Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Týden šílených slev

Vybíráme z naší nabídky

VULMIZOLIN 1,0 INJ SIC 10X1GM

VULMIZOLIN 1,0 INJ SIC 10X1GM

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku VULMIZOLIN 1,0 INJ SIC 10X1GM

Příbalová informace
Informace pro použití, čtěte pozorně!
VULMIZOLIN 1,0
(Cefazolinum natricum)
Prášek pro přípravu injekčního roztoku
Kvalitativní i kvantitativní složení
Léčivá látka: cefazolinum natricum 1,05g odpovídá cefazolinum 1,0g v 1 lahvičce.
1 g vulmizolinu obsahuje 48,3 mg t.j. 2,1 mmol Na.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Biotika,a.s., 976 13 Slovenská Ľupča 566, Slovenská republika
Farmakoterapeutická skupina
Antibiotikum
Charakteristika
Cefalosporinové polosyntetické baktericidní antibiotikum se širokým spektrem účinku. Cefazolin stejně jako všechna beta-laktamová antibiotika, blokuje syntézu buněčné stěny citlivých bakterií. Je odolný účinku některých beta-laktamáz stejně jako ostatní cefalosporiny 1. generace, s nimiž má shodnou antibakteriální aktivitu.
A n t i m i k r o b i á l n í s p e k t r u m: dobře citlivé in vitro jsou streptokoky skupiny A,B,C,G a další, pneumokoky, stafylokoky (včetně kmenů produkujících penicilinázu), hemofily a kmeny gramnegativních střevních tyčinek izolovaných od pacientů mimo nemocnici: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella sp. (kmeny izolované v nemocnici mohou být rezistentní). Cefazolin není účinný na kmeny gramnegativních bakterií produkující řadu beta-laktamáz (Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Bacteroides fragilis, Serratia sp., Pseudomonas sp., Acinetobacter sp. a další), všechny enterokoky, pneumokoky rezistentní k penicilinu a stafylokoky rezistentní k oxacillinu (methicilinu).
Maximální sérové koncentrace jsou dosaženy asi za hodinu po intramuskulárním podání. Asi 80% dávky se váže na bílkoviny krevní plazmy bez ohledu na velikost podané dávky, biologický poločas
je 1,8 hodiny; terapeutická hladina se v krvi udrží přibližně 8 hodin. Ve žluči je hladina vyšší než v krevním séru. Cefazolin se vylučuje v nezměněné formě ( 80-90%) ledvinami. V terapeutických dávkách proniká do kloubního prostoru, prochází placentární bariérou; v mateřském mléce a amniotické tekutině dosahuje nízkých koncentrací.
Terapeutické indikace
Přípravek je určen pro děti i dospělé. Těžké infekce vyvolané grampozitivními a gramnegativními mikroby citlivými na cefazolin: infekce respiračního (dýchacího)a urogenitálního (močopohlavního) traktu, žlučových cest, kůže a měkkých tkání, osteomyelitida (zánět kostní dřeně), septikémie (rozsev
baktérií v krvi), endokarditida (zánět nitroblány srdeční a chlopní).
Předoperační profylaxe.
Dávkování a způsob podání
Dávky závisí na závažnosti a lokalizaci infekce.
Dospělí : při pneumokokové pneumonii 500 mg každých 8 hodin, resp. 1 g každých 12 hodin,
při infekcích vyvolaných grampozitivními mikroby 250-500 mg každých 6 hodin, při akutních nekomplikovaných infekcích urogenitálního traktu 1 g každých 12 hodin, při středně těžkých a těžkých infekcích 1 g každých 6 až 8 hodín intramuskulárně nebo intravenózně, popřípadě infuzí.
U endokarditidy lze podat intravenózně až 6 g denně.
Děti : celková denní dávka je 25, 50 až 100 mg/kg tělesné hmotnosti rozdělená do tří až čtyř dílčích dávek podaných intramuskulárně, intravenózně nebo infuzí.
Předoperační profylaxe: obvyklá dávka pro dospělé je 1 až 2 g intravenózně nebo
1 g intramuskulárně, u dětí se dávka na kg tělesné hmotnosti volí v závislosti na očekávaném riziku infekce a délce operačního zákroku, 30 až 60 minut před chirurgickým zákrokem. Se zřetelem
na biologický poločas cefazolinu (2 h) stačí jedno podání na operační zákrok trvající 2-3 hodiny.
Při zvýšeném riziku infekce je možno podávat v průběhu 24 hodin 500 mg až 1 g Vulmizolinu
každých 6 až 8 hodin.
Při renální insuficienci je třeba dávkování Vulmizolinu upravit. Úvodní dávka odpovídá normální jednotlivé dávce (0,5-1,0 g), následující dávky a dávkové intervaly se upravují podle hodnot
clearance endogenního kreatininu.
Clearance endogenního kreatininu
za 24 h
Jednotlivá dávka v mg
Interval mezi dávkami v h
ml / min
odp. ml / s
středně těžká infekce
těžká infekce
nad 70
nad 1,17
bez úpravy
8
40 - 70
0,67 - 1,17
500
1250
12
20 - 40
0,33 - 0,67
250
600
12
5 - 20
0,08 - 0,33
150
400
24
pod 5
pod 0,08
75
200
24
Kontraindikace
Hypersenzitivita k beta-laktamovým antibiotikům.
Upozornění
Při léčbě Vulmizolinem se může vyskytnout falešná pozitivita přímého Coombsova testu nebo falešně pozitivní výsledek stanovení glukózy Fehlingovým reagens.
Předávkování
LD50 u zvířat po i.v. podání
Myš
4 - 5 g . kg-1
Potkan
2,4 - 3,7 g . kg-1
Králík
2,5 g . kg-1
Pes
2,2 g . kg-1
Parenterální podání nevhodně velkých dávek může vyvolat závrať, parestézi (brnění), bolest hlavy.
K předávkování může dojít i při podávání nízkých dávek pacientům se sníženou funkcí ledvin, nebo
při interakci s jinými léčivy a pod.
Léčba předávkování spočívá v okamžitém přerušení podávání, zajištění dýchání (v případě potřeby i umělou ventilací), zajištění činnosti srdce a krevního oběhu s cílem zachování vitálních funkcí pacienta. V indikovaných případech i zahájení antikonvulzivní (protikřečová) terapie.
Příliš vysoká koncentrace antibiotika může spůsobit bolest, flebitidu (zánět žíly) v místě aplikace.
Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Při současné aplikaci heparinu ve vysokých dávkách, perorálních antikoagulancií a jiných látek,
které ovlivňují systém srážení krve je nutné sledovat hodnoty krevní srážlivosti. Riziko nefrotoxicity
se zvyšuje kombinací s aminoglykozidovými antibiotiky, furosemidem, kyselinou etakrynovou
a cisplatinou.
Vulmizolin by se neměl kombinovat s antimikrobiálními látkami působícími bakteriostaticky (tetracykliny, erytromycin, sulfonamidy, chloramfenikol), protože se nedá vyloučit antagonistický účinek.
Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky byly rozděleny podle frekvence výskytu za použití následující konvence:
velmi časté ( 1/10); časté ( 1/100 až  1/10); méně časté ( 1/1 000 až  1/100);
vzácné ( 1/10 000 až  1/1 000); velmi vzácné ( 1/10 000).
Poruchy kůže a podkožní tkáně:
Méně časté: exantém, pruritus vulvae, genitoanální pruritus, mykóza
Poruchy imunitního systému:
Méně časté: léková horečka, riziko anafylaktické reakce se zvyšuje při podávání vysokých dávek.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:
Méně časté: bolestivost a indurace v místě i.m. aplikace
Poruchy reprodukčního systému a prsu:
Méně časté: kolpitida
Poruchy krve a lymfatického systému
Vzácné: eozinofilie, neutropenie, leukopenie, trombocytopenie
Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné: přechodný vzestup hodnot transamináz (S-AST i S-ALT) a alkalické fosfatázy (S-AF)
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: nauzea, zvracení, průjem, kandidóza sliznice dutiny ústní
Podáváním cefazolinu vzniká riziko pseudomembranózní kolitidy, které si vyžaduje okamžitou léčbu.
Poruchy ledvin a močových cest
Méně časté: přechodný vzestup hodnot urey
Při podávání vysokých dávek se zvyšuje riziko nefrotoxicity.
Cévní poruchy:,
Méně časté: po i.v. podání v místě vpichu flebitida
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku v krabičce, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Připravený roztok Vulmizolinu je stály 24 hodin při teplotě 2 - 8 °C.
Varování
Přípravek se nesmí použít po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Balení
Zapertlovaná lahvička z bezbarvého skla, pryžová zátka, hliníkový kryt, krabička.
Velikost balení : 1, 10, 50 inj. lahviček po 1,0 g
Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci)
K intramuskulární injekci se přidá do injekční lahvičky s 1 g Vulmizolinu 4 až 6 ml vody na injekci nebo izotonického roztoku NaCl. Injekci je třeba aplikovat do místa s větším množstvím svalové hmoty.
K intravenózní injekci se 1 g Vulmizolinu rozpustí nejprve ve 2 ml vody na injekci a dále se ředí do celkového objemu nejméně 10 ml. Aplikuje se pomalu ( 2 až 3 minuty).
K intravenózní infuzi se připravený injekční roztok dále ředí 50 až 100 ml běžně používaných základních infuzních roztoků. Podává se 20 30 minut.
Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.
Datum poslední revize
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz