Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Gynekologické léčivé přípravky » Vaginální mykózy

CANESTEN 1 500 mg 1 vaginální tableta - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 229860

100 % 2 recenze

Canesten 1 je jednoduchou a komfortní léčbou kvasinkové infekce pomocí jediné vaginální tablety.
Vaginální tableta obsahuje léčivo klotrimazol, ktoré účinkuje přímo na místě infekce (tedy v pochvě) a účinně vás jí zbavuje. Tableta se zavede jednorázově večer před spaním pomocí komfortního a hygienického aplikátoru.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canesten 1 den je lék k vaginálnímu použití.

Více informací

Produkt je dočasně nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Canesten 1 je jednoduchou a komfortní léčbou kvasinkové infekce pomocí jediné vaginální tablety.
Vaginální tableta obsahuje léčivo klotrimazol, ktoré účinkuje přímo na místě infekce (tedy v pochvě) a účinně vás jí zbavuje. Tableta se zavede jednorázově večer před spaním pomocí komfortního a hygienického aplikátoru.

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Canesten 1 den je lék k vaginálnímu použití.

Informace o produktu

Výrobce: BAYER
Značka: CANESTEN
Kód výrobku: 229860
Kód EAN: 8590322001004
Kód SÚKL: 180173
Držitel rozhodnutí: BAYER

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5

 

sp.zn.sukls148529/2017 
 
               PŘÍBALOVÁ INFORMACE-INFORMACE PRO PACIENTA 
 

Canesten GYN 1 den 

vaginální tableta  

 

clotrimazolum 

 

 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle 
pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  
• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst 
znovu. 

• 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři 
nebo lékárníkovi.  Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

• 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se 
poradit s lékařem.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Canesten GYN 1 den a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Canesten GYN 1 den používat 

3. 

Jak se Canesten GYN 1 den používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Canesten GYN 1 den uchovávat   

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE CANESTEN GYN 1 DEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 

Canesten  GYN  1  den  vaginální  tableta  se  používá  k  léčbě  gynekologických  zánětů 
způsobených  houbovitými  mikroorganizmy,  kvasinkami,  plísněmi  především  rodu 
Candida.  Navíc  působí  proti  infekcím  pochvy  způsobeným  grampozitivními  mikroby, 
především  streptokoky  a  stafylokoky  a  Gardnerella  vaginalis  a  gramnegativními 
mikroby (Bacteroides). 
 
Mezi  nejčastější  příčiny  akutního  zánětu  zevních  rodidel  patří  léčba  antibiotiky, 
cukrovka,  nadměrná  konzumace  sladkostí,  koupel  ve  znečištěné  vodě,  hormonální 
antikoncepce  s  vysokou  dávkou  estrogenů  a  nošení  nevhodného  (těsného  a 
neprodyšného) spodního prádla. 
 
Canesten GYN  1 den se používá při následujících příznacích kandidózy: 

-  svědění a/nebo zarudnutí v oblasti pochvy a vulvy 
-  pálení pochvy a vulvy 
-  zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy 
-  výtok z pochvy (bělavý, hrudkovitý, bez zápachu) 

 

2/5

 

 
 

 
Pokud si nejste jistá, zda máte kandidózu, konzultujte léčbu ještě před jejím zahájením 
se svým lékařem. 

 

Přípravek Canesten GYN 1 den je určen pro dívky od 12 let. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE     

            CANESTEN GYN 1 DEN POUŽÍVAT 
 
Nepoužívejte Canesten GYN 1 den: 

-  jestliže  jste  alergická  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

Navštivte  co  nejdříve  lékaře  a  nepoužívejte  Canesten  GYN  1  den,  pokud  máte  jeden 
nebo více z následujících příznaků: 

-  zvýšenou teplotu (38 °C a vyšší) nebo zimnici 
-  bolest v podbřišku 
-  bolesti zad 
-  zapáchající vaginální výtok 
-  pocit na zvracení 
-  vaginální krvácení a/nebo přidruženou bolest v bedrech 
-  pálení při močení a jiné obtíže při močení spojené s vaginálním výtokem 
 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Canesten GYN  1 den se poraďte se svým lékařem  
v následujících případech:  

-  prodělala jste více než dvě infekce (kandidózy) za posledních šest měsíců 
-  Vy nebo Váš partner jste někdy měli pohlavně přenosnou chorobu 
-  jste mladší 16 let nebo starší 60 let 
-  měla jste někdy alergickou reakci na klotrimazol nebo jiný vaginální protiplísňový 

přípravek. 

 

Sexuální partner má také podstoupit místní léčbu Canesten krémem, a to nejen když má 
příznaky infekce.  
 
Léčba  obou  sexuálních  partnerů  předchází  vzniku  možné  opakované  infekce 
(reinfekce). Sexuální abstinence je v této době nezbytná. 
Stejně jako jiné krémy a tablety může i tento léčivý přípravek snížit účinnost pryžových 
antikoncepčních pomůcek, jako jsou kondomy a pesary, pokud jsou používány společně 
s tabletami Canesten GYN 1 den. Použijte proto alternativní metody antikoncepce ještě 
nejméně 5 dní po skončení léčby tímto přípravkem. 
Během léčby nepoužívejte tampony, spermicidní nebo jiné vaginální produkty. 
Léčba  může  být  opakována,  přesto  opakované  infekce  mohou  být  projevem  jiného 
základního  onemocnění.,  Vyhledejte  lékaře,  pokud  se  příznaky  onemocnění  během  6 
měsíců vrátí. 
 
Jak předcházet vzniku kandidózy? 
Další infekci můžete předcházet při dodržování následujících jednoduchých opatření: 

 

3/5

 

-  vyvarujte se častého nošení těsných, nylonových spodních kalhotek a přiléhavých 

džínsů.  Teplo  a  nemožnost  přístupu  vzduchu  jsou  podmínky  podporující  růst 
mikroorganismů. 

-  Denně  se  myjte,  ale  používejte  pouze  jednoduchá  mýdla  –  ne  silně  parfémovaná 

nebo  léčivá.  Při  omývání  netlačte  silně  houbou  nebo  žínkou  na  pokožku, 
nepoužívejte do koupele parfémované oleje a desinfekční přísady. Nejlépe se myjte 
v teplé vodě s přísadou koupelové soli. 

-  Otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak, protože infekce může být 

snadno přenesena i ze střev. 

 

Pokud máte obavy nebo jakékoli další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Další léčivé přípravky a Canesten GYN  1 den  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste  
v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat. 
 
Současné podávání klotrimazolu a takrolimu (lék tlumící imunitu) může vést k zesílení 
účinků takrolimu. Současné podávání klotrimazolu a sirolimu (lék tlumící imunitu) 
může vést k zesílení účinků sirolimu. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

O použití přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař. 
V prvních třech měsících těhotenství se nemá přípravek používat. 
Kojení má být během léčby přerušeno. 
 
Studie k posouzení vlivu přípravku na plodnost nebyly u lidí provedeny.  Studie u zvířat 
přesto nepotvrdily žádný vliv na plodnost. 

 
Zavedení vaginální tablety musí vždy provést lékař. Tabletu je nutno zavést bez použití 

aplikátoru. 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Canesten GYN 1 den nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit 
dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. 
 
3. 

JAK SE CANESTEN GYN 1 DEN POUŽÍVÁ 

 
Vždy používejte Canesten GYN 1 den přesně v souladu s příbalovou informací nebo 
podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jakým způsobem se používají vaginální tablety Canesten GYN 1den? 
 
Canesten GYN 1 den vaginální tablety smějí být zaváděny pouze do pochvy. Neužívejte 
je  ústy!  Pokud  nedopatřením  tabletu  polknete,  informujte  o  tom  přímo  svého  lékaře 
nebo kontaktujte pohotovostní oddělení v nejbližší nemocnici.  
Tableta se zavádí do pochvy pomocí aplikátoru. 

 

4/5

 

 
Jak používat aplikátor? 

1.  Vyjměte  aplikátor  z obalu,  vytáhněte  píst  nadoraz.  Umístěte  pevně  poševní 

tabletu do aplikátoru. 

2.  Zaveďte aplikátor s tabletou co nejhlouběji do pochvy, nejlépe v poloze vleže na 

zádech s mírně pokrčenýma nohama. 

3.  Zatlačte píst až na doraz, čímž umístíte tabletu do pochvy. Vyjměte aplikátor. 

V těhotenství se musí poševní tableta zavádět bez použití aplikátoru. 
 
Jak dlouho byste měla užívat Canesten GYN 1 den vaginální tablety? 
Pokud  lékař  neurčí  jinak,  provádí  se  aplikace  vaginální  tablety  jednorázově,  nejlépe 
večer před spaním.  
Jednodenní léčba přípravkem Canesten GYN 1 den je obvykle dostačující k odstranění 
příznaků infekce (kandidózy).  
 
Protože  u 

gynekologických  zánětů 

jsou  obvykle  postižené  jak  pochva,  tak  vulva  (zevní 

genitál), léčba obou těchto  oblastí  má probíhat  současně.  V případě postižení  zevního 
genitálu použijte k místní léčbě přípravek Canesten krém. 
 
Jestliže do 7 dnů od zahájení léčby nedojde ke zlepšení příznaků onemocnění, nebo se 
příznaky naopak zhoršují, navštivte svého lékaře. 

 

Léčení nemá být prováděno během menstruace. Léčba má skončit před nástupem 
menstruace. 
Doporučená  léčba  pro  sexuálního  partnera  je  vtírání  přípravku  Canesten  krém  na 
předkožku a žalud a to 2-3krát denně a to po dobu 1-2 týdnů. 
Proužek krému o délce půl centimetru by měl postačit k zaléčení oblasti velikosti dlaně. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i Canesten GYN 1 den nežádoucí účinky, které 
se ale nemusí vyskytnout u každého. 
 
Mohou  se  objevit  poruchy  imunitního  systému  (alergické  reakce:  mdloby,  snížený 
krevní  tlak,  poruchy  dýchání,  svědění),  poruchy  reprodukčního  systému  (olupování 
genitálu,  svědění,  vyrážka,  otok,  pálení,  podráždění,  pánevní  bolest,  puchýře, 
zčervenání, vaginální krvácení), poruchy trávicího traktu (bolest břicha) a obtížné nebo 
bolestivé močení. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích 
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete 
hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

 

5/5

 

100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti 
tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK CANESTEN GYN 1 DEN UCHOVÁVAT   

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a na 
krabičce za Použitelné do: Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného 
měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte 
se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co Canesten GYN 1 den obsahuje 
-Léčivou látkou je clotrimazolum, jedna vaginální tableta obsahuje clotrimazolum  
500 mg.  
-Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  kyselina 
mléčná,  kukuřičný  škrob,  krospovidon,  pentahydrát  kalcium-laktátu,  magnesium-
stearát, koloidní  bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa. 
 
 
Jak Canesten GYN 1 den vypadá a co obsahuje toto balení 
Vaginální tableta je bílá až slabě nažloutlá bez zápachu. 
Balení obsahuje 1 vaginální tabletu s aplikátorem.  
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: BAYER s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce: Bayer AG, Leverkusen, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:   30. 8. 2017 
 
 
 

Recenze (2)

Recenze produktu CANESTEN 1 500 mg 1 vaginální tableta

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

opravdu pomáhá

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu CANESTEN 1 500 mg 1 vaginální tableta

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Jana N.

100 % 13/05/2015

opravdu pomáhá

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám