Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na bolest » Léčivé přípravky na celkové tlumení bolesti

IBALGIN 200 mg 24 potahovaných tablet

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48283

98 % 28 recenzí

IBALGIN zmírňuje bolest hlavy, zubů, zad a kloubů, menstruační bolesti, zánět různého původu a zároveň tlumí horečku.

Více informací

35
Běžná cena: 45 Kč, Ušetříte: 22 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (28)
Diskuze

Podrobné informace

IBALGIN zmírňuje bolest hlavy, zubů, zad a kloubů, menstruační bolesti, zánět různého původu a zároveň tlumí horečku.

Informace o produktu

Výrobce: Zentiva, k.s.
Značka: IBALGIN
Kód výrobku: 48283
Kód EAN: 8594739029170
Kód SÚKL: 100014
Držitel rozhodnutí: Zentiva, k.s.

IBALGIN zmírňuje bolest a zánět různého původu. IBALGIN rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení. Přípravek Ibalgin 200 se používá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, bolestech po operaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání jako je pohmoždění a podvrtnutí, dále při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních. V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek používá pouze na doporučení lékaře. Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let. Dětem do 6 let věku je určen ibuprofen v suspenzi.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 6) 

sp. zn. sukls205225/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Ibalgin 200 

potahované tablety 

ibuprofenum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 3-5 dnů (dospělí) nebo 3 dnů (děti 6-12 let a dospívající) nebudete cítit lépe nebo 
pokud se Vám nebo dítěti přitíží, musíte se poradit s lékařem.   

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Ibalgin 200 a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 200 užívat  

3. 

Jak se přípravek Ibalgin 200 užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ibalgin 200 uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ibalgin 200 a k čemu se používá 

 
Přípravek Ibalgin 200 obsahuje léčivou látku ibuprofen, která patří do skupiny tzv. nesteroidních 
protizánětlivých léčiv. Zabraňuje tvorbě tkáňových působků, tzv. prostaglandinů, které jsou odpovědné 
za vznik bolesti a zánětu a uvolňují se v místě poškození tkáně. 
Ibuprofen zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. 
nemoci z nachlazení. 
Přípravek Ibalgin 200 se používá např. při bolesti hlavy, zubů, zad, při bolestivé menstruaci, bolestech po 
operaci, při bolesti svalů a kloubů provázející chřipková onemocnění, při poranění měkkých tkání, jako 
je pohmoždění a podvrtnutí, dále při horečnatých stavech při chřipkových onemocněních a jako 
doplňková léčba horečnatých stavů při jiných onemocněních.  
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře (artritidě a artróze) nebo měkkých 
tkání pohybového ústrojí provázených bolestivostí, zarudnutím, otokem a kloubní ztuhlostí se přípravek 
používá pouze na doporučení lékaře. 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. Dětem do 6 let věku je určen ibuprofen 
v suspenzi (přípravek Ibalgin Baby). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin 200 užívat 

 
Neužívejte přípravek Ibalgin 200
 

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivou látku přípravku) nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); 

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné protizánětlivé léky, 
projevující se jako průduškové astma nebo kopřivka;  

jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku;  

Strana 2 (celkem 6)

 

při krvácení nebo perforaci v zažívacím traktu způsobených nesteroidními protizánětlivými léky 
v minulosti; 

jestliže máte závažné srdeční selhání; 

jestliže trpíte poruchou krvetvorby a poruchou krevní srážlivosti. 

 
Přípravek nesmí užívat ženy v třetím trimestru těhotenství. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ibalgin 200 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: 

trpíte těžší poruchou ledvin, jater,  

trpíte průduškovým astmatem i v klidovém stavu,  

trpíte některým onemocněním pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),  

současně užíváte léky snižující srážení krve (kyselina acetylsalicylová, warfarin), 

jste prodělal(a) vředovou chorobu žaludku nebo dvanáctníku, 

trpíte zánětlivým vředovým onemocněním trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo 
ulcerózní kolitida, 

-  máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste 

prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním periferních 
tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali 
jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně mozkové „mini“ mrtvice neboli tranzitorní 
ischemické ataky „TIA“), 

-  máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční 

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka, 

jste v prvním a druhém trimestru těhotenství a při kojení. 

Pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře. 
 
Protizánětlivá/analgetická léčiva, jako je ibuprofen, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte 
doporučenou dávku ani délku léčby.  
Přípravek Ibalgin 200 by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými léky. 
U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla 
vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací zažívacího traktu, dále u starších pacientů a 
také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, by mělo být 
zváženo podání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.  
V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace. Vznik 
těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu nebo 
perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je obecně 
vyšší u starších pacientů.  
Pokud se u pacienta léčeného přípravkem Ibalgin 200 objeví krvácení ze zažívacího traktu, musí být 
přípravek Ibalgin 200 vysazen.  
Během léčby není vhodné kouřit. 
 
Přípravek Ibalgin 200 není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě a lékové formě určen dětem 
do 6 let.  
Děti od 6 let a dospívající (12–18 let) 
U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ibalgin 200 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.  
Zejména se poraďte před podáním přípravku s lékařem, pokud užíváte: 
 
-  Antikoagulancia/antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina 

acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin). 
Léky jako je warfarin, které snižují srážlivost krve, mohou v kombinaci s ibuprofenem zvýšit riziko 
krvácení. Protisrážlivý účinek nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové může být při současném 

Strana 3 (celkem 6)

 

užívání ibuprofenu snížen, ale tyto údaje nebyly zatím dostatečně prokázány. Kyselina 
acetylsalicylová a jiné protizánětlivé léky, kortikoidy a léky proti depresi ze skupiny SSRI zvyšují 
riziko nežádoucích účinků v zažívacím ústrojí včetně krvácení a vředové choroby.  

-  Léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je captopril, beta-blokátory jako atenolol, 

antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan). 

-  Léčivá látka ibuprofen může zvýšit hladinu lithia a digoxinu v krvi, a tím zvýšit jejich nežádoucí 

účinky.  

-  Ibuprofen může snižovat účinek léků používaných k léčení vysokého krevního tlaku a močopudných 

léků.  

-  Ibuprofen snižuje účinek léků snižujících hladinu kyseliny močové v krvi (např. probenecid, 

sulfinpyrazon).  

-  Ibuprofen může zvýšit toxicitu metotrexátu (léku proti rakovině a některým kloubním onemocněním) 

a baklofenu (léku snižujícího svalové napětí).  

-  Ibuprofen může zvýšit poškození ledvin způsobené podáváním cyklosporinu (léku užívaného po 

transplantaci).  

-  Při současném podávání s kalium draslík šetřícími močopudnými léky může dojít ke zvýšení hladiny 

draslíku v krvi.  

-  Při současném podávání chinolonových antibiotik a nesteroidních antirevmatik se může zvýšit riziko 

vzniku křečí. 

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin 200. 
Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek Ibalgin 200 
užívat s jinými léčivy. 
 
Přípravek Ibalgin 200 s jídlem, pitím a alkoholem 
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby 
objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se nesmí podávat v třetím trimestru těhotenství. 
V prvním a druhém trimestru těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře. Pokud 
kojíte, poraďte se před užíváním přípravku Ibalgin 200 s lékařem. Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o 
užívání přípravku poradit s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Ibalgin 200 jakkoliv ovlivňoval pozornost a schopnost soustředění. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ibalgin 200 užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí a dospívající (12–18 let) 
Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající užívají obvykle 1–2 potahované tablety Ibalgin 200 3krát 
denně při horečnatých onemocněních, 1–2 potahované tablety při bolesti, nejvýše 6 tablet denně 
rozdělených do několika dávek. Odstup mezi jednotlivými dávkami je nejméně 4 hodiny.  
 
Děti (6–12 let) 
Dětem ve věku 6–12 let se podává 1 potahovaná tableta 2–3krát denně. U dětí s tělesnou hmotností do 30 
kg nepřekračujte dávku 400 mg denně. Doporučený odstup mezi jednotlivými dávkami je 6–8 hodin. 
 

