Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na lokální tlumení bolesti

ARNIDOL sprej na svalovou únavu - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13663

100 % 4 recenze

Při svalové únavě, zhmoždění, podvrtnutí a následných otocích, při stavech po nadměrné námaze.

Více informací

122
Běžná cena: 140 Kč, Ušetříte: 13 % (18 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (4)
Diskuze

Podrobné informace

Při svalové únavě, zhmoždění, podvrtnutí a následných otocích, při stavech po nadměrné námaze.

Informace o produktu

Výrobce: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG
Značka: ARNIDOL
Kód výrobku: 13663
Kód EAN: 8594039794105
Kód SÚKL: 53554
Držitel rozhodnutí: GEHRLICHER PHARMAZEUTISCHE EXTRAKTE GMBH,EURASBURG

Přípravek se používá při svalové únavě, zhmoždění, podvrtnutí a následných otocích, při stavech po nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů, vzniklém v souvislosti se sportovní nebo pracovní zátěží. Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost. Nezlepší-li se stav do 2-3 dnů, je nutno poradit se s lékařem v každém případě.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/

5

 

 

 

sp.zn. sukls142159/2016 
 

 PŘÍBAL OVÁ  INFORMACE: INFORMACE PRO  PACIENTA 

 

Arnidol spray 

                          30 mg/ml + 100 mg/ml 

kožní sprej, roztok 

                                        hydroxyethylis salicylas, arnicae tinctura 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 

svého lékaře nebo lékárníka. 

 Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

 

Pokud se do 2-3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

 
 

Co naleznete v této příbalové informaci:  
1.   Co je přípravek Arnidol spray a k čemu se používá 
2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Arnidol spray používat 
3.   Jak se přípravek Arnidol spray používá 
4.   Možné nežádoucí účinky 
5.   Jak přípravek Arnidol spray uchovávat 
6.   Obsah balení a další informace 

 

 

 
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

 

Přípravek Arnidol spray má protizánětlivé účinky a tlumí bolest.  

 

Léčivými látkami přípravku Arnidol spray jsou hydroxyethyl-salicylát 
a arniková tinktura 

 

Arnidol spray se používá ke zmírnění pocitu únavy svalů a kloubů, k urychlení hojení svalů a 
kloubů při sportovních úrazech, při zhmožděninách, podvrtnutí a následných otocích, po 
nadměrné námaze nebo přetížení svalů a kloubů vzniklé v souvislosti se sportovní nebo 
pracovní zátěží.  
Použít přípravek bez předchozího vyšetření lékařem smíte jen tehdy, není-li poraněna kůže, 
nejsou-li přítomny krevní výrony, nezvětšuje-li se otok a není-li výrazně omezena hybnost. 
Nezlepší-li se stav do 2-3 dnů, je nutno se poradit s lékařem. 
 
Po nastříkání na kůži prostupuje velmi dobře do hloubky, omezuje bolestivost, vznik otoků a tlumí 
místní zánětlivou reakci.  Nástup účinku je rychlý a je podporován alkoholem (ethanolem) s přísadou 
kafru a vonných silic, čímž zároveň působí příjemně chladivě. 
 

  Přípravek Arnidol spray mohou používat dospělí a dospívající od 15 let. 

2/

5

 

 

 

 

3/

5

 

 

 

 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
ARNIDOL SPRAY POUŽÍVAT 

 
 
Nepoužívejte přípravek  Arnidol spray: 
jestliže jste alergický(á) na hydroxyethyl-salicylát a další salicyláty, na arnikovou tinkturu nebo na 
kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
na porušenou kůži (oděrky, otevřené rány) a ekzémy 
u dětí a dospívajících do 15 let 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku se poraďte se  
svým lékárníkem.  
Přípravek neaplikujte na sliznice a do okolí očí, Nepoužívejte přípravek na velké plochy kůže v případě, 
že trpíte onemocnění ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Arnidol spray 

Salicyláty mohou při místním používání zvýšit propustnost kůže pro jiné současně 
používané přípravky.  Jestliže takové přípravky používáte nebo hodláte používat, poraďte se s 
lékařem dříve, než použijete přípravek Arnidol spray. 
Vstřebaný  salicylát  může  vzájemně  reagovat  s  methotrexátem  (lék  k léčbě  nádorových  a  kloubních 
onemocnění) a deriváty sulfonylmočoviny (léky k léčbě cukrovky). 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte a to i o lécích, 
které jsou dostupné bez  lékařského předpisu. 

 

Těhotenství,  kojení a plodnost 
Přípravek nemají používat těhotné a kojící ženy. 

 

Řízení dopravních prostředků  a obsluha strojů 
Přípravek  Arnidol   spray  nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 

 

 

3.   JAK SE PŘÍPRAVEK  ARNIDOL SPRAY POUŽÍVÁ 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Přípravek je určen ke kožnímu podání. 
 
Arnidol spray nastříkejte 2-3 krátkými stisky rozprašovače na kůži postiženého místa těla a postřik po 
10-15 minutách opakujte nebo na místo přiložte přípravkem postříkaný mulový obvaz.  Toto ošetření 
je možno opakovat až 3krát denně.  Při postřiku držte lahvičku ve svislé poloze. 
Protože přípravek obsahuje alkohol (ethanol), nesmí se dostat do očí, na sliznice a do otevřených 
ran! Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 14 dní. 

 

 

 

4.   MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Arnidol spray nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen.   
Arnidol spray nesmějí používat osoby se zjištěnou přecitlivělostí na některou z jeho složek zejména na 
salicyláty, kyselinu salicylovou nebo 

4/

5

 

 

 

arniku.    U  osob  s  mimořádně  citlivou  kůží  nebo  při  přecitlivělosti  na  některou  jeho  složku  (u 
alergiků)  se  může  velmi  vzácně  objevit  zčervenání  (erytém)  ošetřeného  místa,  zánět  kůže,  ekzém, 
vyrážka  nebo  puchýře.  Tato  reakce  zpravidla  rychle  mizí.  Při  výskytu  alergické  reakce  používání 
přípravku přerušte a vyhledejte lékaře. 

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky  

 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi     nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit take přímo na adresu: 

  Státní ústav pro kontrolu léčiv  

 Šrobárova 48  

  100 41 Praha 10  

Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK ARNIDOL SPRAY UCHOVÁVAT 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu  za 
Použitelné do:  
Nestříkejte  do  ohně  a  prázdné  lahvičky  neodhazujte  do  otevřeného  ohně!  
Hořlavina! 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 
Co přípravek Arnidol spay obsahuje: 

 
Léčivá látka: 
Jeden ml roztoku obsahuje:  
hydroxyethylis salicylas 30 mg a arnicae tincture 100 mg. 
 

Pomocné látky: 
Isopropyl-myristát, citronelová silice, kosodřevinová silice, levandulová silice, 

borovicová silice, blahovičníková silice, kafr, ethanol 96 (V/V) . 

 

 

Jak přípravek Arnidol spray vypadá a co obsahuje toto balení: 
 
Lékovou  formou  přípravku  je  kožní 
sprej, roztok. 
Obsah balení: Bílá  neprůhledná  plastová lahvička s obsahem 50 ml nebo 100 ml s mechanickým 
rozprašovačem, průhledný kryt, krabička 

 
 

 
 

5/

5

 

 

 

 
Držitel rozhodnutí o registraci:
 
Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, D-
81373 Mnichov 
Německo. 

 

Výrobce
Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH D-
82347 Eurasburg 
Německo. 

 

Další informace o  tomto přípravku získáte u  místního zástupce držitele rozhodnutí o 
registraci:  
 
IBI-International spol. s r.o. 
Senovážné nám. 5,  
110 00 Praha 1 
Tel.: 00420 221111500, fax:00420 
222247428 e-mail: 

ibi@ibi.cz

 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2016

 

Recenze (4)

Recenze produktu ARNIDOL sprej na svalovou únavu

Recenze od 4 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Jednoduchá a rychlá aplikace, dobrý analgetický efekt.

100 %

doporučeno na radu známé na bolest - funguje

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu ARNIDOL sprej na svalovou únavu

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Eva B.

100 % 13/08/2010

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám