Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Weleda měsíčková

Prostamol Uno 320 mg 90 kapslí

100
1
starstarstarstarstar  100 %
Výrobek je už delší dobu nedostupný.
Objednali jsme ho, ale dodavatel
nám zatím nepotvrdil datum doručení
na náš sklad.

 

Prostamol Uno 320 mg 90 kapslí
Účinný lék Prostamol Uno určený k léčení obtíží se zvětšenou prostatou. Více informací
Kód výrobku: 330950
Běžná cena: 664 Kč (ušetříte: 145 Kč = 22 %)
Cena s DPH: 519 Kč
Dostupnost: krátkodobě nedostupný
Přidat do oblíbených
Napište mi, až bude výrobek u dodavatele29 Kč za všechny druhy dopravy!

Příbalová informace výrobku Prostamol Uno 320 mg 90 kapslí

1/5
sp.zn. sukls94320/2010 Příbalová informace: informace pro pacienta
Prostamol UNO 320 mg, měkké tobolky Serenoae extractum (serenoový extrakt)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem
Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Prostamol UNO a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostamol UNO užívat
3. Jak se Prostamol UNO užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Prostamol UNO uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Prostamol UNO a k čemu se používá

Prostamol UNO obsahuje Serenoae extractum 320 mg (serenoový extrakt). Prostamol UNO je
rostlinný přípravek určený k léčbě potíží s prostatou (urologikum).
Prostamol UNO je určen mužům trpícím poruchami močení při nezhoubném zbytnění prostaty
(benigní hyperplazii prostaty), a to v I. a II. stádiu tohoto onemocnění.
Klasifikace stadií benigní hyperplazie prostaty:
Stádium Název Příznaky
I Stádium dráždění
(iritace)
- Obtížné a bolestivé močení (bolest za stydkou sponou)
- Zpomalené zahájení močení
- Prodloužené a přerušované močení
- Slabý proud moči
- Časté močení (zejména během noci)
- Únik moči (inkontinence)
- Při močení dochází k úplnému vyprázdnění močového měchýře.
II Stádium zbytkové
(reziduální) moči
- Obtíže s močením přetrvávají
- Močový měchýř se již plně nevyprazdňuje a zůstává v něm i po
vymočení tzv. zbytková (residuální) moč
- Pocit nedokonalého vyprázdnění močového měchýře.
III Stádium
dekompenzace
- "Paradoxní inkontinence z přetékání" (neustálé odkapávání moči
způsobené přeplněným močovým měchýřem)2/5
- Kompletní zadržení moči (neschopnost vymočit se)
Pokud zpozorujete příznaky stádia III, neprodleně vyhledejte lékaře. Uvedené příznaky jsou spojeny
s rozvojem poškození močových cest a ledvin způsobeného nahromaděním moči (hydronefrotická
ledvina, selhání ledviny), které správně rozpozná jedině lékař.
Pokud zpozorujete krev v moči nebo spermatu, pociťujete bolesti kostí, nebo k výše uvedeným
příznakům I. nebo II. stádia benigní hyperplazie prostaty ještě trpíte nechutenstvím, hubnete nebo
máte horečku, navštivte lékaře, protože uvedené příznaky mohou doprovázet nádorové onemocnění
prostaty nebo močového měchýře.
Před zahájením léčby doporučujeme vyhledat lékaře také v případě, že trpíte výše popsanými obtížemi
s močením a zároveň trpíte častými infekcemi močových cest, urolitiázou (tvorba a přítomnost
kamenů v močových cestách) nebo jste-li silný kuřák. U kuřáků existuje vyšší riziko nádorového
onemocnění močových cest.
Prostamol UNO zlepšuje pouze obtíže spojené se zbytněním prostaty, aniž by upravoval samotné
zbytnění. Proto prosím navštěvujte svého lékaře v pravidelných intervalech. Lékaře je třeba vyhledat
ihned, pokud se objeví krev v moči nebo spermatu, nebo bolestivé nutkání močit doprovázené
neschopností vymočit se (akutní retence moči).
Pokud máte rodinnou zátěž zhoubnými nádory či tzv. familiárním karcinomem prostaty, před
zahájením léčby navštivte nejdříve svého lékaře.
Co je to benigní hyperplazie prostaty
Benigní hyperplazie prostaty znamená nezhoubné zbytnění prostaty. Jedná se o přirozený proces
stárnutí prostaty; při zbytnění utlačuje prostata močovou trubici, což způsobuje obtíže při
vyprazdňování močového měchýře. První příznaky se mohou objevit již ve 40 letech, ve věku 65 let se
vyskytují u 70 % mužů.
Jaké příznaky můžete pociťovat, jestliže trpíte benigní hyperplazií prostaty
Častější potřeba močení, zvláště v noci
Slabý nebo přerušovaný proud moči
Únik moči a pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
Bolest při močení
Narušení sexuálního života
Jak je možné zmírnit tyto příznaky a léčit benigní hyperplazii prostaty
U léčivých přípravků obsahujících serenoový extrakt, jako např. Prostamol UNO, bylo prokázáno
zlepšování močových obtíží spojených se zbytněním prostaty.
Jak Vám užívání Prostamol UNO může pomoci
Prostamol UNO je rostlinným přípravkem. Obsahuje skupinu látek, které působí různými mechanismy
na zbytnělou prostatu a zlepšují močové obtíže.
Přípravky se serenoovým extraktem nenarušují sexuální funkce.
Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostamol UNO užívat

Neužívejte Prostamol UNO:3/5
- jestliže jste alergický na serenoový extrakt nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Upozornění a opatření
Před užitím Prostamolu UNO se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
Prostamol UNO zlepšuje pouze obtíže spojené se zbytněním prostaty, aniž by upravoval samotné
zbytnění. Proto prosím navštěvujte svého lékaře v pravidelných intervalech.
Existuje mnoho jiných onemocnění způsobujících poruchy močení, u kterých může být nezbytný jiný
druh léčby. I když je Prostamol UNO vhodný k léčbě lehkých až středně těžkých močových obtíží,
velmi doporučujeme pravidelné kontroly u lékaře, aby se vyloučily maligní (zhoubné) změny prostaty.
Lékaře je třeba vyhledat ihned, pokud se objeví krev v moči nebo spermatu, nebo bolestivé nutkání
močit doprovázené neschopností vymočit se (akutní retence moči).
Pokud se Vaše obtíže při léčbě Prostamolem UNO zhorší nebo se nezlepší do 3 měsíců, poraďte se s lékařem.
Další léčivé přípravky a Prostamol UNO
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval
nebo které možná budete užívat.
Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není známo.
Prostamol UNO je určen pouze pro muže.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Prostamol UNO nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Prostamol UNO užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař nepředepíše jinak, užívejte 1 tobolku Prostamolu UNO denně po jídle, a to vždy ve
stejnou denní dobu. Tobolky polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. Správné
užívání přípravku je velmi důležitou podmínkou jeho účinnosti.
Pro úspěšnou léčbu je obzvláště důležitý pravidelný denní příjem. Příznivý účinek lze očekávat
přibližně po 4 týdnech. Může trvat až 3 měsíce, než se účinek Prostamolu UNO plně dostaví. Pokud se
Vaše obtíže při léčbě Prostamolem UNO nezlepší po 4 týdnech užívání přípravku, nebo pokud se
neupraví do 3 měsíců od zahájení léčby, případně se Vaše obtíže znovu objeví, poraďte se s lékařem.
Trvání léčby
Benigní hyperplazie prostaty je dlouhotrvající onemocnění.
Délka léčby je stanovena povahou, závažností a průběhem onemocnění a není limitována. Bez porady
s lékařem však neužívejte déle než 3 měsíce. V případě dotazů se neváhejte obrátit na svého lékaře.
Jestliže jste užil více Prostamolu UNO, než jste měl
Dosud nejsou známy žádné případy předávkování Prostamolem UNO.
Jestliže jste zapomněl užít Prostamol UNO
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou tobolku.4/5
Jestliže jste přestal užívat Prostamol UNO
Jestliže přestanete Prostamol UNO užívat, obtíže se mohou opět objevit.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusejí
vyskytnout u každého.
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)
- žaludeční a střevní poruchy: žaludeční obtíže (např. slabé říhání, nevolnost, tlak v nadbřišku, pálení žáhy)
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak Prostamol UNO uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP“.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Prostamol UNO obsahuje
- Léčivou látkou je Serenoae extractum (9 – 11:1) (serenoový extrakt), extrahováno ethanolem
96 % (V/V), 320,0 mg v 1 měkké tobolce
- Pomocnými látkami jsou sukcinylovaná želatina, glycerol 85%, čištěná voda, barvivo oxid
titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172), karmín (E 120)
Jak Prostamol UNO vypadá a co obsahuje toto balení
Oválné dvoubarevné červeno-černé měkké želatinové tobolky obsahující hnědou až žlutavě hnědou
nebo zelenohnědou (olejovitou) tekutinu.
Tobolky jsou baleny v krabičce s Al/PVC/PVDC blistrem.5/5
Velikost balení: 15, 30, 60 nebo 90 měkkých tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo Výrobce:
Berlin-Chemie AG, 12489 Berlín, Německo Tato příbalová informace byla naposledy revidována 2.4.2014.

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

PharmDr. Pavel Škvor, MBA
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz