Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na atopický ekzém

BALNEUM Hermal a suchou kůži 500 ml

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12516

100 % 2 recenze

K podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže se suchou a svědící kůží jako např. u atopického ekzému.

Více informací

212
Běžná cena: 334 Kč, Ušetříte: 37 % (122 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 24. 4. 2018, předpokládaný termín doručení 25. 4. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

K podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže se suchou a svědící kůží jako např. u atopického ekzému.

Informace o produktu

Výrobce: ALMIRALL HERMAL
Značka: BALNEUM
Kód výrobku: 12516
Kód EAN: 4042762052886
Kód SÚKL: 60409
Držitel rozhodnutí: ALMIRALL HERMAL

Přípravek je určen k podpůrné léčbě těm pacientům, kteří mají potíže s výrazně suchou a svědící kůží. Používat Balneum Hermal F je též možno u malých dětí a kojenců s citlivou kůží. Mezi spektrum použití patří atopický (kojenecký) ekzém, neurodermatitida, lupénka a ichtyóza. Přípravek mohou používat dospělí, děti i mladiství i bez doporučení lékaře. Přípravek je možné používat i během těhotenství a kojení.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls263805/2011 
 

Příbalová informace: Informace pro uživatele 

 

Balneum Hermal F 

Přísada do koupele 

arachidis oleum, paraffinum perliquidum 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-     Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem.  

 

 Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek Balneum Hermal F a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal F používat 
3.  Jak se přípravek Balneum Hermal F

 

používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Balneum Hermal F uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Balneum Hermal F a k čemu se používá 

 
Co je přípravek Balneum Hermal F  
Balneum  Hermal  F  obsahuje  léčivé  látky  arachidis  oleum  (arašídový  olej)  a  Paraffinum 
perliquidum (tekutý parafín).  
Balneum Hermal F je přísada do koupele. 
 
Balneum Hermal F pokrývá pokožku olejovým filmem, který slouží jako přechodná ochranná 
vrstva  až  do  obnovení  přirozeného  tukového  kožního  pláště.  Balneum  Hermal  F  svým 
působením  vede  k  zadržování  vody  v rohové  vrstvě  kůže.  Snižuje  také  zvýšené  odpařování 
vody  u  kožních  onemocnění,  jako  jsou  ekzémy  a  lupénka.  Kromě  toho  také  usnadňuje 
odlučování šupin. 
Použití přípravku Balneum Hermal F je vhodné u těch pacientů, u nichž je pokožka chudá na 
látky  tukové  povahy,  suchá  a  lehce  svědící.  Přípravek  obnovuje  přirozený  mastný  povrch 
kůže. 
 
Balneum  Hermal  F  se  používá  k podpůrné  léčbě  u  pacientů,  kteří  mají  potíže  s  výrazně 
suchou,  šupinatou  a  svědící  kůží  jako  například  u  atopického  ekzému.  Používat  Balneum 
Hermal F je též možno u pacientů s citlivou kůží, včetně malých dětí a kojenců.  
 

 

2/5 

Přípravek  se  používá  k podpůrné  léčbě  u  těchto  kožních  onemocnění:  atopický  (kojenecký) 
ekzém,  neurodermatitida  (svědivé  kožní  onemocnění  s ohraničenými  ložisky  vyrážky), 
lupénka  a  ichtyóza  (kožní  onemocnění  s poruchou  rohovění).  Přípravek  mohou  používat 
dospělí,  děti  i  dospívající  i  bez  doporučení  lékaře.  Přípravek  je  možné  používat  i  během 
těhotenství a kojení. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Balneum Hermal F 
používat 

 
Nepoužívejte přípravek Balneum Hermal F 
 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  sójový  olej,  sóju,  oříšky  či  kteroukoliv  pomocnou  látku 

obsaženou v přípravku Balneum Hermal F 

-  jestliže trpíte akutní formou pustulózní (puchýřnaté) lupénky. 

 
Při  rozsáhlém  poškození  kůže,  horečnatých  a  infekčních  stavech,  tuberkulóze,  srdeční 
nedostatečnosti  a  při  vysokém  krevním  tlaku  by  veškeré  koupele  –  včetně  koupelí  s 
přípravkem Balneum Hermal F – měly být prováděny pouze po poradě s lékařem.  

 
Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Balneum Hermal F se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek neaplikujte do oblasti očí. V případě náhodného zasažení očí je ihned vypláchněte velkým 
množstvím studené vody. Pokud podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem nebo očním lékařem. 
 

Po  vypuštění  vody  z  vany  je  nebezpečí  uklouznutí,  protože  povrch  vany  je  pokryt  mastným 
filmem. Po každé koupeli je proto nezbytné okamžitě vanu důkladně vyčistit běžným čisticím 
prostředkem pro domácnost, a pak opláchnout horkou vodou.  
 
Další léčivé přípravky a Balneum Hermal F 
Interakce s jinými léky nejsou známy.  
Při  následném  použití  mýdel  a  saponátů  dochází  ke  zrušení  příznivého  účinku  Balneum 
Hermal F. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Používání přípravku Balneum Hermal F je možné i během těhotenství a kojení bez omezení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem ke způsobu použití lze vyloučit ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Balneum Hermal F obsahuje butylhydroxytoluen a propylenglykol 
Butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo 
podráždění očí a sliznic. 
Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Balneum Hermal F používá 

 

3/5 

 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem.  
Jako odměrku můžete použít vnitřní díl šroubovacího uzávěru.  
 
Jestliže lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:  
Pro  1  koupel  (150  l  vody)  použijte  30  –  45  ml  olejového  roztoku,  což  odpovídá  2  –  3 
odměrkám (šroubovací uzávěr).  
Pro částečnou koupel  (5 l  vody) použijte 1 ml olejového roztoku,  což odpovídá 1/4  kávové 
lžičky. 
 
Použití u dětí 
Pro dětskou koupel (25 l vody) použijte 5 ml olejového roztoku, což odpovídá 1/3 odměrky 
(šroubovací uzávěr). 
 
Způsob použití 
Frekvence použití se řídí druhem, rozsahem a mírou potíží a má být stanovena individuálně. 
Koupele je doporučováno provádět v odstupu 2-3 dnů, případně denně.  
 
Odměřené  množství  olejového  roztoku  přidejte  do  vody,  nikoliv  obráceně,  a  přípravek  ve 
vodě dobře promíchejte, až se dosáhne stejnoměrného rozptylu.  
 
Teplota  lázně  by  neměla  překročit  36°C  (nižší  teplota  lázně,  kolem  32°C,  je  pro  opětovné 
obnovení  mastného  povrchu  kůže  příznivější,  při  vyšší  teplotě  promašťující  efekt  mírně 
klesá).  
 
Doba koupele je individuální, neměla by však přesáhnout 15-20 minut. 
U kojenců a malých dětí obvykle postačuje doba lázně jen několik minut. 
 
Balneum  Hermal  F  se  může  použít  i  při  sprchování.  V tomto  případě  se  neředěný  olejový 
roztok  nanese  na  navlhčenou  pokožku  a  pak  se  lehce  osprchuje.  Po  koupeli  se  kůže  osuší 
lehkými doteky ručníkem; silné otírání snižuje léčebný účinek! 
 
 
Jestliže jste použil(a) větší množství přípravku Balneum Hermal F, než jste měl(a): 
Škodlivé působení vlivem zvýšené olejové koncentrace v koupelové vodě není známé. 
Při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

4/5 

 
Při hodnocení nežádoucích účinků se vychází z následujících údajů o četnosti:  
 
Velmi časté:  mohou se vyskytnout u více než  1 z 10 léčených osob 
Časté:
  

mohou se vyskytnout až u 1 ze 10 léčených osob 

Méně časté:  mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 léčených osob 
Vzácné:
 

mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 léčených osob 

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 léčených osob 
Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit 
 
Nežádoucí účinky: 
Vzácné: Arašídový olej může vyvolat reakci z přecitlivělosti. 
 
Velmi vzácné: může vzniknout folikulitida (zánět vlasového váčku).  
 
Není známo: může dojít k zarudnutí, svědění až pálení pokožky. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  Jak přípravek Balneum Hermal F uchovávat
 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.  
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  a  na 
lahvičce za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6.  Obsah balení a další informace 

 

 

5/5 

Co obsahuje Balneum Hermal F 

 

Léčivou látkou je arachidis oleum (arašídový olej) 46,45 g a paraffinum perliquidum (tekutý 
parafín) 47,00 g ve 100 g roztoku. 
Pomocné  látky  jsou  lauromakrogol  400,  diolamid  kyseliny  olejové,  isopropyl-palmitát, 
propylenglykol,  butylhydroxytoluen,  askorbyl-palmitát,  monohydrát  kyseliny  citronové  a 
parfém. 
 
Jak přípravek Balneum Hermal F vypadá a co obsahuje toto balení 
Světle žlutý, lehce opalizující olejový roztok v bílé PE neprůhledné lahvi s PE těsnicí vložkou 
a PP šroubovacím uzávěrem (odměrkou) a v papírové krabičce. 
 
Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců. 
Balneum Hermal F je dostupný v balení 100, 200, 500 a 2x500 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 

Almirall Hermal GmbH 
Scholtzstraße 3, D-21465 Reinbek 
Německo 
tel.: +49 (040) 72704-0 
fax: +49 (040) 7229296 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1.7.2015. 
 

Recenze (2)

Recenze produktu BALNEUM Hermal a suchou kůži 500 ml

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Před lety doporučeno kožní lékařkou na moji velmi suchou svědivou pokožkou. Jediná věc, která mi zastavila svědění a nadměrné vysušování a loupání kůže.

100 %

Maximální spokojenost, výrobek používám dlouhá léta, vřele doporučuji všem, kdo trpí suchou kůží. Marcela Bláhová

Diskuze

Diskuze k produktu BALNEUM Hermal a suchou kůži 500 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Šárka P.

100 % 12/02/2014

Před lety doporučeno kožní lékařkou na moji velmi suchou svědivou pokožkou. Jediná věc, která mi zastavila svědění a nadměrné vysušování a loupání kůže.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám