Doprava zdarma nad 599 Kč. Přihlaste se k newsletteru!
Lékárna.cz

EXODERIL Krém 10 mg 30 g

Léčivý přípravek
EXODERIL Krém 10 mg 30 g

Exoderil krém je antimykotický, protizánětlivý krém ke kožnímu podání.

Více informací

Skladem Dnes odešleme, zítra u vás.

Běžná cena: 199 Kč
166 Kč
Ušetříte: 17 % (33 Kč)

Přidat do oblíbených Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

EXODERIL Krém 10 mg 30 g

Antimykotický, protizánětlivý krém ke kožnímu podání. Jeho léčivou složkou je naftifin. Je účinný proti houbám, kvasinkám a plísním. Vedle protiplísňového účinku má naftifin také antibakteriální účinek proti různým grampozitivním a gramnegativním organismům, které se obyčejně vyskytují ve spojení s plísňovým onemocněním.

Léková forma

Krém k lokálnímu užití.

Léčivá látka a její množství

Léčivou látkou je naftifini hydrochloridum 10 mg v 1 g krému.

Jak užívat

Krém se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení. Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně. Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží.
 • Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny.
 • Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Na co si dát pozor

Nepoužívejte v případě přecitlivělosti na kteroukoliv složku přípravku.

Před použitím přípravku Exoderil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nemá dostat do očí ani do otevřených ran.ani do otevřených ran

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 30 g,

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce:
Značka:
Produktová řada:
Kód výrobku:
246724
Kód EAN:
4030855505319
Kód SÚKL:
ATC kód:
ATC název:
Naftifin
Farmakoterapeutická skupina:
antimykotika pro použití v dermatologii | antimykotika pro lokální aplikaci | jiná antimykotika pro lokální aplikaci | naftifin
Cesta podání:
Kožní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

EXODERIL Krém 10 mg 30 g

Příbalovou informaci k produktu EXODERIL Krém 10 mg 30 g stáhnete ve formátu pdf zde: EXODERIL Krém 10 mg 30 g.pdf

Souhrn údajů o přípravku ke stažení zde: SPC EXODERIL Krém 10 mg 30 g

sp.zn. sukls82131/2019

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA

Exoderil

krém naftifini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. − Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. − Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. − Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. − Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá

Přípravek Exoderil patří do skupiny léčiv zvaných dermatologika, antimykotika. Exoderil je antimykotický, protizánětlivý krém ke kožnímu podání. Jeho léčivou složkou je naftifin. Je účinný proti houbám, kvasinkám a plísním. Vedle protiplísňového účinku má naftifin také antibakteriální účinek proti různým grampozitivním a gramnegativním organismům, které se obyčejně vyskytují ve spojení s plísňovým onemocněním. Klinický účinek naftifinu se projevuje rychlým ústupem příznaků zánětu, zvláště svědění. Přípravek se používá k léčbě:

 • plísňových onemocnění kůže nebo kožních záhybů,
 • meziprstových plísňových onemocnění,
 • plísňových onemocnění nehtů,
 • onemocnění kůže způsobených kvasinkami,
 • léčbě pityriasis versicolor , která je vyvolávána Pityrosporon orbiculare a k léčbě mykóz způsobených druhotnou bakteriální infekcí,
 • zánětlivých kožních plísňových onemocnění (se svěděním i bez svědění).

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti.

 1. Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat
 3. Jak se přípravek Exoderil používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Exoderil uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

Kožní infekce se mohou projevit jako začervenání, svědění, olupování nebo praskliny kůže. Na nohou se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout mírný otok, puchýřky nebo mokvající vřídky. Houbová infekce nehtů (uvnitř nebo pod nehtem) se pozná podle změny tvaru, barvy a struktury nehtu. Nehet zesílí, ztratí lesk a zkroutí se, infekce se může rozšířit i na okolní nehty. Na těle, hlavě, krku, obličeji nebo pažích obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou, ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění. Dále se může vyskytovat na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace. Oblasti jsou nápadné zejména v létě, neboť se okolí opaluje normálně. Tato forma onemocnění se vyskytuje na trupu, krku nebo pažích a může se po měsících znovu objevit, zvláště v době horka a zvýšeného pocení. Pokud si nejste jisti příčinou, která způsobuje Vaše onemocnění, prosím, zeptejte se, před použitím krému, svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat

Nepoužívejte přípravek Exoderil:

− jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Exoderil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek se nemá dostat do očí ani do otevřených ran.ani do otevřených ran

Další léčivé přípravky a přípravek Exoderil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. Nejsou známé interakce přípravku Exoderil s jinými léky. T

ěhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Exoderil by měl být používán během těhotenství a kojení pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

Důležité informace o některých složkách přípravku Exoderil

Exoderil obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, tyto látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se přípravek Exoderil používá

 • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • Přípravek se používá pouze k ošetření kůže a nehtů.
 • Jelikož Exoderil rychle proniká do kůže a je přítomen v různých kožních vrstvách v dostatečných koncentracích, je jej možno používat pro místní léčbu v jedné denní dávce.
 • Krém se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení. Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně. Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží. Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Exoderil, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Následující četnosti jsou používány k hodnocení nežádoucích účinků:

Velmi časté (1/10)

Časté (1/100 až <1/10)

Méně časté (1/1000 až <1/100)

Vzácné (1/10000 až <1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace Není známo: pocit sucha, začervenání a pálení.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Exoderil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření: 6 měsíců. 4/4 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.

Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Exoderil obsahuje

Léčivou látkou je naftifini hydrochloridum 10 mg v 1 g krému.

Pomocnými látkami jsou: propylenglykol, bezvodý ethanol, čištěná voda.

Jak přípravek Exoderil vypadá a co obsahuje toto balení

Balení: 30 g

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko Výrobce Sandoz GmbH-PHP Kundl, Kundl, Rakousko Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., Praha; office.cz@sandoz.com. Datum poslední revize: 21. 10. 2020

EXODERIL Krém 10 mg 30 g

100 %
levná a vhodná léková alternativa pro moje příznaky

100 %
nic jiného nepomáhalo,než tento produkt

100 %

funguje :-)

100 %

100 %

100 %

100 %

Snad pomůže i na nehty, mám ho jen krátce, po delší době napíši hodnocení.

EXODERIL Krém 10 mg 30 g

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

EXODERIL Roztok k zevnímu užití 200 mg 20 ml

Léčivý přípravek

K léčbě plísňových onemocnění kůže, meziprstových záhybů, nehtů.…

Skladem

249 Kč 235 Kč -6 %

EXODERIL Krém 10 mg 15 g

Léčivý přípravek

Exoderil krém je antimykotický, protizánětlivý krém ke kožnímu podání.

Skladem

109 Kč 99 Kč -9 %

EXODERIL Roztok k zevnímu užití 100 mg 10 ml

Léčivý přípravek

K léčbě plísňových onemocnění kůže, meziprstových záhybů, nehtů.…

Skladem

179 Kč 156 Kč -13 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.