Strana 4 (celkem 6)

 

Dospělí 
Pokud se Vaše příznaky při léčbě přípravkem Ibalgin 200 zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů v případě 
horečky a do 5 dnů v případě bolesti, poraďte se o dalším postupu s lékařem. Bez porady s lékařem 
neužívejte přípravek déle než 7 dní. 
 
Děti (6–12 let) a dospívající 
Pokud je u dětí od 6 let a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud 
se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během léčby 
objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem. 
V případě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu 
se přípravek užívá pouze na doporučení lékaře. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibalgin 200, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibalgin 200 
Pokud zapomenete vzít si tabletu přípravku Ibalgin 200, užijte ji, jakmile si vzpomenete. Mezi 
jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojnásobujte následující dávku, 
abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Při užívání ibuprofenu (léčivá látka přípravku Ibalgin 200) se mohou vyskytnout následující nežádoucí 
účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10): pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, 
průjem, zácpa, nadýmání. 
 
Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10): bolest v nadbřišku. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): bolest hlavy, závrať. 
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový 
vřed

1

, krvácení z trávicího traktu (projevuje se jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve 

stolici)

1

, perforace sliznice trávicího traktu

1

, alergické reakce jako horečka, vyrážka, poškození jater, 

srdeční selhávání, otoky, sterilní zánět mozkových plen

2

, zúžení průdušek

3

zánět slinivky břišní, poruchy 

vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí

4

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000): zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem 
vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici 
trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, 
zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost, deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané 
pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve 
v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin, nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění 
ledvin), puchýřovité kožní reakce.  
 
 
 

Strana 5 (celkem 6)

 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): porucha sluchu. 
 

1

 Tyto nežádoucí účinky mohou, ale nemusí být provázeny varovnými příznaky. Riziko vzniku těchto 

nežádoucích účinků stoupá se zvyšující se dávkou, je vyšší u starších pacientů, u osob, u kterých se 
v minulosti vyskytl žaludeční či dvanáctníkový vřed (zejména spojený s krvácením nebo perforací 
sliznice žaludku či dvanáctníku), dále u pacientů léčených dlouhodobě kyselinou acetylsalicylovou pro 
snížení srážlivosti krve. U těchto pacientů může lékař navrhnout současné podávání léčiv, které chrání 
sliznici trávicího traktu.      

2

 Zejména u pacientů s onemocněním pojiva (systémový lupus erythematodes a některé typy kolagenóz). 

3

 U pacientů s průduškovým astmatem. 

4

 Poškození jaterních funkcí je obvykle přechodné. 

 
Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která Ibalgin 200 patří) mohou být spojeny s 
mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod. 
Jestliže se objeví kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí, pocit tísně na hrudníku nebo obtíže s dechem, 
dále bolesti v nadbřišku nebo poruchy vidění, případně krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo 
dočerna zbarvená stolice), přerušte užívání přípravku a okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Ibalgin 200 uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ibalgin 200 obsahuje 
Léčivou látkou je Ibuprofenum 200 mg v 1 potahované tabletě. 
Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymetylškrobu 
(typ C), kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelóza 2910/3, makrogol 
6000, oxid titaničitý (E171), sodná sůl erythrosinu (E127), simetikonová emulze SE 4. 
 
Jak přípravek Ibalgin 200 vypadá a co obsahuje toto balení 
Ibalgin 200 jsou růžové potahované tablety. 
Velikost balení: 10, 12, 24 nebo 30 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika 
 

Strana 6 (celkem 6)

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
9.9.2016 

Recenze (28)

Recenze produktu IBALGIN 200 mg 24 potahovaných tablet

Recenze od 28 uživatelů s celkovým hodnocením 98 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

když už člověk musí po něčem takovém sáhnout, "dvoustovka" bohatě stačí ...

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu IBALGIN 200 mg 24 potahovaných tablet

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Mariana Š.

100 % 15/08/2012

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám