Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na zvýšenou teplotu a horečku

Vicks Symptomed Classic Citrón 500mg 14 sáčků - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 349663
Lék se užívá ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, přináší úlevu od bolestí a bolesti hlavy, uvolňuje ucpaný nos a snižuje teplotu.

Více informací

146
Běžná cena: 163 Kč, Ušetříte: 10 % (17 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Lék se užívá ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, přináší úlevu od bolestí a bolesti hlavy, uvolňuje ucpaný nos a snižuje teplotu.

Informace o produktu

Výrobce: WRAFTON LABORATORIES LTD, WRAFTON, BRAUNTON, DEVON
Značka: VICKS
Kód výrobku: 349663
Kód EAN: 8592387018140
Kód SÚKL: 203865
Držitel rozhodnutí: WRAFTON LABORATORIES LTD, WRAFTON, BRAUNTON, DEVON

Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg obsahuje paracetamol, analgetikum ulevující od bolesti a snižující horečku, a fenylefrin, dekongestivum uvolňující ucpaný nos. Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg se užívá ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, přináší úlevu od bolestí a bolesti hlavy, uvolňuje ucpaný nos a snižuje teplotu. Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg užívejte jen v případě, že nachlazení či chřipku doprovází ucpaný nos. Netrpíte-li ucpaným nosem, měli byste užívat jednosložkový přípravek obsahující pouze paracetamol.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Sp.zn.sukls85220/2014 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg 

Paracetamolum 500  mg, Phenylephrini hydrochloridum 12,2 mg 

Prášek pro perorální roztok  

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však musíte Vicks SymptoMed Classic 
citrón 500 mg/12,2 mg užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 
V příbalové informaci naleznete: 
1.  

Co je Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 

mg užívat 
3. 

Jak se přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg a k čemu se používá 

 
Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg obsahuje paracetamol, analgetikum ulevující od 
bolesti a snižující horečku, a fenylefrin, dekongestivum uvolňující ucpaný nos.  
 
Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg se užívá ke zmírnění příznaků nachlazení a chřipky, 
přináší úlevu od bolestí a bolesti hlavy, uvolňuje ucpaný nos a snižuje teplotu.  

Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg užívejte jen v případě, že nachlazení či chřipku 
doprovází ucpaný nos. Netrpíte-li ucpaným nosem, měli byste užívat jednosložkový přípravek 
obsahující pouze paracetamol. 

 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete užívat přípravek Vicks SymptoMed Classic 

citrón 500 mg/12,2 mg 
 
Neužívejte přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg, pokud: 
-  máte alergii na paracetamol, fenylefrin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  máte závažné onemocnění srdce (stav spojený s oslabenou funkcí srdce). 

 

-  máte zvýšený krevní tlak (hypertenzi). 
-  máte glaukom (zvýšený nitrooční tlak tzv. zelený zákal). 
-  máte výrazně zvýšenou funkci štítné žlázy (hypertyreózu). 
-  současně užíváte inhibitory monoaminooxidázy – (iMAO) či tricyklická antidepresiva (na 

depresi), nebo jste je užíval/a v posledních 14 dnech. 

-  máte závažné onemocnění jater (závažná nedostatečnost jater)
-  máte akutní zánět jater (akutní hepatitida). 
-  užíváte nadměrně alkohol
 
Upozornění a opatření 
 
Před začátkem užívání Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg se obraťte na svého lékaře: 

trpíte-li Raynaudovým syndromem, stavem způsobeným nedostatečnou cirkulací krve v prstech. 

trpíte-li cukrovkou, stavem spojeným s vysokými hladinami cukru v krvi. 

trpíte-li středně závažnou až závažnou nedostatečností ledvin.  

vyskytují-li se u vás poruchy funkce jater:  

 

mírná až středně závažná hepatocelulární nedostatečnost (včetně Gilbertova syndromu), 
současné podávání léků, které mají vliv na jaterní funkce. 

trpíte-li hemolytickou anémií (snížený počet červených krvinek, který může způsobovat bledou 
až nažloutlou kůži a vyvolávat slabost a dýchavičnost). 

trpíte-li dehydratací (nedostatkem tekutin, např. při průjmech nebo zvracení). 

trpíte-li chronickou podvýživou. 

trpíte-li nedostatkem glutathionu způsobeným metabolickými vadami. 

trpíte-li zvětšenou prostatou. 

trpíte-li neuroendokrinním nádorem dřeně nadledvin (feochromocytom) 

-  

máte-li astma a jste přecitlivělí na kyselinu acetylsalicylovou

 

(k potlačení bolesti či ředění 

krve). Přecitlivělí můžete být i na Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg. 

 

Důležité:  

Tento výrobek obsahuje paracetamol. Neužívejte jej s jinými výrobky, které také obsahují 
paracetamol. V případě předávkování je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, a to i v případě, že 
se cítíte dobře, protože hrozí riziko zpožděného závažného poškození jater. Neužívejte společně s 
jinými dekongestivy a výrobky proti chřipce a nachlazení. 

Děti a dospívající 

Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg je určen pro dospělé a dospívající starší 16 let. 

Jiné léčivé přípravky a Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg 

Neužívejte Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg, pokud v současné době užíváte 
inhibitory monoamino- oxidázy (MAO inhibitory, jako např. moklobemid či tranylcypromin) nebo 

 

tricyklická antidepresiva (jako např. amitriptylin, amoxapin, klomipramin, desipramin a doxepin) 
určená k léčbě depresí, nebo pokud jste tyto přípravky užili během posledních 14 dní. 

Nekombinujte nosní kapky k uvolnění nosu, které obsahují fenylefrin a efedrin, či jiná 
sympatomimetika s přípravkem Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg. 

Obě léčivé látky obsažené v přípravku Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg, tj. fenylefrin 
hydrochlorid a paracetamol, se mohou nepříznivě ovlivňovat s jinými přípravky, proto prosím 
informujte svého lékaře či lékárníka o všech přípravcích, které současně užíváte, zejména o: 

-  lécích, která mohou narušovat působení fenylefrinu, jako jsou přípravky užívané k léčbě vysokého 

krevního tlaku, srdečním a oběhovým poruchám jako:  

-  sympatomimetika  
-  vazodilatátory 
-  beta-blokátory a jiná antihypertenziva 

-  lécích, která mohou

 

zvýšit vliv fenylefrinu na cévy, jako: 

-  digoxin (na srdeční onemocnění) 
-  tetracyklická antidepresiva (na deprese), např. maprotilin 
-  antidepresiva, např. fenelzin, izokarboxylová kyselina, nialamid   
-  léky na Parkinsonovu chorobu, např. selegilin 
-  furazolidon (na bakteriální infekce) 

-  lécích, která mohou ovlivňovat metabolismus léčivých látek přípravku Vicks SymptoMed Classic 

citrón 500 mg/12,2 mg v játrech a mohou zesílit toxické účinky paracetamolu na játra, jako: 
-  alkohol 
-  barbituráty (sedativa), 
-  antikonvulziva ( proti epilepsii), např. fenytoin, fenobarbital, methylfenobarbital a primidon  
-  rifampicin (proti tuberkulóze) 
-  probenecid (k léčbě dny) 

-  lécích, která ovlivňují dostupnost paracetamolu v těle, jako: 

-  anticholinergické léky (např. glykopyron, propanthelin) 
-  metoklopramid či domperidon (proti nevolnosti či zvracení) 
-  cholestyramin (ke snížení hodnot tuku v krvi) 
-  isoniazid (proti tuberkulóze) 
-  propranolol (na vysoký krevní tlak) 

-  warfarin a jiné kumariny (na ředění krve), jejichž antikoagulační účinek může být při delším 

každodenním užívání paracetamolu zvýšen, a přinášet tak větší riziko krvácení; občasné dávky 
přípravku Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg nemají významný vliv.  

-  Pravidelné užívání paracetamolu může zesílit toxické účinky zidovudinu (AZT) (léčba HIV)  
 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg a alkohol 

Během užívání přípravku Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg nepožívejte alkohol (např. 
víno, pivo, destiláty). 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

V těhotenství a v období kojení se užívání přípravku Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 
mg nedoporučuje.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 

Negativní vliv přípravku Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg na schopnost řídit a 
obsluhovat stroje zatím nebyl pozorován. 

 
Přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg obsahuje sacharosu, aspartam, 
sorbitol. 
 
Tento přípravek obsahuje aspartam (E 951), jenž je zdrojem fenylalaninu. Může být škodlivý pro 
pacienty s fenylketonurií (dědičná metabolická porucha). 
 
Tento přípravek obsahuje sorbitol (E 420) a sacharosu. 
Pokud Vám Váš lékař  řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
Každý sáček obsahuje přibližně 1,9 g sacharózy. To je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. 

 
3.  

Jak se přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka nebo podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka je: 
 
Věk 

Množství 

Četnost 

Dospělí a dospívající starší 16 
let  

1 sáček 

Dávku lze opakovat za 4 až 6 
hodin. 

Neužívejte více než 4 sáčky za 
24 hodin. 

 
Způsob podání 
Perorální podání po rozpuštění prášku ve vodě. 

Rozpusťte obsah sáčku v horké,  nikoliv vařící vodě, v malé sklenici (125 ml). Krátce zamíchejte, 
dokud se prášek nerozpustí, a poté vypijte bezbarvý roztok s ovocnou příchutí. 

Tento léčivý přípravek je určen pouze ke krátkodobému užívání. Bez porady s lékařem neužívejte 
přípravek déle než 3 dny. 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Nepodávejte dětem a dospívajícím mladším 16 let. 
 
Starší pacienti 
Nic nenaznačuje, že by dávky u starších osob měly být nějakým způsobem  upraveny.  

 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg, než jste 
měl(a): 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg, než jste měl(a), 
nebo jestliže si myslíte, že dítě užilo obsah sáčku, okamžitě kontaktujte příjmové oddělení nejbližší 
nemocnice nebo lékaře, a to i v případě, že se vy nebo jiná osoba cítí dobře, a to z důvodu rizika z 
prodlení a vážného poškození jater. Prosím, vezměte příbalovou informaci, zbytky sáčků a obal od 
přípravku do nemocnice nebo k lékaři, aby byl informován, jaký přípravek byl užit. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Většina pacientů nemá potíže, někteří pacienti však mohou nějaké zaznamenat. 
 
Následující souhrn uvádí nežádoucí účinky paracetamolu a fenylefrinu. V rámci každé skupiny 
četnosti jsou nežádoucí účinky uvedeny od nejzávažnějších k nejméně závažným. 
Velmi časté: postihují vice než 1 osobu z 10 

Časté: postihují 1 až 10 osob ze 100 

Méně časté: postihují 1 až 10 osob z 1000 

Vzácné: postihují 1 až 10 osob z 10000 

Velmi vzácné: postihují méně než 1 osobu z 10000 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Paracetamol 
Při terapeutických dávkách se nežádoucí účinky paracetamolu vyskytují vzácně a mají mírný klinický 
průběh. 
 
Vzácné 
Poruchy krve a lymfatického systému: poruchy krve, které se mohou projevit jako nevysvětlitelné 
modřiny, bledost nebo nízká odolnost proti infekcím: Krevní poruchy zahrnující poruchy krevních 
destiček, úbytek specifických krvinek (agranulocytóza, leukopenie, trombocytopenie), hemolytická 
anémie, pancytopenie.  

Poruchy jater a žlučových cest: Abnormální funkce jater (zvýšení jaterních transamináz), selhání jater, 
nekróza jater, žloutenka (zežloutnutí kůže a očí). 

Poruchy kůže a podkožní tkáně: Přecitlivělost zahrnující kožní vyrážky a kopřivky, svědění, pocení, 
purpuru (drobné krvácení pod kůží), angioedém (náhlý otok kůže a sliznice). 

Poruchy imunitního sytému: Alergické reakce a reakce z přecitlivělosti zahrnující kožní vyrážky, 
kopřivku, anafylaxi (závažná alergická reakce způsobující problémy s dýcháním či závrať). 

 

Velmi vzácné:  

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: bronchospasmus (problémy s dýcháním či sípání). 

Poruchy ledvin a močových cest: Po delším užívání vysokých dávek paracetamolu se může objevit 
sterilní pyurie

 

(moč obsahující bílé krvinky, zakalená moč) a dojít k nežádoucím účinkům v oblasti 

ledvin. 

Gastrointestinální poruchy: Akutní pankreatitida (zánět slinivky břišní způsobující silné bolesti v 
oblasti břicha či zad) 

Fenylefrin 

Časté: 

Gastrointestinální poruchy: Ztráta chuti k jídlu, nevolnost a zvracení. 

Vzácné: 

Srdeční poruchy: Tachykardie (zrychlení srdečního rytmu), palpitace (bušení srdce) 

Cévní poruchy: zvýšení krevního tlaku 

Poruchy imunitního systému: Alergické reakce a reakce z přecitlivělosti zahrnující kožní vyrážky, 
kopřivku, anafylaxi (závažná alergická reakce způsobující problémy s dýcháním či závrať) a 
bronchospasmus (problémy s dýcháním či sípání) 

Velmi vzácné: 

Poruchy nervového systému: Insomnie (nespavost), nervozita, třes, úzkost, neklid, zmatenost, 
podrážděnost, závrať a bolest hlavy.  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 
 
5.  

Jak přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti 
vyznačené na sáčku nebo krabičce. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Doba použitelnosti po rekonstituci: 
rekonstituovaný roztok v horké vodě je stabilní 60 minut při pokojové teplotě.  
 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 

 
Co přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg obsahuje 
 
Léčivými látkami jsou paracetamolum 500 mg a phenylephrini hydrochloridum 12,2 mg (odpovídá 10 
mg phenylephrinum).  
Dalšími pomocnými látkami jsou: kyselina askorbová, sacharóza, aspartam (E 951), citrónové aroma 
(obsahuje: přírodní citrónové silice a přírodní a přírodně identické aromatické látky, maltodextrin, 
mannitol (E 421), glukonolakton, arabská klovatina, sorbitol (E 420), koloidní bezvodý oxid křemičitý 
a tokoferol-alfa (E 307)), sodná sůl sacharinu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina citronová 
adihydrát natrium-citrátu. 
 
 
Jak přípravek Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg vypadá a co obsahuje toto 
balení 
Vicks SymptoMed Classic citrón 500 mg/12,2 mg je sypký bílý prášek pro perorální roztok , který je 
 balen do zatavených vrstvených sáčků (papír / polyethylen / Al)  v papírové krabičce. 
 
 
Velikosti balení: 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 sáčků v papírové krabičce. 
 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení 
 
Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobci: 
Hermes Pharma Ges.m.b.H, Wolfsberg, Rakousko 
Merckle GmbH,  Blaubeuren, Německo 
Pharmachemie B.V.,  Haarlem, Nizozemsko 
Teva Pharma B.V., Haarlem, Nizozemsko 
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company,  Debrecen, Maďarsko 
 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.9.2014 

Recenze

Recenze produktu Vicks Symptomed Classic Citrón 500mg 14 sáčků

Diskuze

Diskuze k produktu Vicks Symptomed Classic Citrón 500mg 14 sáčků

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám