Lékárna.cz
Hledat

SANORIN Nosní kapky 10 ml

Léčivý přípravek
SANORIN Nosní kapky 10 ml

Používá se k mírnění akutní rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin.

 

Více informací

Skladem více než 5 kusů Pozítří odešleme, u vás v úterý 23. 8.

Běžná cena: 109 Kč
76 Kč
Ušetříte: 30 % (33 Kč)

Garance dobré rady Ověřit vzájemné působení s jiným léčivem

76 Kč

Přidejte ještě

Do košíku
Do košíku

SANORIN Nosní kapky 10 ml

Přípravek se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických a léčebných zákrocích. Přípravek mohou používat mladiství starší 15 let a dospělí. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin.

Léková forma

 • Čirý, bezbarvý roztok bez zápachu.

Léčivá látka a její množství

 • Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,01 g v 10 ml (odpovídá naphazolini nitras 53,7 μg v jedné kapce).
 • Pomocnými látkami jsou kyselina boritá E284, edamin, methylparaben E218, čištěná voda.

Jak užívat

 • Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně).
 • Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.
 • Přípravek se používá krátkodobě.
 • Neměl by být používán déle než po dobu 5 dnů.
 • Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve.
 • Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
 • Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy.
 • Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.
 • Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.
 • Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu 1‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Na co si dát pozor

Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Sanorin1‰  je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci, která je součástí každého balení.

Obsah balení

Balení obsahuje 10 ml.

Nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého - nežádoucí účinky najdete v příbalovém letáku.

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10

Nežádoucí účinky můžete hlásit přímo na web:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

SANORIN Nosní kapky 10 ml

99 %
Hodnotilo: 6 zákazníků
5
5x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x

Informace o produktu

Značka:
Kód výrobku:
368029
Kód EAN:
8594183950051
Kód SÚKL:
Cesta podání:
Nosní podání
Držitel rozhodnutí:

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalová informace: informace pro uživatele

Sanorin 1‰

nosní kapky, roztok (Naphazolini nitras)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je Sanorin 1‰ a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1‰ používat
 3. Jak se Sanorin 1‰ používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Sanorin 1‰ uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Sanorin 1‰ a k čemu se používá

Sanorin 1‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin. Sanorin 1‰ se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických a léčebných zákrocích. Sanorin 1‰ mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1‰ používat

Nepoužívejte Sanorin 1‰

 • jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
 • jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku Sanorin

1‰ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
 • jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
 • jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
 • jestliže trpíte průduškovým astmatem
 • jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak. Děti a dospívající

Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku.

Další léčivé přípravky a Sanorin 1‰

Při současném podávání přípravku Sanorin1‰  a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva) může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Sanorin1‰  je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Sanorin 1‰ obsahuje

 • Konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

3. Jak se Sanorin 1‰ používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně).
 • Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny.
 • Přípravek se používá krátkodobě.
 • Neměl by být používán déle než po dobu 5 dnů.
 • Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve.
 • Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
 • Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy.
 • Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.
 • Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.
 • Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu 1‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Sanorin 1 ‰, než jste měl(a)

Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 1 ‰

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin 1‰ může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Sanorin 1‰ uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek spotřebujte do 28 dní od jeho otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Sanorin 1‰ obsahuje

 • Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,01 g v 10 ml (odpovídá naphazolini nitras 53,7 μg v jedné kapce).
 • Pomocnými látkami jsou kyselina boritá E284, edamin, methylparaben E218, čištěná voda.

Jak Sanorin 1‰ vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý roztok bez zápachu. Hnědá skleněná lahvička s bílým PE-LD kapacím uzávěrem, uvnitř kapátko přírodní barvy, příbalová informace, krabička. Velikost balení: 10 ml

Držitel rozhodnutí o registraci

Xantis Pharma Limited Lemesou 5, Eurosure Tower, 1st floor, Flat/Office 101 2112, Nicosia Kypr

Výrobce

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 PSČ 747 70 Opava - Komárov Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.1.2017

sp.zn.sukls10464/2017​

SANORIN Nosní kapky 10 ml

99 %
Hodnotilo: 6 zákazníků
5
5x
4
1x
3
0x
2
0x
1
0x
100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
funguje
nemá se kapat dlouho

na akutní rýmu dobrý, na chronickou se nedoporučuje. ale jako jediný funguje...

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
Jemný.

Doporučuji.

90 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
uvolní nos
pozor nelze používat delší dobu

vhodný pro hustou rýmu

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
relativně šetrně uvolňuje nosní cesty
mam problemy se zduřovanim nosnich sliznic
především cena 50,- Kč/kus je vysoka

- protože jsem doposud nenašel náhradní řešení, takk musím akceptovat Vaše podmínky ..

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
naprostá spolehlivost
nízká cena
nemá (u mě) nepříznivé vedlejší účinky

Na Sanorin nedám dopustit, jsem mu věrná už desítky let, vlastně od dětství; funguje spolehlivě, nikdy nezklamal, používala jsem ho jeden čas i dlouhodobě a bylo to naprosto bez problémů (a nebyla to emulze, ale klasický Sanorin - kapky). Mám ho vždy v lékárničce a nemám nejmenší důvod měnit ho, Sanorin je prostě při ucpaném nose nebo úporné rýmě sázka na jistotu, zabere během několika málo minut a působí několik hodin, takže se můžu třeba v klidu vyspat a nebudí mě "zazděný" nos.

100 % Ověřený zákazník z Heureka.cz
nedráždí nos
pro alergiky i na běžnou rýmu
uvolnuje nos

Mám s tímto produktem dobré zkušenosti. Není tak mediálně známý ale pomáhá a je opravdu účinný.

SANORIN Nosní kapky 10 ml

Máte otázky k produktu?
Zeptejte se v diskuzi

Přidat nový příspěvek do diskuze

Další balení

SANORIN 0,5‰ nosní sprej 10 ml

SANORIN 0,5‰ nosní sprej 10 ml

Léčivý přípravek

SANORIN 0,5‰ nosní sprej 10 ml

Přípravek se užívá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu…

Skladem

109 Kč 76 Kč -30 %

Mohlo by vás zajímat

Do košíku
Do košíku
Zeptejte se lékárníka

DOPRAVA ZDARMA

k nákupu nad 599 Kč

Přihlaste se k odběru novinek
a slevový kód vám pošleme e-mailem.