Úvodní strana Zdraví a léky Volně prodejné léky Léky na gynekologické potíže, antikoncepce

GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 13058
95 %

Přípravek se používá při infekčních zánětech pochvy způsobených mikroorganismy, především kvasinkami.V případě těhotenství nutná konzultace s lékařem.

Více informací

Skladem zítra

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 22. 4.

Pozítří odešleme, u vás ve čtvrtek 22. 4.

144 Kč

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar

Přípravek se používá při infekčních zánětech pochvy (Fluor vaginalis) způsobených mikroorganismy, především kvasinkami. Rovněž je ho možno použít k úpravě poševní mikroflory. Přípravek je vhodný pro dospělé ženy, mladistvé i těhotné.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: VAKOS XT
Značka: GLOBULUS
Kód výrobku: 13058
Kód EAN: 8595047100032
Kód SÚKL: 0044315
ATC skupina: Jiná antiinfektiva a antiseptika
Cesta podání: Vaginální podání
Držitel rozhodnutí: VAKOS XT

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar

Příbalovou informaci k produktu GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar stáhnete ve formátu pdf zde: GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar

sp.zn. sukls213196/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC

natrii tetraboras decahydricus vaginální kuličky

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používat
 3. Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá

Přípravek se používá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu Candida. Léčivá látka přípravku je mírné lokální antiseptikum, které ovlivňuje pH v pochvě a tím umožňuje obnovení přirozené poševní mikroflóry. Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat ženy a dívky od 16 let.

Hlavními příznaky kvasinkové infekce pochvy jsou:

 • zarudnutí a pocity pálení a svědění v oblasti pochvy a vulvy
 • zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy
 • výtok z pochvy (bílý, bez zápachu, hrudkovitý, konzistencí připomíná tvaroh)

K nejčastějším příčinám vzniku akutní kvasinkové infekce patří:

 • léčba antibiotiky
 • nošení nevhodného spodního prádla
 • koupání ve znečištěné vodě
 • užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů
 • nadměrná konzumace sladkostí
 • cukrovka

Další infekci lze předcházet dodržováním následujících opatření:

 • vyvarujte se častého nošení těsných spodních kalhotek ze syntetických materiálů a přiléhavých kalhot
 • ke každodenní hygieně používejte mýdla s nižším pH, ne silně parfémovaná
 • otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO

TETRABORICO 0,6 CSC používat

Nepoužívejte přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC

 • jestliže jste přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku.

Upozornění a opatření

 • K zabránění návratu či opakování infekce je nutné léčit i sexuálního partnera (viz bod 3.).
 • Jestliže se u vás kvasinková infekce pochvy objeví znovu v průběhu šesti měsíců od ukončení předchozí léčby, je nezbytné navštívit lékaře. V tomto případě se může jednat o chronickou formu onemocnění, kterou musí diagnostikovat lékař a rozhodnout o případné změně léčebného postupu (viz bod 3.).

Další léčivé přípravky a přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Interakce dosud nejsou známy. Bez porady s lékařem neužívejte jiné přípravky určené k podání do pochvy.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Tento přípravek nesmí používat kojící matky. Těhotné ženy mohou tento přípravek používat pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.

3. Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

V době menstruace je používání přípravku nevhodné. Léčba by měla být ukončena před začátkem menstruace. Během menstruace proto užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Léčba bez dohledu lékaře (samoléčba) Zavádějte si 1 vaginální kuličku 1 x denně, obvykle na noc hluboko do pochvy, nejlépe v poloze na zádech, po dobu 6 - 10 dnů. Nedojde-li do 4 dnů po zahájení léčby ke zmírnění příznaků nebo se příznaky zhorší, navštivte svého lékaře. K zabránění opakované infekce by měl místní léčbu podstoupit i sexuální partner, a to nejen když má příznaky infekce, např. svědění, zarudnutí. K místní léčbě lze použít krém s obsahem látek, které potlačují růst a množení kvasinek (např. clotrimazolum). Délka léčby se řídí pokyny uvedenými v příbalové informaci u konkrétního přípravku.

Léčba pod vedením lékaře Při masivní infekci je vždy nezbytné navštívit lékaře. Lékař může zvýšit dávkování na 2 vaginální kuličky denně a prodloužit délku užívání až na 10 dní. Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, které se mohou částečně lišit od doporučení v této příbalové informaci.

Lékaře navštivte také v případě, že se u Vás kvasinková infekce pochvy objevila znovu v průběhu šesti měsíců od ukončení předchozí léčby. Může se jednat o chronickou formu onemocnění, u níž je nutno provést podrobnější lékařské vyšetření a případně změnit léčbu.

Jestliže jste použila více přípravku GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC

Jestliže jste použila více než 1 vaginální kuličku (nebo v případě požití přípravku ústy nebo požití přípravku dítětem), doporučujeme vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněla použít přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6

CSC

Pokračujte normálně až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na některou složku přípravku. Tato přecitlivělost se projevuje místně, a to pocitem mírné palčivosti.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 20 °C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Z důvodu snadnějšího zavádění přípravku doporučujeme vaginální kuličky před použitím uchovávat v chladničce při teplotě asi +5 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na stripu a na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC obsahuje

Léčivou látkou je tetraboritan sodný dekahydrát. Jedna vaginální globule obsahuje 600 mg natrii tetraboras decahydricus. Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, želatina, methylparaben, propylparaben, čištěná voda. Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC vypadá a co obsahuje toto balení

Průsvitné, nažloutlé až světle žluté globule neporušeného hladkého povrchu, torpédovitého tvaru. Balení obsahuje 10 vaginálních kuliček.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8, Česká republika Tel.: 224 817 862 Fax: 222 327 126 www.vakosxt.cz

Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9.2.2015.

Recenze (25)

GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar

Recenze od 25 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

opravdu účinné na kvasinkovou infekci

kvalita
rychlá účinnost
100 %

dobrá cena

pomáhá
80 %

100 %

100 %

Diskuze (4)

GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 10X0.6GM Pesar

Přidat nový příspěvek do diskuze

- super

(0) 09/07/2013

za mě také palec nahoru, po 3 dnech mám klid. používala jsem i v těhotenství.

Vstoupit do diskuze

- spokojenost

(0) 10/10/2012

s pripravkem jsem nadmiru spokojena, neprijemne projevy zanetu atd. vymizí po 3 nech uzivani

Vstoupit do diskuze

- nežádoucí účinky

(0) 06/05/2012

Tento přípravek u mně vyvolal velkou palčivost a spíše mi ublížil než pomohl. Zřejmě nesnáším některou látku v něm obsaženou, pozor na to..

Vstoupit do diskuze

- prevence

(0) 27/07/2011

Dobrý den,je možné tento přípravek použít při sexu jako prevenci zánětu?Děkuji

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Zeptejte se lékárníka