Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

DICLOFENAC AL 25 TBL OBD 100X25MG

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13168

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Kód výrobku: 13168
Kód EAN: 4024773003118
Kód SÚKL: 75605
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Diclofenac AL 25 se užívá při akutních (prudkých) zánětech kloubů, včetně záchvatu dny, při chronických (dlouhotrvajících) zánětech kloubů, zejména při tzv. chronické polyartritidě či revmatoidní artritidě (chronické onemocnění postihující více kloubů), při zánětlivých a revmatických onemocněních páteře, jako např. při Bechtěrevově chorobě, při náporech bolestí u degenerativních postižení kloubů a páteře (při tzv. artrózách a spondylartrózách), při revmatických onemocněních měkkých tkání a při bolestivých poúrazových anebo pooperačních otocích nebo zánětech. Při bolestivých poúrazových anebo pooperačních otocích nebo zánětech smí pacient užít přípravek bez porady s lékařem, v ostatních indikacích může pacient přípravek užívat jenom se schválením anebo na radu lékaře. Diclofenac AL 25 je určen pro dospělé, mladistvé a děti starší 6 let.

Příbalový leták

1/11 

 sp. zn. sukls200764/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Diclofenac AL 25 

enterosolventní tablety 

diclofenacum natricum 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.   

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.      Co je přípravek Diclofenac AL 25 a k čemu se používá 
2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL 25 užívat 
3.      Jak se přípravek Diclofenac AL 25 užívá 
4.      Možné nežádoucí účinky 
5.      Jak přípravek Diclofenac AL 25 uchovávat 
6.      Obsah balení a další informace 

 

1.      Co je přípravek Diclofenac AL 25

 

a k čemu se používá 

Přípravek Diclofenac AL 25

 

obsahuje léčivou látku diklofenak, která patří do skupiny léčiv, 

která se nazývají nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Přípravek Diclofenac AL 25 
ulevuje od bolesti a zmenšuje zánět (otoky). Neovlivňuje však příčinu zánětu. 
 
Diclofenac AL 25 je určen k léčbě následujících stavů: 
 
Léčba bolestivých poúrazových stavů s projevy otoku nebo zánětu.  
 

Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá u těchto onemocnění:    

-  akutní artritida (zánětlivé postižení kloubů) včetně záchvatů dny 
-  chronická artritida (zvláště revmatoidní artritida) 
-  ankylosující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a další spondylartritidy  (zánětlivá 

kloubní onemocnění postihující především páteř) 

bolestivé  stavy  na  podkladě  degenerativních  onemocnění  kloubů  a  páteře 
(osteoartróza a spondylartróza) 

mimokloubní revmatismus (revmatismus měkkých tkání) 

     

 
Uvolnění léku a nástup účinku přípravku Diclofenac AL 25 může být pomalejší. Diclofenac 
AL 25 se proto nemá užívat při stavech, kdy je zapotřebí rychlého nástupu účinku. 
 
Přípravek Diclofenac AL 25 je určen pro dospělé a dospívající od 15 let.  

2/11 

Pokud se do 3-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s 
lékařem. 
 
2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diclofenac AL 25

 

užívat 

 
Neužívejte přípravek Diclofenac AL 25: 

  Jestliže  jste  alergický(á)  na  diklofenak  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

   Pokud  máte  srdeční  a/nebo  cerebrovaskulární  onemocnění  (onemocnění  mozku 

způsobené postižením mozkových cév), např. jste měl(a) srdeční infarkt, mozkovou 
mrtvici,  drobnou  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  blokádu  (ucpání)  cév  v  srdci  nebo 
mozku nebo jste podstoupil(a) operaci k uvolnění blokády nebo bypass. 

  Pokud  máte  nebo  jste  měl(a)  potíže  s  krevním  oběhem  (onemocnění  periferních 

tepen). 

  Pokud  jste  již  v minulosti  měl(a)  alergickou  reakci  na  přípravek  k  léčbě  bolesti, 

zánětu  nebo  horečky  ze  skupiny  nesteroidních  protizánětlivých  léků  (jako  např. 
diklofenak nebo kyselina acetylsalicylová) projevující se jako astma, zúžení průdušek 
spojené s obtížným dýcháním, akutní rýma, nebo kopřivka.  

  Pokud  máte  nebo  jste  v minulosti  opakovaně  měl(a)  žaludeční  nebo  dvanáctníkový 

vřed nebo krvácení. 

  Pokud  krvácíte  z trávicího  traktu  (příznaky  jsou  krev  ve  stolici  nebo  černá  stolice) 

nebo  jste  v minulosti  měl(a)  tyto  potíže  v souvislosti  s užíváním  nesteroidních 
protizánětlivých léků. 

  Při těžkém selhání funkce jater nebo ledvin. 

  Pokud trpíte vážným srdečním onemocněním (městnavé srdeční selhání, ischemická 

choroba srdeční). 

  Pokud máte neobjasněné poruchy krvetvorby. 

  Při cerebrovaskulárním krvácení (krvácení do mozku) nebo jiném aktivním krvácení 

  V posledních třech měsících těhotenství. 

 

 
Jestliže  se  Vás  týká  kterýkoli  z výše  uvedených  bodů,
  řekněte  to  ošetřujícímu  lékaři 
nebo lékárníkovi a neužívejte přípravek Diclofenac AL 25. 
 
Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Diclofenac AL 25 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Diclofenac AL 25 je zapotřebí v následujících 
případech: 

  

-  Pokud máte onemocnění srdce nebo cév (nazývané též kardiovaskulární onemocnění, 

včetně  nekontrolovaně  vysokého  krevního  tlaku,  městnavého  srdečního  selhání, 
ischemické  choroby  srdeční  nebo  onemocnění  periferních  tepen),  léčba  přípravkem 
Diclofenac AL 25 se obecně nedoporučuje. 

-  Pokud  užíváte  Diclofenac  AL  25  současně  s  jinými  nesteroidními  protizánětlivými 

léky včetně kyseliny acetylsalicylové, s kortikosteroidy, s léky proti krevní srážlivosti 
(např.  warfarin)  nebo  s  léky  na  deprese  (SSRI  -  inhibitory  zpětného  selektivního 
vychytávání serotoninu), viz odstavec Další léčivé přípravky a Diclofenac AL 25. U 
pacientů  se  zvýšeným  rizikem  poškození  zažívacího  traktu  může  lékař  navrhnout 
současné podávání léčiv, které chrání sliznici trávicího traktu (např. misoprostol nebo 
inhibitory protonové pumpy). Pokud se objeví krvácení ze zažívacího traktu, je třeba 
léčbu diklofenakem ihned přerušit a vyhledat lékaře. 

3/11 

-  Pokud máte astma nebo sennou rýmu (sezónní alergickou rýmu), nosní polypy nebo 

chronické plicní onemocnění. 

-  Pokud  jste  někdy  měl(a)  potíže  s trávicím  traktem,  jako  jsou  žaludeční  nebo 

dvanáctníkové  vředy,  krvavá  nebo  černá  stolice  (při  opakovaném  vředovém 
onemocnění  nebo  krvácení  z  trávicího  traktu  v  minulosti  se  tento  přípravek  užívat 
nesmí) 

-  Pokud  jste  v minulosti  měl(a)  problémy  se  zažíváním  nebo  pálením  žáhy  po 

předchozím užívání nesteroidních protizánětlivých léků proti bolesti nebo zánětu. 

-  Pokud  máte  problémy  s tlustým  střevem  (tj.  zánětlivé  onemocnění  střev  jako  např. 

ulcerózní kolitidu nebo Crohnovu chorobu). 

-  Pokud trpíte onemocněním jater nebo ledvin 

-  Pokud  jste  dehydratovaný(á)  (odvodnění  organismu  např.  v důsledku  zvracení, 

průjmu, nebo před či po větší operaci) 

-  Pokud Vám otékají dolní končetiny 

-  Pokud máte poruchy krvácivosti nebo jiné potíže s krví včetně vzácné poruchy jater 

nazývané jaterní porfyrie. 

-  Pokud  trpíte  některou  poruchou  imunitního  systému  (kombinované  onemocnění 

měkkých tkání a systémový lupus erytematodes). 

-  Pokud jste dlouhodobě upoután(a) na lůžko. 
 

Jestliže se Vás týká kterýkoli z výše uvedených bodů, poraďte se před užitím přípravku 
Diclofenac AL 25 o vhodnosti jeho užívání s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek  Diclofenac  AL  25

 

může  maskovat  příznaky  infekčního  onemocnění  (např.  bolest 

hlavy, horečka), proto je pak o mnoho těžší potíže odhalit a vhodně léčit. Jestliže se necítíte 
dobře a budete potřebovat navštívit lékaře, nezapomeňte mu říci, že užíváte  Diclofenac AL 
25. 
 
V případě,  že  užíváte  Diclofenac  AL  25,  měli  byste  informovat  vašeho  lékaře  nebo  zubaře 
před tím, než podstoupíte jakoukoli operaci. 
 
Informujte lékaře před předepsáním diklofenaku, pokud: 
• kouříte 
• máte diabetes (cukrovku) 
•  máte  anginu  pectoris  (srdeční  onemocnění  projevující  se  častou  bolestí  na  hrudi),  krevní 
sraženiny, vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol nebo zvýšené triglyceridy (tuky) 
 
Výskyt  nežádoucích  účinků  může být snížen podáváním nejnižší účinné dávky po nejkratší 
dobu nutnou ke zlepšení příznaků. 
 
 
Při dlouhodobějším podávání analgetik (léků proti bolesti) se mohou vyskytnout bolesti 
hlavy, které však nesmíte léčit zvýšením dávky. 
Jestliže užíváte Diclofenac AL 25 a trpíte častými bolestmi hlavy, zeptejte se na radu svého 
lékaře. 
 
Pokud se u Vás kdykoliv během léčby přípravkem Diclofenac AL 25 objeví jakékoli známky 
a  příznaky  srdečních  nebo  cévních  potíží  jako  jsou  bolest  na  hrudi,  dýchavičnost,  slabost 
nebo splývavá řeč, vyhledejte ihned lékaře. 

 

4/11 

Diclofenac AL 25

 

a starší pacienti 

U starších pacientů je na základě lékařských znalostí potřeba opatrnost. Tito pacienti by měli 
zahajovat léčbu nejnižší možnou dávkou stejně tak jako pacienti s nízkou tělesnou hmotností. 

Stejně  jako  u  jiných  léčivých  přípravků  proti  bolesti,  mohou  být  starší  osoby  citlivější  na 
účinky  přípravku  Diclofenac  AL  25,  než  jiní  dospělí.  Z tohoto  důvodu  užívejte  přípravek 
Diclofenac  AL  25

 

přesně  podle  pokynů  a  užívejte  nejmenší  množství  tablet,  které  je 

dostatečné k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili 
jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
 
Krvácení do trávicí soustavy, vředy a perforace (proděravění) 
Při  užívání  nesteroidních  protizánětlivých  léků  včetně  diklofenaku  byly  hlášeny  případy 
krvácení  do  zažívacího  ústrojí,  vředy  a  perforace  (proděravění)  zažívacího  ústrojí,  které 
mohou  být  smrtelné.  Tyto  příhody  se  mohou  objevit  kdykoliv  během  léčby  s  varovnými 
příznaky anebo bez nich a mohou se objevit i u pacientů, kteří v minulosti neprodělali žádné 
závažné onemocnění zažívacího ústrojí. 
 
Obecně  mají  tyto  příhody  závažnější  následky  u  starších  pacientů.  Jestliže  se  při  užívání 
diklofenaku  objeví  krvácení  nebo  vřed  žaludku  nebo  dvanáctníku,  musí  se  podávání 
přípravku Diclofenac AL 25 ihned ukončit. 
 
Pokud se u Vás v minulosti projevily nežádoucí účinky na zažívací ústrojí, zvláště pokud jste 
starší 65 let, oznamte svému lékaři jakékoli neobvyklé příznaky v oblasti břicha (především 
krvácení ze žaludku nebo střeva), zvláště na začátku léčby. 
 
Nesteroidní  protizánětlivé  léky  se  musí  používat  s  opatrností  u  pacientů  se  zánětlivým 
onemocněním  střev  (ulcerózní  kolitida,  Crohnova  choroba),  protože  mohou  zhoršit  průběh 
těchto onemocnění (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky). 
 
Účinky na srdce a cévní systém 
Léčivé  přípravky  jako  Diclofenac  AL  25  mohou  být  spojeny  s  mírně  zvýšeným  rizikem 
srdeční  příhody  (srdeční  infarkt)  anebo  cévní  mozkové  příhody.  Toto  riziko  je  vyšší  při 
vysokých  dávkách  a  delším  trvání  léčby.  Nepřekračujte  doporučenou  dávku  anebo  trvání 
léčby! 
 
Kožní reakce 
Velmi  vzácně  byly  po  použití  nesteroidních  protizánětlivých  léků  hlášeny  závažné  kožní 
reakce  se  zarudnutím  a  tvorbou  puchýřů,  některé  se  smrtelnými  následky  (exfoliativní 
dermatitida,  Stevens-Johnsonův  syndrom  a  toxická  epidermální  nekrolýza  -  Lyellův 
syndrom). Viz bod 4 Možné nežádoucí účinky. 
Nejvyšší riziko těchto reakcí je pravděpodobně na začátku léčby, protože ve většině případů 
se tyto reakce objevují během prvního měsíce léčby.  
Při  prvních  známkách  kožní  vyrážky,  postižení  sliznic  nebo  jiných  známkách  reakce  z 
přecitlivělosti ukončete léčbu přípravkem Diclofenac AL 25 a ihned vyhledejte lékaře. 
 
Účinky na játra
 
Před  zahájením  léčby  diklofenakem  se  musíte  poradit  s  lékařem,  pokud  trpíte  poruchou 
funkce  jater,  protože  při  léčbě  diklofenakem  se  tato  porucha  může  zhoršit.  Pokud  užíváte 
Diclofenac AL 25 po delší dobu anebo opakovaně, lékař u Vás musí z preventivních důvodů 
pravidelně sledovat jaterní funkce.  
Pokud se objeví známky jaterního onemocnění, musí se léčba přípravkem Diclofenac AL 25 
ihned ukončit. 

5/11 

 
Účinky na ledviny 
Ve  spojení  s  léčbou  nesteroidními  protizánětlivými  léky  byly  hlášeny  případy  zadržování 
tekutin a otoků. Proto je potřeba zvláštní opatrnosti u pacientů s poruchou funkce srdce nebo 
ledvin,  u  pacientů  s  vysokým  krevním  tlakem  (hypertenzí),  u  starších  pacientů,  pacientů 
užívajících  současně  diuretika  (léky  na  odvodnění)  nebo  léčivé  přípravky,  které  mohou 
významně  ovlivnit  funkci  ledvin  a  u  pacientů  s  významnou  ztrátou  tekutin  jakéhokoliv 
původu, např. před anebo po rozsáhlejším chirurgickém zákroku. 
Jako  preventivní  opatření  se  v  těchto  případech  doporučuje  sledování  funkcí  ledvin  během 
užívání přípravku Diclofenac AL 25. Ukončení léčby je obvykle následováno úpravou funkcí 
ledvin na úroveň před léčbou. 
Pokud je přípravek Diclofenac AL 25 podáván po delší dobu, je nutné pravidelné sledování 
funkcí ledvin a krevního obrazu. 
 
Obecně  dlouhodobé  návykové  užívání  léků  na  potlačení  bolesti  (analgetik),  zvláště  při 
kombinaci několika léčiv potlačujících bolest, může vyvolat trvalé poškození ledvin s rizikem 
vzniku selhání ledvin (tzv. analgetická nefropatie). 
 
Účinky na srážlivost krve 
Užívání přípravku Diclofenac AL 25 se doporučuje pouze pro krátkodobou léčbu. Při delší 
léčbě  diklofenakem,  stejně  jako  i  ostatními  nesteroidními  protizánětlivými  léčivy,  se 
doporučuje sledovat krevní obraz. 
 
Diklofenak může dočasně snížit shlukování (agregaci) krevních destiček. Pacienti s poruchou 
krevní srážlivosti musí být pečlivě sledováni. 
 
 
Další opatření 
Diclofenac AL 25 se smí použít pouze po pečlivém zvážení poměru přínosu a rizika: 
-  u  pacientů  s  některými  vrozenými  poruchami  krvetvorby  (např.  akutní  intermitentní 
porfyrie) 
- u pacientů s některými autoimunitními chorobami (systémový lupus erytematodes, smíšená 
onemocnění pojiva - kolagenózy) 
 
Zvláště pečlivého lékařského dohledu je zapotřebí: 
- u pacientů s alergickým onemocněním (např. kožní reakce na jiné léčivé přípravky, astma, 
senná rýma), s chronickým otokem sliznic dýchacích cest anebo chronickou plicní nemocí se 
zúžením dýchacích cest. 
 
Velmi  vzácně  byly  pozorovány  závažné  náhlé  reakce  z  přecitlivělosti  (např.  anafylaktický 
šok).  Jakmile  se  při  užívání  přípravku  Diclofenac  AL  25  objeví  první  známky  reakce  z 
přecitlivělosti, musí se léčba ihned ukončit.  
 
Pokud užíváte léčivé přípravky, které zpomalují srážení krve anebo snižují hladinu cukru v 
krvi, lékař Vám bude pravidelně provádět vyšetření krve.. 
  
Stejně tak jako jiné léčivé přípravky, které ovlivňují tvorbu prostaglandinů, může Diclofenac 
AL  25  znesnadnit  otěhotnění.  Pokud  plánujete  otěhotnět  anebo  máte  potíže  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem (viz bod Těhotenství a kojení). 
 
Děti a dospívající  
Přípravek mohou užívat dospívající od 15 let.  

6/11 

S podáváním přípravku Diclofenac AL 25 u dětí a dospívajících do 15 let věku nejsou 
dostatečné zkušenosti. 
 
Další léčivé přípravky a Diclofenac AL 25
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Zvláště byste měl(a) informovat lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků: 
- Lithium (k léčbě psychických onemocnění) 
- Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), tj. léky užívané k léčbě některých typů 
depresí 
- Digoxin (k léčbě onemocnění srdce) 
- Diuretika (močopudné léky), včetně diuretik šetřících draslík 
-  ACE  inhibitory,  beta  blokátory  nebo  antagonisty  angiotensinu  II  (léky  k  léčbě  vysokého 
krevního tlaku a srdečního selhání) 
- Jiné nesteroidní protizánětlivé léky, jako je kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen 
- Kortikosteroidy (protizánětlivé léky) 
- Léky  ovlivňující krevní srážlivost, jako např. warfarin nebo kyselina acetylsalicylová 
- Přípravky k léčbě cukrovky kromě inzulínu (tzv. perorální antidiabetika) 
- Metotrexat (lék na léčbu rakoviny nebo chronického zánětu kloubů) 
- Cyklosporin, takrolimus (přípravky užívané po transplantaci orgánů) 
- Trimetoprim (lék určený k prevenci nebo léčbě infekcí močových cest) 
- Chinolonové antibakteriální přípravky (léky užívané při infekcích) 
- sulfinpyrazon (lék užívaný při dně) a vorikonazol (lék užívaný k léčbě plísňových infekcí) 
- Fenytoin (lék určený k léčbě epileptických záchvatů) 
- Cholestipol/Cholestyramin (léky určené na snižování hladiny cholesterolu) 
- Probenecid (lék určený k léčbě dny) 
 

Užíváte-li  některý  z výše  uvedených  léků,  poraďte  se  o  vhodnosti  užívání  přípravku 
Diclofenac AL 25 s lékařem nebo lékárníkem. 

Starší pacienti 

Nežádoucí účinky se u starších osob projevují častěji než u jiných dospělých. Z toho důvodu 
by  měli  velmi  pečlivě  dodržovat  pokyny  ošetřujícího  lékaře,  který  stanoví  vhodné  nejnižší 
dávkování k úlevě od potíží. Je zejména důležité pro starší pacienty, aby neprodleně ohlásili 
jakýkoli nežádoucí účinek svému lékaři. 
 
 
Diclofenac AL 25

 

s jídlem, pitím a alkoholem 

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pokud otěhotníte v době, kdy užíváte Diclofenac AL 25, ihned informujte svého lékaře. 
Diclofenac  AL  25  smíte  užívat  pouze  v prvních  šesti  měsících  těhotenství,  a  to  pouze  na 
výslovné doporučení lékaře. 
Diclofenac AL 25 nesmíte užívat v posledních třech měsících těhotenství. 
 
 

7/11 

Kojení 
Stejně  jako  jiné  nesteroidní  protizánětlivé  léky,  diklofenak  proniká  v  malém  množství  do 
mateřského  mléka.  Proto  nesmíte  během  kojení  užívat  Diclofenac  AL  25,  aby  se  zabránilo 
nežádoucím účinkům na kojence.  
 
Plodnost 
Užívání  přípravku  Diclofenac  AL  25  způsobovat  problémy  s početím.  Informujte  svého 
lékaře, pokud plánujete otěhotnět nebo máte problémy s početím. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pokud  pozorujete  poruchy  vidění,  závratě  a  ospalost  anebo  jiné  poruchy  centrálního 
nervového  systému  při  užívání  přípravku  Diclofenac  AL  25  neřiďte  motorová  vozidla, 
neobsluhujte  stroje,  ani  nevykonávejte  jiné  činnosti  vyžadující  zvýšenou  pozornost  a 
koordinaci pohybů. Informujte co nejdříve svého lékaře o tom, že máte tyto potíže. 
Tento účinek může být zesílen kombinací s alkoholem. 
 
Diclofenac AL 25
 obsahuje laktózu 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
3.      Jak se přípravek Diclofenac AL 25

 

užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí a dospívající ve věku od 15 let  
Při bolesti užijte jako úvodní dávku 1 tabletu. V případě potřeby pokračujte s užíváním 1 
tablety po 4-6 hodinách. Neužívejte více než 3 tablety během 24 hodin. 
 

Bez porady s lékařem můžete lék užívat nejdéle 7 dní. 
 
Na doporučení lékaře:  
Na  doporučení  lékaře  užívají  dospělí  a  dospívající  od 15 let jednotlivou dávku 1-2 tablety. 
Tuto  dávku  lze  užít  až  třikrát  denně  v časových  odstupech  4-6  hodin  mezi  jednotlivými 
dávkami. Neužívejte více než 6 tablet během 24 hodin. 

Tablety  přípravku  Diclofenac  AL  25  se  polykají  celé  a  zapíjejí  se  dostatečným  množstvím 
vody, nalačno 1-2 hodiny před jídlem. 

Délku léčby určuje ošetřující lékař. Při léčbě revmatických onemocnění se Diclofenac AL 25 
užívá dlouhodobě. 
 
Nepřekračujte doporučené dávkování. Je důležité užívat přípravek Diclofenac AL 25 
v nejnižších dávkách potřebných k úlevě od bolesti a neužívat jej déle, než je nutné

. T

ak se 

sníží riziko nežádoucích účinků.  
 
Poznámka:  
Pacienti  upoutaní  na  lůžko  by  neměli  užívat  enterosolventní  tablety,  neboť  může  být 
zpomalena pohyblivost střev. Pro tyto pacienty jsou k dispozici jiné lékové formy.

 

 
 

8/11 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diclofenac AL 25, než jste měl(a) 
Jestliže jste nedopatřením užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to ihned svému lékaři 
nebo rovnou jděte na lékařskou pohotovost.
 Můžete potřebovat lékařskou pomoc. 
 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diclofenac AL 25 
Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  přípravek  Diclofenac  AL  25,  vezměte  si  jej  hned,  jakmile  si 
vzpomenete, pokud to není v době, kdy máte užít další dávku. Dále pokračujte v užívání léku 
v obvyklou dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
4.      Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky mohou být závažné
Ihned přestaňte Diclofenac AL 25 užívat a informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte: 

  Mírné  křeče  a  bolestivost  břicha  začínající  krátce  po  zahájení  léčby  přípravkem 

Diclofenac AL 25, po kterých se následně objeví krvácení z konečníku nebo krvavý 
průjem,  a  to  obvykle  během  24  hodin  od  rozvoje  bolesti  břicha  (frekvence  není 
známa, z dostupných údajů nelze určit). 

 
Pro vyjádření četnosti nežádoucích účinků je použita následující konvence 

Velmi časté: 
Mohou se vyskytnout u více než u 1 z 10 
pacientů  

Časté: 
Mohou se vyskytnout u méně než u 1 z 10, ale 
více než u jednoho ze 100 pacientů 

Méně časté: 
Mohou se vyskytnout u méně než u 1 ze 100, 
ale více než u jednoho z 1000 pacientů 

Vzácné: 
Mohou se vyskytnout u méně než u 1 z 1000, 
ale více než u jednoho z 10 000 pacientů 

Velmi vzácné: 
Mohou se vyskytnout u 1 nebo méně než 1 
pacienta z 10 000 pacientů  

 
Není známo
Z dostupných údajů nelze určit 

 
Níže uvedené nežádoucí účinky jsou typicky závislé na podané dávce a liší se u jednotlivých 
pacientů. Riziko krvácení do zažívacího traktu (zánět žaludku, poškození sliznice, vředy) je 
závislé hlavně na velikosti dávky a délce léčby. 
 
Nejčastěji  pozorované  nežádoucí  účinky  postihují  zažívací  ústrojí.  Mohou  se  objevit  vřed 
žaludku nebo dvanáctníku, perforace (proděravění) a krvácení - někdy i smrtelné - zvláště u 
starších  pacientů  (viz  bod  2  Upozornění  a  opatření).  Po  použití  diklofenaku  byly  hlášeny 
nucení  na  zvracení,  zvracení,  průjem,  nadýmání,  zácpa,  poruchy  trávení,  bolest  břicha, 
dehtovitá stolice, zvracení krve, vředovitý zánět sliznice dutiny ústní (ulcerózní stomatitida), 
zhoršení  zánětu  střeva  (ulcerózní  kolitida  a  Crohnova  choroba  -  viz  bod  2  Upozornění  a 
opatření). Méně často byl pozorován zánět žaludeční sliznice. 

Ve spojení s užíváním nesteroidních protizánětlivých léků byly pozorovány zadržování 
tekutin (otoky), vysoký krevní tlak a srdeční nedostatečnost. 

9/11 

Léky jako je Diclofenac AL 25 mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
mozkových cévních příhod. 
 
Velmi časté: 
- Poruchy zažívacího ústrojí jako nucení na zvracení, zvracení a průjem, rovněž malé ztráty 
krve  do  zažívacího  ústrojí,  které  ve  výjimečných  případech  mohou  způsobit  chudokrevnost 
(anémii). 
 
Časté: 
-  Poruchy  centrálního  nervového  systému  jako  bolest  hlavy,  závratě,  malátnost,  dráždivost 
nebo únava. 
- Poruchy zažívání (dyspepsie), nadýmání, bolest břicha, křeče v žaludku, ztráta chuti k jídlu 
a vřed žaludku nebo dvanáctníku (bez anebo s krvácením a proděravěním) 
- Reakce z přecitlivělosti jako kožní vyrážka a svědění. 
- Závratě 
- Zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi. 
 
Méně časté: 
- Zvracení krve (hemateméza), krev ve stolici nebo krvavý průjem.  Jestliže se u Vás objeví 
výraznější  bolest  v  horní  části  břicha,  zvracení  krve,  černá  stolice  nebo  krev  ve  stolici, 
přestaňte Diclofenac AL 25 užívat a ihned vyhledejte lékaře. 
-  Otoky  (zadržování  tekutin  v  těle),  zvláště  u  pacientů  s  vysokým  krevním  tlakem  nebo 
poruchou funkce ledvin. 
- Ztráta vlasů. 
- Kopřivka. 
-  Poškození  jater,  zvláště  při  dlouhodobé  léčbě,  akutní  zánět  jater  se  žloutenkou  nebo  bez 
žloutenky (velmi vzácně s velmi těžkým průběhem, bez předchozích varovných příznaků). 
  Proto je potřeba při dlouhodobé léčbě diklofenakem pravidelně sledovat jaterní funkce. 
 
Vzácné: 
- Gastritida (zánět žaludku, podráždění nebo otok žaludeční sliznice) 
 
Velmi vzácné: 
- Bušení srdce (palpitace), bolest na hrudi, zadržování tekutin (otok), srdeční nedostatečnost, 
náhlá srdeční příhoda (srdeční infarkt). 
- Poruchy počtu krvinek (červených, bílých krvinek i krevních destiček - anemie, leukopenie, 
trombocytopenie,  pancytopenie,  agranulocytóza).  Prvními  příznaky  mohou  být:  horečka, 
bolest v krku, otevřené rány v ústech, příznaky podobné chřipce, těžké vyčerpání, krvácení z 
nosu. V těchto případech musíte ihned přerušit léčbu a okamžitě vyhledat lékaře. Neužívejte 
žádné léčivé přípravky na potlačení bolesti nebo horečky. 
- Poruchy čití, poruchy chuti, poruchy paměti, křeče, třes, cévní mozková příhoda. 
- Poruchy vidění (rozmazané a dvojité vidění). 
- Hučení v uších (tinitus), dočasná porucha sluchu 
- Zánět sliznice dutiny ústní, zánět jazyka, poškození jícnu, zácpa a bolest v dolní části břicha 
jako  např.  krvácivé  záněty  tlustého  střeva,  zhoršení  Crohnovy  choroby  nebo  ulcerózní 
kolitidy (zánětlivé onemocnění tlustého střeva s tvorbou vředů), zánět slinivky břišní, zúžení 
střeva. 
- Nekróza jater, selhání jater. 
-  Poškození  ledvin,  které  může  způsobit  akutní  poškození  funkce  ledvin  (nedostatečnost 
ledvin), bílkovina v moči (proteinurie) a/nebo krev v moči (hematurie), nefrotický syndrom 
(zadržování  tekutin  v  těle,  otoky  a  vysoký  stupeň  ztráty  bílkovin  močí).    Známkou 
nedostatečnosti  ledvin  nebo  selhání  ledvin  může  být  zmenšení  množství  moči,  zadržování 

10/11 

tekutin v těle (otoky) a celkový pocit nemoci.Pokud se uvedené příznaky objeví anebo zhorší, 
okamžitě přestaňte Diclofenac AL 25 užívat a ihned vyhledejte lékaře. 
-  Kožní  vyrážka  se  zarudnutím,  zvýšená  citlivost  na  světlo,  krvácení  do  kůže  s  malými 
skvrnami  (purpura),  závažné  kožní  reakce  jako  kožní  vyrážka  s  tvorbou  puchýřů  (např. 
Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom), svědění. 
-  Zhoršení  zánětů  vyvolaných  infekcemi  (např.  rozvoj  zánětu  povázek  -  tzv.  nekrotizující 
fasciitida)  v  časové  souvislosti  s  užitím  nesteroidních  protizánětlivých  léků  včetně 
diklofenaku).Jestliže  se  u  Vás  objevily  nebo zhoršily známky zánětu (např. zarudnutí, otok, 
zvýšená  teplota,  bolest,  horečka)  při  užívání  přípravku  Diclofenac  AL  25,  ihned  vyhledejte 
lékaře. 
- Příznaky zánětu mozkových blan (tzv. aseptická meningitida) jako bolest hlavy, nucení na 
zvracení,  zvracení,  horečka,  ztuhlost  šíje  nebo  zastřené  vědomí.  Zdá  se,  že  zvýšené  riziko 
existuje  u  pacientů,  kteří  trpí  autoimunitními  chorobami  (systémový  lupus  erytematodes, 
smíšená onemocnění pojiva - kolagenózy). 
- Vysoký krevní tlak (hypertenze). 
-  Závažné  celkové  reakce  z  přecitlivělosti.  Ty  se  mohou  projevit  jako  otok  tváře,  jazyka  a 
uvnitř  krku  se  zúžením  dýchacích  cest, nedostatek dechu, rychlá srdeční akce, pokles tlaku 
krve  dokonce  směrem  k  život  ohrožujícímu  šoku.  Jestliže  se  u  Vás  objeví  některý  z  těchto 
příznaků (může se objevit již po prvním použití), přestaňte užívat Diclofenac AL 25 vyhledejte 
ihned lékařskou pomoc.
  
- Alergický zánět krevních cév (vaskulitida) a plic (pneumonitida) 
- Psychické reakce, deprese, pocit úzkosti, noční můry, nespavost, dezorientace.  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5.      Jak přípravek Diclofenac AL 25 uchovávat 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

 

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za 
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
6.      Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Diclofenac AL 25 obsahuje 
Léčivá látka je Diclofenacum natricum 25 mg v jedné enterosolventní tabletě. 
 
Pomocnými látkami jsou: 

11/11 

Mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktózy, makrogol 400, makrogol 6000, magnesium-
stearát, kukuřičný škrob, hypromelosa , povidon K30, disperze methakrylátového kopolymeru 
L  30%,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  acetyltriethyl-citrát,  mastek,  oxid  titaničitý,  žlutý 
oxid železitý, červený oxid železitý 
 
Jak přípravek Diclofenac AL 25
 vypadá a co obsahuje toto balení 
Diclofenac AL 25 jsou světle  hnědé kulaté bikonvexní potahované enterosolventní tablety. 
 
Velikost balení:  
20, 30, 50 a 100 enterosolventních tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ALIUD PHARMA GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 19 
D-89150 Laichingen 
Německo 
 
Výrobce: 
Stada Arzneimittel AG 
Stadastrasse 2-18 
Bad Vilbel 
61118 Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
26.9.2016 
 

Recenze

Recenze produktu DICLOFENAC AL 25 TBL OBD 100X25MG

Diskuze

Diskuze k produktu DICLOFENAC AL 25 TBL OBD 100X25MG

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám