější obtíže jako tlak až bolest v pravém podžebří ukazuje na možnost špatné průchodnosti žlučových cest, léčbu je pak nutné přerušit. Vzácně se mohou objevit bolesti hlavy nebo vyrážka.
Při výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Interakce
Vzájemné ovlivnění účinku Isocholu a jiných současně užívaných léků není známo.
Přesto užíváte-li jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání Isocholu s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte.
Bez porady s lékařem neužívejte současně s Isocholem jiné volně prodejné léky na onemocnění jater a žlučníku.
Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Isochol.

Dávkování a způsob použití
Neurčí-li lékař jinak, dospělí a mladiství obvykle užívají 3krát denně 1 obalenou tabletu. Při průjmu se doporučuje snížit dávku na 2krát denně 1 obalenou tabletu.
Také lze užít 1 obalenou tabletu preventivně v případě předpokládaných trávicích obtíží (větší množství nebo nedietní pokrm).
Obalené tablety se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané s trochou tekutiny.

Upozornění
Isochol se užívá dlouhodobě po několik týdnů nebo měsíců nebo jen krátkodobě v období obtíží.
Přípravek užívejte po dobu doporučenou lékařem.
Nedojde-li k ústupu obtíží během 5 dnů užívání Isocholu nebo naopak dojde ke zhoršení stavu, poraďte se o vhodnosti dalšího užívání tohoto přípravku s lékařem.
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje.
Při předávkování nebo náhodném užití více dražé dítětem se mohou objevit průjmy, v tomto případě se obraťte na lékaře.

Uchovávání
Při teplotě do 25°C, v dobře uzavřeném vnitřním obalu, aby byly obalené tablety chráněny před vlhkem.

Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Ukládejte mimo dosah a dohled dětí.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls194723/2012 
 

Příbalová informace - informace pro pacienta 

 

Isochol 

hymecromonum 

obalené tablety 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové infomaci 
1. Co je přípravek Isochol a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isochol užívat 
3. Jak se přípravek Isochol užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Isochol uchovávat 
6. Obsah balení a další informace. 
 
 
1. 

Co je přípravek Isochol a k čemu se používá 

 
Léčivý přípravek Isochol patří do skupiny léků zvaných choleretika, selektivní spasmolytika 
žlučových cest. 
 
Tablety  Isochol  obsahují  hymechromon,  který  podporuje  tvorbu  a  vylučování  žluče,  tlumí 
bolest  při  žlučových  obtížích  tím,  že  uvolňuje  bolestivé  křeče  hladkého  svalstva  žlučníku, 
žlučovodů a především jejich svěračů. Odstraňuje chronickou zácpu způsobenou nedostatkem 
žluče ve střevě. 
 
Po poradě s lékařem se tablety Isochol užívají: 

při onemocněních žlučníku a vývodných žlučových cest, při žlučníkových kamenech, 
při  chronickém  zánětu  žlučníku,  při  žlučníkové  kolice,  při  poruchách  hybnosti  a 
napětí hladkého svalstva žlučovodů, po operacích žlučníku,  

při chronické zácpě,  

při  trávicích  obtížích  po  akutních  zánětech  jater  i  při  chronickém  jaterním 
onemocnění,  

při některých vyšetřeních a léčebných zákrocích na žlučových cestách. 

 
Isochol užívají dospělí a dospívající starší než 14 let. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Isochol užívat 

 
Neužívejte přípravek Isochol 

 

2/4 

Jestliže  jste  alergický(á)  na  hymechromon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Jestliže máte akutní zánět žlučových cest nebo při ucpání žlučových cest.  

Jestliže  trpíte  zánětlivým  vředovým  onemocněním  trávicího  ústrojí jako  např.  Crohnova 
choroba nebo idiopatická proktokolitida. 

Jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo ledvin. 

 
Upozornění a opatření 
 
Před užitím přípravku Isochol se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Děti a dospívající 
 
Přípravek není vhodný pro děti mladší než 14 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Isochol 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Vzájemné ovlivnění účinku Isocholu a jiných současně užívaných léků není známo.  
Bez  porady  s  lékařem  neužívejte  současně  s  Isocholem  jiné  léky  na  onemocnění  jater  a 
žlučníku, a to ani léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Užívání přípravku Isochol s jídlem, pitím a alkoholem 
 
Obalené tablety se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané s trochou tekutiny. 
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost  
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Isochol se užívá v těhotenství na výslovné doporučení Vašeho lékaře, a to pouze krátkodobě. 
Během léčby se nedoporučuje kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Isochol neovlivňuje pozornost. 
 
Přípravek Isochol obsahuje laktosu a sacharosu. 
Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte  některé  cukry,  obraťte  se  na  lékaře  předtím,  než 
začnete užívat tento přípravek. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Isochol užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  jistý/á,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo 
lékárníkem. 
 
Neurčí-li lékař jinak, dospělí a mladiství  nad 14 let obvykle užívají 3krát denně 1 obalenou 
tabletu. Při průjmu se doporučuje snížit dávku. 
Také lze užít 1 obalenou tabletu preventivně v případě předpokládaných trávicích obtíží (větší 
množství nebo nedietní pokrm). 
 

 

3/4 

Obalené tablety se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané s trochou tekutiny. 
 
Isochol  se  užívá  dlouhodobě  po  několik  týdnů  nebo  měsíců  nebo  jen  krátkodobě  v  období 
obtíží. Přípravek užívejte po dobu doporučenou lékařem. Nedojde-li k ústupu obtíží během 5 
dnů užívání přípravku Isochol nebo naopak dojde ke zhoršení stavu, poraďte se o vhodnosti 
dalšího užívání tohoto přípravku s lékařem. 
 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Isochol, než jste měl(a) 

 
Při předávkování nebo náhodném užití více dražé dítětem se mohou objevit průjmy, v tomto 
případě se obraťte na lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Isochol 
 
Užijte další dávku přípravku, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Při užívání přípravku Isochol se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle 
četnosti výskytu: 
 
Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): 

bolesti hlavy, 

vyrážka. 

 
Neznámá frekvence (z dostupných dat nelze určit): 

řídká  stolice  až  průjem.  Tento  většinou  mírný  projímavý  účinek  obvykle  není  na 
překážku léčbě.  

 
Výraznější  obtíže,  jako  tlak  až  bolest  v  pravém  podžebří,  ukazuje  na  možnost  špatné 
průchodnosti žlučových cest, léčbu je pak nutné přerušit. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Isochol uchovávat 

 

 

4/4 

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek 
chráněn před vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Isochol obsahuje 
Léčivou látkou je hymecromonum 400 mg v 1 obalené tabletě. 
Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  želatina,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu,  mastek,  stearan  vápenatý,  sacharosa,  sodná  sůl  karmelosy,  oxid 
titaničitý, směs bílého a karnaubského vosku. 
 
Jak přípravek Isochol vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Isochol jsou bílé obalené tablety.  
Velikost balení: 30 obalených tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Zentiva, k.s. Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   6.11.2013 
 
 
 
 
 
 

Recenze (5)

Recenze produktu ISOCHOL 30X400MG Obalené tablety

Recenze od 5 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Také doufám, je to jediné co mi pomohlo.

100 %

100 %

Naprostá 1! Doufám, že se vrátí na trh

100 %

100 %

český výrobek

levný, účinný na problémy se žlučníkem

Diskuze

Diskuze k produktu ISOCHOL 30X400MG Obalené tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Ověřený z.

100 % 27/04/2012

český výrobek

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám