Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na alergii » Antihistaminika

FLIXONASE 50 mcg/dávka 60 dávek - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 364319
Přípravek k léčbě alergických příznaků senné rýmy a reakce na alergeny ve vzduch. Ulevuje od příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin. Čtěte příbalovou informaci.

Více informací

289
Běžná cena: 379 Kč, Ušetříte: 24 % (90 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 21. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 22. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek k léčbě alergických příznaků senné rýmy a reakce na alergeny ve vzduch. Ulevuje od příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin. Čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Značka: FLIXONASE
Kód výrobku: 364319
Kód EAN: 8596149000725
Kód SÚKL: 173423
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Sp.zn.sukls217339/2016 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

 

Flixonase 50 mikrogramů/dávka 

nosní sprej, suspenze 

 

fluticasoni propionas 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Vždy používejte tento přípravek  přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Flixonase a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flixonase používat 

3. 

Jak se Flixonase používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Flixonase uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE FLIXONASE A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Léčivou  látkou  je  flutikason-propionát,  kortikosteroid, který  má při každodenním používání  protizánětlivý 
účinek. Tento sprej pomáhá zvládat reakce Vašeho těla na alergeny ("spouštěče") v prostředí. 
 
Flixonase se používá u dospělých ve věku 18 let a starších pacientů k léčbě alergických příznaků senné rýmy 
a  reakce  na  alergeny  ve  vzduch,  jako  je  alergie  na  domácí  zvířata,  roztoče  a  spory  plísní.  Ulevuje  
od příznaků kýchání, svědění očí a slzení, svědění nosu a ucpaného nosu po dobu až 24 hodin. 
 
Může  trvat  3  až  4 dny,  než  se  plně  rozvine  ochranná  funkce  přípravku.  Je  proto  důležité  pokračovat 
v pravidelném používání, aby bylo dosaženo plného léčebného účinku.  
 
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FLIXONASE POUŽÍVAT 

 
Nepoužívejte
 Flixonase: 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  flutikason-propionát  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

 

Upozornění a opatření: 
Před použitím přípravku Flixonase se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

 

jestliže  používáte  léčivé  přípravky  obsahující kortikosteroidy  (včetně  krémů  na  ekzémy,  inhalátorů  
na astma, tablet, injekcí, nosních sprejů a očních nebo nosních kapek); 

 

jestliže máte v nose nebo ve vedlejších nosních dutinách infekci nebo jste nastydlý(á); 

 

jestliže máte vysokou teplotu; 

 

jestliže jste v nedávné době prodělal(a) operaci, měl(a) jste úraz nosu nebo vřídky v nose. 

 
Jestliže se Vaše příznaky po 7 dnech používání nezlepší, poraďte se s lékařem. 
 
Nepoužívejte bez přerušení po dobu více než 3 měsíce, pokud Vás k tomu nevyzve lékař. 
 
Jestliže  jsou nosní spreje s obsahem  kortikosteroidů  používány  dlouhodobě ve vysokých dávkách, mohou 
se  objevit  nežádoucí  účinky  v důsledku  vstřebávání  léku  do  těla.  Tyto  účinky  jsou  mnohem  méně 
pravděpodobné  při  používání  kortikosteroidu  ve  formě  nosního  spreje  než  u perorálních  kortikosteroidů; 
u jednotlivých  pacientů  a  mezi  různými  kortikosteroidy  se  účinky  mohou  lišit.  Možné  systémové  účinky 
mohou  zahrnovat  Cushingův  syndrom,  cushingoidní  rysy,  potlačení  funkce  nadledvin,  zpomalení  růstu 
u dětí  a  dospívajících,  šedý  zákal,  glaukom  (zvýšený  nitrooční  tlak)  a  vzácněji  snížení  hustoty  kostních 
minerálů,  účinek  na  metabolismus  glukózy  a  řadu  psychologických  účinků  a  účinků  na  chování,  včetně 
psychomotorické hyperaktivity, poruch spánku, úzkosti, deprese nebo agresivity (zvláště u dětí). 
 
Léčba  vyššími  než  doporučenými  dávkami  nosních  kortikosteroidů  může  vést  ke  klinicky  významnému 
potlačení funkce nadledvin. Pokud se pacient léčí vyššími než doporučenými dávkami, mělo by se v období 
stresu nebo před plánovanou operací zvážit přidání systémových kortikosteroidů. 
 
Další léčivé přípravky a Flixonase: 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste v nedávné době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
To je důležité jestliže používáte jakékoli léčivé přípravky na předpis, obzvláště: 

 

léčivé  přípravky  obsahující  kortikosteroidy  (včetně  krémů  na  ekzémy,  inhalátorů  na  astma,  tablet, 
injekcí, nosních sprejů a očních či nosních kapek); 

 

léčivé přípravky s obsahujem ritonaviru (lék k léčbě HIV); 

 

léčivé přípravky obsahující ketokonazol (k léčbě plísňových infekcí). 

 
Flixonase s jídlem a pitím: 
Flixonase můžete používat kdykoli v průběhu dne s jídlem nebo bez něj. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost: 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  léčivý  přípravek  užívat.  K dispozici  nejsou 
žádné údaje o vlivu tohoto léčivého přípravku na lidskou plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Flixonase nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

 

 
Flixonase obsahuje: 

 

benzalkonium-chlorid,  který  může  způsobovat  podráždění  a  obzvláště  při  dlouhodobém  použití 
edém nosní sliznice. 

 
 

3. 

JAK SE FLIXONASE POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávka u dospělých ve věku 18 let a více: 
Dva vstřiky do každé nosní dírky jednou denně (200 mikrogramů flutikason-propionátu), nejlépe ráno. 
 
Jakmile se příznaky zlepší, můžete snížit dávku na jeden vstřik do každé nosní dírky jednou denně. 
 
Jestliže jsou příznaky obzvláště závažné, může být  nutné dávku zvýšit na dva vstřiky do každé nosní dírky 
dvakrát denně až do doby, kdy se příznaky zlepší. Tuto dávku lze ale použít pouze krátkodobě. 
 
Nepoužívejte více než 8 vstřiků (4 do každé nosní dírky) denně. 
 
Používejte nejnižší možnou dávku potřebnou ke zvládnutí  příznaků. 
 
Jestliže se příznaky po 7 dnech používání nezlepší nebo se nezlepší dostatečně, poraďte se s lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Nepřekračujte doporučenou dávku 
 
Použití u dětí a dospívajících: 
Nepoužívejte u dětí a dospívajících mladších 18 let. 
 
Způsob podání: 
Podávejte pouze do nosu (nosní podání). 
 
Nepolykejte. 
 
Nestříkejte do očí. 
 
Před použitím nové lahvičky přípravku Flixonase: 
Flixonase má kryt, který chrání trysku a udržuje ji čistou. Kryt před použitím spreje sejměte (obrázek 1). 
 
Před  použitím  nové  lahvičky  přípravku  Flixonase,  nebo  pokud  jste  sprej  po  několik  dní  nepoužíval(a), 
aktivujte sprej tak, abyste následně aplikoval(a) správnou dávku.  
 
Držte  lahvičku  palcem  dole  a  ukazovákem  a  prostředníčkem  na  každé  straně  trysky.  Palcem  nehýbejte, 
prsty  stlačte  několikrát  dolů,  až  se  objeví  jemná  mlha  (obrázek  2).  Trysku  přitom  nesmíte  namířit  ani  
na sebe, ani na nikoho jiného. 
 
Jestliže sprej stále nefunguje, vyčistěte jej, jak je uvedeno v bodě „Čištění spreje“. Nesnažte se pročistit ani 
zvětšit malý otvor spreje špendlíkem ani žádným jiným ostrým předmětem, aby se nezničil mechanismus 
spreje. 
 

Obrázek 1 

 

Obrázek 2 

 

Jak se Flixonase používá: 

 

Opatrně se vysmrkejte. 

 

Dobře lahvičku protřepejte a odstraňte kryt. 

 

Před použitím nové lahvičky přípravku Flixonase, nebo pokud jste sprej po několik dní nepoužíval(a), 
bude třeba, abyste sprej aktivoval(a). Pumpičku několikrát zmáčkněte, až se objeví jemná mlha. 

 

Lahvičku  držte  tak,  jak  je  naznačeno  (obrázek  3).  Trysku  vložte  do  jedné  z nosních  dírek  a  druhou 
dírku  uzavřete,  hlavu  skloňte  mírně  dopředu  a  lahvičku  držte  vzhůru,  jak  je  ukázáno  (obrázek  4). 
Miřte mírně od středu nosu. 

 

Začněte pomalu vdechovat nosem. Při nádechu silně zatlačte prsty na límec směrem dolů a stříkněte 
si dávku do nosu. 

 

Vydechněte ústy. Opakujte krok 4 a aplikujte druhou dávku do stejné nosní dírky. 

 

Vyjměte trysku z této nosní dírky a vydechněte ústy (obrázek 5). 

 

Opakujte kroky 4 až 6 v druhé nosní dírce. 

 

Po použití spreje otřete trysku čistým ubrouskem nebo kapesníkem a nasaďte kryt. 

 

Obrázek 3 

 

Obrázek 4 

 

Obrázek 5 

 

Čištění spreje: 

 

Sejměte kryt a trysku (obrázek 6). 

 

Vložte trysku a kryt na několik minut do teplé vody (obrázek 7) a pak opláchněte pod tekoucí vodou 
(obrázek 8). 

 

Zbytek vody oklepejte a nechte oschnout na teplém místě – ne příliš horkém! 

 

Nasaďte trysku (obrázek 9). 

 

Je-li třeba, pumpičku několikrát zmáčkněte, až se objeví jemná mlha. Nasaďte kryt. 

 

Nesnažte se pročistit ani zvětšit malý otvor spreje špendlíkem ani žádným jiným ostrým předmětem, 
aby se nezničil mechanismus spreje. 

 
Obrázky 6, 7, 8, 9 

 

Může trvat 3 až 4 dny, než se plně rozvine ochranná funkce poskytovaná přípravkem Flixonase. Flixonase 
začněte  používat  dříve,  než  jste  vystaven(a)  působení  Vašich  obvyklých  „spouštěčů“alergie,  aby  nedošlo 
k rozvoji příznaků.   
 

Flixonase  se  nemá  používat  déle  než  po  dobu,  po  kterou  jste  vystaven(a)  působení  Vašich  obvyklých 
„spouštěčů“ alergie (např. pyl). 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku
 Flixonase, než jste měl(a): 
Pokud použijete více, než je doporučeno, informujte svého lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněla přípravek Flixonase: 
Jestliže  vynecháte  dávku,  použijte  další  dávku  v době,  kdy  má  být  použita.  Nezdvojnásobujte  následující 
dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li další dotazy o použití tohoto výrobku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

 MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  léčivý  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Jestliže jsou nosní spreje s obsahem kortikosteroidů používány dlouhodobě ve vysokých dávkách, mohou se 
objevit nežádoucí účinky v důsledku vstřebávání léku do těla. 
 
Velmi vzácné, ale závažné nežádoucí účinky: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc: 

 

příznaky alergické reakce, jako je vyrážka, otok úst nebo obličeje, potíže s dýcháním; 

 

nově se u Vás objeví potíže se zrakem, které se rozvinuly až po zahájení používání tohoto přípravku; 
u osob, které používaly vysoké dávky kortikosteroidů po dobu několika let, byly vzácně hlášeny oční 
problémy, jako je katarakta nebo glaukom; 

 

v nosní přepážce, která odděluje nosní dírky, se objeví malé otvory (perforace). 

 
Pokud  se  u Vás  objeví  kterýkoli  z těchto  příznaků,  přestaňte  tento  léčivý  přípravek  používat  a  okamžitě 
vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
Ostatní velmi vzácné nežádoucí účinky: 
Mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí: 

 

oční problémy jako bolest nebo rozmazané vidění; 

 

nosní potíže jako bolest a/nebo opakující se krvácení z nosu. 

 
Pokud  se  u Vás  objeví  kterýkoli  z těchto  příznaků,  přestaňte  tento  léčivý  přípravek  používat  a  okamžitě 
informujte svého lékaře. 
 
Možné nežádoucí účinky: 
Mohou postihnout až 1 z 10 lidí: 

 

kýchání po použití spreje, které však brzy odezní; 

 

nepříjemná chuť nebo nepříjemný zápach; 

 

pocit sucha nebo podráždění v nose nebo hrdle; 

 

bolest hlavy. 

 
Velmi časté nežádoucí účinky: 
Mohou postihnout více než 1 z 10 lidí: 

 

občasné krvácení z nosu. 

 
Hlášení nežádoucích účinků: 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.  

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv   
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto  přípravku. 
 
 
5. 

JAK FLIXONASE UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  za  Použitelné  do:  
a lahvičce za EXP.  Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.  
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Flixonase obsahuje: 

 

léčivou látkou je fluticasoni propionas; jeden vstřik poskytuje 100 mg suspenze obsahující fluticasoni 
propionas 50 mikrogramů jako podanou dávku; 

 

dalšími  složkami  jsou  glukosa,  mikrokystalická  celulosa,  sodná  sůl  karmelosy,  fenethylalkohol, 
benzalkonium-chlorid, polysorbát 80 a čištěná voda. 

 
Jak přípravek Flixonase vypadá a co obsahuje toto balení: 
Flixonase je bílý neprůhledný vodný nosní sprej, suspenze. 
 
Lahvička  ze  skla  jantarově  hnědé  barvy  s pumpičkou,  nosním  aplikátorem  a  krytem.  Lahvička  obsahuje 
60 odměřených dávek, přičemž celkový obsah není nižší než 7,0 g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. 
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 
email: 

cz.info@gsk.com

 

 
Výrobce: 
Glaxo Wellcome SA 
Avda. Extremadura, 3, Pol. Ind. Allendeduero, 09400 Aranda de Duero 
Burgos, Španělsko. 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Belgie 

Otrivine Anti-Allergie 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale 

Česká republika 

Flixonase 50 mikrogramů/dávka 

Dánsko 

Flonase 

Estonsko 

Fluticasone propionate GSK 50 mikrogrammi/annuses, ninasprei, suspensioon 

Finsko 

Flutide 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio 

Francie 

Propionate de fluticasone GlaxoSmithKline Santé Grand Public  

 

50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale  

Nizozemsko 

Flixonase neusspray Allergie 50 microgram/dosis, suspensie 

Irsko 

Fluticasone propionate 50 micrograms/actuation, nasal spray, suspension 

Itálie 

Flixonase Allergy 50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione 

Kypr 

Flixotide Allergy 50 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 

Litva 

Fluticasone propionate GSK 50 mikrogramų/išpurškime nosies purškalas  (suspensija) 

Lotyšsko 

Fluticasone propionate GSK 50 mikrogrami/devā deguna aerosols,  suspensija 

Lucembursko 

Otrivine Anti-Allergie 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale 

Maďarsko 

Flixonase Allergia 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray 

Malta 

Flixonase Allergy 50 micrograms/actuation, nasal spray, suspension 

Německo 

Flixonase 50 Mikrogramm / Sprühstoß Nasenspray, Suspension 

Norsko 

Flixonase 

Polsko 

Flonase Allergy 50 mikrogramów/dawkę, aerozol do nosa, zawiesina 

Portugalsko 

Flixonase 50 microgramas/dose suspensão para pulverização nasal 

Rumunsko 

Flonase 50 micrograme/doza spray nazal, suspensie 

Řecko 

Flixotide Allergy 50 μικρογραμμάρια/ψεκασμό, ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα 

Slovenská republika  Flixonel 50 mikrogramov/dávka  
Slovinsko 

Flutikazonpropionat GSK 50 mikrogramov/vpih pršilo za nos, suspenzija 

Španělsko 

Flonase 50 microgramos/pulverización, suspensión para pulverización nasal  

Velká Británie 

 

Fluticasone propionate 50 micrograms/actuation, nasal spray, suspension 

 
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.10.2016 
 
 

Recenze

Recenze produktu FLIXONASE 50 mcg/dávka 60 dávek

Diskuze

Diskuze k produktu FLIXONASE 50 mcg/dávka 60 dávek

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám