Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SVUS PHARMA A.S.
Kód výrobku: 14730
Kód EAN: 8595103912098
Kód SÚKL: 94744
Držitel rozhodnutí: SVUS PHARMA A.S.
Přípravek Zolpinox je určen ke krátkodobé léčbě nespavosti u dospělých tam, kde nespavost způsobuje výrazné omezení schopností nebo vede k těžkému stresu nemocného. Je určen ke krátkodobému užívání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls43316/2008
Příbalová informace Informace pro uživatele
Zolpinox
potahované tablety
Zolpidemi tartras
Držitel rozhodnutí o registraci / Výrobce
SVUS Pharma a.s., Hradec Králové, ČR
Složení
Léčivá látka: Zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymetyl-
škrobu, mastek, magnesium-stearát, hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý.
Indikační skupina
Hypnotikum
Charakteristika
Zolpidem (léčivá látka přípravku Zolpinox) zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet
probuzení, prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu při současném zachování
fyziologické spánkové struktury.
Indikace
Přípravek Zolpinox je určen ke krátkodobé léčbě nespavosti u dospělých tam, kde nespavost
způsobuje výrazné omezení schopností nebo vede k těžkému stresu nemocného. Je určen ke
krátkodobému užívání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.
Kontraindikace
Přípravek Zolpinox se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivou látku zolpidem nebo
jiné obsahové složky přípravku. Nesmí ho užívat děti do 15 let věku.
Těhotenství a kojení: ačkoliv ve studiích nebylo prokázáno poškození plodu a zolpidem jen
v malém množství přestupuje do mateřského mléka, nesmí Zolpinox užívat těhotné a kojící
ženy.
Myasthenia gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí): Vzhledem
k možnému zdůraznění svalové slabosti nesmí být Zolpinox podáván pacientům trpícím tímto
onemocněním.
Ačkoliv nebyl prokázán žádný vliv na dechové centrum, nesmí být Zolpinox podáván
pacientům s dechovou nedostatečností.
Přípravek nesmí užívat pacienti s těžkým onemocněním jater.
Nežádoucí účinky
U pacientů se zvýšenou citlivostí a zejména ve stáří se mohou objevit závratě, ospalost, pocit
slabosti, nevolnost, zvracení nebo bolesti hlavy. Zcela výjimečně byly pozorovány poruchy
paměti, ke kterým nejčastěji dochází několik hodin po podání přípravku. Riziko jejich
2/3
výskytu lze snížit zajištěním nerušeného spánku po dobu 7-8 hodin. Dále se vyskytly noční
můry, noční neklid, deprese, poruchy chování, dvojité vidění, průjmy, třes, pocity opilosti,
vrávoravá chůze a poruchy hybnosti.
Při vysazení hypnotik se mohou znovu objevit příznaky, které vedly k léčbě, a to i ve zvýšené
intenzitě.
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s
dávkou a trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo
drogách. Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky,
jako je např. bolest hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a
podrážděnost. Mohou se objevit i křeče.
Pokud zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, poraďte se s ošetřujícím lékařem.
Interakce
Účinky přípravku Zolpinox a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době
užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně
s užíváním přípravku Zolpinox užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s lékařem.
Při užívání přípravku Zolpinox a látek tlumících centrální nervovou soustavu může dojít
k prohloubení jejich účinků. Jsou to např. neuroleptika - léky ovlivňující centrální nervový
systém, hypnotika - léky navozující spánek, anxiolytika - léky proti úzkosti, antidepresiva -
léky proti depresi, antiepileptika- léky používané k léčbě epilepsie, alkohol.
Dávkování a způsob použití
Dávku je třeba určit individuálně.
Obvyklé dávkování u pacientů mladších 65 let je 1 tableta (10 mg) před ulehnutím. U
pacientů starších 65 let se léčba obvykle zahajuje pouze polovinou tablety (5 mg). Dávku je
možné zvýšit na 10 mg pouze na doporučení lékaře. Nejvyšší dávka nemá překročit 10 mg.
Zolpinox je třeba užívat těsně před ulehnutím nebo po ulehnutí. Tableta se zapije malým
množstvím tekutiny. Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit 7-8 hodinový
spánek. Délka léčby nemá překročit 4 týdny.
Upozornění
Stejně jako u jiných hypnotik se nedoporučuje dlouhodobé podávání. Po požití Zolpinoxu
může dojít k ranní ospalosti, která může ovlivnit schopnost řízení motorových vozidel i jiné
činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Toto riziko lze snížit nepřetržitým nočním
spánkem v délce nejméně 7-8 hodin.
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám
vědomí od spavosti až po bezvědomí. Výrazně těžší projevy byly pozorovány při
předávkování v kombinaci s dalšími látkami tlumící centrální nervovou soustavu včetně
alkoholu. Vždy je třeba neprodleně vyhledat lékaře.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Varování
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.
3/3
Balení
10 potahovaných tablet
20 potahovaných tablet
30 potahovaných tablet
50 potahovaných tablet
Datum poslední revize: 19.5.2010

Recenze

Recenze produktu ZOLPINOX 20X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLPINOX 20X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze