Oblíbené položky

Úvodní strana » Trápí mě » Svaly, klouby a kosti » Svalové křeče

VOLTAREN Forte 2,32% gel 100 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 364611
Voltaren obsahuje účinnou látku diklofenak, která ulevuje při problémech se svaly a klouby. Pro více informací čtete příbalovou informaci.

Více informací

249
Běžná cena: 299 Kč, Ušetříte: 17 % (50 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Voltaren obsahuje účinnou látku diklofenak, která ulevuje při problémech se svaly a klouby. Pro více informací čtete příbalovou informaci.

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Značka: VOLTAREN
Kód výrobku: 364611
Kód EAN: 8596149001821
Kód SÚKL: 173303
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls217394/2017 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE  

 

Voltaren Forte 2,32 % 

gel 

 

diclofenacum diethylaminum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

 

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Voltaren Forte 2,32 % a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Forte 2,32 % používat 

3. 

Jak se Voltaren Forte 2,32 % používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Voltaren Forte 2,32 % uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Voltaren Forte 2,32 % a k čemu se používá 

 
Voltaren Forte 2,32 % obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků zvaných 
nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAID). Je určen ke vtírání do pokožky. Léčivá látka působí 
na hluboko uložené zanícené tkáně. 
 
Voltaren  Forte  2,32 %  se  používá  k úlevě  od  bolesti,  k potlačení  zánětu  a  k zmírnění  otoků 
u bolestivých stavů postihujících svaly a klouby.  
 
Voltaren Forte 2,32 % je určen k léčbě těchto stavů: 
 
Dospívající od 14 let: 

 

krátkodobá lokální akutní léčba poranění, jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá poranění (úrazy 
utrpěné při sportu). 

 
Dospělí (od 18 let): 

 

poranění  měkkých  tkání,  poúrazové  stavy:  poranění  šlach,  svalů  a  kloubů  např.  při  vymknutí, 
natáhnutí svalu a nebo pohmoždění; 

 

bolesti zad; 
 

 

 

 

po poradě s lékařem u těchto stavů: 

 

lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání např. u tenisového loktu; 

 

bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Voltaren Forte 2,32 % používat 

 
Nepoužívejte Voltaren Forte 2,32 %: 

 

jestliže jste alergický(a) na léčivou látku (diklofenak) nebo jiné léčivé přípravky používané k léčbě 
bolesti,  horečky  nebo  zánětu,  jako  je  ibuprofen,  kyselina  acetylsalicylová  (látka,  která  se  také 
používá  k prevenci  srážení  krve),  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6); pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka; 
příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost (astma), 
kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku, otok obličeje nebo jazyka, rýmu; 

 

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství; 

 

jestliže jste mladší 14 let. 

 
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, nepoužívejte Voltaren Forte 2,32 %. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Voltaren Forte 2,32 % se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Neaplikujte Voltaren Forte 2,32 % na poraněnou kůži nebo na otevřenou ránu. Neaplikujte na 
kůži s vyrážkou nebo ekzémem.  

 

Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu. 

 

Voltaren Forte 2,32 % gel je určen pouze k zevnímu použití. Přípravek nepoužívejte v dutině ústní, 
ani  jej  nepolykejte.  Přípravek  se  nesmí  dostat  do  očí  a  na  sliznice.  Pokud  se  dostane  do  očí, 
důkladně si je vypláchněte čistou vodou.  

 

Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale nepoužívejte 
gel pod neprodyšné (plastové) bandáže. 

 

Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření.Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci 
přípravku objeví na kůži vyrážka. 

 
Pokud  máte jakékoliv další  otázky, zeptejte se  lékaře nebo  lékárníka, než začnete používat Voltaren 
Forte 2,32 %. 
 
Děti a dospívající 
U dětí  a  dospívajících  mladších  14 let  nejsou  dostupné  dostatečné  údaje  o bezpečnosti  a  účinnosti 
přípravku (viz bod Neužívejte Voltaren Forte 2,32 %). 
 
Další léčivé přípravky a Voltaren Forte 2,32 % 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Voltaren  Forte  2,32 %  nesmí  být  používán  v posledních  třech  měsících  těhotentsví,  protože  může 
poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Voltaren Forte 2,32 % může být 
používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství pouze po poradě s lékařem. V takovém případě 
musí být dávka co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší. 

 

 

 
Protože  diklofenak  prostupuje  v   malém  množství  do  mateřského  mléka,  Voltaren  Forte 2,32 % 
může  být  používán  v období  kojení  pouze  po  poradě  s   lékařem.  Nicméně  Voltaren Forte  2,32 % 
nesmí  být  aplikován  ani  na  prsa  kojící  matky,  ani  na  rozsáhlé  plochy  kůže nebo po dlouhou dobu. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
Voltaren Forte 2,32 % obsahuje: 

 

propylenglykol, který může u některých osob způsobit mírné místní podráždění kůže; 

 

butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo 
podráždění očí a sliznic. 

 
 
3. 

Jak se Voltaren Forte 2,32 % používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře či lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek je určen pro dospělé a dospívající od 14 let. 
 
Nanášejte Voltaren Forte 2,32 % 2-krát denně (ráno a večer) na bolestivou oblast, což zajistí úlevu od 
bolesti až na dobu 12 hodin. 
 
Jak se Voltaren Forte 2,32 % používá 
1. 

K odstranění  membrány  před  prvním  použitím  odšroubujte  a  odstraňte  uzávěr.  Odstraňte 
membránu vložením opačného konce uzávěru a jeho otočením. 

2. 

Jemně vtírejte malé množství přípravku Voltaren Forte 2,32 % do pokožky v místě bolesti nebo 
otoku. Potřebné množství léčivého přípravku závisí na velikosti ošetřované plochy. Obvykle 
dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu. Při vtírání gelu můžete pociťovat 
lehký chladivý efekt. 

3.  

Po nanesení léčivého přípravku Voltaren Forte 2,32 % si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa 
nejsou právě na rukách, aby nedošlo k náhodnému kontaktu s ústy či očima (viz bod 2). 

4. 

Voltaren Forte 2,32 % je určen pouze k vnějšímu použití. 

 
Jak dlouho se Voltaren Forte 2,32 % používá 
Bez porady s lékařem nepoužívejte Voltaren Forte 2,32 % déle než:  

 

dospělí 

 

při  poranění  svalů  a  kloubů  (tj.  vymknutí,  natažení,  pohmoždění)  nebo  při  bolesti  zad 
2 týdny;  o delší léčbě musí rozhodnout lékař; pokud se bolest nebo otok nezlepší během 
7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s lékařem; 

 

při  léčbě  bolesti  doprovázející  revmatická  onemocnění  (revmatizmus  měkkých  tkání, 
artróza) se přípravek používá pouze na doporučení lékaře, který určí délku léčby; 

 

dospívající 14 - 18 let 
bez porady s lékařem neužívejte přípravek k úlevě od bolesti déle než 7 dní.  

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Voltaren Forte 2,32 % než jste měl(a) 
Jestliže  použijete  více  přípravku  Voltaren  Forte  2,32 %, než  jste  měl(a)  setřete přebytek  gelu 
papírovým kapesníčkem.  
 
Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili Voltaren Forte 2,32 %, neprodleně kontaktujte lékaře. 

 

 

 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Voltaren Forte 2,32 % 
Pokud  jste  zapomněli  aplikovat  Voltaren  Forte  2,32 %  ve  správný  čas,  aplikujte  ho,  jakmile  si 
vzpomenete a  pak  pokračujte  jako  obvykle.  Nezdvojnásobujte  následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně, mohou být vážné: 
Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat Voltaren Forte 2,32 % 
a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka: 

 

kožní vyrážka s puchýři, kopřivka (může se vyskytnoutu 1 až 10 lidí z 10 000); 

 

sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma) (může se vyskytnout u méně než 1 osoby 
z 10 000); 

 

otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla (může se vyskytnout u méně než 1 osoby z 10 000). 

 
Ostatní  nežádoucí  účinky,  které  se  mohou vyskytnout  jsou  obvykle  mírné a přechodné. Pokud se 
Vás týkají, informujte co nejdříve, lékaře nebo lékárníka. 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100): 

 

kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo pálení kůže. 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000): 

 

kůže může být citlivější na sluneční záření; možné příznaky jsou spálení od slunce se svěděním, 
otokem a puchýři. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Voltaren Forte 2,32 % uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené na  obalu  za značkou EXP. 

 

 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
 
Nevyhazujte žádné  léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
 
Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit s přípravky,  které  již nepoužíváte.  Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Voltaren Forte 2,32 % obsahuje 

 

Léčivou  látkou  přípravku  Voltaren  Forte  2,32 %  je  diclofenacum  diethylaminum.  Jeden  gram 
přípravku Voltaren Forte 2,32 % obsahuje diclofenacum diethylaminum 23,2 mg, což odpovídá 
diclofenacum natricum 20 mg. 

 

Pomocnými  látkami  jsou  butylhydroxytoluen  (E 321),  karbomer,  kokoyl-oktanodekanoát, 
diethylamin  isopropylalkohol,  tekutý  parafin  (E 905a),  cetostearomakrogol,  oleylalkohol, 
propylenglykol (E 1520), parfém Eucalyptus Sting a čištěná voda. 

 
Jak Voltaren Forte 2,32 % vypadá a co obsahuje toto balení 
Voltaren Forte 2,32 % je bílý až téměř bílý, lehký homogenní, krémovitý gel.  
 
Velikost balení: 30 g, 50 g, 100 g, 150 g. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o. 
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika 
email: 

cz.info@gsk.com

 

 
Výrobce 
GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
22. 11. 2017 

Recenze

Recenze produktu VOLTAREN Forte 2,32% gel 100 g

Diskuze

Diskuze k produktu VOLTAREN Forte 2,32% gel 100 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám