Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

SOLU-MEDROL 1GM+16ML Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19640

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: PFIZER
Kód výrobku: 19640
Kód EAN: 8594036500754
Kód SÚKL: 9712
Držitel rozhodnutí: PFIZER
Terapie glukokortikoidy je čistě symptomatická, vyjma substituční léčby některých endokrinologických onemocnění. Endokrinní poruchy - primární a sekundární adrenokortikální insuficience (lékem volby je hydrokortison nebo kortison; syntetických analogů lze v případě potřeby používat spolu s mineralokortikoidy, u kojenců je suplementace mineralokortikoidů obzvláště důležitá); - akutní adrenokortikální insuficience (hydrokortison nebo kortison jsou léky volby, může být nutná suplementace mineralokortikoidů, zvláště při použití syntetických analogů); - před operací a v případě těžkého poranění nebo onemocnění, u pacientů se známou adrenální insuficiencí nebo při pochybách o adrenokortikální rezervě; - vrozená adrenální hyperplazie; - nehnisavá tyreoiditida; - hyperkalcémie spojená s onkologickým onemocněním. Onemocnění revmatického původu Jako doplňková léčba pro krátkodobou aplikaci (překlenout akutní epizodu nebo exacerbaci) při: - posttraumatické osteoartritidě; - synovitidě při osteoartritidě; - revmatoidní artritidě, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou vyžadovat udržovací léčbu nízkými dávkami); - akutní a subakutní bursitidě; - epikondylitidě; - akutní nespecifické tendosynovitidě; - akutní dnavé artritidě; - psoriatické artritidě; - ankylózující spondylitidě. Systémová autoimunní onemocnění (imunokomplexová) Během exacerbace nebo jako udržovací léčba ve vybraných případech při: - systémovém lupus erythematodes (a lupoidní nefritidě); - akutní revmatické karditidě; - systémové dermatomyositidě (polymyositidě); - polyarthritis nodosa; - Good Pasturově syndromu. Kožní onemocnění - pemfigus; - těžké erythema multiforme (Steven-Johnsonův syndrom); - exfoliativní dermatitida; - bulózní herpetiformní dermatitida; - těžká seborrhoická dermatitida; - těžká psoriáza; - mycosis fungoides; - urtikaria. Alergické stavy Těžké nebo nezvládnutelné stavy běžnou léčbou při: - asthma bronchiale; - kontaktní dermatitidě; - atopické dermatitidě; - sérové nemoci; - sezónní nebo pylové alergické rhinitidě; - reakcích přecitlivělosti na léky; - urtikariálních posttransfúzních reakcích; - akutním neinfekčním laryngeálním edému (lékem první volby je epinefrin). Oční onemocnění Těžký akutní a chronický alergický a zánětlivý proces postihující oko jakým je: - herpes zoster ophthalmicus; - iritida, iridocyklitida; - chorioretinitida; - difúzní posteriorní uveitida a chorioiditida; - neuritida optiku; - sympatická oftalmie. Gastrointestinální onemocnění K překlenutí období onemocnění při: - ulcerózní kolitidě (systémová terapie); - regionální enteritidě (systémová terapie). Respirační onemocnění - plicní sarkoidóza; - berylióza; - fulminantní nebo diseminovaná tuberkulóza plic, pokud se přípravek podává současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií; - Loefflerův syndrom nezvládnutelný jinými prostředky; - aspirační pneumonie. Imunosupresivní terapie - orgánová transplantace. Hematologické poruchy - získaná (autoimunitní) hemolytická anémie; - idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých (pouze i.v.; i.m. aplikace je kontraindikována); - sekundární trombocytopénie u dospělých; - erytroblastopenie (anémie červených krvinek); - vrozená (erytroidní) hypoplastická anémie. Neoplastická onemocnění Při paliativní léčbě: - leukémií a lymfomů u dospělých; - akutní leukémie dětského věku. Edematózní stavy K vyvolání diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie, idiopatického nefrotického syndromu nebo nefrotickém syndromu vzniklém při lupus erythematodes. Nervový systém - mozkový edém při nádoru - primárním či metastatickém, nebo v souvislosti s chirurgickým zákrokem nebo radiační terapií; - akutní exacerbace sclerosis multiplex; - akutní poranění míchy. Léčbu je nutno zahájit do osmi hodin od úrazu. Léčba šokových stavů Sekundární šok vzniklý na podkladě adrenokortikální nedostatečnosti nebo v případě, že nereaguje na běžnou léčbu za předpokladu adrenokortikální insuficience. (Hydrokortison je obecně lékem volby. Je-li mineralkortikoidní účinek nežádoucí, dává se přednost metylprednisolonu). I když nejsou k dispozici data z žádné (dvojité slepé - placebem kontrolované) klinické studie, údaje získané u experimentálních zvířecích modelů naznačují, že methylprednisolon může být užitečný při hemoragickém, traumatickém a chirurgickém šoku, nereagujícím na standardní terapii (např. náhrada tekutin, atd.). Různé Tuberkulózní meningitida s obstrukcí likvorových cest nebo hrozící obstrukcí, pokud se použije současně s příslušnou antituberkulózní chemoterapií. Trichinóza při neurologickém nebo myokardiálním postižení. Prevence nevolnosti a zvracení při onkologické chemoterapii.

Příbalový leták


1/15

sp.zn.: sukls132422/2010
a sp.zn.:sukls121403/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Solu-Medrol 62,5 mg/ml
Methylprednisolonum
Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Solu-Medrol a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Solu-Medrol používat
3. Jak se přípravek Solu-Medrol používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Solu-Medrol uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Solu-Medrol obsahuje methylprednisolon. Má silný protizánětlivý, imunosupresivní a
antialergický účinek. Je vhodný k léčbě stavů vyžadujících silný a rychle nastupující hormonální účinek, jako
například:

ENDOKRINNÍ PORUCHY

primární a sekundární adrenokortikální insuficience (lékem volby je hydrokortison nebo kortison;
syntetických analogů lze v případě potřeby používat spolu s mineralokortikoidy, u kojenců je
suplementace mineralokortikoidů obzvláště důležitá)
akutní adrenokortikální insuficience (hydrokortison nebo kortison jsou léky volby, může být nutná
suplementace mineralokortikoidů, zvláště při použití syntetických analogů)
šokový stav v důsledku adrenokortikální insuficience, šokový stav s možnou účastí adrenokortikální
insuficience neodpovídající na konvenční léčbu
před operací a v případě těžkého poranění nebo onemocnění, u pacientů se známou adrenální
insuficiencí nebo při pochybách o adrenokortikální rezervě
vrozená adrenální hyperplazie
nehnisavá tyreoiditida
hyperkalcémie spojená s onkologickým onemocněním

ONEMOCNĚNÍ REVMATICKÉHO PŮVODU

Jako doplňková terapie pro krátkodobou aplikaci (k překlenutí akutní epizody nebo při exacerbaci
stavu) při:
2/15
posttraumatické osteoartritidě akutní nespecifické tendosynovitidě
synovitidě při osteoartritidě akutní dnavé artritidě
akutní a subakutní bursitidě psoriatické artritidě
epikondylitidě ankylozující spondylitidě
revmatoidní artritidě, včetně juvenilní revmatoidní artritidy (vybrané případy mohou vyžadovat
udržovací léčbu nízkými dávkami)

SYSTÉMOVÁ AUTOIMUNNÍ ONEMOCNĚNÍ (imunokomplexová)

Během exacerbace nebo jako udržovací terapie ve vybraných případech při:
akutní revmatické karditidě polyarteritis nodosa
systémové dermatomyositidě (polymyositidě) Goodpastureově syndromu
systémovém lupus erythematodes (a lupoidní nefritidě)

KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ

pemfigus těžká psoriáza
exfoliativní dermatitida mycosis fungoides
bulózní herpetiformní dermatitida těžká seborrhoická dermatitida
těžké erythema multiforme (Stevens -Johnsonův syndrom)

ALERGICKÉ STAVY

Těžké nebo nezvládnutelné stavy běžnou léčbou při:
asthma bronchiale sezónní nebo celoroční alergické rhinitidě
kontaktní dermatitidě reakcích z přecitlivělosti na léčivé přípravky
atopické dermatitidě urtikariálních posttransfúzních reakcích
sérové nemoci akutním neinfekčním laryngeálním edému

OČNÍ ONEMOCNĚNÍ

Těžký akutní a chronický alergický a zánětlivý proces postihující oko jakým je:
herpes zoster ophthalmicus sympatická oftalmie
iritida, iridocyklitida zánět předního segmentu
chorioretinitida alergická konjunktivitida
difúzní posteriorní uveitida a chorioiditida alergická marginální ulcerace rohovky
neuritida optiku keratitida

GASTROINTESTINÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ

K překlenutí závažných období onemocnění při:
ulcerózní kolitidě (systémová terapie) regionální enteritidě (systémová terapie)

RESPIRAČNÍ ONEMOCNĚNÍ

plicní sarkoidóza aspirační pneumonie
středně těžká až těžká pneumocystová
pneumonie u nemocných s AIDS (jako
fulminantní nebo diseminovaná tuberkulóza
plic, pokud se přípravek podává současně s
3/15
doplňková léčba v průběhu prvních 72 hodin
léčby infekce Pneumocystis carinii)
příslušnou antituberkulózní chemoterapií
Loefflerův syndrom nezvládnutelný jinými
prostředky
exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci
(CHOPN)
berylióza

HEMATOLOGICKÉ PORUCHY

získaná (autoimunitní) hemolytická anémie erytroblastopénie (anémie červených krvinek)
sekundární trombocytopenie u dospělých vrozená (erytroidní) hypoplastická anémie
idiopatická trombocytopenická purpura u dospělých (pouze i.v.; i.m. aplikace je kontraindikována)

NEOPLASTICKÁ ONEMOCNĚNÍ

Při paliativní léčbě:
leukémií a lymfomů u dospělých akutní leukémie dětského věku
ke zlepšení kvality života nemocných v terminální fázi nádorového onemocnění

EDEMATÓZNÍ STAVY

k vyvolání diurézy nebo remise proteinurie u nefrotického syndromu bez urémie

NERVOVÝ SYSTÉM

mozkový edém při nádoru - primárním či
metastatickém, nebo v souvislosti s
chirurgickým zákrokem nebo radiační terapií
akutní poranění míchy.
Léčbu je nutno zahájit do osmi hodin od úrazu.
akutní exacerbace sclerosis multiplex

RŮZNÉ

tuberkulózní meningitida s obstrukcí
likvorových cest nebo hrozící obstrukcí,
pokud se použije současně s příslušnou
antituberkulózní chemoterapií
trichinóza s neurologickým nebo
myokardiálním postižením

prevence nevolnosti a zvracení při
protinádorové chemoterapii
při orgánové transplantaci2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL
POUŽÍVAT

Nepodávejte přípravek Solu-Medrol
- jestliže je pacient/ka alergický/á (přecitlivělý/á) na methylprednisolonum nebo na kteroukoli další
složku přípravku Solu-Medrol
- jestliže pacient/ka trpí systémovými mykózami
- pro intratekální podání
- pro epidurální podání

Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresívní dávky
kortikosteroidů kontraindikováno.
4/15

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Solu-Medrol je zapotřebí:

Imunosupresivní účinek/ zvýšená náchylnost k infekcím:
- Kortikosteroidy mohou zvýšit náchylnost k infekci, mohou maskovat některé známky infekce. Během
jejich podávání se mohou objevit nové infekce. Při používání kortikosteroidů lze pozorovat sníženou
rezistenci a neschopnost lokalizovat infekci. U nemocných léčených kortikosteroidy samotnými nebo
v kombinaci s jinými imunosupresivy, která ovlivňují buněčnou nebo humorální imunitu nebo funkce
neutrofilů, se může v kterékoliv lokalizaci vyskytnout jakákoliv virová, bakteriální, mykotická,
protozoární nebo parazitární infekce. Tyto infekce mohou být mírné, avšak mohou být i závažné
s fatálním průběhem. Výskyt infekčních komplikací vzrůstá se zvyšující se dávkou kortikosteroidů.
- Osoby užívající léky, které potlačují imunitní systém, jsou náchylnější k infekcím než zdraví jedinci.
Například plané neštovice a spalničky mohou mít vážnější, nebo dokonce fatální průběh u dětí
s oslabenou imunitou nebo dospělých užívajících kortikosteroidy.
- Očkování živými nebo živými oslabenými vakcínami je u nemocných užívajících imunosupresivní
dávky kortikosteroidů kontraindikováno.
- Vakcíny obsahující mrtvé či inaktivované mikroorganizmy mohou být nemocným na
imunosupresivních dávkách kortikosteroidů podávány, avšak odpověď na tyto vakcíny může být
oslabena.
- Indikovaná imunizace může být prováděna u nemocných na neimunosupresivních dávkách
kortikosteroidů.
- Použití kortikosteroidů při aktivní tuberkulóze je nutno omezit jen na případy fulminantní nebo
diseminované tuberkulózy, kdy se kortikosteroid podává při léčbě onemocnění ve spojení s příslušným
antituberkulózním režimem.
- Jsou-li kortikosteroidy indikovány u pacientů s latentní tuberkulózou nebo tuberkulinovou reaktivitou,
je nutné tyto pacienty pozorně sledovat, protože může dojít k reaktivaci onemocnění. Během
dlouhodobé léčby kortikosteroidy by měl/a pacient/ka dostávat chemoprofylaxi.
- U nemocných užívajících kortikosteroidy byl hlášen výskyt Kaposiho sarkomu. Přerušení léčby
kortikosteroidy může vyústit v klinickou remisi.

Role kortikosteroidů u septického šoku byla sporná, časné studie uváděly jak prospěšné, tak i škodlivé
účinky. V nedávné době byla doplňková léčba kortikosteroidy navrhnuta jako prospěšná u pacientů s
dlouhodobým septickým šokem, kteří trpí nedostatečností nadledvin. Nicméně jejich rutinní použití při
septickém šoku se nedoporučuje. Systematické přezkoumání krátkodobých, vysokodávkových
kortikosteroidů jejich používání nepodpořilo. Meta-analýzy a revize nicméně ukazují, že delší podávání (5
11 dní) nízkých dávek kortikosteroidů může vést ke snížení mortality, zejména u pacientů se septickým
šokem závislým na vasopresorech.

Krev a lymfatický systém
- Kyselinu acetylsalicylovou a nesteroidní protizánětlivé látky používat s opatrností v kombinaci
s kortikosteroidy.

Účinky na imunitní systém
- Mohou se vyskytnout alergické reakce. Protože u pacientů léčených kortikosteroidy došlo ojediněle ke
vzniku kožních reakcí a anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, je třeba před podáním učinit řádná
bezpečnostní opatření, zvláště má-li pacient/ka v anamnéze alergii na jakýkoliv lék.

Účinky na endokrinní systém
- U pacientů léčených kortikosteroidy, kteří jsou vystaveni neobvyklému stresu, je indikována zvýšená
dávka rychle účinkujících steroidů před, během a po stresující situaci.
- Farmakologické dávky kortikosteroidů podávaných po delší dobu mohou vést k supresi osy
hypotalamus-hypofýza-nadledviny (HPA) (sekundární nedostatečnost kůry nadledvin). Stupeň a trvání
vzniklé adrenokortikální nedostatečnosti jsou u pacientů rozdílné a závisí na dávce, frekvenci, čase
podání a délce léčby glukokortikoidy. Tento účinek lze minimalizovat pomocí podávání přípravku
obden.
5/15
- Kromě toho může dojít k akutní nedostatečnost nadledvin vedoucí k fatálnímu konci, pokud jsou
glukokortikoidy vysazeny náhle.
- Lékem vyvolaná sekundární nedostatečnost nadledvin může být tedy minimalizována postupným
snižováním dávky. Tento typ relativní nedostatečnosti může přetrvávat i několik měsíců po ukončení
léčby, proto by měla být v každé stresové situaci vzniklé v tomto období, obnovena hormonální
terapie. Protože sekrece mineralokortikoidů může být snížena, podávat souběžně sůl a/nebo
mineralokortikoidy.
- Steroid "abstinenční syndrom", zdánlivě nesouvisející s adrenokortikální nedostatečností, se může také
vyskytnout po náhlém vysazení glukokortikoidů. Tento syndrom zahrnuje příznaky, jako jsou:
nechutenství, nevolnost, zvracení, letargie, bolesti hlavy, horečka, bolesti kloubů, deskvamace, bolesti
svalů, ztráta hmotnosti a/nebo hypotenze. Tyto účinky jsou vyvolány spíše náhlou změnou
koncentrace glukokortikoidů než nízkou hladinou kortikosteroidů.
- Vzhledem k tomu, že glukokortikoidy mohou vyvolat nebo zhoršit Cushingův syndrom, nepodávat
glukokortikoidy pacientům s Cushingovou nemocí.
- U pacientů s hypotyreózou je účinek kortikosteroidů větší.

Poruchy metabolismu a výživy
- Kortikosteroidy, včetně methylprednisolonu, může zvýšit hladinu glukózy v krvi, zhoršit již existující
diabetes a učinit náchylným na diabetes mellitus pacienty dlouhodobě léčené kortikosteroidy.

Psychiatrické účinky
- V průběhu léčby kortikoidy se mohou vyskytnout psychické poruchy včetně euforie, insomnie, změn
nálady, změn osobnosti, závažných depresívních a psychotických stavů. Rovněž může dojít ke
zhoršení stávající emoční nestability nebo psychotických tendencí.
- U systémových steroidů se mohou vyskytnout potenciálně závažné psychiatrické nežádoucí účinky.
Příznaky se zpravidla objeví během několika dní nebo týdnů po zahájení léčby. Většina reakcí se
obnoví buď po snížení dávky nebo vysazení, i když specifická léčba může být nezbytná. Po vysazení
kortikoidů byly hlášeny psychologické účinky, frekvence není známa. Pacienti/pečovatelé by měli být
podporováni, aby vyhledali lékařskou pomoc, pokud se u pacienta vyskytnou psychické příznaky,
zejména pokud je podezření na depresivní náladu nebo sebevražedné myšlenky. Pacienti/pečovatelé
by měly dávat pozor na možné duševní poruchy, které se mohou objevit buď během nebo
bezprostředně po snižování dávky/vysazení systémových steroidů.

Účinky na nervový systém
- Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů trpících záchvaty.
- Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s myasthenia gravis (viz také myopatie v
Muskuloskeletálních účincích níže).
- I když kontrolované klinické studie prokázaly, že kortikosteroidy jsou účinné při urychlení ústupu
akutních exacerbací roztroušené sklerózy, neprokázaly, že kortikosteroidy mají vliv na konečný
výsledek nebo přirozený průběh tohoto onemocnění. Studie prokázaly, že k dosažení signifikantního
účinku jsou nezbytné relativně vysoké dávky kortikosteroidů.
- V souvislosti s intratekálním/epidurálním podáním byly hlášeny závažné nežádoucí účinky (viz bod
Možné nežádoucí účinky).
- U pacientů užívajících kortikosteroidy byla hlášena epidurální lipomatóza, typicky při dlouhodobém
užívání vysokých dávek.

Účinky na oči
- U nemocných s očním postižením při infekci herpes simplex a herpes zoster ophtalmicus by měly být
kortikosteroidy podávány s opatrností vzhledem k hrozbě perforace rohovky.
- Dlouhodobé užívání kortikosteroidů může způsobit posteriorní subkapsulární katarakty a nukleární
katarakty (zejména u dětí), exoftalmus, nebo zvýšený nitrooční tlak, což může vést ke glaukomu s
možným poškozením optického nervu. Vznik sekundární plísňové a virové infekce oka může být vyšší
u pacientů léčených glukokortikoidy.
- Léčba kortikosteroidy byla spojena s centrální serózní chorioretinopatií, která může vést k odchlípení
sítnice.
6/15

Účinky na kardiovaskulární systém
- Nežádoucí účinky glukokortikoidů na kardiovaskulární systém, jako je dyslipidémie a hypertenze,
mohou léčené pacienty s existujícími kardiovaskulárními rizikovými faktory učinit náchylnými pro
další kardiovaskulární účinky, pokud jsou podávány vysoké dávky a dlouhodobě. Proto u těchto
pacientů používat kortikosteroidy uváženě a věnovat pozornost riziku změny a v případě potřeby
dalšímu monitorování srdeční činnosti. Nízká dávka a střídavé podávání může snížit výskyt
komplikací léčby kortikosteroidy.
- Po rychlém intravenózním podání velkých dávek methylprednisolonu (více než 0,5 g podaného za
méně než 10 minut) byly hlášeny poruchy srdečního rytmu a/nebo cirkulační kolaps a/nebo srdeční
zástava. Po podání velké dávky methylprednisolonu byl hlášen výskyt bradykardie, jejíž výskyt
nemusí být závislý na rychlosti podání nebo délky trvání infuze.
- Systémové kortikosteroidy používat v případě srdečního selhání s opatrností a pouze tehdy, pokud je
to nezbytně nutné,

Účinky na cévní systém
Steroidy používat s opatrností u pacientů s hypertenzí.

Účinky na gastrointestinální systém
- Neexistuje obecná shoda, zda kortikosteroidy jsou samy o sobě zodpovědné za žaludeční vředy, které
se vyskytly v průběhu léčby, nicméně léčba glukokortikoidy může maskovat příznaky žaludečního
vředu, takže k perforaci nebo krvácení může dojít bez výrazných bolestí. V kombinaci s nesteroidními
protizánětlivými léky (NSA) existuje zvýšené riziko rozvoje gastrointestinálních vředů.
- U nemocných s nespecifickou ulcerózní kolitidou by měly být kortikosteroidy podávány s opatrností
v případě hrozby perforace, abscesu nebo jiných hnisavých infekcí, u nemocných s divertikulitidou,
čerstvými střevními anastomózami, nebo aktivními nebo latentními peptickými vředy.

Hepatobiliární účinky
Vysoké dávky kortikosteroidů mohou způsobit akutní zánět slinivky břišní.

Účinky na muskuloskeletální systém
- Po podání vysokých dávek kortikosteroidů byly hlášeny případy akutní myopatie; nejčastěji tyto
případy zahrnovaly nemocné s poruchami nervosvalového přenosu (myastenia gravis) nebo nemocné
souběžně užívající anticholinergika, jako jsou přípravky ovlivňující nervosvalový přenos
(pankuronium). Tyto formy akutní myopatie mají generalizovanou formu, mohou postihovat oční a
dýchací svalstvo a mohou vyústit v kvadruparézu. Může dojít ke zvýšení hladiny kreatin kinázy. Po
vysazení kortikosteroidů může klinické zlepšení a zotavení vyžadovat týdny až měsíce.
- Osteoporóza je běžný, ale zřídka rozpoznaný nežádoucí účinek spojený s dlouhodobým užíváním
vysokých dávek glukokortikoidů.

Poruchy ledvin a močových cest
- Kortikosteroidy používat s opatrností u pacientů s nedostatečností ledvin.

Vyšetření
Průměrné a vysoké dávky hydrokortizonu nebo kortizonu mohou způsobit zvýšení krevního tlaku,
retenci sodíku a vody, a zvýšené vylučování draslíku. Je méně pravděpodobné, že se tyto účinky
vyskytnou u syntetických derivátů, s výjimkou jejich použití ve vysokých dávkách. Dietní omezení
soli a doplnění draslíku může být nezbytné. Všechny kortikoidy zvyšují vylučování vápníku.

Poranění, otravy a komplikace
- Výsledky multicentrické studie dokazují, že methylprednisolon sukcinát sodný by se neměl používat
rutinně k léčbě poranění hlavy. Výsledky studie odhalily zvýšenou mortalitu za 2 týdny nebo 6
měsíců, po zranění u pacientů, kterým byl podáván methylprednisolon sukcinát sodný v porovnání
s pacienty léčenými placebem. Nebyla stanovena příčinná souvislost s léčbou methylprednisolon
sukcinátem sodným.
7/15

Jiné nežádoucí příhody
Protože komplikace léčby glukokortikoidy závisí na velikosti dávky a délce léčby, je nutno v každém
jednotlivém případě zvážit riziko/přínos ve vztahu k dávce a trvání léčby, zda použít denní nebo
přerušovanou léčbu.

Pro kontrolu stavu by měla být použita nejnižší možná dávka kortikosteroidu, a pokud je možné snížení
dávky, mělo by být postupné.

Kyselinu acetylsalicylovou a nesteroidní protizánětlivé léky je nutno používat s opatrností v kombinaci
s kortikosteroidy.

Feochromocytomová krize, která může být fatální, byla hlášena po podání systémových kortikosteroidů.
Kortikosteroidy by se měly podávat pouze pacientům s podezřením nebo identifikovaným
feochromocytomem po zhodnocení přínosu a rizika.

Pediatrická populace
Informace o některých složkách přípravku
Tento přípravek obsahuje benzylalkohol. Po aplikaci přípravku obsahujícího benzylalkohol u předčasně
narozených dětí byl hlášen výskyt fatálního gasping syndromu.

I když je příjem benzylalkoholu při normálních terapeutických dávkách tohoto přípravku podstatně nižší než
dávky hlášené v souvislosti s gasping syndromem, není známo, jaké je minimální množství
benzylalkoholu, při kterém se může vyskytnout toxicita. Rozvoj toxicity může být pravděpodobnější u
předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností i u pacientů užívajících vysoké dávky. Lékaři
podávající tento přípravek a jiné léky obsahující benzylalkohol by měli brát v úvahu kombinovanou denní
metabolickou zátěž benzylalkoholem ze všech zdrojů.

Pečlivě sledovat růst a vývoj kojenců a dětí dlouhodobě léčených kortikosteroidy. Růst může být potlačen u
dětí, kterým jsou glukokortikoidy podávány dlouhodobě, denně v rozdělených dávkách a použití takového
režimu by mělo být omezeno na nejnutnější případy. Střídavé podávání glukokortikoidů obvykle zabráni
vzniku nebo minimalizuje tyto nežádoucí účinky.

Kojenci a děti dlouhodobě léčené kortikosteroidy jsou více ohroženy výskytem zvýšeného nitrolebního tlaku.

Vysoké dávky kortikosteroidů můžou u dětí vyvolat zánět slinivky břišní.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Methylprednisolon je substrátem pro cytochrom P450 (CYP) a je metabolizován především enzymem
CYP3A4. CYP3A4 je dominantní enzym z nejpočetnější CYP podskupiny v játrech dospělých lidí.
Katalyzuje 6-hydroxylaci steroidů, hlavní fázi I metabolického kroku pro endogenní a syntetické
kortikoidy. Mnoho dalších sloučenin jsou také substrátem CYP3A4, některé z nich (stejně jako jiné léky)
prokázaly, že mění metabolismus glukokortikoidů indukcí (exprese) nebo inhibicí enzymu CYP3A4.

CYP3A4 inhibitory - Léky, které inhibují aktivitu CYP3A4 obecně snižují jaterní clearance a zvyšují
plazmatické koncentrace CYP3A4 léků, jako je methylprednisolon. V přítomnosti inhibitoru CYP3A4 může
být potřeba titrovat dávku methylprednisolonu, aby se zabránilo vzniku steroidní toxicity.

Induktory CYP3A4 - Léky, které indukují aktivitu CYP3A4 obecně zvyšují jaterní clearance, což vede ke
snížení plazmatické koncentrace léků, které jsou substrátem pro CYP3A4. Současné podávání může k
dosažení požadovaného výsledku vyžadovat zvýšení dávky methylprednisolonu.

Substráty CYP3A4 - v přítomnosti jiného substrátu pro CYP3A4 může být jaterní clearance
methylprednisolonu ovlivněna, s odpovídajícími úpravami dávkování. Je možné, že nežádoucí účinky
spojené s užíváním léku samotného se mohou pravděpodobněji vyskytnout při souběžném podávání.
8/15

NON-CYP3A4-zprostředkované účinky - Další interakce a účinky, které se objevují u methylprednisolonu
jsou popsány v tabulce 2 níže.

Tabulka 1 obsahuje seznam a popis nejčastějších a/nebo klinicky významných lékových interakcí nebo
účinků methylprednisolonu.

Tabulka 1. Významné lékové nebo látkové interakce/účinky s methylprednisolonem

Třída nebo typ léku
- LÉK nebo LÁTKA
Interakce/Účinek
Antibakteriální léky
- ISONIAZID
CYP3A4 INHIBITOR. Navíc, je možný účinek methylprednisolonu na
zvýšení rychlosti acetylace a clearance isoniazidu.
Antibiotikum, Antituberkulotikum
- RIFAMPIN
CYP3A4 INDUKTOR
Antikoagulancia (perorální)

Vliv methylprednisolonu na perorální antikoagulancia je variabilní.
Existují údaje jak o zvýšení i o snížení účinku antikoagulancií, pokud
jsou podávány současně s kortikosteroidy. Proto by se k udržení
požadovaného antikoagulačního účinku měli monitorovat indexy.
Antikonvulziva
- KARBAMAZEPIN

CYP3A4 INDUKTOR (a SUBSTRÁT)
Antikonvulziva
- FENOBARBITAL
- FENYTOIN

CYP3A4 INDUKTOR
Anticholinergika
- NEUROMUSKULÁRNÍ
BLOKÁTORY
Kortikosteroidy mohou ovlivnit účinek anticholinergik.
1) při současném podávání vysokých dávek kortikosteroidů a
anticholinergik, jako jsou neuromuskulární blokátory, byla hlášena akutní
myopatie(pro další informace viz bod 4.4 Zvláštní upozornění, účinky na
muskuloskeletální systému).
2) antagonismus neuromuskulární blokády vyvolané pankuroniem a
vekuroniem byl hlášen u pacientů užívajících kortikosteroidy. Tuto
interakci lze očekávat u všech kompetitivních neuromuskulárních
blokátorů.
Anticholinesterázy Steroidy mohou snížit účinky anticholinesteráz u myasthenia gravis.
Antidiabetika Vzhledem k tomu, že kortikosteroidy mohou zvýšit koncentrace glukózy
v krvi, může být nutná úprava dávkování antidiabetik.
Antiemetika
- APREPITANT
- FOSAPREPITANT

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)
Antimykotika
- ITRAKONAZOL
- KETOKONAZOL

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)
Antivirotika
- INHIBITORY HIV-
PROTEÁZY
CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)
1) Inhibitory proteázy, jako jsou indinavir a ritonavir, můžou zvýšit
plazmatické koncentrace kortikosteroidů.
2) Kortikosteroidy mohou indukovat metabolismus inhibitorů HIV-
proteázy s následným snížením plazmatických koncentrací.
Inhibitory aromatázy
- AMINOGLUTETHIMID
Aminoglutethimidem vyvolané potlačení funkce nadledvin může zabránit
endokrinním poruchám způsobeným dlouhodobou léčbou
glukokortikoidy.
Blokátory vápníkového kanálu
- DILTIAZEM

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)
Kontraceptiva (perorální)
- ETHINYLESTRADIOL/
NORETHISTERON

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)


- GRAPEFRUITOVÝ DŽUS

CYP3A4 INHIBITOR
Imunosupresiva
9/15
Třída nebo typ léku
- LÉK nebo LÁTKA
Interakce/Účinek
- CYKLOSPORIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)
1) k vzájemné inhibici metabolismu dochází při souběžném podávání
cyklosporinu a methylprednisolonu, který může zvýšit plazmatické
koncentrace jednoho nebo obou léků. Z tohoto důvodu je možné, že
nežádoucí účinky spojené s užíváním léku samotného mohou být
pravděpodobnější při souběžném podávání.
2) při současném podávání cyklosporinu a methylprednisolonu byly
hlášeny křeče.
Imunosupresiva
- CYKLOFOSFAMID
- TACROLIMUS

CYP3A4 SUBSTRÁT
Macrolidová antibiotika
- KLARITHROMYCIN
- ERYTHROMYCIN

CYP3A4 INHIBITOR (a SUBSTRÁT)

Makrolidová antibiotika
- TROLEANDOMYCIN
CYP3A4 INHIBITOR
NSA (nesteroidni protizánětlivé
léky)
- ASPIRIN ve vysokých
dávkách
(kyselina acetylsalicylová)
1) Může být zvýšený výskyt gastrointestinálního krvácení a ulcerace,
pokud jsou kortikosteroidy podávány s NSA.
2) Methylprednisolon může zvyšovat clearance vysokých dávek kyseliny
acetylsalicylové, což může vést ke sníženým hladinám salicylátů v séru.
Ukončení léčby methylprednisolonem může vést ke zvýšeným hladinám
salicylátů v séru, což by mohlo mít za následek zvýšené riziko toxicity
salicylátů.
Látky odbouravající draslík Pokud jsou kortikosteroidy podávány současně s látkami odbourávajícími
draslík (např. diuretika, amfotericin B), měli by být pacienti pečlivě
sledováni pro rozvoj hypokalémie. Zvýšené riziko hypokalémie existuje
také při současném užívání kortikosteroidů u amfotericinu B, xantenů
nebo beta2 agonistů.

Inkompatibility
Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se, aby se natrium-methylprednisolon-
sukcinát podával odděleně od ostatních látek, které jsou podávány prostřednictvím IV podání. Léky, které
jsou v roztoku fyzikálně nekompatibilní s natrium-methylprednisolon-sukcinátem zahrnují alopurinol sodný,
doxapram-hydrochlorid, tigecyklin, diltiazem-hydrochlorid, ale nejsou omezeny pouze na: alopurinol sodný,
doxapram-hydrochlorid, tigecyklin, diltiazem-hydrochlorid, glukonát vápenatý, vekuronium-bromid,
rokuronium-bromid, cisatrakurium-besylát, glykopyrolát, propofol. (pro další informace viz bod 6.2)

Fertilita, těhotenství a kojení
Fertilita
Neexistuje žádný důkaz, že kortikosteroidy poškozují reprodukční schopnost.

Těhotenství
Některé studie se zvířaty ukázaly, že kortikosteroidy, pokud se během těhotenství aplikují ve vysokých
dávkách, mohou způsobit malformaci plodu. Nezdá se však, že by podání kortikosteroidů těhotným ženám
vedlo ke vzniku vrozených abnormalit. Nicméně vzhledem k tomu, že dle výsledků studií při léčbě u lidí
nelze zcela vyloučit poškození plodu, měl by být methylprednisolon v průběhu těhotenství užíván pouze
v případech jednoznačné indikace.

Některé kortikosteroidy snadno prostupují placentou. V jedné retrospektivní studii byl zjištěn zvýšený výskyt
nižší porodní váhy u dětí narozených ženám užívajících kortikosteroidy. Děti narozené matkám, jimž byly
během těhotenství podány vyšší dávky kortikosteroidů, je nutno pozorně sledovat a co nejdříve odhalit
případné známky adrenální nedostatečnosti, přestože pravděpodobnost jejího výskytu u novorozenců, kteří
byli nitroděložně vystaveni působení kortikosteroidů, se jeví být velmi malá.

Nejsou známy žádné účinky kortikosteroidů na porodní stahy a samotný porod. U dětí narozených ženám
10/15
léčených dlouhodobě kortikoidy během těhotenství, byl pozorován šedý zákal.

Kojení
Kortikosteroidy se vylučují do mateřského mléka.
Kortikosteroidy procházející do mateřského mléka mohou potlačit růst a ovlivňovat endogenní produkci
glukokortikoidů u kojenců. Odpovídající reprodukční studie nebyly u lidí užívající glukokortikoidy
provedeny, proto by se tyto léky měly kojícím matkám podávat pouze tehdy, pokud výhody léčby převáží
možná rizika pro kojence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Účinek kortikosteroidů na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyl soustavně zkoumán.
Možné nežádoucí účinky po léčbě kortikoidy jsou závratě, porucha rovnováhy, poruchy vidění a únava.
V případě výskytu těchto potíží by pacienti neměli řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Solu-Medrol
Přípravek Solu-Medrol obsahuje benzylalkohol. Po aplikaci přípravku obsahujícího benzylalkohol u
předčasně narozených dětí byl hlášen výskyt fatálního gasping syndromu.

I když je příjem benzylalkoholu při normálních terapeutických dávkách tohoto přípravku podstatně nižší než
dávky hlášené v souvislosti s gasping syndromem, není známo, jaké je minimální množství
benzylalkoholu, při kterém se může vyskytnout toxicita. Rozvoj toxicity může být pravděpodobnější u
předčasně narozených dětí a dětí s nízkou porodní hmotností i u pacientů užívajících vysoké dávky. Lékaři
podávající tento přípravek a jiné léky obsahující benzylalkohol by měli brát v úvahu kombinovanou denní
metabolickou zátěž benzylalkoholem ze všech zdrojů.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL POUŽÍVÁ

Methylprednisolon se podává ve formě intravenózní injekce nebo infuze nebo ve formě intramuskulární
injekce. Při léčbě akutních stavů se dává přednost podání ve formě intravenózní injekce.

Doporučené dávkování a způsob podání přípravku Solu Medrol:

Doplňující léčba při život ohrožujících stavech:
Doporučená dávka přípravku Solu-Medrol je 30 mg/kg methylprednisolonu, aplikovaného i.v. po dobu
alespoň 30 minut. Tuto dávku lze opakovat každých 4-6 hodin až po dobu 48 hodin.

Revmatická onemocnění nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbace):
Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba
se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu
nemocného.
1 g/den po dobu 1 až 4 dnů nebo
1 g jednorázově 1x měsíčně po dobu 6 měsíců

Systémový Lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbace):
Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 dnů. Léčba
se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu
nemocného.

Sclerosis multiplex nereagující na standardní léčbu (nebo v průběhu exacerbací):
Podává se 1 g denně ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut po dobu 3 5 dnů.
Léčba se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního
stavu nemocného.

Edemové stavy jako například Glomerulonefritida nebo Lupoidní nefritida (nebo v průběhu
exacerbací):
11/15
Uvedené léčebné režimy se podávají ve formě pulzní intravenózní léčby v průběhu nejméně 30 minut. Léčba
se může v průběhu týdne opakovat v případě, že nedojde ke zlepšení nebo dle potřeb zdravotního stavu
nemocného.
30 mg/kg každý druhý den po dobu 4 dnů nebo
1 g/den po dobu 3, 5 nebo 7 dnů.

Terminální fáze nádorového onemocnění:
Podává se intravenózně 125 mg/den po dobu až 8 týdnů.

Prevence nevolnosti a zvracení v souvislosti s protinádorovou chemoterapií - mírně až středně těžká
emetogenní chemoterapie:
Solu-Medrol 250 mg i.v. aplikovat po dobu alespoň 5 minut jednu hodinu před zahájením chemoterapie, na
začátku chemoterapie a při propuštění. Ke zvýšení účinku lze použít spolu s první dávkou Solu-Medrolu i
injekce chlorovaného fenothiazinu.

Prevence nevolnosti a zvracení v souvislosti s protinádorovou chemoterapií - silně emetogenní
chemoterapie:
Solu-Medrol 250 mg aplikovat alespoň po dobu 5 minut s příslušnými dávkami metoklopramidu nebo
butyrofenonu jednu hodinu před zahájením chemoterapie, pak Solu-Medrol 250 mg i.v. na začátku
chemoterapie a v době propuštění.

Akutní poranění míchy terapie musí být zahájená do 8 hodin od úrazu - Přípravek by měl být
podáván odděleně od ostatní infuzní léčby.
Při zahájení léčby do 3 hodin od úrazu:
Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za
pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infuze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu
23 hodin.

Při zahájení léčby v průběhu 3 - 8 hodin od úrazu:
Zahajuje se dávkou 30 mg/kg tělesné hmotnosti methylprednisolonu i.v. ve formě bolusu během 15 minut za
pečlivé lékařské kontroly. Po 45minutové přestávce následuje kontinuální infuze 5,4 mg/kg/hodinu po dobu
47 hodin. Přípravek by měl být podáván odděleně od ostatní infuzí léčby.

Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii u nemocných s AIDS léčba by měla být zahájena
v průběhu prvních 72 hodin antibiotické léčby.
Je možno podávat 40 mg i.v. každých 6 až 12 hodin s postupným snižováním po dobu maximálně 21 dní
nebo do ukončení léčby pneumocystové infekce.
V důsledku zvýšeného výskytu reaktivace tuberkulózy u nemocných s AIDS by u této vysoce rizikové
skupiny mělo být v průběhu léčby kortikosteroidy zváženo podání protimykobakteriální léčby. Nemocní by
měli být rovněž sledování na výskyt jiných latentních infekcí.

Exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN)
Používají se dva léčebné režimy:
0,5 mg/kg intravenózně po 6 hodinách po dobu 72 hodin nebo 125 mg intravenózně každých 6 hodin po
dobu 72 hodin s postupným snižováním dávky a přechodem na perorální léčbu. Celková doba podání
kortikosteroidů by měla trvat alespoň 2 týdny.

Jako doplňková léčba v dalších indikacích - Léčba kortikosteroidy představuje doplněk a nenahrazuje
běžnou léčbu.
Počáteční dávka se pohybuje mezi 10 až 500 mg podle klinických potíží, které se léčí. Těžké akutní stavy si
mohou vyžádat po krátké období vyšší dávky. Počáteční dávku, až 250 mg, je nutno aplikovat i.v. po dobu
alespoň 5 minut; dávka vyšší než 250 mg se aplikuje nejméně 30 minut. Následné dávky lze podávat i.v.
nebo i.m. v intervalech podle odpovědi pacienta a klinického stavu. Léčba kortikosteroidy představuje
doplněk a ne náhradu běžné léčby.

12/15
K zabránění problémů s kompatibilitou a stabilitou je vhodné přípravek Solu-Medrol podávat kdykoliv je to
možné odděleně buď jako bolus nebo oddělenou žilní linkou.

Použití u dětí
Dávky používané u dětí jsou zpravidla nižší, avšak měly by být voleny spíše na základě závažnosti
zdravotního stavu a odpovědi na léčbu než podle věku a tělesné váhy. Dávky by neměly být nižší než 0,5
mg/kg za 24 hodin.

Dávkování při akutní laryngitidě:
U dětí s akutní laryngitidou může dávka dosáhnout 3-4 mg/kg.

Dávkování při akutní exacerbaci bronchiálního astmatu:
U dětí s akutní exacerbací bronchiálního astmatu může dávka dosáhnout 10 mg/kg.

Dávkování při anafylaxi a polytraumatu:
U dětí s anafylaxí a s polytraumatem může dávka dosáhnout 30 mg/kg.

Předávkování
Neexistuje klinický syndrom akutního předávkování kortikosteroidy. Zprávy o akutní toxicitě a/nebo úmrtí
po předávkování kortikoidy jsou vzácné. V případě předávkování neexistuje specifické antidotum, léčba je
podpůrná a symptomatická. Methylprednisolon je dialyzovatelný.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Solu-Medrol nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

Následující nežádoucí účinky jsou typické pro všechny systémově podané kortikosteroidy. Jejich zařazení na
seznam nutně neznamená, že u tohoto konkrétního přípravku byla pozorována uvedená reakce.

Infekce, oportunní infekce.
Přecitlivělost na lék (včetně anafylakoidní nebo anafylaktické reakce).
Rozvoj cushingoidních příznaků, hypopituitarismus, steroidní abstinenční syndrom.
Porucha tolerance glukózy, hypokalemická alkalóza, dyslipidémie, zvýšená potřeba insulinu (nebo
perorálních antidiabetik), retence sodíku, retence tekutin, záporná dusíková bilance (vzhledem ke
katabolismu bílkovin), zvýšení močoviny v krvi, zvýšená chuť k jídlu (což může mít za následek
zvýšení hmotnosti), lipomatóza.
Afektivní poruchy (včetně citové lability, depresivní nálady, euforie, psychické závislosti,
sebevražedných myšlenek), psychické poruchy (včetně mánie, bludů, halucinací, schizofrenie
(zhoršení)), stav zmatenosti, duševní poruchy, úzkost, změny osobnosti, prudké změny nálad,
abnormální chování, nespavost, podrážděnost..
Zvýšený nitrolební tlak (s edémem papily (benigní intrakraniální hypertenze)), křeče, ztráta paměti,
13/15
kognitivní poruchy, závratě, bolest hlavy, epidurální lipomatóza.
Exoftalmus, glaukom, šedý zákal, centrální serózní chorioretinopatie.
Vertigo.
Městnavé srdeční selhání (u disponovaných pacientů), arytmie.
Hypertenze, hypotenze.
Singultus.
Žaludeční krvácení, perforace střev, žaludeční vředy (s možností perforace a krvácení peptického
vředu), pankreatitida, zánět pobřišnice, ulcerózní zánět jícnu, esofagitida, bolest břicha, nadýmání,
průjem, dyspepsie, nauzea.
Angioedém, periferní edém,ekchymózy, petechie, atrofie kůže, kožní strie, hypopigmentace kůže,
hirsutismus, vyrážka, zarudnutí, svědění, kopřivka, akné, zvýšená potivost.
Osteonekróza, patologické zlomeniny, zpomalení růstu, svalová atrofie, myopatie, osteoporóza,
neuropatická artropatie, artralgie, myalgie, svalová slabost.
Nepravidelná menstruace.
Zhoršené hojení ran, reakce v místě vpichu, únava, malátnost.
Zvýšení alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy , krevní alkalické fosfatázy, zvýšení
nitroočního tlaku, snížení tolerance sacharidů, snížení draslíku v krvi, zvýšení vápníku v moči,
potlačení reakcí na kožní testy.
Šlachové ruptury (především ruptura Achillovy šlachy), kompresivní fraktury páteře.

U intratekálního/epidurálního způsobu podání byly hlášeny následující nežádoucí účinky: arachnoiditida,
funkční gastrointestinální poruchy/dysfunkce močového měchýře, bolesti hlavy, meningitida,
paraparéza/paraplegie, křeče, senzorické poruchy. Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známá.


5. JAK PŘÍPRAVEK SOLU-MEDROL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nenaředěný přípravek uchovávejte při teplotě 15-30oC. Roztok připravený naředěním může být uchováván
po dobu 48 hodin při teplotě 15-30 C.

Přípravek Solu-Medrol nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,
jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Solu-Medrol obsahuje

Balení ve dvoukomorové lahvičce Act-O-Vial:
- Léčivou látkou je 125 mg methylprednisolonum ve 2 ml roztoku (ve formě methylprednisloni natrii
succinas 165,75 mg) nebo 250 mg methylprednisolonum ve 4 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni
natrii succinas 331,5 mg).

Balení v lahvičce s práškem pro přípravu injekčního roztoku a s lahvičkou rozpouštědla
- Léčivou látkou je 500 mg methylprednisolonum v 8 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni natrii
succinas 663 mg) nebo 1000 mg methylprednisolonum v 16 ml roztoku (ve formě methylprednisoloni
natrii succinas 1330 mg).

- Pomocnými látkami jsou: monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan sodný.
Rozpouštědlo: benzylalkohol, voda na injekci.
14/15

Jak přípravek Solu-Medrol vypadá a co obsahuje toto balení

Balení 125 mg a 250 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo:
Kompaktní dvoukomorová skleněná lahvička Act-O-Vial se dvěma pryžovými zátkami (vnitřní odděluje
rozpouštědlo od lyofilizátu, vnější zátka je zapertlovaná a krytá ochranným krytem z plastické hmoty),
krabička.

Velikost balení:
125 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 2 ml rozpouštědla
250 mg - jedna lahvička Act-O-Vial + 4 ml rozpouštědla

Balení 500 mg a 1000 mg obsahuje prášek pro přípravu injekčního roztoku a rozpouštědlo:
Zapertlovaná lahvička s Al krytem a plastovým chráničem (l lahvička prášku pro přípravu injekčního
roztoku a l lahvička rozpouštědla), krabička.

Velikost balení:
500 mg - jedna lahvička s 500 mg léčivé látky + lahvička s 7,8 ml rozpouštědla
1000 mg - jedna lahvička s 1000 mg léčivé látky + lahvička s 15,6 ml rozpouštědla

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
PFIZER spol.s r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:
Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
16.10.2013

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití přípravku a zacházení s ním
U parenterálně podávaných přípravků je nutno před aplikací, pokud to forma roztoku a způsob balení
umožní, zkontrolovat zbarvení roztoku a zjistit, zda neobsahuje částečky.

a) Act-O-Vial dvoukomorová lahvička
1. Stiskněte zátku z umělé hmoty a vytlačte rozpouštědlo do dolního oddílu.
2. Jemně zatřepejte, aby se roztok dobře promíchal. Roztok je třeba použít do 48 hodin.
3. Sejměte kryt z umělé hmoty ve středu zátky.
4. Sterilizujte horní část zátky vhodným desinfekčním roztokem.
5. Zaveďte jehlu kolmo středem zátky tak hluboko, aby bylo vidět špičku jehly. Lahvičku obraťte a natáhněte
dávku.

b) Do lahvičky se sterilním práškem přidejte za aseptických podmínek ředící roztok. Používejte pouze k
tomuto účelu určený ředící roztok.

Příprava roztoku pro i.v. infuzi
K přípravě roztoku pro i.v. infuzi je nutno nejdříve rozpustit Solu-Medrol podle pokynů. Léčbu lze zahájit
podáváním přípravku Solu-Medrol i.v. po dobu alespoň 5 minut (dávky do 250 mg včetně) až po nejméně 30
minut (dávky vyšší než 250 mg). Následné dávky se nabírají a aplikují podobným způsobem. Podle potřeby
15/15
lze medikaci podávat i ve formě zředěných roztoků smícháním rozpuštěného přípravku s glukózou 5% ve
vodě, normálním fyziologickým roztokem, glukózou 5% v 0,45% nebo 0,9% chloridu sodném. Výsledné
roztoky jsou fyzikálně a chemicky stabilní po dobu 48 hodin.

Inkompatibility
Kompatibilita a stabilita intravenózních roztoků natrium-methylprednisolon-sukcinátu v intravenózních
směsích s jinými léky závisí na pH směsi, koncentraci, času, teplotě a schopnosti methylprednisolonu se
rozpouštět. Aby se předešlo problémům s kompatibilitou a stabilitou, doporučuje se vždy, kdy je to možné,
podat roztok natrium-methylprednisolon-sukcinátu odděleně od jiných léčiv, buďto v samostatné i.v. injekci,
pomocí komůrky k i.v aplikaci léčiv nebo prostřednictvím dvojcestné kanyly ve tvaru Y pro i.v. infuzi, jež
zajistí oddělené podání léku.

Recenze

Recenze produktu SOLU-MEDROL 1GM+16ML Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu SOLU-MEDROL 1GM+16ML Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám