;

BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup

90
1
starstarstarstarstar  90 %
BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup
Při onemocněních dýchacích cest, při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu....Více informací
Kód výrobku: 201350
Cena s DPH: 109 Kč
Dostupnost: skladem u dodavatele
Distribuce: Úterý 25.11.2014
ks
Doprava zdarma od 1500 Kč
ZÁKAZNÍCI KUPUJÍ TAKÉ

SINUPRET 1X50ML Kapky, roztok

SINUPRET 1X50ML Kapky, roztok

Naše cena: 112 Kč

skladem u dodavatele

PARALEN 500 tablety 24 x 500 mg

PARALEN 500 tablety 24 x 500 mg

Naše cena: 34 Kč
Běžná cena: 35 Kč

skladem > 5 ks
akce

CURAPROX CS 5460 Ultra soft zubní kartáčky 3 kusy

CURAPROX CS 5460 Ultra soft zubní kartáčky 3 kusy

Naše cena: 155 Kč
Běžná cena: 199 Kč
Ušetříte: 22 %

do 4 dnů
akce

Imunoglukan P4H sirup 250 ml

Imunoglukan P4H sirup 250 ml

Naše cena: 299 Kč
Běžná cena: 399 Kč
Ušetříte: 25 %

skladem > 5 ks

BRONCHIPRET POTAHOVANÉ TABLETY TBL OBD 20

BRONCHIPRET POTAHOVANÉ TABLETY TBL OBD 20

Naše cena: 112 Kč

skladem u dodavatele

OLYNTH HA 0,1% Roztok ve spreji 1 x 10 mg / 10 ml + Vitamín C se sladidlem 5 tablet ZDARMA

OLYNTH HA 0,1% Roztok ve spreji 1 x 10 mg / 10 ml + Vitamín C se sladidlem 5 tablet ZDARMA

Naše cena: 85 Kč
Běžná cena: 105 Kč
Ušetříte: 19 %

skladem > 5 ks

Kinedryl 10 tablet

Kinedryl 10 tablet

Naše cena: 63 Kč
Běžná cena: 79 Kč
Ušetříte: 20 %

skladem > 5 ks

SINUPRET 50 Obalené tablety

SINUPRET 50 Obalené tablety

Naše cena: 166 Kč

skladem u dodavatele

FENISTIL Kapky, roztok 20 ml

FENISTIL Kapky, roztok 20 ml

Naše cena: 134 Kč

skladem

Junior-angin pastilky 24ks

Junior-angin pastilky 24ks

Naše cena: 129 Kč

skladem u dodavatele

Doplňující informace

Výrobce: BIONORICA AG, NEUMARKT
Charakteristika: Léčivý přípravek
Kód výrobku: 201350
Kód EAN: 4029799161996
Kód SUKL: 0136001
Farmakoterapeutická skupina: Fytofarmaka a živočišné produkty (česká ATC skupina) (ATC: V11)

Příbalová informace výrobku BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup

1/4
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls152499/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Bronchipret tymián a břečťan sirup
Thymi extractum fluidum, Hederae helicis folii extractum fluidum
(Tekutý tymiánový extrakt, tekutý extrakt z břečťanového listu)
Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls14861/2007
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Bronchipret tymián a břečťan
sirup musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Bronchipret tymián a břečťan sirup a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat
3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Bronchipret tymián a břečťan sirup je rostlinný lék na léčbu zánětlivých onemocnění dýchacích cest
pro dospělé a dětí od 1 roku.
Je indikován na zlepšení příznaků při akutní bronchitidě (zánět průdušek) spojené s kašlem a
onemocnění z nachlazení se zvýšenou tvorbou hlenu. Charakteristickými příznaky jsou zvýšená
frekvence kašle, potíže při vykašlávání a bolest na hrudi při kašli.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BRONCHIPRET
TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVAT
Neužívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky: na břečťan, tymián nebo jiné
hluchavkovité, břízu, pelyněk, celer nebo na kteroukoli další složku Bronchipret tymián a
břečťan sirup.
Zvláštní opatrnosti při užívání Bronchipret tymián a břečťan sirup je zapotřebí
- když potíže přetrvávají déle než 1 týden nebo v případech dušnosti, horečky a hnisavého nebo
krvavého hlenu, konzultujte ihned lékaře
- lék obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní
8 ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a
kojících žen, u dětí užívajících vyšší dávky, než je doporučené, a u vysoce rizikových skupin, jako
jsou pacienti s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku. Uvedené
skupiny pacientů by měly Bronchipret tymián a břečťan sirup užívat pouze po poradě s lékařem.
2/4
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou dosud známy.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Bronchipret tymián a břečťan sirup by neměl být užíván během těhotenství a kojení, protože pro toto
období nejsou k dispozici potřebné údaje.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vliv přípravku na schopnosti řídit a obsluhovat vozidla je nepravděpodobný.
Důležité informace o některých složkách Bronchipret tymián a břečťan sirup
Lék obsahuje 7 objemových % alkoholu, což je maximálně 0,30 g alkoholu v 5,4 ml, ekvivalentní jako 8
ml piva nebo 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto by se mělo vzít v úvahu u těhotných a kojících
žen, u dětí užívajících vyšší dávky než je doporučené a u vysoce rizikových skupin jako jsou pacienti
s onemocněním jater, epilepsií, poškozením nebo onemocněním mozku.
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře, než
začnete přípravek užívat.
Informace pro diabetiky: Jedna dávka Bronchipret tymián a břečťan sirup pro dospělého (5,4 ml)
obsahuje průměrně 0,18 chlebových jednotek.
3. JAK SE BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UŽÍVÁ
Vždy užívejte Bronchipret tymián a břečťan sirup přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Bronchipret tymián a břečťan sirup se podává 3 krát denně pomocí přiložené odměrky v dávce
odpovídající věku dle následující tabulky.
Dávka v ml (3 x denně) Celková denní dávka
Děti od 1 do 5 let 3,2 ml 9,6 ml
Děti od 6 do 11 let 4,3 ml 12,9 m
Mladiství od 12 let a
dospělí
5,4 ml 16,2 ml
Neředěný Bronchipret tymián a břečťan sirup můžete zapít tekutinou, nejlépe vodou.
Před použitím dobře protřepejte.
Doba léčby závisí na závažnosti onemocnění (viz odd. 2. Zvláštní opatrnosti při užívání Bronchipret
tymián a břečťan sirup je zapotřebí a odd. 4. Možné nežádoucí účinky).
Jestliže jste užil(a) více Bronchipret tymián a břečťan sirup, než jste měl(a)
V případě extrémního předávkování může dojít k výskytu žaludečních obtíží, zvracení a průjmu.
Kontaktujte prosím v tomto případě svého lékaře, který rozhodne o potřebných opatřeních.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Bronchipret tymián a břečťan sirup
3/4
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání tak, jak
Vám předepsal lékař nebo jak je popsáno v sekci 3. Jak se Bronchipret tymián a břečťan sirup užívá
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Bronchipret tymián a břečťan sirup nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi časté (1/10)
Časté (1/100 až <1/10)
Méně časté (1/1000 až <1/100)
Vzácné (1/10000 až < 1/1000)
Velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Ve vzácných případech se mohou vyskytnout reakce z přecitlivělosti, jako například vyrážka. Dále
například dušnost, kopřivka, otok obličeje a úst a /nebo hltanu.
Ojediněle se mohou vyskytnout trávicí obtíže jako křeče, nevolnost a zvracení.
V případě objevení se prvních příznaků reakce z přecitlivělosti nesmí být Bronchipret tymián a břečťan
sirup znovu podáván.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v
původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 6 měsíců.
Bronchipret tymián a břečťan sirup nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce
nebo lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Bronchipret tymián a břečťan sirup obsahuje
Léčivými látkami ve 100 g (odpovídá 88,5 ml) Bronchipret tymián a břečťan sirup jsou:
Thymi extractum fluidum (1 : 2 2.5) (tekutý extrakt z tymiánu) 15.0 g
(extrahováno směsí roztoku amoniaku 10% [m/m] : glycerolu 85% [m/m] : ethanolu 90% [V/V] : vody
(1:20:70:109))
Hederae helicis folii extractum fluidum (1:1) (tekutý extrakt z listů břečťanu) 1.5 g
(extrahováno ethanolem 70% [V/V])
4/4
Pomocnými látkami jsou monohydrát kyseliny citrónové, čištěná voda, kalium sorbát, roztok
maltitolu, ethanol (součást rostlinných extraktů), roztok amoniaku 10%, glycerol 85% (součást Thymi
extractum fluidum).
Jak Bronchipret tymián a břečťan sirup vypadá a co obsahuje toto balení
Bronchipret tymián a břečťan sirup je světle hnědá, čirá tekutina aromatického pachu a sladké chuti.
Je balen v lahvích o obsahu 50 ml a 100 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11-15
D 92318 Neumarkt
Německo
tel: 00490 9181 231 90
fax: 004909181 231 265
e-mail: info@bionorica.de
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Česká republika
Schwabe Czech Republic s.r.o.
Čestmírova 1
140 00 Praha 4
Tel: 241 740 447
email: info@schwabe.cz
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 26.10.2011

Diskuze k výrobku BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup

Nadpis:
Příspěvek:
Vkládat diskusní příspěvky mohou pouze přihlášení zákazníci.
Jste-li registrováni, přihlaste se. Zaregistovat se můžete zde.
Určeno pro diskuze mezi zákazníky. Dotazy pište zde.

Hodnocení výrobku BRONCHIPRET TYMIÁN A BŘEČŤAN SIRUP 1X50ML Sirup

(90 %)
starstarstarstarstar

Hodnocení můžete přidat k produktům, které jste si u nás již zakoupili. Vaše hodnocení uvidí v detailu produktu všichni naši zákazníci. Díky tomuto hodnocení máte možnost zjistit, jak je produkt oblíbený u ostatních zákazníků.

1 - velká nespokojenost2 - nespokojenost3 - průměr4 - spokojenost5 - velká spokojenost
Jak jste spokojení s tímto produktem?
Slovní komentář
Vkládat hodnocení mohou pouze přihlášení zákazníci, kteří již tento produkt zakoupili. Jste-li registrováni, přihlaste se. Zaregistovat se můžete zde.
Štěchulka(15.02.2014)starstarstarstarstar

Zdeněk Štěpánek(07.05.2012)starstarstarstar

produkt je podobný jako Hedelix a a je taky z přírodních produktů

PRO: je příjemný i na chuť docela pomáhá je přírodní produkt
Nejprodávanější v této rubrice:

ACC LONG Šumivé tablety 20 x 600 mg

ACC LONG Šumivé tablety 20 x 600 mg
Kód: 15747

Naše cena:  159 Kč
Běžná cena:  235 Kč
Ušetříte:  32 %

SANDOZ
Rychlé řešení na kašel. Rozpouští hustý hlen, usnadňuje tak vykašlávání a pomáhá zbavit se kašle. Lék k vnitřnímu užití, obsahuje acetylcystein.
Dostupnost: skladem > 5 ks

GUAJACURAN 30X200MG Obalené tablety

GUAJACURAN 30X200MG Obalené tablety
Kód: 15808

Naše cena:  69 Kč

ZENTIVA A.S.
Guajacuran se používá při duševním napětí, úzkosti, trémě, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy podmíněných duševním napětím a zvýšeným napětím šíjových svalů.
Dostupnost: skladem u dodavatele

NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 20X600MG Šumivé tablety : VÝPRODEJ exp. 2014-12-31

NAC AL 600 ŠUMIVÉ TABLETY 20X600MG Šumivé tablety : VÝPRODEJ exp. 2014-12-31
Kód: 15851

Naše cena:  85 Kč

ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Zkapalňuje hustý hlen v průduškách, podporuje vykašlávání nahromaděného sekretu a může přispět k zmírnění dráždění na kašel.
Dostupnost: skladem > 5 ks

SINUPRET 50 Obalené tablety

SINUPRET 50 Obalené tablety
Kód: 16560

Naše cena:  166 Kč

BIONORICA AG, NEUMARKT
Při akutních a chronických zánětech vedlejších dutin nosních a dýchacích cest a jako podpůrná léčba při antibakteriální terapii. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Dostupnost: skladem u dodavatele

SINUPRET 1X50ML Kapky, roztok

SINUPRET 1X50ML Kapky, roztok
Kód: 16563

Naše cena:  112 Kč

BIONORICA AG, NEUMARKT
Zvyšuje tvorbu, rozpouštění a vykašlávání hlenů a působí protizánětlivě a zčásti i proti virovým a bakteriálním infekcím. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Dostupnost: skladem u dodavatele

STODAL Sirup 200 ml

STODAL Sirup 200 ml
Kód: 16579

Naše cena:  156 Kč
Běžná cena:  159 Kč

BOIRON S.A., LYON
Šetrný přírodní sirup, účinný na všechny typy kašle. Pro děti od 2 let. Lék k vnitřnímu užití.
Dostupnost: skladem > 5 ks

MUCOSOLVAN PRO DOSPĚLÉ 1X100ML Sirup

MUCOSOLVAN PRO DOSPĚLÉ 1X100ML Sirup
Kód: 65642

Naše cena:  109 Kč

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Přípravek užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest.
Dostupnost: skladem u dodavatele

MUCOSOLVAN JUNIOR 1X120ML Sirup

MUCOSOLVAN JUNIOR 1X120ML Sirup
Kód: 68958

Naše cena:  99 Kč

IVAX - CR A.S., OPAVA - KOMÁROV
MUCOSOLVAN užívejte při akutních a chronických zánětlivých a infekčních onemocněních horních i dolních dýchacích cest.
Dostupnost: skladem

PROSPAN 1 x 100 ml/700 mg sirup

PROSPAN 1 x 100 ml/700 mg sirup
Kód: 111992

Naše cena:  139 Kč
Běžná cena:  149 Kč
Ušetříte:  7 %

ENGELHARD ARZNEIMITTEL AND CO.
Přípravek PROSPAN jako účinnou složku obsahuje výtažek z listů břečťanu, který uvolňuje hleny v dýchacích cestách a usnadňuje odkašlávání.
Dostupnost: skladem > 5 ks

Proč nakupovat u nás?

 • Doprava nad 1500 Kč ZDARMA
 • Objednávky do 15:00 odešleme ještě dnes
 • Přes 240 odběrných míst po celé ČR
 • Přijímáme zaměstnanecké benefity
 • Mobilní verze

Potřebujete pomoci?

466 444 233
infolinka Po-Pá 7.00 - 17.00

Produkt byl přidán do Vašeho nákupního košíku.
ukázat košík