Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 100991
Kód EAN: 8595006792636
Kód SÚKL: 122308
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Vermox je určen k léčbě napadení jedním nebo několika ze jmenovaných cizopasníků: - roup dětský (Enterobius vermicularis); - tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura); - škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides); - měchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus); - hádě střevní (Strongyloides stercoralis); - tasemnice (Taenia spp.).

Příbalový leták


Příbalová informace informace pro uživatele
Vážený paciente,
čtěte prosím tuto informaci pozorně, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Pokud máte další otázky, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.
VERMOX
perorální suspenze
(mebendazolum 20 mg/ml)
CO JE VERMOX?
VERMOX je antihelmintikum, přípravek působící proti střevním cizopasníkům.
VERMOX je určen k léčbě napadení jedním nebo několika ze jmenovaných cizopasníků:
roup dětský (Enterobius vermicularis);
tenkohlavec bičíkový (Trichuris trichiura);
škrkavka dětská (Ascaris lumbricoides);
měchovci (Ancylostoma duodenale, Necator americanus);
hádě střevní (Strongyloides stercoralis);
tasemnice (Taenia spp.).
KDY NESMÍTE UŽÍVAT VERMOX?
VERMOX nesmíte užívat v případě přecitlivělosti ke kterékoli složce přípravku.
JAKÁ ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ BUDETE MUSET DODRŽOVAT?
Děti
Vzhledem k lékové formě je Vermox perorální suspenze primárně určen pro použití u dětí. O léčbě dětí rozhoduje vždy pouze lékař.
Těhotenství
Pokud jste těhotná nebo plánujete těhotenství, informujte svého lékaře,
který rozhodne, zda můžete užívat VERMOX.
Kojení
Pokud kojíte, informujte předem svého lékaře, který rozhodne, zda můžete užívat VERMOX.
Řízení motorových vozidel a obsluha strojů
VERMOX neovlivňuje pozornost a nezpůsobuje obtíže při řízení vozidel nebo obsluze strojů.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře o užívání léků obsahující cimetidin (léčivo proti překyselení žaludku). V tomto případě je možné, že bude zapotřebí přizpůsobit dávkování přípravku VERMOX. Je třeba se vyvarovat užívání přípravku VERMOX spolu s přípravky obsahujícími metronidazol (léčivo určené proti infekcím způsobených bakteriemi a prvoky).
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které Vaše dítě užívá nebo užívalo (nebo které užíváte nebo jste užíval/a, pokud Vermox užíváte Vy) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
JAK UŽÍVAT VERMOX A V JAKÝCH DÁVKÁCH?
VERMOX je k dispozici v lékové formě perorální suspenze, k perorálnímu podání. Jedna odměrka perorální suspenze (5 ml) obsahuje 100 mg mebendazolu.
Perorální suspenzi před použitím dobře protřepejte!
Užívání přípravku VERMOX s jídlem, zvláštní dieta ani užití projímadel nejsou nutné.
Přesné dávkování přípravku VERMOX se řídí druhem cizopasníka a je vždy určeno lékařem.
V případě pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklé dávkovací schéma
Napadení roupy:
Užijete jednu odměrku (5 mililitrů) perorální suspenze.
K úplnému potlačení infekce užijete po 2 a 4 týdnech opět jednu odměrku (5 mililitrů). Je to nutné k úplnému zbavení se cizopasníka.
První dávka ničí cizopasníky, avšak nikoli jejich zárodky, které mohou působit další napadení.
Napadení tenkohlavcem bičíkovým, škrkavkami, měchovci nebo několika různými cizopasníky:
Užijete jednu odměrku (5 mililitrů) ráno a večer, tři po sobě jdoucí dny.
Napadení háďaty nebo tasemnicemi:
Dospělí: Užijete dvě odměrky (10 mililitrů) ráno a večer, tři po sobě jdoucí dny.
Děti: Užijí jednu odměrku (5 mililitrů) perorální suspenze ráno a večer tři po sobě jdoucí dny.
Pokyny k otevření lahvičky:
Lahvička je opatřena víčkem zajišťujícím ochranu před dětmi. Lze ji otevřít takto: zatlačte plastový šroubovací klobouček směrem dolů a současně jím otáčejte proti směru hodinových ručiček.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
VERMOX je dobře snášen a při obvyklém dávkování se vyskytuje málo nežádoucích účinků. Někdy se však mohou dostavit tyto nežádoucí účinky:
Přechodné bolesti žaludku a průjem, zejména při závažném napadení cizopasníky. V tomto případě můžete pokračovat v užívání přípravku VERMOX jako obvykle.
Přecitlivělost k přípravku VERMOX je velmi vzácná. K příznakům, které můžete rozpoznat, patří kožní vyrážka, svědění, dušnost a/nebo otok v obličeji. Pokud zpozorujete některý z těchto příznaků, ukončete užívání přípravku a navštivte lékaře.
Velmi vzácně mohou nastat kožní obtíže jako např. kožní vyrážky, puchýřky na kůži nebo boláky v ústech, očích nebo oblasti konečníku a pohlavních orgánů, doprovázené horečkou. Pokud zpozorujete některý z těchto příznaků, ukončete užívání přípravku a poraďte se neprodleně s lékařem.
- U kojenců mohou velmi vzácně nastat křeče.
- Při dlouhodobém užívání přípravku VERMOX v dávkách podstatně vyšších
než doporučených (mnohem vyšších než je obvykle předepisováno) mohou
velmi vzácně nastat krevní, jaterní a ledvinové obtíže.

Pokud zpozorujete nějaké další nežádoucí účinky, poraďte se s lékařem
nebo lékárníkem.
PŘEDÁVKOVÁNÍ
V případě požití většího množství přípravku VERMOX se mohou dostavit žaludeční křeče, nevolnost, zvracení a průjem. V tomto případě se pro jistotu poraďte s lékařem. Lékař Vám může doporučit užít aktivní uhlí, které na sebe naváže léčivou látku obsaženou v přípravku VERMOX, která je dosud přítomna
v žaludku.
Informace pro lékaře v případě předávkování
Specifické antidotum není k dispozici.
V případě potřeby lze podat aktivní uhlí.
Během první hodiny po požití je možné provést laváž žaludku.
JAK VERMOX UCHOVÁVAT
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Tento léčivý přípravek je možné používat pouze omezenou dobu. VERMOX neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, třebaže byl správně uchováván.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.
CO VERMOX OBSAHUJE?
VERMOX je lék proti střevním cizopasníkům.
Léčivou látkou je mebendazolum (mebendazol).
Perorální suspenze:
Lahvička s obsahem 30 mililitrů a odměrkou 5 mililitrů;
jedna odměrka s 5 mililitry suspenze obsahuje 100 miligramů mebendazolu;
(suspenze obsahuje 20 miligramů v jednom mililitru);
suspenze obsahuje rovněž sacharózu, mikrokrystalickou celulózu,
methylcelulózu, methylparaben, natrium-lauryl-sulfát, propylparaben, banánové aroma, monohydrát kyseliny citronové, čištěnou vodu.
Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie
Máte-li jakékoli další otázky, poraďte se prosím se svým lékařem
nebo lékárníkem.
Kdy byla tato informace schválena?
21.11.2007

Recenze

Recenze produktu VERMOX PERORÁLNÍ SUSPENZE 1X30ML Suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu VERMOX PERORÁLNÍ SUSPENZE 1X30ML Suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze